x
Učitavanje

5.7 Uočavamo obilježja stručne knjige

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Razvojem čovječanstva razvijale su se i brojne djelatnosti zahvaljujući kojima je čovjek unapređivao svoja znanja i vještineTiskana knjiga donijela je čovječanstvu ubrzani razvoj znanosti i umjetnosti, a time i pojavu stručnih knjiga.

Zadatak 1.

Ljudi su oduvijek imali potrebu ostavljati razne tragove o svom napretku i spoznajama – bilo u spomeničkim, rukopisnim ili tiskanim zapisima.

Izum tiskarskoga stroja u 15. stoljeću omogućio je čovjeku brže i lakše prikupljanje znanja u obliku različitih knjiga. Prisjeti se što sve znaš o izumu tiskarskoga stroja.

Tiskarski stroj
Crno-bijela ilustracija koja zorno dočarava kako je izgledao rad na prvom tiskarskom stroju. Stroj je bio većih dimenzija i izrađen od drveta.

Vrste i obilježja stručnih knjiga

Kao što postoje stručnjaci koji se bave određenom strukom, dakle poslom za koji su potrebna njihova stručna znanja, tako postoje i stručne knjige koje prenose znanja stručnjaka o određenim područjima.

Stručna knjiga

Stručna knjiga sadrži poznata i opisana znanja.

Temeljna zadaća stručnih knjiga je prikupljanje i tumačenje već istraženih znanstvenih spoznaja, činjenica, informacija, odnosa i teorija.

U stručne knjige ubrajamo udžbenike, enciklopedije, leksikone, rječnike, priručnike, znanstvena izdanja...

Zadatak 2.

Poslušaj zvučni zapis iz školskog udžbenika iz Geografije te odgovori na pitanja koja slijede.

O svemiru i Sunčevu sustavu
TRANSKRIPT

Svemir je čitav svijet što nas okružuje. Grana znanosti koja proučava svemir je astronomija (znanost o zvijezdama). Dio svemira koji čine Sunce i 8 planeta koji kruže oko njega (uključujući i Zemlju) zove se Sunčev sustav. Pretpostavlja se da je svemir star oko 13,8 milijarda godina, te da je nastao u Velikom prasku (Big Bang). Svemir se sastoji od galaktika (nakupina milijuna zvijezda), praznog prostora, te međuzvjezdane tvari.

Koja je tema teksta koji si poslušao/poslušala?

null
null

U tekstu se iznose točni podatci o svemiru i svemirskim tijelima.

null
null

U tekstu se pojavljuju likovi, a kroz radnju nas vodi pripovjedač.

null
null

Stručne knjige ubrajamo u neknjiževne tekstove, što znači da se u njima iznose objektivne činjenice o potvrđenim znanjima/spoznajama.

Objektivnost u neknjiževnim tekstovima podrazumijeva točno i nepristrano prikazivanje bez iznošenja vlastitog mišljenja o temi koja se prikazuje.

Enciklopedija – knjiga sveobuhvatnoga znanja

Razvojem društva tijekom povijesti razvijale su se i stručne knjige. Najveće među njima, enciklopedije, nastoje obuhvatiti sva znanja čovječanstva.

Enciklopedija

Enciklopedija je pisano djelo u kojem se abecednim (ili drugim) slijedom sustavno obrađuju činjenice i spoznaje o sveukupnom ljudskom znanju.

Enciklopedije dijelimo u dvije skupine.

  • opće enciklopedije – sva područja znanja
  • specijalne enciklopedije – znanja iz nekog područja (likovna, medicinska, pomorska i sl.)

Zadatak 3.

Prouči enciklopedijske natuknice i "smjesti" ih u enciklopediju kojoj pripadaju.

Zadatak 4.

Pročitaj enciklopedijsku natuknicu o svemiru, a zatim odgovori na pitanja.

Primjer 1.

svemir

svemir, sveukupnost svih čestica i energija sadržanih u prostoru i vremenu. Objektivni svemir fizički je prostor u kojem je utvrđeno postojanje zvijezda i njihovih pratilaca složenih u veće strukture, skupove zvijezda, galaktike, skupove galaktika i superskupove galaktika (klastere). Utvrđeno je i postojanje nevidljive tamne tvari i za sada neobjašnjive tamne energije, koja utječe na opće ponašanje svemira.

(izvor: Enciklopedija Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže)

Koja je tvrdnja o enciklopedijskoj natuknici netočna?

null
null

Zanimljivost

Naziv enciklopedija koristi se u različitim povijesno-kulturnim razdobljima, ali suvremeno značenje dobiva zahvaljujući Zagrepčaninu Pavlu Skaliću.

Hrvatska ima petstoljetnu enciklopedijsku tradiciju. Najopsežnije hrvatsko izdanje enciklopedije je Hrvatska enciklopedija koja je od 1999. do 2009. objavljena u 11 svezaka s 1 000 000 redaka i 10 000 likovnih priloga. Od 2013. objavljuje se mrežno izdanje Hrvatske enciklopedije.

Rječnik, leksikon i leksikografija

Učiš li strane jezike, sigurno imaš neki rječnik i znaš na koji su način u njemu riječi posložene i objašnjene.

Rječnik, leksikon

Rječnik je stručna knjiga u kojoj se opisuju značenja riječi, njihovi oblici i uporaba na izvornom jeziku (jednojezični rječnik) ili na dva i više jezika (dvojezični; višejezični rječnik).

Leksikon je predmetni rječnik u kojem je prikazano opće znanje (opći leksikon) ili znanje neke struke (predmetni rječnik).

Leksikografija je sustavno popisivanje, opis i tumačenje rječničkoga blaga (riječi, izraza, imena) jednoga ili više jezika te objavljivanje rezultata u obliku knjige (rječnik, leksikon, enciklopedija) ili na elektroničkim medijima.

Zadatak 5.

Na stranici Hrvatskog jezičnog portala potraži pojam rječnik.

Primjer 2.

rjȇčnīk m 〈V -īče, N mn -īci〉

Definicija

1. skupljene riječi i sklopovi riječi jednog ili više jezika uz objašnjenja njihove upotrebe i značenja [frazeološki rječnik; etimološki rječnik]

2. a. ukupnost riječi jednog jezika; leksik, rječništvo, vokabular

b. jezična izražajna sredstva, riječi i način izražavanja određenog područja, osobe, kruga ljudi ili sl. [ulični rječnik; dječji rječnik; krležijanski rječnik; prostački rječnik]

Frazeologija

govoriti čijim rječnikom (prihvatiti čiji rječnik i sl.) 1. prihvatiti čiji način izražavanja i terminologiju, uživjeti se u čiji način mišljenja koji se odražava na načinu izražavanja 2. pren. ući u razgovor, obračun i sl. metodama i riječima za koje se pretpostavlja da ih sugovornik jedino razumije (vrijeđanje, tučnjava, oružje i sl.)

U rječničkoj natuknici saznajemo različita značenja riječi rječnik.

null
null

U rječničkoj natuknici ne saznajemo gramatička obilježja riječi rječnik.

null
null

Poveži imenice s njihovim značenjem. Pomoći će ti značenje rečenice ili potraži imenicu u Školskom rječniku hrvatskoga jezika (rjecnik.hr).

Panorama otoka Visa s brojnim jedrilicama i gliserima.
Otok Vis i njegov arhipelag obiluju brojnim vrstama.
Među njima je i najmlađi endem - Teutin zvončić.
 Riječ je o autohtonoj biljnoj vrsti.
 Sve vrste su upisan u zasebni registar.
  Disciplina koja proučava biljne vrste naziva se botanika.
null
null

Stručna knjiga i učenje

Udžbenik

U učenju se svakodnevno koristiš stručnim knjigama iz različitih područja.

Riječ je o školskim udžbenicima koji na sustavan i pregledan način prikazuju sadržaje pojedinoga nastavnog predmeta. Udžbenik treba biti napisan u skladu s važećim dokumentima o školstvu koji propisuju izgled i sadržaje ovisno o učeničkoj dobi.

Svaka jedinica u školskom udžbeniku sadrži tri dijela.

  • uvodni dio koji učenika potiče na razmišljanje o novim sadržajima
  • središnji dio (razradu) u kojoj se sadržaji izlažu i objašnjavaju na primjerima
  • završni dio koji sadrži pitanja/zadatke za ponavljanje usvojenih sadržaja.

Korelacija

U učenju hrvatskoga jezika zasigurno si se u nekom obliku služio pravopisom i gramatikom koje uz rječnik ubrajamo u jezikoslovne priručnike.

Pravopis je jezikoslovni priručnik u kojem se opisuju pravila pisanja u nekom jeziku.

Gramatika je jezikoslovni priručnik koji opisuje pravila uporabe jezika, oblike riječi i rečenica.

Istražimo

Pronalaženje stručnih knjiga nije uvijek jednostavan zadatak.

Stručne knjige dostupne su nam u knjižnicama i na mrežnim stranicama.

U knjižnicama uvijek možemo dobiti pomoć knjižničara/knjižničarke koji će nas uputiti na odgovarajući naslov. Na mrežnim stranicama pomoć nam nude pretraživač ili poveznice u nastavku.

Ovim stručnim knjigama možeš se služiti putem interneta, a mogu ti biti korisne za učenje i rad u školi.

Hrvatski pravopis

Hrvatska školska gramatika

Školski rječnik hrvatskoga jezika

Hrvatska enciklopedija

Poveži sadržaje s predmetnim udžbenicima.

 Obrisne crte, tok i karakter crta.
 Pjevački ansambli
 Prirodni brojevi i točke pravca
 Tiskani medijski tekstovi
null
null

Zanimljivost

Prvi hrvatski udžbenik bio je Prva hrvatska glagoljska početnica iz 1527. g. Pisana je staroslavenskim jezikom osim molitava na čakavskom narječju.

Jedan od prvih autora udžbenika na svijetu bio je češki pedagog i književnik Jan Amos Komensky, učitelj naroda kako su ga nazivali Česi.

Komenský je potaknuo razvoj odgoja, školstva i pedagogijske znanosti.

Ostala stručna djela

Kutak za znatiželjne

Osim rječnika, enciklopedija, leksikona i školskih udžbenika tijekom školovanja ćeš se susresti i s ostalim vrstama stručnih djela.

Neka su od njih: stručni članak, recenzija, priručnici, ljetopisi i sl.

Stručni članak je stručno djelo u kojemu se iznose korisne informacije i spoznaje do kojih se došlo istraživanjem. Najčešće se objavljuju u znanstvenim časopisima.

Recenzija je posebna vrsta stručnog djela kojom autor treba prosuditi, ocijeniti i vrednovati rezultate tuđeg djela: udžbenika, priručnika, praktikuma, studije, članka, književnog ili drugog pisanog djela.

Priručnici su djela koja pružaju znanstvene i druge informacije o određenom znanstvenom području.

Ljetopisi (godišnjaci) su posebna skupina priručnika koji se izdaju svake godine.

Kutak za znatiželjne

Igra istraživanja

Započni ovu igru tako što ćeš istražiti koje se sve stručne knjige nalaze u tvom kućanstvu, zatraži pomoć ukućana ako je potrebno.

Na papir zapiši naslove i vrstu stručne knjige koju si pronašao/pronašla.

Ako stručne knjige nisi pronašao/pronašla na policama dnevnoga boravka, možeš posjetiti školsku knjižnicu i saznati koje se stručne knjige kriju tamo.

Neka ti knjižničar/knjižničarka pomogne u tvom istraživanju. Zapiši naslove i vrstu stručne knjige koju ti je preporučio/preporučila.

Svaki pronađeni naslov donosi ti deset bodova.

Svaka pročitana stranica stručne knjige donosi ti dvadeset bodova.

Pitaš se koja je nagrada u ovoj igri? Odgovor ćeš saznati kad skupiš dovoljno bodova...

...i na kraju

Stručne knjige ubrajamo u neknjiževne i obavijesne tekstove u kojima se objektivno prikazuju znanja i spoznaje iz različitih područja ljudskoga djelovanja.

Rječnici, enciklopedije, leksikoni i udžbenici riznica su naše povijesti i zalog za bolju budućnost.

Stručnim se knjigama trebamo služiti kao provjerenim izvorima znanja.

Povratak na vrh