x
Učitavanje

5.1 Prepoznajemo obilježja i vrste neknjiževnih tekstova

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Važna obavijest!

Dragi učenici / drage učenice 5. razreda,

obavještavamo vas da ćete u ovoj lekciji već danas u svom domu, u udobnosti svojih naslonjača, dobiti mnoge informacije o vrstama neknjiževnih tekstova i njihovim obilježjima.

Pozivamo vas: informirajte se, rješavajte zadatke i, što je najvažnije, čitajte!

vaši autori

Obavijest učenicima
TRANSKRIPT

Važna obavijest!

Dragi učenici / drage učenice 5. razreda,

obavještavamo vas da ćete u ovoj lekciji već danas u svom domu, u udobnosti svojih naslonjača, dobiti mnoge informacije o vrstama neknjiževnih tekstova i njihovim obilježjima.

Pozivamo vas: informirajte se, rješavajte zadatke i, što je najvažnije, čitajte!

vaši autori

Obavijest

Obavijest je govorni ili pisani podatak u obliku prikladnome za objavu, slanje i čuvanje. Ona najčešće najavljuje kakav događaj. Treba biti kratka i jasna. Uglavnom odgovara na pitanja tko, što, gdje, kada i zašto.

Kulinarski recept

Jedna je od najčešćih vrsta uputa sigurno kulinarski recept. Ako si se okušao/okušala u kuhanju, možda ti se svidi i primjer u nastavku.

Recept

Kulinarski recept uputa je za pripremanje nekog jela, slastice, smjese i sl.

Pogledaj sljedeći videorecept za pripremu američkih palačinki te odgovori na pitanja.

Kako napraviti američke palačinke

Kutak za znatiželjne

Imenica recept ima i neka druga značenja. U prenesenome značenju može značiti naputak, uputu neke iskusne osobe [recept za pobjedu]. Ta se imenica upotrebljava i u izrazu dijeliti recepte (komu).  Dijeliti recepte znači dosađivati s uputama kako bi trebalo raditi odnosno misliti da za sve postoje gotova rješenja.

U medicini imenica recept (njemački Rezept, prema latinskom receptum: dobiveno) znači pismeni nalog propisana oblika koji liječnik, stomatolog ili veterinar izdaje ljekarniku za izradu i/ili izdavanje određenoga lijeka.

Recept se piše latinskim jezikom. U receptu se, za jednu osobu, propisuje samo jedan lijek u jednom obliku i količini. Recept mora biti čitljivo napisan i sastojati se od 7 dijelova:

1) Inscriptio - zaglavlje recepta, s nazivom zdravstvene ustanove, odnosno adresom liječnika privatne ordinacije i datumom izdavanja lijeka

2) Invocatio ili praepositio, oznaka Rp (kratica od lat. riječi recipe: uzmi), koja označava sastojke propisanoga lijeka

3) Ordinatio ili praescriptio - glavni dio recepta u kojem se ispisuje količina, odnosno vrste sastojaka lijeka. Za gotove se lijekove ispisuje naziv lijeka, oblik i način primjene.

4) Subscriptio - uputa ljekarniku o načinu priređivanja, opremanja i izdavanja lijeka

5) Signatura, s oznakom S. - kratka i razumljiva uputa bolesniku o količini i načinu primjene lijeka

6) Nomen medici: ime liječnika (datum, žig i potpis liječnika)

7) Nomen aegroti: ime i prezime bolesnika kojemu se izdaje lijek i njegova dob, radi provjere propisane količine.

Zanimljivost

Gastronomija je vještina priređivanja jela, stručno poznavanje različitih jela i načina njihova pripremanja. Gastronomija se smatra umijećem pripremanja birane hrane. Umijeće pripravljanja hrane može se pratiti od čovjekova otkrića vatre, što je pružilo mogućnost prvih tehnika pripreme. O kulturi hrane može se govoriti tek od izuma juhe i kruha, te dodavanja povrća mesu i ribi. O tome svjedoče papirusi starog Egipta, na kojima se nalaze i prvi pravi recepti. Usporedno s razvojem prave gastronomije antičkoga Zapada, ona je potpuno razvijena već u 5. st. pr. Kr. u Kini i u Indiji.

Više o gastronomiji pročitaj na internetskoj poveznici.

Uz pojam gastronomije najuže je povezan pojam kuharice ili knjige kulinarskih recepata. O povijesti kuharica pročitaj na poveznici.

Uputa za primjenu sirupa

Zadatak 1.

Pročitaj sljedeću uputu i pritom obrati pozornost na dijelove teksta. Zatim odgovori na pitanja.

Primjer 1.

Tekući dodatak prehrani IMUNOSIT

NAMJENA: tekući dodatak prehrani, potpora imunitetu djece i odraslih. Preporučuje se uzimati preventivno, za vrijeme trajanja infekcije te također nakon bolesti radi oporavka iscrpljenog organizma.

SASTAV: IMUNOSIT sadržava beta-glukan, cink i vitamin C.

NAČIN UPOTREBE: Djeca od 1 do 3 godine: 5 ml jedanput na dan. Djeca od 3 do 6 godina: 7,5 ml jedanput na dan. Djeca od 6 do 12 godina: 10 ml jedanput na dan. Djeca starija od 12 godina i odrasli: 20 ml jedanput na dan.

IMUNOSIT se može uzimati u bilo koje doba dana. Preporučuje se uzeti ga bez tekućine ili razrijeđenog u maloj količini vode.

NAPOMENA: Dodatci prehrani nisu nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.

UPOZORENJE: Ne preporučuje se uzimanje hrane i pića odmah nakon upotrebe. U slučaju primjene kakvih drugih lijekova ili trudnoće, prije uzimanja dodataka prehrani potrebno je konzultirati se s liječnikom.

Plakat

Zadatak 2.

Pročitaj sljedeću definiciju plakata. Kako bi ti svojim riječima objasnio/objasnila značenje riječi plakat?

Primjer 2.

Plakat

1. kazališni, festivalski ili kinematografski program grafički oblikovan na papiru (obično većeg formata) i pričvršćen na javnom, vidljivom mjestu [filmski plakat; reklamni plakat]

2. grafički oblikovan oglas, obično velikog formata izložen na javnom mjestu u obavijesne, promotivne ili reklamne svrhe; oglas, reklama, proglas, objava [politički plakat; izborni plakat]

Zanimljivost

Još u antičkom Rimu različite su se obavijesti ispisivale na zidovima ili drvenim pločicama. Novi oblik vizualne komunikacije javlja se u prvoj polovini 19. st. kad je usavršavanjem litografske tehnike bilo omogućeno masovno umnožavanje grafičkih predložaka.

Plakat

Plakat je oblik vizualne komunikacije, slikovno-tekstualna obavijest izložena na javnim mjestima. Vizualni stil plakata slijedi umjetničke smjernice te nastoji privući pozornost prolaznika i prenijeti poruku.

Korelacija

Kazališna predstava Moj sin samo malo sporije hoda, nastala prema dramskom tekstu istaknutoga mladog dramatičara Ivora Martinića, progovara o složenosti obiteljskih odnosa. Više o predstavi pročitaj na internetskoj poveznici.

Kutak za znatiželjne

Elementi plakata

Na plakatu je najčešći omjer slike i teksta 70 % : 30 %. Slova moraju biti dovoljno velika i čitka da bi ih oni kojima su namijenjeni mogli brzo uočiti i pročitati, u prolazu, šećući se ili čitajući ih iz automobila, tramvaja itd.

Zadatak 3.

Promotri sva četiri plakata za predstavu Moj sin samo malo sporije hoda pa odgovori na pitanja.

Leksikografska djela

Rječnik

Rječnik objašnjava riječi. Riječi se u rječniku razvrstavaju prema određenomu redoslijedu, najčešće abecednom. U velikim rječnicima uz riječi se navode primjeri iz književnih djela.

Enciklopedija

Enciklopedija opisuje pojmove i stvari. Ona obuhvaća vlastita imena, strukovne nazive, pojmove, izraze itd. nastojeći korisniku iznijeti ukupnost ljudskih znanja i spoznaja o nekom  predmetu ili pojavi.

Leksikon

Leksikon je informativni priručnik u kojem se najčešće po abecedi donosi pregled ljudskog znanja. Opći leksikon donosi pregled ukupnoga ljudskog znanja, a u stručnom leksikonu se daje pregled znanja iz nekog područja. Osim enciklopedijskih (stvarnih) podataka u vezi s pojmovima (riječima) i imenima, leksikon može djelomice (npr. samo terminologija) ili pak iscrpno prikazati i rječničko blago (leksik) nekog jezika. Leksikoni koji iscrpno prikazuju rječničko blago se nazivaju enciklopedijskim rječnicima. Po obuhvatu građe leksikon može biti nacionalni ili međunarodni. Od enciklopedije se razlikuje po kraćim i strožim definicijama i po tome što pruža osnovne podatke.

Kutak za znatiželjne

Leksikografska djela (enciklopedije, leksikoni, rječnici) mogu težiti sveobuhvatnomu prikazu ukupnosti ljudskih znanja (opće enciklopedije, opći leksikoni) ili se pak ograničiti na neko uže područje (struku, neku posebnu tehniku).

Zanimljivost

Leksikografija je sustavno popisivanje, opis i tumačenje rječničkoga blaga (riječi, izraza, imena) jednoga ili više jezika, promatranoga sa stajališta oblika, značenja i kombinacija jezičnih jedinica. Riječi, izrazi i imena se popisuju prema određenim, obično unaprijed utvrđenim ili dogovorenim kriterijima, kao i objavljivanje rezultata takva rada u obliku knjige (rječnik, leksikon, enciklopedija) ili u kakvu drugom obliku (primjerice na elektroničkim medijima).

Korelacija

Mnogi su leksikografski priručnici dostupni i na elektroničkim medijima. Tako je, primjerice, na internetskoj poveznici dostupna STRUNA, terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi izgrađivanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku.

Usporedimo književne i neknjiževne tekstove

OBILJEŽJA KNJIŽEVNIH TEKSTOVA OBILJEŽJA NEKNJIŽEVNIH TEKSTOVA
- čita se radi doživljaja ljepote riječi i zabave - čita se radi učenja i saznavanja nečeg novog
- pripovijeda o likovima i događajima - iznosi činjenice i nove informacije
- ima kompoziciju (uvod, zaplet, vrhunac, rasplet) - sadrži grafičke prikaze, tablice, dijagrame
- može biti stvarno ili izmišljeno - razlikuju se glavna ideja i pojedinosti
- može sadržavati ilustracije - istinite i provjerene činjenice
- nastaje prema istinitom događaju ili kao izmišljena priča - razlikuju se činjenice i osobno mišljenje
- vrste djela: romani, pripovijetke, kratke priče itd. - vrste: stručne knjige, udžbenici, časopisi, novine, rječnici, enciklopedije

Zanimljivost

Riječ tekst dolazi od latinske riječi textum, što znači tkanje ili sastavljanje. Umjesto riječi tekst možemo upotrijebiti hrvatsku riječ štivo, koja znači ono što čitamo. Stari hrvatski pisci svojim su se čitateljima obraćali riječima "Dragi štioče!"

...i na kraju

Neknjiževni su tekstovi svi oni tekstovi u svakodnevnoj uporabi koji ne pripadaju književnosti. To su, uza sve navedene, i vijest, izvještaj, kritika, gramatika, pravopis, jelovnik, reklama i mnogi drugi tekstovi s kojima se svakodnevno susrećemo i putem kojih međusobno komuniciramo.

Čitanje neknjiževnih tekstova pridonosi razvijanju kulture čitanja, uvažavanju različitih tipova čitatelja, povezivanju nastave sa životnim potrebama. Ono također pogoduje razvoju svih jezičnih djelatnosti i važno ga je poticati kako biste vi, učenici, na temeljima kvalitetne i razvijene komunikacije stvarali bolje odnose s onima koji vas okružuju.

Procijenite svoje znanje

Povratak na vrh