x
Učitavanje

2.23 Stupnjevanje pridjeva

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Upoznao/upoznala si se s obilježjima, vrstama i oblicima pridjeva. Pridjevi su važni kako bismo što zornije predočili i opisali bića, stvari i pojave. No pridjevi su nam važni i kako bismo usporedili različite osobine ili svojstva osoba i predmeta.

Zadatak 1.

Pogledaj sljedeći video i odgovori na pitanja u nastavku.

Dobro došli u Dubai

Odaberi kvadratić uz rečenicu u kojoj se nešto s nečim uspoređuje.

null
null
Upiši riječi na temelju kojih prepoznaješ da se nešto s nečim uspoređuje u prethodnom zadatku
null
null

Navedi vrstu izdvojenih riječi.

null
null

Zadatak 2.

Promotri kako pridjevi mijenjaju oblik. Koja tri stupnja prepoznaješ?

Stupnjevanje pridjeva

Stupnjevanje ili komparacija

Promjena oblika pridjeva kojom se pokazuje različit stupanj osobine ili svojstva naziva se stupnjevanje ili komparacija pridjeva. Tri su stupnja komparacije – pozitiv, komparativ i superlativ.

Komparativ tvorimo od pozitiva dodavanjem nastavka -iji.

 • zanimljiv + iji = zanimljiviji
 • poznat + iji = poznatiji

Superlativ tvorimo dodavanjem predmetka naj- komparativu.

 • naj + zanimljiviji = najzanimljiviji
 • naj + poznatiji = najpoznatiji

Poslušaj sljedeći zvučni zapis i primijetit ćeš još neke oblike komparativa.

Slušanje komparativa
TRANSKRIPT

Poslušaj sljedeće rečenice. Koje oblike pridjeva u njima prepoznaješ?

Petar je jak, ali ja sam jači od njega.
Crveni cvijet je lijep, ali ruža je ljepša od njega.
Danas je sunčan i vruć dan, a sutra će biti vrući.
Kupila je velik sladoled, no moj je veći.

Kutak za znatiželjne

Iako komparativ pridjeva najčešće tvorimo dodavanjem nastavka -iji pozitivu, neki pridjevi tvore komparativ drugim nastavcima, npr. nastavkom -ji.

 • jak + ji = jači (k + j = č)

U primjeru jak - jači glas j stopio se sa suglasnikom ispred sebe u novi suglasnik (č), a ta se glasovna promjena zove jotacija.

Tri pridjeva komparativ tvore nastavkom -ši.

 • lijep + ši = ljepši
 • lak + ši = lakši
 • mek + ši = mekši

Tri pridjeva u komparativu imaju nastavak -i.

 • riđ - riđi
 • krnj - krnji
 • vruć -vrući

Četiri pridjeva tvore komparativ s promijenjenom osnovom.

 • dobar - bolji
 • zao - gori
 • malen - manji
 • velik - veći

Zanimljivost

Kako tvorimo superlativ ako komparativ započinje glasom j?

U obliku superlativa pišemo dva j.

 • jasan - najjasniji
 • jak - najjači
 • jednostavan - najjednostavniji

Zadatak 3.

Pročitaj ponovno tekst o Dubaiju i klikom miša odaberi označene komparative i superlative. Uz svaki izdvojeni komparativ i superlativ napiši pozitiv tog pridjeva u muškom rodu jednine.

...i na kraju

Uspoređivanje pridjeva po stupnju svojstva koje izriču (npr. visok - viši - najviši) nazivamo stupnjevanje pridjeva.

Razlikujemo tri stupnja komparacije. Pozitiv izriče osnovni stupanj svojstva (velik), komparativ izriče viši stupanj svojstva (veći) i superlativ izriče najviši stupanj svojstva (najveći).

Povratak na vrh