x
Učitavanje

2.15 Dativ

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Obitelj Dativ danas se odlučila uključiti u volontersku akciju "Ruka ruci" koja se održava na nekoliko mjesta u gradu. Svaki član obitelji Dativ priprema ono što želi darovati. Pogledaj komu su sve namijenili svoje darove.

Dativ – treći padež u hrvatskome jeziku

Primjeri iz uvodne vježbe i ovdje nam pokazuju da su imenice promjenjive riječi. Ovdje ćeš saznati kako se imenice mijenjaju kad se nađu u dativu.

Dativ

Dativ je treći od sedam padeža u hrvatskome jeziku. Odgovara na pitanja Komu? (za živo) i Čemu? (za neživo).

Bilježi se kraticama D ili dat.

U rečenici može doći bez prijedloga, a katkad je ispred imenice u dativu jedan od sljedećih prijedloga - k(a), nasuprot, unatoč, usprkos i prema.

Zadatak 1.

Dativ ćeš u rečenici prepoznati postavljajući padežno pitanje Komu? ili Čemu?.

Iz sljedećih rečenica ispiši imenice u dativu. Ako imenica dolazi s prijedlogom, ispiši i prijedlog ispred imenice.

 1. Pridružili su se volonterskoj akciji.
 2. Uputili su se ka gradu.
 3. Usprkos kiši nisu htjeli odustati.
 4. Okupljali su se nasuprot kući njihove tetke.
 5. Svi su se veselili darovima.
 6. Nakon glavnog događaja krenuli su ka kućama.
null
null

Značenja imenica u dativu

Imenice u dativu mogu imati značenje namjene ili cilja.

Promotri dvije prethodne fotografije. Pridruži imenici u dativu odgovarajuće značenje.

Namjena
Prilazimo skupini ljudi.
Cilj
Darove dajemo djeci.
null
null
Ilustracija latinskog i hrvatskog rječnika kojom se pokazuje da naziv dativ dolazi od latinskoga dare što znači dati.

Zanimljivost

Naziv dativ dolazi od latinske riječi dare što znači dati.

Odaberi dvije imenice u dativu kojima bi se mogao dopuniti opis fotografije.

Za blagdane volonteri su donijeli dar 

Djevojčica predaje darove dječačiću u invalidskim kolicima.
null
null

Promotri fotografiju. Kojim se imenicama u D mn. može dopuniti opis fotografije?

Gosti su donijeli blagdanski poklon svojim

Obitelj posjećuje djeda i baku za blagdane.
null
null

Zanimljivost

„Činimo male stvari s velikom ljubavlju.“ izreka je Majke Tereze, najpoznatije kršćanske redovnice koja je više od 45 godina služila siromašnima, bolesnima, siročadi i umirućima. Njezine Misionarke ljubavi od početne male zajednice s vremenom su prerasle u zajednicu koja broji 5000 redovnica u oko 600 misija, škola i skloništa u 120 država svijeta.

Hrvatski Caritas slijedi izreku Majke Tereze kao svoj moto, a na njihovim stranicama Caritas možeš saznati kako postati volonter i pomagati onima kojima je pomoć potrebna. Njihov poziv prenosimo ovdje: „Volontiraj s nama! Odvaži se darovati sebe i stekni nove vještine ili znanja, iskustva i prijatelje. Otvori oči za ljude i svijet oko sebe. Budi i ti dio borbe protiv siromaštva i nepravde!“

Nastavci imenica u dativu

Imenice muškoga i srednjeg roda u dativu jednine imaju nastavak -u (ulaz-u, sel-u), a u dativu množine nastavak -ima (ulaz-ima, sel-ima).

Imenice ženskoga roda u dativu jednine imaju nastavak -i (kutij-i), a u dativu množine  većina imenica ženskoga roda ima nastavak -ama (kutij-ama).

Pojedine imenice koje u nominativu jednine imaju nulti nastavak, u dativu množine imaju nastavak -ima (radost-ima, vrijednost-ima, kost-ima).

Odredi u kojem su rodu, broju i padežu istaknute imenice u sljedećim rečenicama.

 1. Učenici sedmog razreda vesele se maturalcu.
 2. Unatoč ranom buđenju bili su dobre volje.
 3. Radovali su se novim i čistim autobusima.
 4. Usprkos zabrani neki su unutra jeli sendviče.
 5. Vrijeme je bilo lijepo unatoč najavljenoj kiši.
 6. Stigli su na more i pojurili k obali na prvo kupanje.
 7. Drugi turisti žurili su svojim vodičima i u hotel.
 8. Nasuprot ulazu u hotel posvuda su rasle palme.
null

Glasovne promjene u dativu

U nekim se imenicama ženskoga roda u dativu jednine (majka - majci, noga - nozi) i muškog roda u dativu množine (propuh - propusima, vuk - vucima) provodi promjena glasova k, g, h ispred i u c, z, s, odnosno sibilarizacija.

Kutak za znatiželjne

Sibilarizacija se ne provodi

Sibilarizacija se ne provodi:
- u imenicama odmila (baka - baki, seka - seki)
- u vlastitim imenicama (Ivanka - Ivanki, Japanka - Japanki, Krka - Krki)
- u imenicama na -čka, -ćka, -cka (mačka - mački, voćka - voćki, kocka - kocki)
- u imenicama koje završavaju na -nka, -ska, -tka, -lka (maska - maski, crnka - crnki, tetka - tetki, srednjoškolka - srednjoškolki).
TRANSKRIPT

Sibilarizacija se ne provodi:

 1. u imenicama odmila (baka – baki, seka – seki)
 2. u vlastitim imenicama (Ivanka – Ivanki, Japanka – Japanki, Krka – Krki)
 3. u imenicama na -čka, -ćka, -cka (mačka – mački, voćka – voćki, kocka – kocki)
 4. u imenicama koje završavaju na -ska, -nka, -tka, -lka (maska – maski, crnka – crnki, tetka – tetki, srednjoškolka – srednjoškolki).

U nekim su imenicama dopuštene dvostrukosti: Lika – Liki, Lici, Požega – Požegi, Požezi, bitka – bitki, bitci.Preoblikuj sljedeće imenice u dativ jednine (ako je zadana imenica ženskoga roda) i u dativ množine (ako je zadana imenica muškoga roda).

 1. Dubravka
 2. ruka
 3. orah
 4. pruga
 5. oblik
 6. četka
null
null

Odaberi jedan točan odgovor. Sibilarizacija se provodi:

null
null

Odaberi dva točna odgovora. Sibilarizacija se provodi:

null
null

Zadatak 2.

Dok se kretala prema skloništu za izgubljene i napuštene životinje s kutijama s hranom, kćeri obitelji Dativ ispale su sve imenice u dativu jednine i množine i pomiješale se s imenicama u nominativu i genitivu. Razvrstaj imenice u odgovarajuće ''kutije''.

Razvrstaj imenice na imenice u nominativu, genitivu i dativu.

šešira

Nominativ

Genitiv

Dativ

null
null

U svakoj je rečenici s desne strane istaknuta jedna imenica. Prepoznaj padež te imenice pa njegov naziv pridruži odgovarajućoj rečenici.

nominativ
Prišli smo bogato uređenom izlogu.
dativ
Na vratima nas je dočekala nasmijana prodavačica.
genitiv
Tamo više nije bilo mamine omiljene haljine.
null
null

Zadatak 3.

Pogledaj videozapis u kojem poznati jezikoslovac i profesor Marko Alerić govori o padežu dativu.

Zabilježi tijekom gledanja primjere i korisne zanimljivosti.

...i na kraju

U ovoj jedinici upoznali smo dativ. Dativ odgovara na pitanja Komu? Čemu?. Značenja dativa najčešće su primatelj ili cilj. Uz dativ mogu stajati prijedlozi k, ka, nasuprot, unatoč i usprkos.

Procijenite svoje znanje

Povratak na vrh