x
Učitavanje

2.18 Lokativ

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Dobro došao / dobro došla u naše naselje!

Otvori vrata iza kojih te čeka gospodin Lokativ, književnik i slikar.

Zadatak 1.

Nakon što si upoznao/upoznala gospodina Lokativa, odgovori na pitanja koja slijede.

Upiši odgovor na crtu.

 1. Na čemu se nalaze razbacani papiri? Razbacani papiri nalaze se
  .

 2. Gdje gospodin Lokativ voli razmišljati? Gospodin Lokativ voli razmišljati
  .

 3. Prema čemu je okrenuta fotelja? Fotelja je okrenuta
  .

 4. Kada obično gospodin Lokativ piše? Gospodin Lokativ obično piše
  .
null
null

Lokativ – šesti padež

Imenice su promjenjive riječi. Ovdje ćeš saznati kako se imenice mijenjaju kad se nađu u padežu lokativu.

Ilustracija latinskoga i hrvatskoga rječnika kojom se pokazuje da naziv lokativ dolazi od latinskog locus što znači mjesto.

Zanimljivost

Naziv lokativ dolazi od latinske riječi locus što znači mjesto.

Lokativ

Lokativ je šesti padež u hrvatskome jeziku.

Odgovara na padežna pitanja (O) kome? (za živo) i (O) čemu? (za neživo).

Kratica za lokativ je L ili lok.

Zadatak 2.

Pronađi imenice u lokativu. Pomoći će ti padežno pitanje (O) kome? i (O) čemu?.

Odaberi imenicu u lokativu.

Obitelj sjedi u dnevnome boravku, gledaju televizijski program i razgovaraju.
 1. Roditelji s djecom razgovaraju o televizijskome programu.
 2. Ukućani sjede na drvenim stolcima.
 3. Djeca pažljivo slušaju emisiju o zdravlju.
null
null

Prijedlozi uz lokativ

Prijedlozi uz lokativ

Lokativ u rečenici uvijek dolazi s prijedlozima. To su prijedlozi na, o, po, prema, pri i u.

Promotri rečenice u kojima su istaknute imenice u lokativu. Zapiši imenice u lokativu zajedno s prijedlogom uz koji stoje. Svoje rješenje možeš provjeriti u nastavku.

 • Razbacani papiri su na stolu.
 • Najviše voli pisati o prijateljstvu.
 • Pisac se voli šetati po livadama.
 • Fotelja je okrenuta prema kaminu.
 • Pri ruci mu je uvijek prazni papir.
 • Gospodin Lokativ voli razmišljati u fotelji.

Prijedlozi i imenice u lokativu

 • na stolu
 • o prijateljstvu
 • po livadama
 • prema kaminu
 • pri ruci
 • u fotelji

Koji prijedlozi dolaze uz imenice u lokativu?

Ispiši ih redoslijedom kojim se pojavljuju u prethodnim rečenicama.
null
null

Zadatak 3.

Pozorno promotri sljedeće primjere. Odgovori na pitanja koja slijede.

Primjer 1.

 • Stavio je dlan na dlan.
 • Na dlanu je imao smeđu mrlju.

U kojoj rečenici imenica odgovara na padežno pitanje za lokativ?

null
null

Odredi padež istaknutoj imenici:

Stavio je dlan na dlan.

null
null

Prijedlog na može stajati i ispred imenice u akuzativu.

null
null

Pojedini prijedlozi koji dolaze uz lokativ mogu stajati i ispred drugih padeža, primjerice u i na.

U kojem su padežu imenice uz takve prijedloge utvrdit ćemo uz pomoć točnog padežnog pitanja, nastavka i značenja u rečenici.

Primjer 2.

Akuzativ ili lokativ

A Na zid je   objesio   sliku .

L Slika   je   na zidu .

Primjer 3.

Akuzativ ili lokativ

A Ušao   je   u zgradu .

L U zgradi je   već   puno   gostiju .

Značenje imenice u lokativu

Imenica u lokativu najčešće ima značenje mjesta glagolske radnje.

Gospodin Lokativ u stanu ima mnogo slika. mjesto glagolske radnje
Po zidovima su vrijedna umjetnička djela. mjesto glagolske radnje

Kutak za znatiželjne

Ovisno o okolnim riječima lokativ može imati i druga značenja.

Zahvalio mu je na poklonu. predmet glagolske radnje
Tu je sliku kupio o Božiću. vrijeme glagolske radnje
Procijenio ju je po autoru. način glagolske radnje
Razgovarali su o umjetnosti. tema glagolske radnje

Poveži istaknutu imenicu u lokativu s njezinim značenjem u rečenici.

Uvijek postupam po savjesti.
tema glagolske radnje
Moji prijatelji vole razgovarati o vremenu.
način glagolske radnje
 U pravom trenutku je počelo sijevati.
predmet glagolske radnje
Dugo smo radili na novom projektu.
mjesto glagolske radnje
 Na nebu su se pojavili tmurni oblaci.
vrijeme glagolske radnje
null
null

Nastavci imenica u dativu i lokativu

Zadatak 4.

Pažljivo promotri ilustraciju u nastavku, a zatim tablicu s primjerima.

Prijedlozi uz dativ i lokativ
Muškarac Lokativ govori bez kojih prijedloga ne može dok Dativ pokazuje s kojim sve prijedlozima može, ali napominje da može i bez njih.

Najčešći nastavci u lokativu

N jd. D jd. L jd. L mn.
muški rod umjetnik umjetniku (o) umjetniku (o) umjetnicima
ženski rod izložba izložbi (o) izložbi (o) izložbama
srednji rod slikarstvo slikarstvu (o) slikarstvu (o) slikarstvima

Zadatak 5.

Odgovori na sljedeća pitanja i utvrdi svoje znanje o lokativu i dativu.

Dativ i lokativ imenica svih rodova imaju

.
Dativ i lokativ razlikuju se
null
null

Usporedba dativa i lokativa

Imenice u dativu i lokativu imaju iste nastavke u muškom, ženskom i srednjem rodu u jednini i množini. Dativ i lokativ razlikujemo:

 • prema padežnom pitanju
 • prema prijedlogu uz koji imenica stoji
 • prema značenju.

Primjer 4.

Dativ i lokativ razlikujemo po padežnom pitanju. Dativ i lokativ odgovaraju na isto padežno pitanje, jedino što lokativ ima uza se prijedlog (o ili na).

Komu? Čemu? dativ
(O) kome? (O) čemu? lokativ

Primjer 5.

Uz lokativ uvijek dolazi jedan od šest prijedloga – na, o, po, pri, prema, u.

Uz dativ mogu doći prijedlozi – k/ka, nasuprot, unatoč, usprkos.

 • na zidu
 • o zidu
 • po zidu
 • pri zidu
 • prema zidu
 • u zidu
lokativ
 • k zidu
 • nasuprot zidu
 • unatoč kiši
 • usprkos zabrani
dativ

Primjer 6.

Dativ i lokativ razlikujemo po značenju u rečenici.

D Udahnuo   je platnu novi   život . primatelj glagolske radnje
L Na platnu se   pojavio   novi   život . mjesto glagolske radnje

Zanimljivost

Slikarstvo je jedna od devet vrsta umjetnosti.

Prema tradicionalnoj podjeli u umjetnost su se ubrajali glazba, književnost, gluma, slikarstvo, kiparstvo, ples i arhitektura.

Suvremene umjetničke vrste su film i strip.

Odredi jesu li istaknute imenice u dativu ili lokativu.

 1. Na izložbama uvijek susretne stare poznanike.
 2. Radovali ste se njegovome uspjehu.
 3. O ukusima se ne raspravlja.
 4. Umjetniku je potrebno dobro nadahnuće.
null
null

Gospodin Lokativ piše novu pjesmu.

Jako je umoran te je izmiješao riječi u pjesmi.

Pomozi mu odabrati imenice u lokativu kako bi dovršio pjesmu.

Pisac se sprema za pisanje novoga teksta. Pred njim je prazni list papira i duga noć.

U gluhoj

,
pišem pjesmu o
.
Pri
stišćem
bol...
Na
je
težak kamen.
Po
klizi
samoća,
Gledam prema
.
null
null

Zadatak 6.

Pažljivo poslušaj tekst. Nakon slušanja ispiši sedam imenica u lokativu.

Slušanje imenica u lokativu
TRANSKRIPT

Poslušajte sljedeći tekst i zapišite sedam imenica u lokativu. Zatim provjerite svoje rješenje.
U galeriji je prije nekoliko dana predstavljen rad mladoga umjetnika. Na njegovim slikama prikazan je autorov rodni zavičaj. Posjetiteljima se posebno svidio kolaž o starim primorskim kućicama. Na otvorenju je bilo stotinjak posjetitelja. Umjetnik je svima zahvalio na dolasku. Vijest o ovome događaju objavljena je u časopisu za kulturu.

galeriji, slikama, kućicama, otvorenju, dolasku, događaju, časopisu


Zadatak 7.

Zasigurno voliš igrati pamtilice.

Pokaži koliko poznaješ hrvatske književnike i njihova djela.

U svakom je naslovu književnoga djela jedna imenica u lokativu.

Spoji lik književnika s naslovnicom romana koji je napisao.

Zadatak 8.

Pogledaj videozapis u kojem poznati jezikoslovac i profesor Marko Alerić govori o padežu lokativu.

Zabilježi tijekom gledanja primjere i korisne zanimljivosti.

...i na kraju

Lokativ je šesti padež u hrvatskome jeziku.

Uvijek dolazi s prijedlozima (na, o, po, pri, prema, u).

U rečenici najčešće ima značenje mjesta glagolske radnje.

Potrebno je razlikovati lokativ od dativa. Imaju iste nastavke i slično padežno pitanje. Razlikuju se po značenju u rečenici i prijedlozima koji uz njih dolaze.

Procijenite svoje znanje

Povratak na vrh