x
Učitavanje

2.8 Prezent

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Pročitaj telefonski razgovor između dviju djevojčica. Zatim odgovori na pitanja u nastavku.

Prezent – sadašnje glagolsko vrijeme

Prezentom se služimo kada želimo izreći radnje koje se odvijaju u sadašnjosti.

Usporedi infinitiv i prezent navedenih glagola.

infinitiv prezent osnova i nastavak
slušati (ja) slušam sluš-am
peći (ja) pečem peč-em
nositi (ja) nosim nos-im
čuti (ja) čujem ču-jem

Prezent

Prezent je jednostavno glagolsko vrijeme koje izriče radnju u sadašnjosti.

Prezent tvorimo dodavanjem prezentskih nastavaka -am, -em, -im, -jem glagolskoj osnovi.

Prezent je jednostavan glagolski oblik jer se tvori od osnove i nastavka, tj. sastoji se uvijek od samo jedne riječi.

Promjena glagola u prezentu

Nastavci -am, -em, -im ili -jem služe za tvorbu 1. lica jednine. Promotri kako tvorimo ostala lice jednine i množine.

infinitiv: pitati

jednina množina
1. lice (ja) pitam (mi) pitamo
2. lice (ti) pitaš (vi) pitate
3. lice (on/ona/ono) pita (oni/one/ona) pitaju

Uoči mijenja li se oblik glagola ovisno o glagolskom licu.

Sprezanje, konjugacija

Glagol se mijenja po glagolskim licima.

Promjenu glagola po licima nazivamo sprezanje ili konjugacija.

Prezent pomoćnih glagola biti i htjeti

Pomoćni glagol biti u prezentu ima različite oblike za svršeni i nesvršeni vid. Svršeni vid ima naglašeni i nenaglašeni oblik. Nenaglašeni oblik ima i posebne niječne oblike. Pomoćni glagol htjeti u prezentu ima naglašene i nenaglašene oblike.

Promotri oblike prezenta pomoćnih glagola u tablici.

biti htjeti
svršeni nesvršeni
naglašeni nenaglašeni niječni naglašeni nenaglašeni niječni
jednina
1. l.
(ja)
budem jesam sam nisam hoću ću neću
2. l.
(ti)
budeš jesi si nisi hoćeš ćeš nećeš
3. l.
(on/ona/ono)
bude jest je nije hoće će neće
množina
1. l.
(mi)
budemo jesmo smo nismo hoćemo ćemo nećemo
2. l.
(vi)
budete jeste ste niste hoćete ćete nećete
3. l.
(oni/one/ona)
budu jesu su nisu hoće će neće

Zadatak 1.

U sljedećem tekstu o medvjedima klikni na sve glagole u prezentu. Potrebno je pronaći 19 glagola u prezentu.

Pravopisni kutak

Čestica ne piše se rastavljeno od glagola: ne čekam (ne čekati), ne spavam (ne spavati)...

Čestica ne piše se sastavljeno samo u ovim glagolima: nestati, nestajati, nedostati, nedostajati, nemati, nemoj.

Zanimljivost

Prezentom se može izreći prava sadašnjost i prenesena sadašnjost. Promotri sljedeće rečenice.

Prava sadašnjost
Pijem čaj i odmaram se. (sadašnjost)


Prenesena sadašnjost
U zdravom je tijelu zdrav duh. (svevremenost)
Jučer čekaju medvjede, no oni ne izlaze. (prošlost)
Sutra postaje sunčanije. (budućnost)

Kutak za znatiželjne

U nekim se oblicima glagola u prezentu provode glasovne promjene.

U glagolima koji u infinitivu završavaju na -ti najčešće se provodi jotacija, a u glagolima koji završavaju na -ći provodi se palatalizacija.

Prezent – glasovne promjene
Kako se provode glasovne promjene jotacija i palatalizacija u glagolskim oblicima u prezentu.

...i na kraju

U ovoj jedinici saznali smo da je prezent glagolsko vrijeme kojim izričemo sadašnjost. Nastaje dodavanjem prezentskih nastavaka -am, -em, -im, -jem glagolskoj osnovi.

Povratak na vrh