x
Učitavanje

2. Gramatika hrvatskoga jezika

Irena Skopljak-Barić, Antonela Berić, Kristina Dilica, Anita Katić, Dalia Mirt
Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodni modul Sljedeći modul

Jeste li znali?

Prezentom se može izreći prava sadašnjost i prenesena sadašnjost. Promotri sljedeće rečenice.

Jeste li znali?

Naziv padež nastao je prema glagolu padati prevođenjem latinske riječi casus koja znači "pad, padanje". Stari su gramatičari promjenu oblika imenica uspoređivali s padanjem iz jednoga oblika u drugi.

Jeste li znali?

Naziv dativ dolazi od latinske riječi dare što znači dati.

Jeste li znali?

Naziv vokativ dolazi od latinskoga vocare što znači dozivati.

Jeste li znali?

Vokativ se ne koristi u mnogim suvremenim jezicima.
Sačuvali su ga slavenski jezici, kao i grčki i rumunjski jezik.
I u mnogim mjesnim govorima sve se češće umjesto vokativa upotrebljava nominativ - osobito u vlastitim imenima.
U hrvatskome standardnom jeziku u pravilu se ne sklanjaju prezimena ženskih osoba, a muška se prezimena sklanjaju:

Jeste li znali?

Slikarstvo je jedna od devet vrsta umjetnosti.
Prema tradicionalnoj podjeli u umjetnost su se ubrajali glazba, književnost, gluma, slikarstvo, kiparstvo, ples i arhitektura. Suvremene umjetničke vrste su film i strip.

Jeste li znali?

Prema nekim je gramatikama hrvatskoga jezika pridjeve po značenju moguće podijeliti na samo dvije skupine; opisne i odnosne. Opisni su isti kao i u trodijelnoj podjeli, a odnosni izriču odnose koje predmeti, bića ili pojave imaju prema kojemu drugom predmetu – oni obuhvaćaju posvojne i gradivne i neke opisne (one koji izriču prostor i vrijeme).

Povratak na vrh