x
Učitavanje

2.9 Perfekt

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Sigurno si puno puta čuo/čula kako je automobil prijevozno sredstvo koje se danas uvelike razlikuje od svojih prvih primjeraka. Saznaj više o tome u nastavku.

Primjer 1.

Pročitaj tekst i promotri istaknute glagole.

Povijest razvoja automobila počela je tako što su ljudi pokušali izumiti prijevozno sredstvo koje će se samo pokretati, bez uporabe ljudske ili životinjske snage. U užem smislu, povijest automobila započela je konstrukcijom prvih motora s unutarnjim izgaranjem koji su se upotrebljavali prije današnjih modernih motora. Već je Roger Bacon oko 1250. predvidio pojavu prometnog sredstva koje će se pokretati vlastitom snagom. Talijan Roberto Valturio predložio je 1475. godine izgradnju vozila koje bi pokretala snaga vjetra. Leonardo da Vinci oko 1500. izradio je nacrt samopokretnih kola. Međutim, tek je izum parnoga stroja stvorio nove mogućnosti pa je 1769. Francuz Nicolas J. Cugnot konstruirao prvi automobil na parni pogon.

Automobil u prošlosti
Stariji brkati gospodin u cilindru stoji pored modela automobila iz 30-ih godina prošlog stoljeća.

Ja sam vozio ovakav automobil.

TRANSKRIPT

(zvuk starog automobila, zvuk trube)


Suvremeni automobil
Vozač radosnog izraza lica izviruje kroz prozor moderne crvene limuzine i pokazuje nam palac gore.

Ja vozim ovakav automobil.

TRANSKRIPT

(zvuk suvremenog automobila)


Perfekt – prošlo složeno glagolsko vrijeme

Usporedimo li rečenice na početku, primjećujemo da jedan vozač govori o svom automobilu iz prošlosti. To smo prepoznali promatrajući glagol u rečenici, a on je u glagolskom vremenu koje nazivamo perfekt.

Perfekt

Perfekt je prošlo glagolsko vrijeme složeno od prezenta pomoćnoga glagola biti i glagolskog pridjeva radnog glagola koji se javlja u rečenici.

Sprezanje glagola u perfektu

MUŠKI ROD ŽENSKI ROD SREDNJI ROD
1. l. jd. (ja) sam gledao 1. l. jd. (ja) sam gledala /
2. l. jd. (ti) si gledao 2. l. jd. (ti) si gledala /
3. l. jd. (on) je gledao 3. l. jd. (ona) je gledala 3. l. jd. (ono) je gledalo
1. l. mn. (mi) smo gledali 1. l. mn. (mi) smo gledale /
2. l. mn. (vi) ste gledali 2. l. mn. (vi) ste gledale /
3. l. mn. (oni) su gledali 3. l. mn. (one) su gledale 3. l. mn. (ona) su gledala

Zadatak 1.

Glagolski pridjev radni dio je glagola u perfektu koji otkriva kojeg je roda i broja glagolsko lice.

Pročitaj sljedeće rečenice kojima se opisuju sličice. U svakoj nedostaje glagolski pridjev radni. Ispod sličica ponuđeni su glagolski pridjevi radni različita roda. Klikom odaberi onaj glagolski pridjev kojim se može dopuniti rečenica o toj sličici.

Marko je _____________ autiće.

Dječak Marko promatra igračke na policama trgovine.
null
null

Sestra je ____________ Marka.

Sestra promatra Marka dok se na podu igra s autićem.
null
null

Dijete je ______________ majku.

Beba sjedi na tepihu i promatra mamu koja priprema jelo.
null
null

Zadatak 2.

Poveži glagolsko lice s točnim oblikom glagola u perfektu.

ja (1. l. jd.)
ti (2. l. jd.)
on (3. l. jd.)
mi (1. l. mn.)
vi (2. l. mn.)
oni (3. l. mn.)
null
null

Oblik glagolskoga pridjeva radnog mijenja se prema rodu i broju.

Zadatak 3.

Na prazne crte upiši glagolsko lice, broj i rod.

Primjerice, 1. lice jednine, muški rod ili 2. lice množine, ženski rod.

Zadatak 4.

Odredi istaknutim glagolima u rečenicama lice i broj, i to tako da točna rješenja odabereš iz ponuđenih padajućih izbornika.

 1. Ti si avionom proputovao cijeli svijet.
 2. Maja je kupila crveni bicikl.
 3. Igorovi roditelji uštedjeli su za kupnju novog broda.
 4. Oduvijek sam htjela putovati vlakom.
 5. Vas ste se dvije najviše veselile novoj tramvajskoj liniji.
null
null

Zanimljivost

Perfektom se, osim radnja u prošlosti, može izreći i:

a) buduća radnja:

Zakasnile smo ako nas odmah ne povezeš.

Perfekt kojim se izriče buduća radnja naziva se futurski perfekt.

b) svevremenost:

Došli divlji pa istjerali pitome.

Perfekt kojim se izriče svevremena radnja naziva se svevremenski ili poslovični perfekt (s obzirom na to da se najčešće pojavljuje u poslovicama).

c) stroža zabrana ili zapovijed:

Da si se vratila do deset sati!

Uz glagol u perfektu kojim se izriče zabrana ili zapovijed upotrebljava se veznik da.

Zadatak 5.

Poveži rečenice s obzirom na to je li perfektom u njima izrečena buduća radnja, svevremenost, zapovijed/zabrana ili radnja u prošlosti.

Uzela je knjigu i ušla u autobus.
Kako došlo, tako prošlo.
Nastradali ste ako vas ovdje vide.
Da se nisi maknula iz dvorišta.
null
null

Pravopisni kutak

Česte su pogreške i odstupanja u uporabi glagolskoga pridjeva radnog.

Primjerice, nepravilno umetanje glasa j u muškom rodu jednine: vozijo (umjesto vozio), lovijo (umjesto lovio) itd.

Također, nepravilno se izgovaraju i pišu neki glagolski pridjevi radni u ženskome rodu: svidila (umjesto svidjela), volila (umjesto voljela) i dr. S druge strane, neki se glagolski pridjevi radni muškoga roda, prema glagolskim pridjevima radnim ženskog roda, također pišu nepravilno: ponjeo (umjesto ponio), voljeo (umjesto volio)  i dr.

Česta je pogreška skraćivanje glagolskoga pridjeva radnog muškog roda: reko (umjesto rekao), došo (umjesto došao). Takvo je skraćivanje dopušteno samo u pjesmama radi ostvarivanja ritma ili podjednakog broja slogova u stihu.

Napiši na praznu crtu infinitiv zadanih glagola perfektu.

 1. doveo sam
  .

 2. pobijedila si
  .

 3. blijedio je
  .
null
null

Krnji perfekt

Krnji perfekt je onaj koji je izrečen samo glagolskim pridjevom. Najčešće se pojavljuje u 3. licu jednine perfekta glagola koji dolaze s riječju se (npr. obući se, češljati se, sjetiti se, smijati se).

Primjerice, pravilno je reći: Marko se sjetio svojeg profesora povijesti.,
no nije pravilno: Marko se je sjetio svojeg profesora povijesti.

Krnji perfekt upotrebljava se i u živu pripovijedanju jer na taj način rečenica postaje dinamičnija.

Primjerice, u rečenicama: Pukla guma. Stigle nove pošiljke. Uzeli predah i nastavili.

Zadatak 6.

Označi rečenice u kojima prepoznaješ krnji perfekt.

null

Pravopisni kutak

Čestica ni piše se sastavljeno s nenaglašenim (kraćim) prezentom pomoćnoga glagola biti: nisam vozio, nisi vozio, nije vozio; nismo vozili, niste vozili, nisu vozili.

U upitnim rečenicama koje se tvore s pomoću čestice li, glagol u perfektu tvori se od naglašenog (dužeg) prezenta pomoćnoga glagola biti: jesam, jesi, jest; jesmo, jeste, jesu i glagolskoga pridjeva radnog, a između njih umeće se upitna čestica li.

Primjerice: Jesam li vozila prema propisima? Jeste li stigli na vrijeme?

Zadatak 7.

Preoblikuj zadane izjavne rečenice u upitne (s pomoću čestice li).

IZJAVNA REČENICA: Kupili smo auto.
UPITNA REČENICA:

NIJEČNA REČENICA:
null
null
IZJAVNA REČENICA: Ona je naučila voziti.
UPITNA REČENICA:

NIJEČNA REČENICA:
null
null
IZJAVNA REČENICA: Oni su znali put.
UPITNA REČENICA:

NIJEČNA REČENICA:
null
null
IZJAVNA REČENICA: Željeli ste žuti auto.
UPITNA REČENICA:

NIJEČNA REČENICA:
null
null

Kutak za znatiželjne

Pogledaj i poslušaj sljedeći film o prvim automobilima u Hrvatskoj. U nastavku je zapis teksta izgovorenog u filmu kojem nedostaju glagoli u perfektu. Dopuni tekst glagolima koji nedostaju, a kako bi u rješavanju bio što uspješniji / bila što uspješnija, poslušaj tekst nekoliko puta.

Prvi automobili u Hrvatskoj
Potkraj 19. i početkom 20. stoljeća svijet
novo
vozilo.
to
automobil - tada čudnovata kočija koja
bez
konja - i u samo nekoliko desetljeća
cijelu
zemaljsku kuglu. Prvi automobil u Hrvatsku, i to u Varaždin,
grof
Marko Bombelles, a ubrzo poslije njega trgovac Ferdinand Budicki
u
Zagreb u omanjem Opelovu automobilu koji
u
Berlinu.
to
začetci hrvatskog automobilizma koji
prvi
veliki uspon 20-ih godina 20. stoljeća.
null
null

...i na kraju

Perfekt je prošlo glagolsko vrijeme složeno od prezenta pomoćnoga glagola biti i glagolskog pridjeva radnog glagola.

Glagolski pridjev radni dio je glagola u perfektu koji otkriva kojeg je roda i broja glagolsko lice.

Krnji perfekt je oblik perfekta u kojem u 3. licu jednine izostaje pomoćni glagol, npr. on se nasmijao, a ne on se je nasmijao.

Povratak na vrh