x
Učitavanje

6.2 Uočavamo elemente tiskanih medijskih tekstova

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Znate li što sve treba sadržavati knjiga? Od kojih se dijelova sastoji novinska stranica? U ovoj jedinici promatrat ćemo osnovne grafičke elemente u oblikovanju stranica teksta.

Tiskani mediji trebaju biti oblikovani tako da se, osim po sadržaju, razlikuju i po grafičkom oblikovanju. 

Zadatak 1.

Promotri sljedeće fotografije, a zatim odgovori na pitanja u nastavku.

Koju vrstu tiskovine prepoznaješ na fotografijama?

null
null

Što misliš komu su tekstovi u toj tiskovini namijenjeni?

null
null
Što od navedenog prepoznaješ na fotografiji prvih dviju stranica časopisa?
Prikaz glavnih tema broja časopisa Meridijani.
null
null

Dijelovi teksta u novinama i časopisu

Izradi vježbu

Što sve jedan tekst u novinama ili časopisu može sadržavati? 

Potraži primjerak novina ili časopisa i promotri koje dijelove imaju stranice. Obrati pažnju na naslove, nadnaslove i podnaslove. Jesu li tekstovi napisani kao u knjigama, od ruba do ruba stranice, ili u stupcima? Gdje su istaknute tvrdnje? Prate li tekst fotografije i ilustracije? Nalaziš li ispod slikovnih priloga objašnjenje onoga što je na slici (potpis pod slikom)?

Zadatak 2.

Promotri sljedeće fotografije. Što je istaknuto?

Na naslovnici novina i časopisa nalazi se naziv (ime časopisa ili novina), mjesec i godina izdanja.

Novinski članak

Novinski članak obuhvaća najčešće nekoliko različitih dijelova.

 • naslov
 • nadnaslov
 • podnaslov
 • uvod
 • autor
 • tijelo teksta / tekst glavnog sadržaja
 • međunaslov
 • ime novina/časopisa
 • mjesec i godina izdanja
 • broj stranice
 • fotografije
 • opis slike ili potpis pod sliku.

Zadatak 3.

Promotri sljedeću fotografiju. Što je istaknuto?

Autor teksta
Prikaz stranice u časopisu Meridijani gdje je crvenom bojom zaokruženo ime autora teksta.

Svaki novinski članak ispod ili iznad teksta ima navedenog autora.

Zadatak 4.

Promotri sljedeću novinsku stranicu. Koje sastavnice grafičkog oblikovanja primjećuješ?

Naslov

Naslov se najčešće nalazi iznad sadržaja članka. Najistaknutiji je redak koji sadrži glavnu informaciju te naznačuje o čemu je u članku riječ.

Neke su od karakteristika dobrih naslova kratkoća, jasnoća (ne izaziva nedoumice ili pogrešno shvaćanje), prepoznatljivost (jasno pokazuje da govori o toj temi), prirodnost (nazivi i izrazi česti su i karakteristični za jezik na kojem je članak napisan).

Zadatak 5.

Promotri sljedeće fotografije. Koji je grafički element istaknut?

Nadnaslov se nalazi iznad glavnog naslova. Sadrži kratku informaciju koja se najčešće odnosi na tematsko područje koje se prikazuje u tekstu.

Nadnaslov sadrži jednu ili dvije rečenice. Piše se kombinacijom velikih i malih tiskanih slova. Često se koriste dvije boje radi naglašavanja prve riječi. Veličina nadnaslova je 2 do 3 puta manja od veličine glavnog naslova. Najčešće je poravnat na lijevoj strani ili u sredini stranice.

Podnaslov svojim sadržajem dopunjuje glavni naslov.

Često se zbog ograničenja broja riječi u naslovu ne mogu prikazati sve informacije bitne za tekst, pa se u podnaslovu prikazuje dodatno pojašnjenje sadržaja glavnog naslova. Za podnaslov se najčešće koriste slova pisana ukoso (kurziv, italic) manje veličine od nadnaslova. Uobičajeno je poravnanje ulijevo ili u sredinu.

Zadatak 6.

Promotri sljedeću fotografiju. Koji je grafički element istaknut?

Uvod u tekst
Primjer uvoda u tekst u članku časopisa Meridijani.

Uvod u tekst (lead) najčešće je prvi odlomak nekog članka. Često je istaknut podebljanim slovima i u njemu su sadržani odgovori na ključna pitanja.

Središnji tekst dolazi ispod naslova (podnaslova). To je glavni sadržaj podijeljen u odlomke različitih stupnjeva povezanosti i pripadnosti glavnomu sadržaju.

Tekst glavnog sadržaja odijeljen je u odlomke koji predstavljaju dijelove cjeline sadržaja i najčešće je poravnat obostrano ili ulijevo.

Zadatak 7.

Promotri sljedeću fotografiju. Koji je grafički element istaknut?

Međunaslovi
Primjer međunaslova u članku Večernjeg lista.

Duži članci često su podijeljeni na više odlomaka, a ti odlomci posebno su naslovljeni. Taj grafički element zovemo međunaslov.

Ilustrativni materijali, poput fotografija, infografika ili grafova, nadopunjuju tekstualne informacije vizualnim doživljajem.

Zadatak 8.

Promotri sljedeće fotografije. Koji je grafički element istaknut?

Svaka informativna slikovna predodžba treba nadopunjavati tekstualne informacije. Ispod svake fotografije ili slike stoji tzv. potpis pod slikom koji daje pojašnjenje prikaza.

Zadatak 9.

Poslušaj sljedeće zvučne zapise i za svaki odredi kojem dijelu novinskoga teksta pripada.

Prvi zvučni zapis

TRANSKRIPT

Datulja iz doba Isusa.

Koji dio novinskog teksta prepoznaješ?

Datulja iz doba Isusa

null
null

Drugi zvučni zapis

TRANSKRIPT

Znanstvenici su uvjereni da mogu proizvesti ''moderne datulje'' iz koštice stare 2000 godina. Naime, posljednje istraživanje objavljeno prije dva dana u časopisu Sience Advances pokazuje kako je moguće uzgojiti palme datulja iz šest koštica iz razdoblja Rimskog Carstva.

Koji dio novinskog teksta prepoznaješ?

Znanstvenici su uvjereni da mogu proizvesti „moderne“ datulje iz koštice stare 2000 godina. Naime, posljednje istraživanje objavljeno prije dva dana u časopisu Sience Advances pokazuje kako je moguće uzgojiti palme datulja iz šest koštica iz razdoblja Rimskog Carstva.

null
null

Treći zvučni zapis

TRANSKRIPT

Botanika. Neočekivano otkriće izraelskih znanstvenika.

Koji dio novinskog članka prepoznaješ?

BOTANIKA Neočekivano otkriće izraelskih znanstvenika

null
null

Četvrti zvučni zapis

TRANSKRIPT

Niknulo sjeme staro više od 2000 godina.

Koji dio novinskog članka prepoznaješ?

Niknulo sjeme staro više od 2000 godina

null
null

Dijelovi knjige

Zadatak 10.

Pogledaj sljedeći videozapis i saznat ćeš koji dijelovi knjige postoje.

...i na kraju

U ovoj smo jedinici promatrali primjere grafičkoga oblikovanja stranice teksta. Najvažniji su dijelovi svake stranice nadnaslov, naslov, podnaslov i središnji tekst. Tekstovi se u novinama i časopisima nalaze u stupcima, a slikovni prilozi doprinose boljem razumijevanju sadržaja.

Povratak na vrh