x
Učitavanje

2.2 Prilozi, prilozi uz glagole

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Pogledaj kako se dječak Borna priprema za izlet u prirodu. Promotri glagole istaknute plavom bojom i crvenom bojom obojene riječi uz glagole.

Čemu služe prilozi?

Prilozi

Prilozi se u rečenici prilažu glagolima i najčešće izriču vrijeme, mjesto i način glagolske radnje. Mjesto, vrijeme i način okolnosti su u kojima se odvija glagolska radnja. Stoga kažemo da prilozi izriču okolnosti glagolske radnje.

Koje su vrste priloga?

 1. Vremenskim prilozima izričemo vrijeme kada se odvija glagolska radnja u rečenici.
  (Odgovaraju na pitanja: Kada? Otkada? Dokada?)
  Sinoć su u Dnevniku rekli da će padati kiša.
 2. Mjesnim prilozima izričemo mjesto gdje se odvija glagolska radnja u rečenici.
  (Odgovaraju na pitanja: Gdje? Kamo? Kuda?)
  Sretan izlazi van.
 3. Načinskim prilozima izričemo način na koji se odvija glagolska radnja u rečenici.
  (Odgovaraju na pitanja: Kako? Na koji način?)
  Nestrpljivo ga čekaju prijatelji.

Razvrstaj priloge iz uvodne animacije na vremenske, mjesne i načinske.

sinoć

VREMENSKI PRILOZI

MJESNI PRILOZI

NAČINSKI PRILOZI

null
null

VREMENSKI PRILOZI - danas, sinoć, ujutro, već

MJESNI PRILOZI - vani, mjestimice, dolje, gdjegdje

NAČINSKI PRILOZI - oblačno, hitro, užurbano, nestrpljivo


Što još trebamo znati o mjesnim prilozima?

Borna i prijatelji idu prema školi i usput razgovaraju o današnjem izletu u prirodu.

Pogledaj sljedeću animaciju. Što je još potrebno upamtiti o mjesnim prilozima?

Značenje mjesnih priloga

Mjesni prilozi gdje, kamo, kuda imaju različita značenja.

 1. Gdje si se susreo s prijateljima?
  Ovdje sam se susreo s prijateljima. (Prilogom gdje izriče se mjesto radnje.)
 2. Kamo ideš, Borna?
  Idem onamo susresti se s prijateljima. (Prilogom kamo izriče se cilj kretanja.)
 3. Kuda idete u školu?
  Idemo ovuda, ovaj nam je put najbliži. (Prilogom kuda izriče se smjer kretanja.)

Pažljivo pročitaj rečenice pa označi one u kojima su mjesni prilozi pravilno upotrijebljeni.

null
null

Mjesni prilozi otkrivaju udaljenost prema govorniku, sugovorniku ili osobi koja ne sudjeluje u razgovoru (negovorniku).

To vrijedi i za načinske priloge ovako, tako i onako.

Mjesni prilozi
Dvojica dječaka razgovaraju, a iza njih jedan sjedi na klupi. Sva trojica imaju ruksake.

U sljedećem zadatku upiši priloge koji nedostaju vodeći računa o tome je li nešto blizu govornika, sugovornika ili negovornika.

Ruksak si ostavio
pokraj
mene.
null
null
Jakna mi je
pokraj
tebe.
null
null
Djevojčica sjedi
u
dvorištu.
null
null

Ruksak si ostavio ovdje pokraj mene.


Jakna mi je tu pokraj tebe.


Djevojčica sjedi ondje u dvorištu.


Jesu li prilozi promjenjive ili nepromjenjive riječi?

Mijenja li se prilog brzo u sljedećim rečenicama?

Borna se brzo spremio. 

Brzo smo pogledali kroz prozor.

Oni će brzo doći u školu.

null
null

Priloge ubrajamo u nepromjenjive vrste riječi jer u svim rečenicama imaju isti oblik.

...i na kraju

Prilozi su nepromjenjive riječi koje se u rečenici prilažu glagolima. Oni izriču okolnosti glagolske radnje – mjesto, vrijeme i način. Stoga razlikujemo mjesne, vremenske i načinske priloge. Mjesni prilozi imaju različita značenja (mjesto radnje, cilj kretanja i smjer kretanja).

Kutak za znatiželjne

JOŠ NEKE VRSTE PRILOGA

Promotri ove rečenice.

Bilo je to pitanje koje je Bornu toliko mučilo.

Zato je pogledao vremensku prognozu.

Odgovaraju li prilozi toliko i zato na pitanja Gdje?, Kada?, Kako? ili na neka druga pitanja?


Prilog toliko odgovara na pitanje: Koliko je Bornu mučilo pitanje kiše?

Prilog zato odgovara na pitanje: Zašto je Borna pogledao vremensku prognozu?

Prilog toliko nazivamo količinskim prilogom, a prilog zato uzročnim.


Količinski prilozi izriču količinu radnje i odgovaraju na pitanje: Koliko?

Količinski su prilozi: mnogo, malo, nimalo, sasvim, ovoliko, onoliko, puno, previše...


Uzročni prilozi izriču uzrok radnje i odgovaraju na pitanja: Zašto? Zbog čega?

Uzročni su prilozi: zato, stoga.

Povratak na vrh