x
Učitavanje

2.21 Pridjevi

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Jesi li ikad nešto izgubio/izgubila? Što si tada učinio/učinila, kome si se obratio/obratila? 

Zadatak 1.

Pročitaj sljedeći razgovor o izgubljenom biciklu, a zatim i oglas.

Animacija o nestalom biciklu

Primjer 1.

Djevojčica: Što je bilo? Izgledaš tužno.

Dječak: Izgubio sam bicikl. Nema ga. Ujutro sam ga ostavio pred školom, a pod velikim odmorom više ga nije bilo.

Djevojčica: Zašto stojiš pred oglasnom pločom? Idemo ga potražiti.

Dječak: Pa stavio sam oglas, možda ga je netko vidio. Ili bar onoga koji se na njemu odvezao…

Markov oglas

Danas je pod odmorom nestao bicikl. Bio je parkiran pred školom. Ako imate bilo kakve informacije, javite se Marku.

Možeš li na temelju Markova oglasa prepoznati o kojem se biciklu radi?

null
null

U sljedećoj animaciji pogledaj što se dalje dogodilo.

Zadatak 2.

Pročitaj sada opširniji Markov oglas. Što primjećuješ da je dodao u oglas?

Markov novi oglas
Marko je napisao oglas u kojem je opisao bicikl koji je nestao pod velikim odmorom i dao kontakt na koji se mogu javiti svi koji imaju bilo kakvu informaciju o biciklu.

Zadatak 3.

Možeš li sada prepoznati Markov bicikl? Klikom miša označi bicikl za koji pretpostavljaš da odgovara Markovu oglasu.

Koji je bicikl Markov?

Dječji brdski bicikl žute boje.
Srebrno-crveni brdski bicikl za odrasle.
Crni bicikl klasičnog dizajna.
null
null

Pridjevi – promjenjiva vrsta riječi

Zadatak 4.

Usporedi sljedeće Markove oglase. Razmisli na temelju kojih si riječi prepoznao/prepoznala o kojem se biciklu radi.

Oglasi o nestalom biciklu
Dva oglasa o nestalom biciklu na oglasnoj ploči. Jedan je vrlo štur dok je u drugom opisan bicikl i ima kontakt broj na koji se mogu javiti svi koji imaju bilo kakvu informaciju o nestalom biciklu.

Odaberi točan odgovor. 

Riječi velikim, muški, žute, crvenim, crnim, srednje, sportskoj, plastičnim

svoj
oblik, stoga pripadaju
vrstama
riječi.
null

Upiši točan odgovor na crtu.

Riječi navedene u prethodnome zadatku po vrsti riječi su
null

Pridjevi

Riječi kojima pobliže označavamo imenice nazivamo pridjevima. Pridjevi stoje uz imenice jer pobliže određuju njihova svojstva – oblik, boju zvuk, miris, pripadnost...

Pridjevi imaju oblike za muški, ženski i srednji rod te mogu dopuniti bilo koju imenicu.

žut bicikl žuta boja  žuto jaje
malen bicikl malena djevojčica maleno biće
opširan oglas opširna knjiga opširno pismo

Razvrstaj navedene pridjeve na prazna mjesta u rečenicama.

Markov

 
predmet je Glazbena kultura. Jučer je slušao
 
glazbu vozeći se na svom
 
biciklu. No danas je njegov
 
bicikl nestao.
omiljeni
novom
žuti
raznovrsnu

Opisni pridjevi

Kao što smo vidjeli u prethodnim primjerima, želimo li opisati neki predmet, potrebni su nam pridjevi. Saznaj u nastavku kako ih dijelimo te po kojim ih pitanjima prepoznajemo.

Opisni pridjevi

Pridjeve dijelimo na opisne i posvojne.

Opisni pridjevi izriču različite osobine i svojstva bića, stvari i pojava (npr. omiljeni, žuti, novom, raznovrsnu).

Načini pridjeve od sljedećih imenica Marko, prijatelj, Hrvatska i uvrsti ih u rečenice tako da imaju smisla, odnosno da budu u skladu s onime što si pročitao/pročitala o Marku i njegovu biciklu.

Jučer je nestao
bicikl.
Marko se nada da će
policija
dati sve od sebe da ga pronađe. Do tad će do škole i nazad putovati
biciklom.
Sreća je u nesreći što ima dobrog prijatelja.
null
null

Zanimljivost

Prema nekim je gramatikama hrvatskoga jezika pridjeve po značenju moguće podijeliti na samo dvije skupine; opisne i odnosne. Opisni su isti kao i u trodijelnoj podjeli, a odnosni izriču odnose koje predmeti, bića ili pojave imaju prema kojemu drugom predmetu – oni obuhvaćaju posvojne i gradivne i neke opisne (one koji izriču prostor i vrijeme).

Posvojni pridjevi

Kad pridjevom želimo otkriti komu što pripada, upotrijebit ćemo posvojni pridjev.

Posvojni pridjevi odgovaraju na pitanje čije je što i izriču odnose između bića, stvari i pojava.

Posvojne pridjeve nastale od vlastitih imena koji završavaju nastavcima -ov, -ev, -in (Markov) pišemo velikim slovom, a one koji završavaju nastavcima -ski, -ški, -čki, -ćki (hrvatski) pišemo malim slovom.

Zadatak 5.

Ponovno pročitaj tekst Markova oglasa. Obrati pozornost na pridjeve.

Primjer 2.

U srijedu 15. listopada pod velikim odmorom nestao je muški bicikl. Bicikl je žute boje s crvenim, zelenim i crnim detaljima. Srednje je veličine. Ima 18 brzina. Sjedalo je crne boje sa žutim detaljima. Namijenjen je sportskoj vožnji, a ima i crne plastične blatobrane.

Molim sve koji imaju bilo kakvu informaciju o navedenom biciklu da se jave na broj mobitela: 094 5237612. Marko.

Ponovno poslušaj/pročitaj tekst Markova oglasa. 

Razvrstaj pridjeve iz teksta. Jedan pridjev ne pripada ni opisnim ni posvojnim. Povuci ga u stupac s upitnikom. Razvrstaj i ostale pridjeve koji se pojave, a nisu navedeni u Markovu oglasu. Neki od njih se također po nečemu razlikuju, razmisli po čemu i zašto pripadaju posebnoj skupini.


Transkript snimke: U srijedu 15. listopada pod velikim odmorom nestao je muški bicikl. Bicikl je žute boje s crvenim, zelenim i crnim detaljima. Srednje je veličine. Ima 18 brzina. Sjedalo je crne boje sa žutim detaljima. Namijenjen je sportskoj vožnji, a ima i crne plastične blatobrane. Molim sve koji imaju bilo kakvu informaciju o navedenom biciklu da se jave na broj mobitela: 094 5237612. Marko

crvenim

Posvojni pridjevi

Opisni pridjevi

?

null
null

Gradivni pridjevi

Treća je vrsta pridjeva posebna po tome što otkriva građu od koje je što načinjeno. 

Gradivni pridjevi

Pridjevi koji nisu pripadali ni jednoj skupini zapravo su podvrsta opisnih pridjeva. Odgovaraju na pitanje od čega je što. To su gradivni pridjevi jer označuju od čega je što načinjeno ili građeno.

Koje su rečenice točno napisane?

null

Kutak za znatiželjne

Pisanje posvojnih pridjeva nastalih od stranih imena

Oblici i posvojni pridjevi od općih riječi i imena pišu se u skladu s izgovorom u hrvatskome jeziku.

Kad kažemo da se oblici imena pišu u skladu s tim kako se izgovaraju, to znači da strano ime, da bismo mu zapisali oblik ili posvojni pridjev, treba najprije izgovoriti (u nominativu). Zatim se treba upitati o odnosu izgovorenoga i zapisa (dakle, izgovorenoga imena u nominativu i odnosa prema zapisu imena u nominativu), nakon toga izgovoriti oblik ili posvojni pridjev, vidjeti što se od nominativa ponavlja te to prepisati i dopisati ono što se razlikuje.

George Washington, američki predsjednik
George Washington, američki predsjednik

George se čita [džordž], genitiv je [džordža], pa u skladu s navedenim na zapis imena treba samo dopisati -a: Georgea. Posvojni je pridjev Georgeev [džordžev].

Giorgio Vasari, talijanski slikar
Giorgio Vasari, talijanski slikar

Giorgio se čita [đorđo], genitiv je [đorđa], pa u zapisu imena nominativno -o treba zamijeniti genitivnim -a: Giorgia. Posvojni je pridjev Giorgiov [đorđov].

Giuseppe Verdi, talijanski skladatelj
Giuseppe Verdi, talijanski skladatelj

Glas j izgovara se i zapisuje između osnove i nastavka u oblicima stranih riječi koje u izgovoru završavaju na -i, -io, -ia i posuđenica koje u pismu završavaju na -i, -io te između tvorbene osnove i nastavka u tvorenicama od tih riječi.

  • radio - radijski
  • pizzeria - pizzerijin
  • celebrity - celebrityjev
  • Verdi - Verdijev
  • Camus - Camusjev (no može se pisati i Camusov zbog tradicijskih razloga)
  • Chelsea - Chelseajev.
Mario Vargas Llosa, peruanski pisac
Mario Vargas Llosa, peruanski pisac

U sklonidbi imenica/imena na -io između i i padežnoga nastavka umeće se međusamoglasničko j. To se j bilježi i u pismu. 

  • Mario - Marijev
  • Antonio - Antonijev.

Ženska imena koja završavaju na -ia sklanjaju se tako da se u ostalim padežima između i i padežnoga nastavka umeće međusamoglasničko j.

  • Lucia - Lucije - Lucijin
  • Mia - Mije - Mijin.

Kutak za znatiželjne

Ponekad se u tekstu prilozi i pridjevi pojavljuju u istom obliku. Kako ćemo razlikovati prilog od pridjeva? Promotri istaknute riječi u sljedećim rečenicama.

Na pozornici se pojavio poznati dječji pjevač, svi su milo i drago gledali u njega.

To je baš milo i drago dijete. Bijaše ga čarobno gledati jer zaista čarobno pjeva.


U prvoj rečenici riječi milo i drago su prilozi. Stoje uz glagol (prilažu se glagolu).

Prilozi odgovaraju na pitanje KAKO. Kako su gledali u njega?

U drugoj rečenici riječi milo i drago su pridjevi, opisuju imenicu dijete.

Pridjevi odgovaraju na pitanje KAKAV. Kakvo je dijete?


Zaključi što je po vrsti riječi čarobno u trećoj rečenici.

...i na kraju

Pridjevi su promjenjive riječi kojima se izriče osobina ili svojstvo onoga što je označeno imenicom.

Pridjevi se dijele na opisne pridjeve, koji kazuju kakvo je što (lijep), posvojne pridjeve, koji kazuju čije je što (Markov, splitski) i gradivne pridjeve, koji kazuju od čega je što napravljeno (kameni, plastični).

Povratak na vrh