x
Učitavanje

4.4 Prepoznajemo obilježja lirske pjesme

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

„Pjesnikov je zadatak traženje. A sposobnost velikih pjesnika nalaženje.” Tu je misao izrekao poznati hrvatski književnik i pjesnik Tin Ujević. Izreci o njoj svoje mišljenje. Što misliš da pjesnici traže?

Zadatak 1.

Pročitaj sljedeće pjesme Zvonimira Baloga. Obrati pozornost na slikovitost motiva i izražajnu stranu pjesme.

Primjer 1.

Zvonimir Balog

Krk

Ako si Krk i naopako napisao,
neće izgubiti smisao.
Kužiš foru,
Krk će i dalje biti Krk,
najveći otok na našem moru.

Ostalim otocima Krk može biti tata.
Na njemu je Baščanska ploča,
prvi pisani spomenik Hrvata.

Svlada li te umor, postaneš li mrk,
napusti školsku klupu i dođi na Krk.

Možeš doći s mamom, tatom, djedom, bakom...
možeš kopnom, vodom i zrakom.

Doduše, prastari Hrvati koji su se
u prastare Hrvatice zatelebali
sve do sedmog stoljeća
s dolaskom su kolebali.

Možda su se bavili mišlju
da najprije naprave aerodrom
u Omišlju.

(izvor: Zvonimir Balog, Veseli zemljopis: rijeke planine i otoci Hrvatske, Zagreb: Školska knjiga, 1983.)

Primjer 2.

Zvonimir Balog

Pag

Škrta zemlja i kamenje
njegovo je znamenje.
Loza, sol i ovaca stada
Pažanima je život,
Pažanima je nada.
Žene u crnom, kao
glasovira za mol-tipke,
sjedeći pred kućama vezu
čuvene u svijetu čipke.
Dok se nije svijetom selio,
Pag se sav od ovaca
i čipki bijelio.
Bila je to slika
kojoj se teško odoli,
cijeli otok bio je jedna čipka,
jedno runo,
grumen soli.
Kao da je u pitanju mljekara hir,
čitav otok u srpnju je
veliki paški sir!

(izvor: Zvonimir Balog, Veseli zemljopis: rijeke planine i otoci Hrvatske, Zagreb: Školska knjiga, 1983.)

Primjer 3.

Zvonimir Balog

Plitvička jezera

Plitvička jezera takav su fenomen
kojemu ne može odoljeti
ni jedan men.
Na nj dolaze stranci:
Amerikanci, Japanci,
Australci, Austrijanci…
Zure u vodu k'o
tek ojanjeni janjci,
Širom otvorenih usta,
očiju i srca
slušaju vodu kako pjeva,
uzdiše i grca
I dok pjenušavu vodu slušaju
i sami se sjaje i pjenušaju.
Motre kako budna voda
boje bisera, boje svoda
vodu iz sna
u san voda.

(izvor: Zvonimir Balog, Veseli zemljopis: rijeke planine i otoci Hrvatske, Zagreb: Školska knjiga, 1983.)

Što povezuje ove tri pjesme?

null
null

Temeljno je obilježje lirske pjesme iskazivanje misli, osjećaja i doživljaja. Lirske su pjesme najčešće pisane stihom, no postoje i pjesme u prozi. 

Vrste lirske pjesme

Prema temi razlikujemo vrste lirske pjesme – pejzažne, ljubavne, šaljive, domoljubne, misaone, religiozne (duhovne) lirske pjesme.

Zadatak 2.

Poslušaj pjesmu Dobriše Cesarića Voćka poslije kiše. Čitajući zapis pjesme, prepoznaj obilježja lirske pjesme.

Dobriša Cesarić, Voćka poslije kiše
TRANSKRIPT

Dobriša Cesarić

Voćka poslije kiše

Gle malu voćku poslije kiše:
puna je kapi pa ih njiše.
I bliješti suncem obasjana,
čudesna raskoš njenih grana.

Al nek se sunce malko skrije,
nestane sve te čarolije.
Ona je opet kao prvo,
obično, jadno, malo drvo.

(izvor: Dobriša Cesarić, Tišina i druge pjesme, Zagreb: Školska knjiga, 2001.)

U stihu Gle malu voćku poslije kiše riječ voćka je motiv.

Okreni

Motiv je najmanji dio teme sa samostalnim značenjem. Najčešće se izriče imenicom.

Povratak

Tema pjesme Voćka poslije kiše je doživljaj voćke prije i nakon kiše.

Okreni

Tema je ono o čemu se u pjesmi govori. Najčešće je sadržana u naslovu. Lirske se pjesme prema tematici dijele na: pejzažne, ljubavne, domoljubne, misaone, socijalne, religiozne (duhovne)…

Povratak

Motiv sunca u stihu Al nek se sunce malko skrije doživljavamo osjetilom vida.

Okreni

Pjesničke slike osobitosti su pjesničkoga jezika koje se doživljuju različitim osjetilima. Mogu biti vidne ili vizualne, slušne ili auditivne, dodirne ili taktilne, mirisne ili olfaktivne i okusne ili gustativne.

Povratak

Pjesma Voćka poslije kiše pisana je u stihovima.

Al nek se sunce malko skrije,
nestane sve te čarolije.

Okreni

Prema broju slogova stihovi se dijele se na četverac, peterac, šesterac... 
A s obzirom na rimu stih može biti na vezani stih (u kiticama, s rimom) ili slobodni stih (stihovi različite duljine i bez rime).

Povratak

Stihovi pjesme Voćka poslije kiše raspoređeni su u kitice.

Okreni

Kitica ili strofa sastoji se od nekoliko stihova koji čine cjelinu. S obzirom na broj stihova u kitici razlikujemo dvostih, trostih, četverostih, peterostih, šesterostih, sedmerostih…

Povratak

Stihovi Ona je opet kao prvo // obično, jadno, malo drvo povezani su rimom. Kažemo da se riječi prvo i drvo rimuju.

Okreni

Rima je glasovno podudaranje slogova na kraju stihova. Uz pravilnu izmjenu glasova, slogova i riječi u pjesmi čini ritam

Povratak

Zadatak 3.

Pročitaj pjesmu Dragutina Tadijanovića Rano sunce u šumi. Zatim odgovori na pitanja o pjesmi.

Primjer 4.

Dragutin Tadijanović

Rano sunce u šumi

U zelene krošnje uleti
proljetni vjetar,
mlad.
Sunčeve tanke strelice
probodoše lišće
i grančice
i stabla: čitava se šuma zanjiha,
zasja.
Rosnati cvjetovi,
bijeli,
i listovi,
i male ptice,
pozdraviše sunce
veliko.
A sjenke granatih stabala
narisaše
kao prsti
raznolike
likove
po travi
na kojoj se blista rosa kao suze.

(izvor: Dragutin Tadijanović, Srebrne svirale, eLektire)

U pjesmi Voćka poslije kiše motiv drvo dočaran je trima pridjevima. No to nisu pridjevi koji služe kao opisni pridjevi. U stihu obično, jadno, malo drvo riječi pridjevi čine pjesničku sliku te ih nazivamo ukrasnim pridjevima ili epitetima.

Epitet

Epiteti su ukrasni pridjevi, pridjevi koji s imenicom na koju se odnose stvaraju življu, potpuniju i jasniju sliku. Svaki je epitet pridjev, no nije svaki pridjev epitet.

U stihovima A sjenke granatih stabala // narisaše // kao prsti // raznolike // likove // po travi // na kojoj se blista rosa kao suze stabla se uspoređuju s prstima, a rosa sa suzama. Takav način pjesničkoga izražavanja u kojem se netko ili nešto s nečim uspoređuje na temelju zajedničkih osobina nazivamo usporedbom.

Usporedba

Usporedba je stilsko izražajno sredstvo uspoređivanja predmeta, osobe ili pojave s drugim na temelju kakva zajednička svojstva. Najčešće se u usporedbi nalaze riječi kao, poput, nalik na...

Ni voćka u pjesmi ne predstavlja "običnu" voćku. Voćka je u ovoj pjesmi u prenesenom značenju. Njeno se značenje otkriva kada pročitamo pjesmu u cijelosti i imenicu voćka zamijenimo, primjerice, riječju čovjek. Tada voćka predstavlja čovjeka kada je sretan i dobra raspoloženja (u prvoj kitici) i neraspoložena, nesretna čovjeka (u drugoj kitici).

Preneseno značenje

Preneseno značenje stilski je postupak kojim se služimo kako bismo na slikovit i drugačiji način izražavanja prenijeli poruku. Riječima ili izrazima mijenja se osnovno, uobičajeno značenje i daje im se novo, šire, preneseno značenje.

Zadatak 4.

Poslušaj i pročitaj pjesmu Paje Kanižaja Zaljubljeni limač. Zatim odgovori na pitanja u nastavku.

Pajo Kanižaj, Zaljubljeni limač
TRANSKRIPT

Pajo Kanižaj

Zaljubljeni limač

Kojeg si se datuma rodila
samo jednom sam te pitao,
a onda sam ti rođendan
svake godine čestitao!

U udvaranju nisam bio
nikad nimalo spretan,
ali sam ti poželio
baš svaki Božić sretan!

Kada se nekoga
makar i skrivečki voli,
možeš mu čestitati
i dobar uspjeh u školi!

Iako sam se često
od tvog pogleda skriv'o
uvijek sam ti redovito
čestitao sve živo!

Kad joj se vjetar udvara,
zna pocrvenit i lišće breze!
A sad te najljepše pozdravljam
onak' iz čistog mira – bez veze!


(izvor: Pajo Kanižaj, Tričave pjesme, Alfa, 2002.)

Zadatak 5.

Poslušaj i pročitaj pjesmu Nikole Milićevića Noćni pjevači.

Nikola Milićević, Noćni pjevači
TRANSKRIPT

Nikola Milićević

Noćni pjevači

Gle, kako stari mjesec plovi,
čitavo polje obasjava,
od njegova se zlatnog svjetla
u noći ljeska rosna trava.

Sva priroda je opijena
od mirisa i od svježine,
a noć je puna, puna zvijezda,
zvijezda i sjajne mjesečine.

A što to cijele noći svira?
Kakva se pjesma stalno čuje?
Bezbroj se grla poljem javlja,
pa u daljini odjekuje.

To zrikavci u travi zriču
na sviralice svoje tanke,
zvijezdama, djeci i pticama
pjevaju tihe uspavanke.


(izvor: Nikola Milićević, Izabrana djela, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1982.)

Zanimljivost

Lirika je književni rod u kojem književnost kao umjetnost riječi dolazi najviše do izražaja. Naziv lirika izveden je prema grčkom glazbalu lira, što upućuje na određenu povezanost takvih književnih djela i glazbe. Naime, lirske su se pjesme pjevale ili recitirale uz glazbenu pratnju, a mnoge su i uglazbljene pa tako čuvaju izvorno jedinstvo glazbe i književnosti.

Na sljedećoj poveznici poslušaj zvukove lire, grčkog glazbenog instrumenta uz koji su se u staroj Grčkoj pjevale posebno osjećajne pjesme.

Kutak za znatiželjne

Poslušaj pjesmu Grigora Viteza Kakve je boje potok. Na temelju slušanja u svoju bilježnicu zapiši motive koje čuješ. Razmisli tko je sve personificiran u pjesmi. Među zapisanim motivima zaokruži one koji su dio stilskog izražajnog sredstva personifikacije.

Poslušaj pjesmu još jednom i zapiši stihove u kojima čuješ usporedbe.

Grigor Vitez, Kakve je boje potok
TRANSKRIPT

Grigor Vitez

Kakve je boje potok

Potoku koji šumom teče
Oprezno priđe jedan jelen
I napivši se vode reče:
— Potok je kao šuma zelen.

Kraj stijena potok dalje teče
O kamena se lomeć rebra,
Skakutajući zeko reče:
— Potok je ovaj sav od srebra.

Kroz polje potok dalje teče
Pod vedro nebo izašav,
A lastavica ozgo reče:
— Potok je kao nebo plav.

I napivši se vode reče:
Nad njim oblaci bijeli stoje,
Lebdeći bijeli leptir reče:
— Potok je ovaj bijele boje.

S mnoštvom zvijezda dođe veče,
Ugasi svoje boje dan,
Plašljiva srna tiho reče:
— Gle, sav je potok ozvjezdan

Motivi: potok, šuma, jelen, voda, stijene, rebra, zeko, srebro, polje, nebo, lastavica oblaci, leptir, boja, zvijezde, veče, dan, srna

Motivi koji su dio personifikacije: jelen, zeko, lastavica, leptir, srna

Stihovi u kojima čujem usporedbe: Potok je kao šuma zelen. // Potok je kao nebo plav.


Kutak za znatiželjne

Poslušaj pjesmu Grigora Viteza Kad bi drveće hodalo.

Koje stilsko izražajno sredstvo prepoznaješ u gotovo svakom stihu pjesme? Pozorno slušaj i zapiši riječi koje se rimuju. Uz svaku riječ zapiši slovo i to isto slovo ponovi uz svaku riječ koja se rimuje tom riječju. Npr.

teče a

reče a

jelen b

zelen b

Promotri još jednom zapisane riječi i slova koja si uz njih zapisao/zapisala. Imaju li nekakav pravilan redoslijed?

Grigor Vitez, Kad bi drveće hodalo
TRANSKRIPT

Grigor Vitez

Kad bi drveće hodalo

Kad bi drveće hodalo,
Šume bi se razilazile na sve strane.
Drveće bi hodalo,
A mahale njihove grane.

Kad bi drveće hodalo,
I parkovi bi šetali nedjeljom sa šetačima,
A možda bi i zaigrali malo s igračima.

Kad bi drveće hodalo,
Među pticama bi došlo do velike pometnje,
Jer bi i gnijezda krenula u šetnje.

Kad bi drveće hodalo,
Ja bih pisao naranči sa juga,
Nek' dođe kod moga bolesnog druga.

U većini stihova prepoznajem stilsko izražajno sredstvo perosnifikaciju.

hodalo a

strane b

hodalo a

grane b


hodalo a

šetačima c

igračima c


hodalo a

pometnje d

šetnje d


hodalo a

juga e

druga e


Izradi vježbu

Pokušaj i ti napisati lirsku pjesmu. Prisjeti se nečega što te zanima, što voliš, čemu se diviš i zapiši par motiva na papir (nasumično, kako ti dolaze u misli). Promotri zapisane riječi i razmisli kako bi ih mogao/mogla opisati, dodaj nekim motivima epitete. Pokušaj ih usporediti. Dodaj im riječi koje su zvučne (oponašaju zvukove iz prirode) i tvore ritam. Rasporedi osmišljene riječi u stihove i tvoja pjesma je skoro gotova. Pročitaj novonastale stihove još nekoliko puta i razmisli želiš li promijeniti redoslijed nekih riječi ili dodati/oduzeti koju riječ. Kad si u potpunosti zadovoljan/zadovoljna svojom pjesmom, podijeli ju s prijateljima, roditeljima, učiteljima...

...i na kraju

Lirska pjesma pripada književnom rodu lirici. Najčešće je pisana stihom, no može biti pisana i u prozi. Osnovna su obilježja lirske pjesme iskazivanje osjećaja, subjektivnost, kratkoća, sažetost, slikovitost i ritmičnost.

Prema temi lirske pjesme dijelimo na pejzažne, ljubavne, šaljive, domoljubne, misaone, religiozne (duhovne)...

Riječi u lirskoj pjesmi često imaju preneseno značenje, a pjesnički jezik obiluje stilskim izražajnim sredstvima, primjerice epitetima, personifikacijom, onomatopejom, usporedbom...

Povratak na vrh