x
Učitavanje

1.2 Riječi

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Na nastavi Hrvatskoga jezika u prethodnim razredima učio/učila si o riječima i vrstama riječi. Prisjeti se što znaš o imenicama, glagolima i pridjevima.

Zatim pročitaj/poslušaj pjesmu Dragutina Tadijanovića Jesensko pismo. Nakon čitanja/slušanja riješi zadatak. 

Jesensko pismo
Umjetnikov doživljaj jeseni prikazan je pomoću drveta s kojeg vjetar otpuhuje uvelo lišće.
Jesensko pismo
TRANSKRIPT

Dragutin Tadijanović

Jesensko pismo

Prošla je berba, milo moje srce,
i nema na trsju grozdova.
Na lozama se lišće trese kao ruke staraca.

Boje se u zemlju vraćaju,
boje se tope, i nestaju.

Nema više radosnog zalaženja sunca
za plave planine.
Nema zlatnog neba.

Jesen je kolibu sagradila u bregovima našim.
Srebrno grlo tvoje
neće odzvanjati više zelenim dolinama,

niti će oči tvoje gledati blistavilo boja
na nebu i na zemlji.

Jesen je pokopala svijetle boje:
Vinogradi i šume plaču
U tamnomu lišću.


Klikom na ponuđenu riječ ''uberi'' riječ te je stavi u odgovarajuću ''košaru''. Razmisli je li riječ po vrsti imenica, pridjev ili glagol. U svaku ''košaru'' možeš spremiti šest riječi.

svijetle

KOŠARA IMENICA

KOŠARA PRIDJEVA

KOŠARA GLAGOLA

null
null

Imenice

U prethodnom zadatku neke su riječi stavljene u košaru imenica. Prisjetimo se što su imenice.

Imenice

Imenice su riječi kojima imenujemo bića, stvari i pojave. Gramatička obilježja imenica su rod (muški, ženski i srednji) te broj (jednina i množina). Razlikujemo opće i vlastite imenice. Opće imenice pišu se malim, a vlastite velikim početnim slovom.

Pridjevi

U razvrstavanju riječi neke su riječi stavljene u košaru pridjeva. Prisjetimo se što su pridjevi.

Pridjevi

Pridjevi su riječi koje se pridijevaju (dodaju) imenicama i opisuju kakvo je što ili čije je što. Opisni pridjevi opisuju kakvo je što. Posvojni pridjevi izriču čije je što.

Zadatak 1.

Promotri sljedeće crteže te svakoj navedenoj imenici pridruži opisni pridjev u skladu s crtežom.

U sljedećim zadatcima prepoznaj vrstu pridjeva. Odaberi jedan točan odgovor s obzirom na to je li u ponuđenom primjeru riječ o opisnom ili posvojnom pridjevu.

Zadatak 2.

Među navedenim pridjevima odaberi samo opisne pridjeve.

Važno! Uz pridjeve stoje imenice (u zagradama) kako bi ti bilo lakše riješiti zadatak.

null

Dopuni sljedeće rečenice pojmovima koji nedostaju.

Preostali su pridjevi u prethodnom zadatku redom:
,
,
i
.

Ti su pridjevi po vrsti
jer
izriču
.

Pomoć:

Prisjeti se na koje pitanje odgovaraju posvojni pridjevi.

null

Glagoli

Došli smo do vrste riječi koja je različita od imenica i pridjeva, a to su glagoli. 

Glagoli

Glagoli su riječi koje izriču radnju, stanje i zbivanje. Glagoli se mijenjaju po glagolskim licima (1., 2. i 3. lice) i broju (jednina i množina). Glagolima izričemo prošle, sadašnje i buduće radnje.

Poveži dva dijela rečenice kako bi dobio/dobila jasnu poruku.

Pri povezivanju pazi na značenja rečenica.

Suncokret
slijedi Sunčev sjaj.
Crvene jabuke
prekrile su voćnjak.
Jutarnja magla
vuče se krajolikom.
null
null

Zadatak 3.

Dopuni rečenice glagolima u sadašnjem vremenu pazeći na značenje poruke.

Djedov pas Smješko uvijek se

 
. U djedovu vinogradu jedna vjeverica neprestano
 
. Baka za goste u berbi uvijek
 
najukusnije kolače. Za vrijeme berbe i ptice i berači
 
najljepše pjesme.
smješka
ispeče
pjevaju
skače
null
null

Pojedine riječi mogu imati različit oblik, a isto ili slično značenje. Poveži riječi s lijeve i desne strane koje imaju isto ili slično značenje.

događati se
žalost
pošten
zbivati se
tuga
čestit
null
null

...i na kraju

Za kraj ove jedinice u kojoj si utvrđivao/utvrđivala svoje znanje o imenicama, pridjevima i glagolima odigraj svima poznatu dječju igru križić-kružić. Da bi pobijedio/pobijedila u igri, trebaš uzastopce točno odgovoriti na tri pitanja.

Povratak na vrh