x
Učitavanje

2.19 Instrumental

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Danas ćeš upoznati još jednog zanimljivoga stanara iz naselja Sklonidba.

Upoznao/la si gđu Instrumental. Odgovori na pitanja koja slijede.

Čime se bavi gđa Instrumental?

null
null
S kim voli razgovarati kad se umori od istraživanja?
i
.
null
null

Instrumental – sedmi padež

Dosad si upoznao/upoznala već šest padeža. Ovdje ćeš saznati kako se imenice mijenjaju kad se nađu u sedmom padežu koji se zove instrumental. 

Instrumental

Instrumental je sedmi padež u hrvatskome jeziku.

Odgovara na padežna pitanja (S) kim? (za živo) i (S) čim(e)? (za neživo).

Kratica za instrumental je I ili inst.

Dopuni rečenicu odgovarajućim padežnim pitanjem.

 1. Znanstvenica se pohvalila svojom zbirkom.
  se
  pohvalila znanstvenica?
 2. Nakon proučavanja razgovara s hrčkom.
  razgovara
  nakon proučavanja?
 3. Upoznali smo se sa znanstvenicom.
  smo
  se upoznali?
 4. Zadovoljan sam našim susretom.
  sam
  zadovoljan?
null
null
Ilustracija latinskoga i hrvatskoga rječnika kojom se pokazuje da naziv instrumental dolazi od latinskog instrumentum što znači sredstvo.

Zanimljivost

Naziv instrumental dolazi od latinske riječi instrumentum što znači sredstvo.

Latinska riječ instrument(um) koristi se u različitim značenjima. 

1. Fino izrađena, često vrlo složena, sprava ili oprema za znanstvene ili tehničke radove (medicinski, optički, navigacijski i.); sredstvo, alat. 

2. Sredstvo kojim se netko služi u izvođenju čega ili u postizanju kojega cilja: vojska i policija kao *i. države; pren. osoba koja nekomu služi kao sredstvo ili oruđe za postizanje njegovih ciljeva.

3. Glazbalo, sprava za proizvođenje glazb. tonova.

*institucije države - ustanove, organizacije ili udruženja koja su značajna za državu

Značenja imenice u instrumentalu

Instrumental ima dva najčešća značenja – društvo (S kim?) ili sredstvo (S) čim?.

Primjer 1.

Voli razgovarati s ribicama. S kim voli razgovarati? društvo
Mikroskopom promatra nevidljive organizme. Čime promatra nevidljive organizme? sredstvo

Imenica u instrumentalu u rečenici najčešće ima značenje društva ili sredstva.

Kada ima značenje društva, imenica u instrumentalu uvijek dolazi s prijedlogom s(a).

Kada ima značenje sredstva, imenica u instrumentalu dolazi bez prijedloga.

Odredi u kojoj rečenici imenica u instrumentalu ima značenje društva, odnosno sredstva.

Lijepo je živjeti s kućnim ljubimcima.
S papigicom ćete uvijek pjevušiti.
Poslije šetnje uvijek češljamo psa četkom.
Ribice su nas iznenada poprskale vodom.
null
null

Kutak za znatiželjne

Ostala značenja imenice u instrumentalu

Značenja imenice u instrumentalu
Profesorica stoji pred pločom i kroz nekoliko sličica upoznajemo ostala značenja instrumentala: mjesto, vrijeme, način i predmet glagolske radnje.

U kojoj rečenici imenica u instrumentalu ima značenje mjesta glagolske radnje?

null
null

U kojoj rečenici imenica u instrumentalu ima značenje načina glagolske radnje?

null
null

Nastavci imenica u instrumentalu

TRANSKRIPT

Najčešći nastavak u instrumentalu jednine imenica muškoga i srednjega roda je -om: priborom, stolom, zidom, kavezom
Nastavak -em imaju imenice muškoga roda kojima osnova završava glasovima č, ć, đ, dž, lj, nj, š, ž, j: mačem, kraljem, panjem, krajem.
Imenice ženskoga roda u instrumentalu jednine najčešće imaju nastavak -om:
prirodom, slikom, kućom, kutijom.
Kod imenica ženskoga roda kojima osnova završava zatvornikom mogu biti dvostruki nastavci; -ju i -i:
ljubavlju i ljubavi; riječju i riječi; znanošću i znanosti.
Ispred nastavka -ju kod nekih imenica ženskoga roda provodi se jotacija – stapanje glasa j s glasom koji mu prethodi:
solju, krvlju, znanošću...

Promotri tablicu i nastavke koji se pojavljuju kod imenica u instrumentalu jednine i množine.

N jd. I jd. I mn.
muški rod pribor priborom priborima
ključ ključem ključevima
ženski rod ruka rukom rukama
znanost znanošću/
znanosti
znanostima
srednji rod ogledalo ogledalom ogledalima

Koji je najčešći nastavak u instrumentalu jednine?

null
null

Koja imenica ima nastavak -em u instrumentalu jednine?

null
null

Dvostruki oblik u instrumentalu jednine ima imenica ženskoga roda kojoj osnova završava na otvornik (samoglasnik).

null
null

Prijedlozi uz instrumental

Ovisno o značenju uz imenicu u instrumentalu mogu stajati različiti prijedlozi.

Najčešći prijedlozi uz imenicu u instrumentalu su s(a), pred, za, nad(a), pod(a), među.

Ako imenica u instrumentalu ima značenje društva, uvijek dolazi s prijedlogom s(a).  

Primjer 2.

Promotri primjere i uoči kada prijedlog s postaje sa.

 • Provela je istraživanje sa studentima.  
 • Razgovarali su s profesorima o rezultatima istraživanja. 
 • Sa zadovoljstvom su podijelili svoja saznanja.

Prijedlog s postaje sa kada se nađe ispred riječi koje počinju glasovima s, š, z, ž ili suglasničkim skupinama ps, pš, ks.

Dopuni rečenice prijedlogom s/sa gdje je potrebno. Ako prijedlog nije potreban, napiši X.

Njezina je prijateljica doputovala
vlakom
iz Pariza. Donijela joj je prekrasnu haljinu
šljokicama.
Gospođa će je odjenuti za sastanak
suradnicima.
Raduje se susretu
Tonkom,
starom poznanicom. Nakon sastanka njih dvije će otići na piće
kolegicama.
null
null

Gospođa Instrumental odlučila je provesti dio istraživanja o životinjama i njihovim životnim navikama u zoološkom vrtu.

Odaberi točne oblike instrumentala pazeći na prijedlog s/sa i pomozi gospođi u istraživanju.

Pet žirafa u zoološkom vrtu hrane se pomoću hranilica obješenih na drvetu, a pored njih je i zebra.
 1. Žirafe mogu živjeti sa
  .

 2. Jeleni ne mogu živjeti s
  .

 3. Zmije mogu živjeti s
  .

 4. Antilope ne mogu živjeti s
  .
null
null

Zadatak 1.

Pogledaj videozapis u kojem poznati jezikoslovac i profesor Marko Alerić govori o padežu instrumentalu. Zabilježi tijekom gledanja primjere i korisne zanimljivosti.

...i na kraju

Instrumental je sedmi padež u hrvatskome jeziku.

Odgovara na pitanja (S) kim (e)? (S) čim (e)?

U rečenici najčešće ima značenje društva i sredstva glagolske radnje.

Ovisno o značenju drugih riječi može imati i ostala značenja.

Procijenite svoje znanje

Povratak na vrh