x
Učitavanje

2.1 Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Životinjski svijet krije brojne zanimljivosti. Jedna od životinja koja uvijek izaziva pozornost sigurno je i kameleon. Saznaj više o njemu u nastavku i otkrit ćeš da je po nečem sličan riječima.

Promjenjive vrste riječi

Pogledaj kako riječi mogu mijenjati svoj oblik.

Promjenjive vrste riječi

Promjenjive su one riječi koje mijenjaju oblik, no njihovo se temeljno značenje ne mijenja. Svaka promjenjiva riječ ima dva dijela – osnovu i nastavak.

Osnova je dio riječi koji se ne mijenja. Nastavak je promjenjivi dio riječi.

Promjenjive su vrste riječi imenice, glagoli, pridjevi, zamjenice i brojevi.

Nepromjenjive vrste riječi

Nepromjenjive vrste riječi

Nepromjenjive riječi su one koje ne mijenjaju svoj oblik. Na njihov oblik ne utječu ostale riječi u rečenici ni mjesto na kojemu se nalaze. Ne mijenja im se ni značenje.

Nepromjenjive su vrste riječi prilozi, prijedlozi, veznici, usklici i čestice.

Zadatak 1.

Odigraj sljedeću igru tako da razvrstaš riječi na promjenjive i nepromjenjive. Na povećanom prikazu igre klikni na kameleona, a zatim na vrstu riječi koju mu želiš pridružiti. Ako pogriješiš, kameleon će pocrvenjeti.

Zanimljivost

Vjerojatno znaš da su kameleoni životinje koje, ovisno o okolišu u kojem se nađu, mogu promijeniti boju. Sličnu mogućnost pokazuju i riječi koje nazivamo promjenjivima. Riječi, doduše, ne mijenjaju boju, već svoj nastavak i na taj se način ''prilagode'' (kao i kameleoni svom okolišu) drugim riječima u rečenici kako bi rečenica imala smisla odnosno prenosila poruku.

Ovisno o riječi uz koju stoje neke riječi mogu mijenjati svoj oblik ili ostati nepromijenjene.

Promotri istaknute riječi u rečenicama.

Prošli smo tjedan kod rođaka upoznali pristojno dijete.

Ono dijete se pristojno ponaša.

Riječ pristojno u prvoj je rečenici pridjev (promjenjiva vrsta riječi), stoji uz imenicu i mijenja svoj oblik kao i imenica.

U drugoj rečenici riječ pristojno stoji uz glagol (ponašati se) i ne mijenja svoj oblik. Po vrsti riječi je prilog.

Riječ se u nekim rečenicama može imati ulogu čestice koja je pridana glagolu i tada je riječ se nepromjenjiva riječ.

Šetali smo se zoološkim vrtom i vidjeli kameleona.

U drugim slučajevima ta je riječ zamjenica i tada je promjenjiva riječ.

Češljam sebe. Češljam se.

Ljutim se na se.

U ovoj je rečenici riječ se koja stoji uz glagol (ljutim se) nepromjenjiva riječ, a riječ se koja se može izreći i u svom naglašenom (duljem) obliku je zamjenica te pripada promjenjivim vrstama riječi.

Kutak za znatiželjne

Pogledaj video i razmisli o sličnosti kameleona i nekih vrsta riječi.

Kutak za znatiželjne

Kad se nastavci promjenjivih riječi pišu samostalno, ispred njih stavlja se spojnica. Spojnica označuje da su to nastavci riječi, a ne samostalne riječi.

Primjerice, nastavci su -a, -em, -ovi, -evi, -ima.

...i na kraju

Riječi koje u različitim rečeničnim položajima mijenjaju svoj oblik, ali ne i osnovno značenje, zovemo promjenjivim riječima.

Imenice, pridjevi, zamjenice, brojevi i glagoli promjenjive su vrste riječi.

Promjenjive riječi sastoje se od osnove i nastavka. Osnova je nepromjenjivi dio riječi, a dio riječi koji se mijenja nazivamo nastavkom.

Riječi u, pred, za, oko, dolje, kamo, aha, već, zar, ne, i... ne mijenjaju svoj oblik u različitim rečenicama pa ih nazivamo nepromjenjivim riječima.

Prilozi, prijedlozi, veznici, usklicičestice nepromjenjive su vrste riječi.

Procijenite svoje znanje

Povratak na vrh