x
Učitavanje

2.12 Imenice i sklonidba imenica

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

U prethodnim ste razredima naučili što su imenice. Ove godine detaljnije ćete se posvetiti imenicama u hrvatskome jeziku i upoznati najvažnija obilježja imenica kao vrste riječi.

Imenice – promjenjiva vrsta riječi

U ovoj ćeš jedinici ponoviti što znaš o imenicama kao vrsti riječi, ali i naučiti neke nove zanimljive činjenice o njima.

Imenice

Imenice su promjenjive riječi koje se mijenjaju po padežima, imaju rod i broj te imenuju bića, stvari i pojave.

Zadatak 1.

Imenicama u sljedećem tekstu pridruži odgovarajući rod i broj.

Na nekoj livadi

,
na kraju grada živio je jedan golemi slon
.
Bio je velik kao najveća kuća: već je i jedno njegovo uho
bilo
veće negoli najveći prozori
na
najvećim zgradama
u
najvećim gradskim naseljima
.
null
null

Svaka imenica ima osnovu (nepromjenjivi dio riječi) te nastavak (promjenjivi dio riječi).

Primjerice, u oblicima imenice KUĆA (kuća, kuće, kući, kućom) ne mijenja se prvi dio ili osnova (kuć-).

Završetak riječi ili nastavak (-a, -e, -i, -o, -om) može se mijenjati, što vidimo u oblicima imenice KUĆA (kuć-a, kuć-e, kuć-i, kuć-o, kuć-om).

Zadatak 2.

Promotri sljedeću imenicu i njezine oblike.

Odaberi među ponuđenim glasovima i skupinama glasova pet mogućih nastavaka imenice ZGRADA čija osnova glasi ZGRAD-. Pritom pazi na značenje imenice.

null
null

Razlikujemo opće, vlastite i zbirne imenice.

Opća imenica

Opća je imenica ime koje je zajedničko svim bićima, stvarima i pojavama iste vrste (npr. baka, stol, oblak).

Vlastita imenica

Vlastita je imenica ime kojim imenujemo samo određeno biće, stvar ili pojavu, a piše se velikim početnim slovom (npr. Dragica, Pula, Dunav).

Zadatak 3.

U sljedećoj interaktivnoj priči, Baka i lisac , treba upisati točan oblik imenice prikazane sličicom.

Kutak za znatiželjne

Zbirne imenice označuju skup istovrsnih bića ili predmeta koji se uzimaju kao jedna cjelina. Takve su, primjerice, sljedeće imenice.

 • momčad
 • lišće
 • suđe
 • smeće
 • granje
 • grožđe
 • djeca
 • braća

Zbirne imenice mogu stajati uz glagol u jednini.

 • Naša je momčad pobijedila.
 • Lišće je žuto.
 • Grožđe je slatko.

Zbirne imenice mogu stajati uz glagol u množini.

 • Djeca su se igrala.
 • Braća su razgovarala.

Zadatak 4.

Igraj igru asocijacija. Igru započinješ otvaranjem polja u stupcima. Svaki put kad otvoriš polje, imaš priliku napisati točan odgovor polja i pogađati rješenje stupca ili konačno rješenje. Ako pogriješiš odgovor, dobit ćeš pomoć u obliku početnog slova riječi. Kad pogodiš točno rješenje jednog stupca, možeš otvoriti polje u drugim stupcima i pogađati rješenje stupca ili konačno rješenje. Rješenje svakog stupca zapravo je jedna imenica, a svaka od njih pripada istoj skupini. Naziv te skupine imenica krije se u konačnom rješenju igre.  

Sklonidba imenica

Padeži

Padeži su različiti oblici iste riječi koji ovise o službi te riječi u rečenici i o njezinu odnosu s drugim riječima u rečenici.

U hrvatskom je jeziku sedam padeža, a njihovi su nazivi - nominativ (N), genitiv (G), dativ (D), akuzativ (A), vokativ (V), lokativ (L) i instrumental (I).

Zanimljivost

Naziv padež nastao je prema glagolu padati prevođenjem latinske riječi casus koja znači "pad, padanje". Stari su gramatičari promjenu oblika imenica uspoređivali s padanjem iz jednoga oblika u drugi.

Sklonidba ili deklinacija

Promjena riječi po padežima naziva se sklonidba ili deklinacija. Sklanjaju se (dekliniraju se) imenice, zamjenice, pridjevi i brojevi. Riječi koje se mijenjaju po padežima nazivaju se imenske riječi.

Pročitaj sljedeće rečenice i umjesto sličice odaberi imenicu u točnom obliku. Ako prepišeš svih osam rečenica, dobit ćeš sažetak jedne poznate bajke.

Kutak za znatiželjne

Imenice koje imaju samo množinu nazivaju se pluralia tantum. Takve su npr. imenice

 • ljestve
 • hlače
 • naočale
 • kola
 • leđa
 • vrata
 • toplice
 • sanjke
 • škare.

Izradi vježbu

Imenuj što se nalazi na ilustracijama. Prepoznat ćeš imenice koje imaju samo množinu, a neke od njih nalaze se u Kutku za znatiželjne. Zapiši ih i uz svaku osmisli primjer rečenice u kojoj ćeš ih upotrijebiti.

Zadatak 5.

Pogledaj videozapis u kojem poznati jezikoslovac i profesor Marko Alerić govori o sklonidbi imenica. Zabilježi tijekom gledanja primjere i korisne zanimljivosti.

...i na kraju

Imenice su promjenjive riječi kojima se imenuju bića, stvari i pojave. Mijenjaju se po padežima, stoga kažemo da pripadaju skupini imenskih riječi.

Osim padeža, gramatička su im obilježja i rod (muški, ženski i srednji) te broj (jednina i množina).

U hrvatskome jeziku sedam je padeža koji odgovaraju na određena pitanja.

1. nominativ (N) Tko? (za živo) Što? (za neživo)
2. genitiv (G) Koga? (za živo) Čega? (za neživo)
3. dativ (D) Komu? (za živo) Čemu? (za neživo)
4. akuzativ (A) Koga? (za živo) Što? (za neživo)
5. vokativ (V) Oj! Ej!
6.
lokativ (L) (O) komu? (za živo) (O) čemu? (za neživo)
7. instrumental (I) (S) kim? (za živo) Čime? (za neživo)

Promjena imenskih riječi po padežima naziva se sklonidba ili deklinacija.

Procijenite svoje znanje

Povratak na vrh