x
Učitavanje

9.8 Krnje piramide

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Chichen Itza
El Castillo

Chichen Itza je drevni grad iz doba Maya. Nalazi se u meksičkoj državi Yucatan. Ruševine toga grada iz vremena od 10. do 15. stoljeća smještene su na prostoru većem od 300 hektara. Među mnogim zanimljivim ostacima zgrada posebno se ističe dvorac El Castillo. Izgrađen je u obliku krnje piramide visine 24 metra. Baza te piramide je kvadrat duljine stranice 55.3 metra, a sve pobočke su nagnute prema ravnini baze pod kutom od 47 ° 19 ' . Koliki su oplošje i obujam te piramide?

Prije nego što odredimo oplošje i obujam te piramide, prisjetimo se što znamo o krnjim piramidama.

Zadatak 1.

 Krnja piramida je geometrijsko tijelo koje nastaje

 
piramide  ravninom
 
 s bazom i
 
manje piramide.

paralelnom
 presijecanjem
 odbacivanjem

null
null

Dijelovi krnje piramide

Dijelovi krnje piramide
Krnja piramida je omeđena s
 
baze. Baze su međusobno 
 
mnogokuti. Udaljenost ravnina u kojima leže baze nazivamo
 
krnje piramide. Plašt krnje piramide se sastoji od  n
 
.
Ako je krnja piramida pravilna, trapezi su međusobno
 
i krakovi su im 
 
 duljina.

sukladni
trapeza
dvije
 slični
visinom
jednakih

null
null

Sličnost

Homotetični trokuti

Pogledajte sliku. Ako je dužina  A B ¯ srednjica trokuta C D V , odgovorite koje su od navedenih tvrdnji istinite.

Zadatak 2.

Dužina A V ¯ je dvostruko kraća od dužine C V ¯ .

null
null

Dužina  C V 2 je dvostruko dulja od dužine A 1 V ¯ .

null
null

Dužina​ A B ¯ je dvostruko dulja od dužine C D ¯ .

null
null

Površina trokuta ​ V C D dvostruko je veća od površine trokuta A B V .

null
null

Na slici ste mogli uočiti dva slična (homotetična) trokuta. Koeficijent sličnosti između ta dva trokuta iznosio je 2 . Stoga su sve duljine stranica i visine bile u omjeru 2 , dok su površine tih trokuta u omjeru 4 (površine sličnih trokuta su u omjeru​ k 2 ).

Zadatak 3.

Odredite duljine bočnih bridova, visine pobočki, površinu baza, oplošja i obujme piramida sa slike, ako je druga piramida dobivena kao presjek prve ravninom paralelnom bazi i na polovici visine. Neka je stranica baze velike piramide 10 , a visina 20 centimetara.

Zadatak 4.

Slične piramide
a y = 10 h v = 20 b v = 10 6 v 1 v = 5 17 B v = 100 O v = 512.32 V v = 666.67
a m = 5 h m = 10 b m = 5 6 v 1 m = 5 2 17 B m = 25 O m = 128.08 V m = 83.33
a v a m = 2 h v h m = 2 b v b m = 2 v 1 v v 1 m = 2 B v B m = 4 O v O m = 4 V v V = 8

Kod sličnih tijela duljine stranica, visine i ostali elementi koji određuju duljine su u omjeru k , površine baze, pobočki i oplošje su u omjeru k 2 , a obujmi u omjeru k 3 .

Primjer 1.

Zadana je piramida površine baze ​ 20 cm 2 i visine 8 cm . Na kojoj visini treba prerezati piramidu ravninom paralelnom bazi tako da dobivena manja piramida ima volumen koji iznosi ​ 1 8 volumena velike piramide.

Kako manju piramidu dobijemo presijecanjem ravninom paralelnom s ravninom baze, te dvije piramide su slične. V m = 1 8 V v , pa je koeficijent sličnosti ​ 1 2 . Kako je baza velike piramide 20 cm 2 , a koeficijent sličnosti površina je k 2 , površina baze manje piramide iznosi 5 cm 2 , a visina male piramide 4 cm . Piramidu bi trebalo presjeći na polovini visine. Volumen velike piramide je 160 3 cm 3 , a volumen male piramide iznosi 20 3 cm 3 .

Sad možemo odrediti i obujam krnje piramide, koja nastaje presijecanjem ravninom paralelnom s bazom, kao razliku obujma velike i male piramide: V k = V v - V m = 160 3 - 20 3 = 140 3 cm 3 .

Zadatak 5.

Dvije paralelne ravnine sijeku piramidu. Presjeci su slični mnogokuti čiji je omjer površina 9 : 4 . Odredite udaljenost vrha piramide do obiju ravnina ako je međusobna udaljenost tih dviju ravnina 5 centimetara.

B v : B m = 9 : 4

k = 3 2

h v : h m = 3 : 2

h m + 5 : h m = 3 : 2

h m = 10 cm

h v = 15 cm


Obujam krnje piramide

Zadatak 6.

 1. Obujam piramide ovisi o površini i duljini piramide.
  null
  null
 2. Dvije piramide koje imaju baze jednakih površina i jednake visine, imaju obujam.
  null
  null
 3. Kako glasi formula za određivanje obujma piramide?

  null
  null

Obujam krnje piramide možemo odrediti kao razliku obujma početne piramide i odrezane piramide. Možemo li pojednostavniti računanje obujma krnje piramide? Postoji li formula za određivanje obujma krnje piramide?

Krnja piramida
Krnja piramida

Pogledajmo piramidu sa slike.

S h smo označili visinu krnje piramide (udaljenost ravnina u kojima leže baze površina (B v i B m ), h v je visina velike piramide, a h m visina male piramide /dopunjka/).

Velika piramida i mala piramida slične su, baze velike i male piramide slični su likovi, a koeficijent sličnosti možemo odrediti iz visina tih piramida, ​ k = h v h m = h + h m h m .

Tada su baze slične s koeficijentom ​ k 2 , tj. ​ B v B m = h + h m 2 h m 2 .

Iz ovog razmjera iskažimo visinu manje piramide: ​ B v B m = h + h m h m ,

h m B v = h + h m B m , tj. ​ h m = h B m B v - B m = h B m B v + B m B v - B m .

Kako je obujam krnje piramide jednak razlici obujmova velike i male piramide, dobivamo: ​

V = V v - V m = 1 3 B v h v - 1 3 B m h m = 1 3 B v h + h m - 1 3 B m h = 1 3 B v h + h m 3 B v - B m

Uvrstimo vrijednost za ​ h m = h B m B v + B m B v - B m pa dobivamo:

V = B v · h 3 + h B m B v + B m 3 B v - B m B v - B m

V = B v h 3 + h 3 B v B m + B m

V = h 3 B v + B v B m + B m

Obujam krnje piramide površina baza​ B v i B m i s visinom ​ h iznosi V = h 3 B v + B v B m + B m .

Primjer 2.

Površine baza krnje piramide iznose 80 i 245 kvadratnih centimetara. Koliki je obujam krnje piramide ako je visina odgovarajuće velike piramide 35 centimetara?

B m = 80 cm 2

B v = 245 cm 2

Uvrštavanjem h v = 35 cm u omjer baza B v : B m = h v 2 : h m 2 dobivamo h m = 20 cm .

Kako je visina krnje piramide jednaka razlici visina velike i male piramide, dobivamo ​ h = h v - h m = 35 - 20 = 15 cm .

Konačno imamo ​ V = 15 3 80 + 80 · 245 + 245 = 2325 cm 3 .

Zadatak 7.

Kokice

Odredite obujam kutije za kokice sa slike ako je poznato da je baza kvadrat.

V = 30 3 100 + 100 · 144 + 144 = 3 640 cm 3


Zanimljivost

Moskovski papirus
Moskovski papirus, izvor: http://e.math.hr/egipat/index.html

Moskovski papirus je artefakt iz vremena starih Egipćana, oko 1850. godine prije nove ere. Katkad se još naziva Goleniščevljevim papirusom, prema pronalazaču. Papirus je dug oko pola metra i širok oko 8 centimetara. Sastoji se od 25 zadataka, od kojih se jedan odnosi na određivanje obujma krnje piramide kojoj je donja baza duljine brida 4 , gornja duljine brida 2 , a visina krnje piramide je 6 . Na papirusu nije navedena formula za određivanje obujma, ali se iz računa može uočiti da je računano prema formuli ​ V = h a 2 + a b + b 2 3 . Na papirusu je dobiven točan podatak za obujam. Možete li odrediti koji?

Oplošje krnje piramide

Mreža krnje piramide

Mreža krnje piramide sastoji se od dviju baza, koje su međusobno slični n -terokuti, i n trapeza.

Ako je piramida pravilna, trapezi su međusobno sukladni i jednakokračni.


Oplošje krnje piramide površina baza B v i B m i površine plašta P iznosi O = B v + B m + P .

Za oplošje krnje piramide ne daju se detaljnije formule. Oplošje se određuje tako da se zbroje sve plohe koje omeđuju krnju piramidu.

Primjer 3.

Pravilna četverostrana krnja piramida

Visina pravilne četverostrane krnje piramide je 3 centimetra, a obujam 38 centimetara kubnih. Površine baza su u omjeru 9 : 4 . Odredimo oplošje te piramide.

Kako je omjer baza 9 : 4 , možemo veću bazu zapisati kao 9 4 manje baze, B v = 9 4 B m .

Uvrštavanjem podataka u formulu za obujam krnje piramide dobivamo

38 = 3 3 9 4 B m + 9 4 B m B m + B m .

Dobivamo da je ​ B m = 8 cm 2 i ​ B v = 9 4 · 8 = 18 cm 2 . Površinu jedne pobočke određujemo iz formule za površinu trapeza. Osnovice trapeza su bridovi baze. Kako je baza kvadrat, imamo ​ a v = 3 2 cm i ​ a m = 2 2 cm .

Razlika ​ a v - a m = 2 , pa je U A 1 ¯ = 2 2 .

Iz pravokutnog trokuta L A 1 U možemo odrediti visinu pobočke (trapeza).

A 1 L = h 2 + A 1 U 2 = 3 2 + 2 2 2 = 19 2

Tada je površina pobočke ​ P 1 = 3 2 + 2 2 2 · 19 2 = 5 2 19 cm 2 .

Oplošje tada iznosi ​ O = B v + B m + 4 P 1 = 8 + 18 + 4 · 5 2 19 = 26 + 10 19 cm 2.

Krnja piramida primjer

Zadatak 8.

Osnovni bridovi pravilne trostrane krnje piramide su 6 centimetara i 2 centimetra. Pobočke s ravninom baze zatvaraju kut od 60 ° . Odredite oplošje i obujam te piramide.

B v = 9 3 cm 2

B m = 3 cm 2

ρ v = 3 cm

ρ m = 3 3 cm

h = 2 3 3 tg 60 ° = 2 cm

v 1 = 2 3 3 2 + 2 2 = 4 3 3 cm

O = 9 3 + 3 + 3 · 6 + 2 2 · 4 3 3 = 26 3 cm 2

V = 2 3 9 3 + 9 3 · 3 + 3 = 26 3 3 cm 3


...i na kraju

Pogledajmo sada koliko iznose oplošje i obujam El Castilla, dvorca iz uvoda. Dvorac ima oblik pravilne četverostrane krnje piramide s osnovnim bridom duljine 55.3 metra, visinom 24 metra i kutom pobočke prema ravnini baze α = 47 ° 19 ' .

a v = 55.3 m B v = 3 058.09 m 2

Iz pravokutnog trokuta A B C možemo odrediti duljinu dužine​ A C ¯ , A C ¯ = 24 tg 47 ° 19 ' = 22.13 m .

Tada je ​ a m = a v - 2 A C ¯ = 11.03 m B m = 121.66 m 2 . Da bismo odredili visinu pobočke, odredimo polovicu razlike duljina stranica baze a v - a m 2 = 22.13 .

Tada je visina pobočke v 1 = 24 2 + 22.13 2 = 32.65 .

Pobočka je trapez, pa je površina pobočke ​ P 1 = 55.3 + 11.03 2 · 32.65 = 1 082.84 m 2 .

Oplošje možemo odrediti tako da zbrojimo površine baza i četiri površine trapeza,

O = 121.66 + 3 058.09 + 4 · 1 082.83 = 7 511.1 m .

Obujam je jednak ​ V = 24 3 121.66 + 121.66 · 3 058.09 + 3 059.09 = 30 317.65 m 3 .

Pravilna četverostrana krnja piramida