x
Učitavanje

2.6 Infinitiv i glagolski pridjev radni

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Pred tobom je mreža riječi i izraza koji se koriste na sportskim terenima.

Otkrij koji su se glagoli „zapetljali“ u mrežu i postići ćeš svoj prvi zgoditak u ovoj lekciji.

U prethodnoj križaljci upotrijebljeni su različiti glagoli u svom polaznom obliku.

Razmisli i odgovori na pitanja koja slijede.

Infinitiv

Polazni oblik u kojem ćeš svaki glagol pronaći u rječniku, a koji ne otkriva glagolsko lice, broj ni vrijeme ima svoje ime. Riječ je o infinitivu.

Infinitiv

Infinitiv je osnovni glagolski oblik kojim izričemo glagolsku radnju.

Infinitiv je neodređeni glagolski oblik koji završava nastavcima -ti ili -ći.

Glagolima u infinitivu ne možemo odrediti glagolsko lice/osobu (1., 2., 3.), broj (jednina, množina) ni glagolsko vrijeme (sadašnjost, prošlost, budućnost).

Uloga infinitiva u rečenici

Primjer 1.

Pažljivo promotri primjere i istaknute glagole u infinitivu. 

Igrač je odlučio dodati loptu prvome slobodnome igraču.

Pokušao je postići zgoditak u posljednjoj minuti susreta.

Odgovori na pitanja koja slijede.

Uz koje su glagole upotrijebljeni infinitivi dodati i postići?
null
null
Koji nam glagolski oblici u rečenicama otkrivaju glagolsko lice, broj i vrijeme?
null
null

Glagol u infinitivu može biti dopuna drugome glagolu u rečenici.

Osim što je dopuna drugim glagolima, glagol u infinitivu služi za tvorbu složenoga glagolskog vremena kojim izričemo buduće radnje.

Vi ćete postati uspješni sportaši.

  • Infinitiv kao dio složenoga glagolskog vremena

Infinitivna osnova

Infinitiv
Prikazane su infinitivna osnova i nastavak na primjeru glagola

Infinitivna osnova

Infinitivna osnova glagolska je osnova koju dobijemo odvajanjem infinitivnoga nastavka (-ti ili -ći).

Infinitivna osnova služi za tvorbu jednostavnih glagolskih oblika.

Kutak za znatiželjne

Glagoli imaju dvije glagolske osnove: infinitivnu i prezentsku.

Prezentsku osnovu dobivamo odvajanjem prezentskoga nastavka u 3. l. mn. prezenta (sadašnjeg vremena).

infinitiv
infinitivna
osnova
prezentska
osnova
3. l. mn. prezenta
trčati trča- trč- (oni) trče
moći mog- mog- (oni) mogu
vući vuk- vuk- (oni) vuku

Glagoli koji u infinitivu završavaju nastavkom -ći imaju jednaku infinitivnu i prezentsku osnovu.

Infinitivnu osnovu glagoli na -ći tvore od oblika koji su se nekada koristili u hrvatskome jeziku.

Pisanje glagola u infinitivu

Primjer 2.

U primjerima su istaknuti glagoli u infinitivu.

Pažljivo promotri pa zaključi kada je infinitivni nastavak pravilno pisati bez završnoga glasa -i.

Utakmica će završiti nakon sudačke nadoknade.

Završit će utakmica nakon sudačke nadoknade.

Ispeći ćete kokice prije utakmice.

Kokice ćete ispeći prije utakmice.

Kada je infinitivni nastavak -ti pravilno pisati bez završnoga glasa -i?

null
null

Mijenja li glagol kojemu infinitiv završava nastavkom -ći svoj oblik ovisno o položaju u rečenici?

null
null

Infinitivni nastavak -ti pišemo bez završnoga glasa -i kada se infinitiv nalazi ispred pomoćnoga glagola htjeti.

Infinitivni nastavak -ći ne mijenja svoj oblik bez obzira na svoj položaj unutar rečenice.

Dopuni rečenice infinitivom zadanih glagola.

Obrati pažnju na pravilno pisanje infinitiva.

(ići)
ćemo na košarkašku utakmicu. Utakmica će se
(igrati)
u Domu Dražena Petrovića.
(pozvati)
ćemo baku i djeda. Sigurno će se
(obradovati)
našem pozivu. Nakon utakmice ćemo
(otići)
na sladoled.
null
null

Glagolski pridjev radni

Glagolski pridjev radni

Glagolski pridjev radni jednostavan je glagolski oblik koji služi za tvorbu složenih glagolskih oblika.

Glagolski pridjev radni tvorimo od infinitivne osnove dodavanjem nastavaka -o, -la, -lo; -li, -le, -la.

Primjer 3.

infinitiv: igrati jednina množina
muški rod igrao igrali
ženski rod igrala igrale
srednji rod igralo igrala

Odredi rod i broj istaknutim glagolskim pridjevima.

Veslao je satima.
Natjecatelji su ronili prema cilju.
Dijete je skijalo na Sljemenu.
Irena je sudjelovala u utrci.
Posljednje su nastupile gimnastičarke.
Natjecanja su bila zanimljiva.
null
null

Pisanje glagolskog pridjeva radnog

Primjer 4.

Pogledaj sljedeću animaciju i pokušaj otkriti tko je pogriješio u izricanju glagolskog pridjeva radnog.

Kod glagola koji ispred infinitivnog nastavka imaju -je- u muškome rodu jednine -je- zamjenjujemo glasom -i-. U ženskome i srednjemu rodu -je- ostaje nepromijenjeno.

muški rod jednina ženski rod jednina srednji rod jednina
Nije smio preskočiti prepreku. Nije smjela preskočiti prepreku. Nije smjelo preskočiti prepreku.
Uspio je pobijediti. Uspjela je pobijediti. Uspjelo je pobijediti.

Dobro došao u karting arenu! Pred tobom je mali sportsko-jezični izazov.

Klikni na zastavice na kojima su točno napisani oblici infinitiva i glagolskoga pridjeva radnoga.

Ako pokažeš jezično znanje i brzinu, medalja je tvoja!

...i na kraju

Infinitiv i glagolski pridjev radni ubrajamo u jednostavne nesprezive glagolske oblike.

Jednostavni su jer sadrže jednu riječ, a nesprezivi jer se ne mogu mijenjati po licima.

Infinitiv i glagolski pridjev radni služe za tvorbu ostalih glagolskih oblika.

Procijenite svoje znanje

Povratak na vrh