x
Učitavanje

2.14 Genitiv

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Gospođa Genitiv odlučila je pospremiti stan svoje obitelji. Promotri ilustraciju i razmisli što sve nije na svome mjestu. 

Stan obitelji Genitiv
Stan obitelji Genitiv sav je u neredu.

Zadatak 1.

Dopuni rečenice nazivima predmeta ponuđenima u zagradama.

Na komodi nije bilo
(svjetiljka).

U hodniku nije bilo
(vješalica)
za kapute.
Ispred kauča nije bilo
(tepih).

U kuhinji nije bilo
(hladnjak).

Pokraj kreveta nije bilo noćnog
(ormarić).

Na kuhinjskom elementu nije bilo
(kuhalo)
za vodu.
null
null

Genitiv – drugi padež u hrvatskome jeziku

Primjeri iz uvodne vježbe pokazuju nam da su imenice promjenjive riječi. Ovdje ćeš saznati kako se imenice mijenjaju kad se nađu u genitivu. 

Genitiv

Genitiv je drugi od sedam padeža u hrvatskome jeziku. Odgovara na pitanja Koga? (za živo) i Čega? (za neživo), a ovisi o drugim riječima u rečenici.

Bilježi se kraticama G ili gen.

Primjerice, o glagolu (nema zavjese), pridjevu (vrijedan pažnje) ili prilogu (malo sreće).

Značenja genitiva

Značenja imenice u genitivu

Imenica u genitivu može imati mnoga značenja, a neka su od njih građa, pripadnost, izostanak čega/nedostajanje, podrijetlo, vrijeme, osobina, djelomičnost, mjesto itd.

Pridruži rečenici s istaknutom imenicom u genitivu odgovarajuće značenje te imenice.

U stanu obitelji Genitiv uvijek je veselo.
U njihovoj obitelji nikad nema razmirica i svađa .
Gospođa Genitiv dolazi iz obitelji poznatih umjetnika.
 Svi su članovi te obitelji ljudi dobre volje.
 Odmah do stana obitelji Genitiv nalazi se izlaz na veliku terasu.
 Tu oni pripremaju svoje zabave koje često počnu od jutra.
Tada svi rado uzmu komad torte gospođe Genitiv.
 Ta je njezina slavna torta sva od čokolade.
null
null

Kutak za znatiželjne

Gdje god je to moguće, izraz prijedlog od + imenica u G trebalo bi, kad se želi izreći građa, zamijeniti pridjevom. Primjerice, prsten od zlata (bolje je reći zlatni prsten), stol od plastike (plastični stol).

Također, nije dobro rabiti izraz prijedlog od + imenica u G ako želimo izreći pripadnost. Taj izraz treba zamijeniti pridjevom. Primjerice, stan od susjeda treba zamijeniti pridjevom susjedov stan ili roman od Kušana treba zamijeniti pridjevom Kušanov roman.

U sljedećim rečenicama zamijeni izraz prijedlog od + imenica u genitivu odgovarajućim pridjevom.

  1. To je fotelja od bake.

  2. Na prozor od sobe stavili smo zavjesu.

  3. Slušate pjesmu od Arsena.

  4. Metla ima dršku od metala.
null
null
Ilustracija latinskog i hrvatskog rječnika kojom se pokazuje da izraz genitiv dolazi od latinske riječi genitus što znači rođen.

Zanimljivost

Naziv genitiv dolazi od latinske riječi genitus što znači rođen. To je i jedno od značenja genitiva - podrijetlo (od koga je rođen, odakle potječe).

Primjerice, Otac obitelji Genitiv sin je uglednoga profesora. (Potječe od uglednoga profesora.)

Kutak za znatiželjne

Nastavci imenica u genitivu


Većina imenica muškoga i srednjeg roda u genitivu jednine i množine ima nastavak -a (stan-a, gospodin-a, profesor-a, ljubitelj-a).

Neke imenice muškoga roda u genitivu množine imaju nastavak -iju (nokt-iju, gost-iju, prst-iju).

Imenice ženskoga roda u genitivu jednine imaju nastavak -e. U genitivu množine najčešće imaju nastavak -a (srn-a, profesoric-a, rib-a), a katkad se javljaju i nastavci -i (riječ-i, ljubav-i, majk-i, kćer-i) te -u (nog-u, ruk-u).

Razvrstaj rečenice ovisno o tome ima li u njima imenice u genitivu ili nema.

Otišli ste na putovanje.

S imenicom u genitivu

Bez imenice u genitivu

null
null

Glasovna promjena u imenicama u genitivu

U nekim imenicama muškoga i ženskog roda u genitivu množine provodi se glasovna promjena nepostojani glas a ili nepostojano a.

IMENICA U N jd. IMENICA U G jd. IMENICA U N mn. IMENICA U G mn.
jazavac jazavca jazavci jazavaca
lovac lovca lovci lovaca
sestra sestre sestre sestara
kruška kruške kruške krušaka

U kojim je rečenicama genitiv množine pravilno napisan?

null
null

U kojim je rečenicama genitiv množine pravilno napisan?

null
null

U kojim je rečenicama genitiv množine pravilno napisan?

null
null

Kutak za znatiželjne

U sklonidbi imenica koje u nominativu jednine imaju -lac, u genitivu jednine i nominativu množine glas l (u -lac) zamjenjuje se glasom o. Ta se glasovna promjena naziva vokalizacija, tj. zamjenjivanje glasa l glasom o na kraju sloga/riječi.

Promotri tablicu!

nominativ jednine genitiv jednine nominativ množine genitiv množine
ronilac ronioca ronioci ronilaca
mislilac mislioca mislioci mislilaca
žetelac žeteoca žeteoci žetelaca

Zadatak 2.

Pogledaj videozapis u kojem poznati jezikoslovac i profesor Marko Alerić govori o padežu genitivu. Zabilježi tijekom gledanja primjere i korisne zanimljivosti.

...i na kraju

Genitiv je drugi padež u hrvatskome jeziku. Odgovara na pitanja Koga? (za živo) i Čega? (za neživo). Imenica u genitivu može imati različita značenja, a neka su od njih pripadnost, nedostajanje, građa, mjesto, vrijeme, djelomičnost i dr.

U pojedinim se imenicama provodi glasovna promjena nepostojani glas a ili nepostojano a.

Procijenite svoje znanje

Povratak na vrh