x
Učitavanje

5.2 Čitamo i pišemo e-poruku

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Znaš li razliku između pisma i e-poruke? Što dolazi poštom, a što e-poštom? Koji se još popularni naziv upotrebljava za e-poštu?

Zadatak 1.

Saznaj što sve znači pismo. Pročitaj opis riječi pismo iz Velikoga rječnika hrvatskoga jezika hrvatskoga jezikoslovca Vladimira Anića.

Primjer 1.

U Velikom rječniku hrvatskoga jezika Vladimir Anić za riječ pismo navodi mnoga značenja.

pismo sr. (G mn. pisama)

1. a. sustav vidljivih oblika (slika, simbola, zastava) proizvedenih radi obavještavanja i memoriranja b. sustav grafičkih znakova koji predstavljaju elemente govornoga jezika (glasove, slogove, riječi) i služe za pisanje (klinasto pismo)

2. a. omotnica u kojoj je papir s tekstom koji se šalje drugome (avionsko pismo) b. sam tekst koji se šalje (anonimno pismo)

3. službeni akt, službena potvrda koja služi kao dokaz čemu ili potvrđuje pravo na što (otpusno pismo)

4. način pisanja; rukopis

5. reg. šara, vezeni nakit

6. razg. naličje kovanice na kojem obično ima više teksta nego na licu, opr. glava.

U ovoj ćemo se jedinici baviti onim značenjem riječi pismo kao teksta koji se šalje (objašnjeno pod točkom 2. b).

Pismo

Pismo je svaki pisani tekst koji sadržava poruku upućenu pojedincu ili skupini, ustanovi i dr., a može biti poslano u zatvorenoj omotnici (kuverti) ili elektroničkom poštom (e-poštom).

Razlikujemo tri vrste pisama.

  • privatno pismo (osobno, intimno pismo)
  • poslovno pismo (službeno pismo)
  • javno pismo (otvoreno pismo)

Privatno, osobno pismo piše se bliskoj osobi. U njemu pišemo o svojim osjećajima, razmišljanjima, iznosimo svoje dvojbe i/ili doživljaje. Također, možemo prepričavati događaje, savjetovati, tražiti savjet, predlagati, a možemo se i šaliti, nastojati razveseliti osobu kojoj pišemo. Možemo ga pisati različitim stilovima, služiti se žargonom ili dijalektom.

Poslovno, službeno pismo namijenjeno je ustanovama, udrugama ili različitim organizacijama. Iznimno je važno da su podatci koje iznosimo točni i jasni. Službeno pismo treba biti napisano hrvatskim standardnim jezikom.

Javno, otvoreno pismo namijenjeno je javnosti, velikom broju osoba. Najčešće se objavljuje u medijima. I takvo pismo mora biti napisano hrvatskim standardnim jezikom, istinito i jasno.

Pisanje pisma

E-poruka

Elektroničko pismo ili e-poruka (engl. e-mail) piše se vrlo slično pismu koje se šalje u omotnici. Najvažnije je da ono što pišemo bude razumljivo i jasno.

Zadatak 2.

Pišem ti pismo

Postoje određena pravila pisanja pisma. Pokušaj "sastaviti" sljedeće pismo tako da njegove zadane dijelove rasporediš na odgovarajuća mjesta. Dobit ćeš cjelovito pismo spremno za slanje.

Pravila za pisanje e-poruke

1. Polje kome (to): Tu se piše elektronička adresa primatelja. Primjerice, sanda.poterek@gmail.com.

2. Ako pismo želimo poslati većem broju primatelja, tj. na više adresa, i to tako da svaki primatelj vidi kome je poslano, koristimo se poljem kopija (CC).

3. Polje skrivena kopija (BCC) upotrebljava se kad pismo želimo poslati na više adresa, ali tako da primatelji ne znaju kome je pismo sve poslano.

4. Polje naslov (subject): Tu se navodi naslov pisma u kojem se ukratko obavještava o čemu je u pismu riječ, odnosno što je predmet/tema/sadržaj pisma. To je polje iznimno važno jer se katkad dogodi da primatelji pisma bez naslova i ne čitaju smatrajući ih nevažnima. Ako sadržaj pisma sažmemo u naslov pisma, lakše ćemo skrenuti pozornost na njega.

5. Tekst pisma, sadržaj (body): Tekst pisma započinjemo velikim slovom, i to obraćanjem, pozdravnim riječima. Primjerice, Pozdrav!/Pozdrav, ili Poštovani!/Poštovani, (ako nije poznato kome se točno obraćamo). Međutim, ako nam je poznato ime primatelja, uz pozdravne riječi možemo navesti i njegovo/njezino ime ili ime i prezime. Primjerice: Poštovana Sanda!/Poštovana Sanda, ili Poštovana Sanda Poterek!/Poštovana Sanda Poterek,.

Ako pozdravne riječi završavamo uskličnikom (!), sadržaj teksta započinjemo velikim početnim slovom. No, ako pozdravne riječi završavamo zarezom (,), sadržaj teksta započinjemo malim početnim slovom.

Svaku novu temu trebalo bi napisati u novi odjeljak. Slobodno možemo podebljati ili podvući riječi ili dijelove rečenice koje bi trebale privući posebnu pozornost čitatelja i zainteresirati ga za ono o čemu pišemo. Važno je pisati kratko i jasno, bez skraćenica koje su samo nama poznate. Također, tijekom pisanja potrebno je pridržavati se pravopisnih pravila. Prije slanja provjerite sve moguće pogreške.

Tekst pisma završavamo pozdravnim riječima. Primjerice, Srdačno!/Srdačno ili S poštovanjem!/S poštovanjem, kao i potpisom. U potpisu treba navesti svoje ime i prezime, funkciju ili poslovni položaj (ako je važno).

6. Prilog (attachment): Uz pismo je moguće priložiti i datoteke klikom na spajalicu. Sadržaj datoteka trebao bi se odnositi na pismo koje šaljemo.

Kutak za znatiželjne

Kako pravilno pisati pozdravne riječi iza kojih slijedi potpis?

1. Ako iza pozdravnih riječi slijedi potpis u novome retku.

Srdačan pozdrav

Dorina Krašić

2. Ako se pozdravne riječi i potpis nalaze u istome retku, iza pozdrava piše se zarez.

Srdačan pozdrav, Dorina Krašić

Zadatak 3.

Pred tobom je grafički prikaz elektroničkoga pisma s označenim dijelovima. Prouči ga kako bi i ti mogao/mogla pravilno napisati takvo pismo.

Primjer elektroničkoga pisma
Primjer elektroničkoga pisma s obilježenim dijelovima istoga. Redom su to: adresa primatelja, kopija i skrivena kopija pisma, naslov, pozdravne riječi, sadržaj pisma i pozdrav na kraju pisma.

Korelacija

Na internetskoj poveznici možeš proučiti kako se piše pismo u programu Word Online.

Čitamo elektroničko pismo

Zadatak 4.

Pročitaj sljedeće elektroničko pismo pa odgovori na pitanja u nastavku.

Primjer 2.

To: ivan.ivic@hotmail.com
CC: direktor@velikakompanija.hr; ana.anic@velikakompanija.hr
Subject: Poziv na prvi radni sastanak tima
Body:

Poštovani gospodine Iviću,

iznimna nam je čast što ste prihvatili poziv koji smo Vam uputili i pridružili se našem uspješnom timu. Budući da cijeli tim s uzbuđenjem iščekuje početak rada na novom projektu, predlažemo da uvodni sastanak bude već 15. studenoga u 10 sati. Molimo Vas da nam potvrdite svoj dolazak.

Voditeljica tima Ana Anić kontaktirat će Vas i telefonski kako bi Vam unaprijed dala podatke i informacije potrebne i prije prvoga radnog sastanka.

Ako Vam ikako možemo biti na usluzi, slobodno nam se obratite.

Na kraju želim Vam još jedanput, uime svih zaposlenika i svoje osobno ime, poželjeti toplu dobrodošlicu i uspješnu suradnju na projektu.

S poštovanjem

Ljubica Ljubić, voditeljica Odjela za ljudske potencijale

Velika kompanija d. d.
Trg proljetnog cvijeća 4
15 1115 Grad
tel. 000 1404 1982
e-mail: ljubica.ljubic@velikakompanija.hr

Kutak za znatiželjne

I pojedina su književna djela napisana u obliku pisama. Takva se književnost naziva epistolarnom književnošću. Epistolarna forma predstavlja pisanje romana, priča ili pjesama u obliku niza dokumenata - najčešće pisama, ali i zapisa iz dnevnika, članaka, isječaka iz novina, nekih dokumenata. Ta su djela pisana u osobnom tonu obraćanja, osjećajno, s puno detalja i emocija. Jedno od najpoznatijih književnih djela u epistolarnoj formi jest roman Patnje mladog Werthera njemačkoga pisca Johanna Wolfganga Goethea.

Više o riječi epistola, prema kojoj je nastao naziv epistolarna književnost, pročitaj na internetskoj poveznici.

Patnje mladog Werthera
Naslovnica romana

Zadatak 5.

Poslušaj u sljedećem zvučnom zapisu objašnjenje pojma netiketa.

Netiketa
TRANSKRIPT

Pravila ponašanja na internetu: netiketa

Pristojno ponašanje na internetu u kompjutorskom se žargonu naziva “netike- ta”, (netiquette [netiket']). Riječ se sastoji od net (Internet) i “iquette [iket]” (etiketa, pravila, utvrđen red i način društvenog ophođenja). Kao prvo treba paziti da točno odaberemo primatelja. Ljudi koji primaju poruke koje ih ne zanimaju mogu se naljutiti te pošiljatelja staviti na popis “nepoželjnih e-mailova” i blokirati poruke s njegove adrese. Prema primatelju poruke treba pokazati poštovanje i ljubazno pozdraviti te pisati u cijelim rečenicama. Ako nismo sigurni, bolje je ne koristiti se kraticama da ne dođe do nesporazuma. Nemojte bez razloga pisati velikim tiskanim slovima niti stavljati uskličnike. Naredbom “pošalji” poruka kreće primatelju i više se ne može zaustaviti. Na elektroničke poruke koje dobijete od po mogućnosti odgovorite u roku od 24 sata.

Korelacija

Otvoreno pismo djeci svijeta 8 razloga zašto sam zabrinuta, ali i puna nade za novu generaciju napisala je 18. rujna 2019. godine Henrietta H. Fore, američka Vladina dužnosnica koja obavlja dužnost izvršnog direktora UNICEF-a.

U tom pismu Fore, među ostalim, piše: Vaša generacija, djeco današnjice, suočava se s mnogim novim izazovima i globalnim promjenama koje su vašim roditeljima bile nezamislive. Naša se klima mijenja do neprepoznatljivosti. Nejednakost se produbljuje. Tehnologija mijenja način na koji gledamo svijet. Sve veći broj obitelji migrira. Djetinjstvo se promijenilo, i mi svoj pristup trebamo promijeniti u skladu s tim. Trebamo gledati unaprijed. Moramo slušati vas - današnju djecu i mlade - o problemima koji vas najviše muče i moramo zajedno raditi na rješavanju problema 21. stoljeća. U nastavku pisma Fore navodi osam razloga zašto je zabrinuta, ali i puna nade za novu generaciju. Koji su to razlozi i kako ona na njih gleda, možeš na engleskom jeziku pročitati na poveznici.

...i na kraju

U ovoj jedinici upoznali smo se s pojmom elektroničkog pisma ili e-poruke te saznali po čemu se razlikuju pojedine vrste pisama.

Povratak na vrh