x
Učitavanje

5. Neknjiževni, obavijesni tekstovi

Irena Skopljak-Barić, Antonela Berić
Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodni modul Sljedeći modul

Jeste li znali?

Još u antičkom Rimu različite su se obavijesti ispisivale na zidovima ili drvenim pločicama. Novi oblik vizualne komunikacije javlja se u prvoj polovini 19. st. kad je usavršavanjem litografske tehnike bilo omogućeno masovno umnožavanje grafičkih predložaka.

Jeste li znali?

Leksikografija je sustavno popisivanje, opis i tumačenje rječničkoga blaga (riječi, izraza, imena) jednoga ili više jezika, promatranoga sa stajališta oblika, značenja i kombinacija jezičnih jedinica. Riječi, izrazi i imena se popisuju prema određenim, obično unaprijed utvrđenim ili dogovorenim kriterijima, kao i objavljivanje rezultata takva rada u obliku knjige (rječnik, leksikon, enciklopedija) ili u kakvu drugom obliku (primjerice na elektroničkim medijima).

Jeste li znali?

Riječ tekst dolazi od latinske riječi textum, što znači tkanje ili sastavljanje. Umjesto riječi tekst možemo upotrijebiti hrvatsku riječ štivo, koja znači ono što čitamo. Stari hrvatski pisci svojim su se čitateljima obraćali riječima "Dragi štioče!"

Jeste li znali?

Riječ struktura (lat. structura: ustroj, gradnja) označava način kako je neka cjelina složena od svojih elemenata (dijelova, članova, pojedinosti).

Jeste li znali?

Popularnosti vijesti i novinskih izvješća uvelike pridonosi i činjenica da se vijesti i izvješća svakodnevno objavljuju u novinama, a na internetskim portalima "osvježavaju" i nadopunjuju i po nekoliko puta u jednome danu.

Jeste li znali?

Vijesti za gluheHrvatske televizije informativna je emisija koja donosi vijesti. Na poticaj gledatelja oštećena sluha te Hrvatskoga saveza gluhih i nagluhih, Hrvatska televizija je potkraj 1997. počela prilagođivati emisije vijesti potrebama te skupine stanovništva. Vijesti se interpretiraju znakovnim jezikom koji gluhe osobe mogu pratiti te tako biti informirane i putem televizije.

Jeste li znali?

Prvi hrvatski udžbenik bio je Prva hrvatska glagoljska početnica iz 1527. g. Pisana je staroslavenskim jezikom osim molitava na čakavskom narječju.
Jedan od prvih autora udžbenika na svijetu bio je češki pedagog i književnik Jan Amos Komensky, učitelj naroda kako su ga nazivali Česi.
Komenský je potaknuo razvoj odgoja, školstva i pedagogijske znanosti.

Povratak na vrh