x
Učitavanje

2.24 Aktivnosti za samostalno učenje

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Riječi su posvuda oko nas. U svim svojim oblicima, sa svim svojim značenjima.

Riječima se koristimo bez obzira na njihovu vrstu, rod, broj i padež.

Riječi su nam potrebne da bismo se sporazumijevali s drugim ljudima.

Umna mapa – nepromjenjive riječi

Umna ili mentalna mapa/karta (engl. Mind map) vrsta je posebnoga prikaza različitih sadržaja. Umna mapa sadrži riječi, rečenice, simbolične sličice ili crteže i razne druge znakove koji predstavljaju ključne pojmove i odnose nekog sadržaja (teme).

Svrha je umne mape lakše pamćenje i razumijevanje sadržaja.

Praktična vježba

Kako bi jednostavnije i uspješnije usvojio/usvojila znanja o nepromjenjivim riječima, izradi svoju umnu mapu o nepromjenjivim riječima.

U središtu prikaza neka bude krovni pojam nepromjenjive riječi.

Umnu mapu ilustriraj prema svojim zamislima.

U prikazu sadržaja pridržavaj se navedenih uputa za izradu umne mape.

Izdvoji ključne pojmove (prilozi, prijedlozi, veznici, usklici, čestice) i najčešće primjere za pojedinu vrstu riječi.

Pokušaj jasno izdvojiti sažete definicije pojedine vrste riječi.

Neka umna mapa bude pregledna kako bi lakše upamtio/upamtila pojmove.

Umnu mapu izloži na vidljivo mjesto u sobi.

Pravila za izradu umne mape

 • početi od sredine papira nekim crtežom koji predstavlja temu na kojoj se radi
 • upotrebljavati razne simbole i različite veličine slova u cijelom prikazu
 • odrediti i upisati ključne riječi (pojmove koje treba upamtiti)
 • svaka ključna riječ mora biti zapisana samostalno
 • značenje na crtama koje izlaze iz ključne riječi mora se odnositi na ključnu riječ
 • upotrebljavati različite boje
 • razviti svoj stil izrade umnih mapa
 • naglasiti najvažnije dijelove prikaza
 • nacrt umne mape napraviti jasno u zrakastoj strukturi (u obliku razgranatih crta).

U svijetu reklama

Reklama (lat. reclamare - vikati) naziv je za različite oblike oglašavanja.

Svrha reklame (oglašavanja) jest obavještavanje mogućih kupaca o svojstvima pojedinoga proizvoda i poticaj na kupnju tog proizvoda.

Za oglašavanje se danas koriste masovni mediji - televizija, radio, filmovi, računalne igre, plakati, časopisi, novine...

Jezična reklama
Jumbo plakat u

Praktična vježba

U suvremenome potrošačkom društvu izloženi smo utjecaju brojnih oblika oglašavanja putem medija. 

Sljedeći zadatak može biti zabavan način učenja o vrstama riječi.

Istraži i prouči kojim se vrstama riječi najčešće služe oglašivači kako bi privukli pažnju korisnika.

Zapiši na papir po jednu reklamu koju si čuo/čula na televiziji, radiju ili filmu.

Promatraj oko sebe plakate, novine i časopise – ispiši reklamu koja ti se svidjela u tim medijima.

Prouči zapisane reklame i razvrstaj prikupljene riječi na promjenjive i nepromjenjive riječi.

Tijekom proučavanja zapisanoga razmisli:

Kutak za znatiželjne

Pokušaj osmisliti reklamu za lektirno djelo po izboru.

Zamisli da si vlasnik/vlasnica izdavačke kuće.

Na koji bi način privukao/privukla pažnju budućih čitatelja?

Nakon što osmisliš reklamu, zapiši je te prouči kojim si se vrstama riječi koristio/koristila u svom pokušaju oglašavanja.

Postani lektor/lektorica!

Lektor (lat. lector - čitatelj) je stručnjak koji pregledava i ispravlja pisane tekstove u skladu s pravopisnom, gramatičkom, leksičkom i stilskom normom.

Lektori su najčešće zaposlenici izdavačkih i novinskih kuća, televizije, radija i ostalih medija.

Praktična vježba

Imaš priliku raditi kao lektor/lektorica za novine po izboru.

Odaberi novine ili časopis koji će ti poslužiti da utvrdiš svoje znanje o pravilnome pisanju glagolskih oblika: infinitiva, glagolskog pridjeva radnoga, prezenta, perfekta i futura.

Odaberi u novinama/časopisu rubriku po izboru (sport, moda, vijesti iz zemlje, kultura i sl.). 

Pozorno pročitaj sve članke u odabranoj rubrici.

Provjeri je li lektor dobro obavio svoj zadatak.

Obrati pozornost:

Ako uočiš netočne oblike u novinskim člancima, označi ih bojom.

Razmisli o tome da se prvom prilikom javiš za radno mjesto lektora/lektorice u školskome listu.

Lov na pogreške može biti zabavan!

Zadatak 1.

Pogledaj sljedeću animaciju. Zatim je pogledaj još jednom i zabilježi riječi koje nisu dobro zapisane te ih ispravi. Rješenje provjeri u nastavku.

Pogreške treba ovako ispraviti: ne mogu, kupio, ići ću, pisat ću, kopati, prepisao.


Korelacija

Pogledaj videozapis u kojem poznati jezikoslovac i profesor Marko Alerić govori o važnosti učenja hrvatskoga jezika. Zabilježi tijekom gledanja primjere i korisne zanimljivosti.

Zanimljivost

Svakako posjeti stranicu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - Bolje je hrvatski.

Na toj ćeš stranici pronaći hrvatske zamjene za neodgovarajuće riječi stranoga podrijetla u hrvatskome jeziku. 

Kutak za znatiželjne

U zadatku koji si dobio/dobila nalazi se i jedna posuđenica (riječ koju smo posudili iz drugoga jezika zbog nepostojanja hrvatske riječi).

Pokušaj osmisliti novu hrvatsku riječ za riječ lektor/lektorica.

Ako osmisliš bilo koju novu riječ, razmisli o prijavi na natječaj za novu hrvatsku riječ koju svake godine provodi Jezik, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika.

Prijave na natječaj zaprimaju se na e-adresu: jezik@ffos.hr

Više o natječaju pročitaj u nastavku.

Zanimljivost

Nagrada Dr. Ivo Šreter dodjeljuje se od 1993. g. na poticaj akademika Stjepana Babića.

Cilj je ove nagrade promicanje hrvatskoga jezika i stvaranje hrvatskih riječi umjesto suvišnoga posuđivanja iz stranih jezika.

Nagrada se dodjeljuje sredinom ožujka kada se obilježavaju Dani hrvatskoga jezika.

Natječaj je otvoren do 22. prosinca svake godine (datum rođenja dr. Ive Šretera).

Neke od nagrađenih riječi na dosadašnjim natječajima:

nagrađena/
nova hrvatska riječ
strana riječ/
neodgovarajuća hrvatska riječ
velezgoditnjak jackpot
straničnik bookmark
uspornik ležeći policajac
osjećajnik emotikon
zatipak tipfeler
dodirnik touch screen
zaslonik tablet
zapozorje back stage
oznak brand

Pravila natječaja za novu hrvatsku riječ

 • svatko može poslati najviše pet riječi
 • riječ ne smije biti zabilježena ni u jednom hrvatskom rječniku (jednojezičnom ili višejezičnom)
 • prednost imaju zamjene za nepotrebne i neprilagođene tuđice (osobito anglizme)
 • traže se prijedlozi za nepotrebne tuđice, a ne za hrvatske riječi (no nekoliko puta je očito nagrađena i zamjena za hrvatsku riječ)
 • ne traže se zamjene za dobro i široko prihvaćene (prilagođene) tuđice poput džezva, bojler, radijator, jastuk...

Naselje Sklonidba – izrada plakata

Praktična vježba

Prošetao/prošetala si se naseljem zvanim Sklonidba. Detaljno si upoznao/upoznala zgradu u kojoj žive gospodin Nominativ, gospodin Genitiv, gospođa Dativ, majstor Akuzativ, pjevač Vokativ, umjetnik Lokativ i znanstvenica Instrumental.

Pokaži svoju kreativnost i utvrdi znanje o padežima.

Izradi plakat o ovoj zanimljivoj zgradi i njezinim stanarima.

Plakat možeš izraditi na hamer papiru ili pomoću besplatnoga digitalnog alata za izradu postera Posterini ili Canvas.

Svakog stanara smjesti na pripadajući kat zgrade.

Osmisli lik stanara po vlastitome izboru.

Uz svakog stanara napiši njegovo ime, padežno pitanje i najčešće značenje u rečenici.

Kako izraditi plakat?

Obilježja dobroga plakata

 • privlači pozornost publike
 • lako se čita izdaleka
 • dobro je organiziran i jednostavno se razumije
 • ne sadrži nepotrebne detalje
 • čini složene podatke jednostavnima
 • privlačan je izgledom.

Objavi svoj oglas u rubrici "Izgubljeno – nađeno"

Kutak za znatiželjne

Prema definiciji u Hrvatskom leksikonu oglas je obavijest uvrštena u novine ili časopise po nalogu oglašivača; razlikuju se komercijalni, službeni i obiteljski oglasi.

Praktična vježba

Tvoj je zadatak napisati oglas:

Iznimno je važno da ono što tražiš dobro i detaljno opišeš. U opisu se trebaš koristiti što većim brojem pridjeva kako bi onaj tko nađe ono što tražiš, znao da je to tvoje i da ti može vratiti.

Također, možeš napraviti i ilustraciju/fotografiju izgubljene stvari te ju "objaviti" uz oglas. Na kraju nemoj zaboraviti navesti svoj broj telefona i/ili adresu kako bi ti se onaj tko pronađe traženu stvar mogao javiti i obavijestiti te o njezinu pronalasku.

U zadatku su navedeni samo neki prijedlozi, a ti, naravno, možeš napisati oglas i za neku stvar koju si zaista izgubio/izgubila.

Istražimo

Pronađi na poveznici kratak sadržaj filma Izgubljeno i nađeno. Ako ti se svidi ono što pročitaš o filmu, potraži ga i pogledaj. Nakon gledanja filma napiši kratak osvrt na radnju te navedi što je to u njemu izgubljeno i nađeno.

Oglas i reklama – sličnosti i razlike

Kutak za znatiželjne

U jednom si od prethodnih zadataka istraživao/istraživala reklame. I reklama je jedan oblik oglašavanja, ali ipak se razlikuje od oglasa. Po čemu se oglas razlikuje od reklame pročitaj na poveznici Koja je razlika između reklama i oglasa?.

Još o reklamama i oglašavanju možeš pronaći na poveznici reklama.

...i na kraju

Na kraju napiši svoj zaključak o tome što je oglašavanje i čemu služi te koja je razlika između oglasa i reklame.

Povratak na vrh