x
Učitavanje

7.6 Primjena eksponencijalnih i logaritamskih nejednadžbi

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Petar svakog jutra prije škole popije čaj. Kad voda provri, stavi vrećicu čaja i pričeka nekoliko minuta. Kad je u žurbi, često se dogodi da mu je čaj prevruć te opeče jezik.

Iz fizike je naučio Newtonov zakon hlađenja te je odlučio izračunati koliko najmanje vremena treba proteći od kuhanja čaja do njegova ispijanja, a da ne opeče jezik.

Primjena eksponencijalnih nejednadžbi

Kako se smanjivanje temperature čaja može prikazati eksponencijalnom funkcijom, za rješavanje uvodnog problema trebat će nam eksponencijalna nejednadžba.

Primjer 1.

Prema Newtonovu zakonu hlađenja, temperatura tijela početne temperature T 0 , u okolini temperature T s , nakon t minuta iznosit će T t = T s + T 0 - T s · e k t , gdje je k  konstanta karakteristična za određeno tijelo.

Marko je jednog jutra napravio eksperiment. Pet minuta nakon kuhanja čaja izmjerio je temperaturu čaja od 83 ° , dok je temperatura sobe bila 23 ° . Odredio je konstantu k rješavajući jednadžbu 83 = 23 + 100 - 23 · e 5 k .

k - 0.05

Newtonov zakon hlađenja za Markov čaj bi glasio: T t = 23 + 77 e - 0.05 t .

Sad mu je još preostalo izračunati koliko najmanje minuta treba pričekati prije nego što popije čaj, ako želi da temperatura čaja bude najviše 50 ° ?

Na grafičkom prikazu pogledajte vrijednosti temperatura u određenim trenucima. Pokušajte procijeniti koliko bi najmanje vremena trebalo proteći da temperatura Markovog čaja bude 50 ° ili manje.

Povećaj ili smanji interakciju

Pokušajmo to izračunati s pomoću Newtonova zakona hlađenja.

Uvrstimo li da temperatura čaja treba biti 50 ° ili manje, dobivamo nejednadžbu:

23 + 77 · e - 0.05 t 50

77 · e - 0.05 t 27

e - 0.05 t 0.35065

Djelujemo li s funkcijom ln (baza veća od 1 , znak nejednakosti neće promijeniti smjer), dobit ćemo​ - 0.05 t - 1.04797 , odnosno t 20.96 .

Dakle, Marku bi bilo najbolje da pričeka 21 minutu kako bi bio siguran da neće opeći jezik.

Nakon koliko vremena će Markov čaj imati temperaturu 23 ° C ili manje?

null
null

Zadatak 1.

Koliko bi najmanje minuta majka trebala hladiti juhu na balkonu zimi, kad je temperatura zraka 5 ° C , ako želi da se ohladi na 20 ° C ili manje (temperatura vruće juhe je 100 ° C , a koeficijent k = - 0.054 )?​

5 + ( 100 - 5 ) e - 0.054 · t < 20  

t > 28.8545  


Primjer 2.

Koncert

Marta želi organizirati dobrotvorni koncert u svojoj školi. Da bi proširila vijest o organizaciji koncerta, može odabrati dva načina:

 1. Proslijediti vijest o koncertu na adrese četvero prijatelja i zamoliti svakoga od njih da je pošalje na adrese svojih četvero prijatelja.
 2. Poslati vijest na 20 adresa nastavnika i na adrese svojih dvoje prijatelja, uz zamolbu da svatko od njih pošalje vijest na adrese svojih dvoje prijatelja.

Koji će od ta dva modela brže proširiti vijest? Nakon koliko prosljeđivanja će bolji biti prvi model (nakon koliko prosljeđivanja će više ljudi primiti vijest ako Marta upotrijebi prvi model)?

Algebarski zapis tih dvaju modela bi glasio:

f x = 4 x i

g x = 20 + 2 x .

Pogledajmo grafički prikaz tih dviju funkcija.

Eksponencijalne funkcije

Možemo uočiti da je drugi model ( g ) povoljniji (poprima veće vrijednosti) do točke A , a nakon točke A veće vrijednosti poprima prvi model ( f ).
Odredimo od koje vrijednosti za x veće vrijednosti poprima funkcija f .

4 x > 20 + 2 x .

Ova nejednadžba rješava se metodom supstitucije. Uvedimo t = 2 x . Dobivamo t 2 - t - 20 > 0 . Rješenja ove kvadratne nejednadžbe su t - , - 4 5 , + . Kako eksponencijalna funkcija ne može biti negativna, gledamo samo t > 5 , odnosno 2 x > 5 , x > 2.32 .

Dakle, u slučaju da vijest koju je Marta proslijedila proslijede i njezini prijatelji te prijatelji njezinih prijatelja, ta će vijest stići do više ljudi upotrebom 1. modela.

Primjer 3.

Ako je Marta zamislila da na humanitarni koncert dođe barem 100 ljudi, koliko bi najmanje prosljeđivanja trebalo biti ako je upotrijebila 1. model (​ f x = 4 x )?

4 x > 100

Logaritmiranjem po bazi 4 dobijemo x > log 4 100 , tj. x > 3.32 .

Ako je Marta zamislila da na humanitarni koncert dođe barem 100 ljudi, koliko bi najmanje prosljeđivanja trebalo biti ako je upotrijebila 2. model (​ f x = 20 + 2 x )?

20 + 2 x > 100

2 x > 80  

Logaritmiranjem po bazi 2 dobijemo x > log 2 80 , tj. x > 6.32 .

Zadatak 2.

Stroj za izradu ambalaže
Stroj za izradu ambalaže

Vrijednost tvorničkog stroja za izradu ambalaže mijenja se eksponencijalno prema formuli ​ f t = 50 000 · 2 - 0.2 t , gdje je t vrijeme u godinama, a f t vrijednost u kunama.

Vrijednost sličnog ali skupljeg stroja mijenja se eksponencijalno prema formuli g t = 100 000 · 3 - 0.2 t , gdje je t također vrijeme u godinama, a g t vrijednost stroja nakon t godina.

 1. Nakon koliko godina će vrijednosti strojeva pasti ispod 10 000 kuna?
 2. Nakon koliko godina će vrijednost drugog stroja biti manja od vrijednosti prvog stroja?
 1. 50 000 · 2 - 0.2 t < 10 000 t > 11.6

  100 000 · 3 - 0.2 t < 10 000 t > 10.48

 2. 100 000 · 3 - 0.2 t < 50 000 · 2 - 0.2 t

  t > 8.52


Primjer 4.

Černobil
Černobilska katastrofa

U travnju 1986. u Černobilu u Ukrajini dogodila se eksplozija nuklearnog reaktora, pri čemu su u atmosferu iscurile velike količine radioaktivne tvari: cezij- 137 , stroncij- 90 i jod- 131 .

Ako je vrijeme poluraspada cezija- 137 30 godina, za koliko će godina te tvari biti manje od 10 % u odnosu na prvobitnu količinu.

Raspad radioaktivne tvari zbiva se prema eksponencijalnom zakonu. Masa M radioaktivne tvari nakon t godina dana je formulom

M = M 0 · e k t , gdje je M 0 početna masa radioaktivne tvari i k koeficijent specifičan za određenu tvar.

Vrijeme poluraspada je vrijeme potrebno da se masa smanji za polovinu početne mase.

Da bismo odredili koeficijent raspada cezija- 137 , upotrijebit ćemo vrijeme poluraspada. ​

1 2 M 0 = M 0 · e 30 k  

e 30 k = 1 2

30 k = - 0.6931

k = - 0.0231

Da bismo odredili nakon koliko će godina koncentracija biti manja od 10 % početne, upotrijebimo istu formulu, ali sada imamo:

M 0 · e - 0.0231 t < 0.1 · M 0

e - 0.0231 t = 0.1

- 0.0231 t < - 2.3026

t > 99.68.

Možemo zaključiti kako je potrebno gotovo 100 godina da bi količina cezija- 137 u atmosferi bila 10 % od količine koja je iscurila u atmosferu.

Zadatak 3.

Koliko je vremena potrebno da se 10 grama ugljika- 14 radioaktivnim raspadom reducira na manje od 2 grama? Vrijeme poluraspada ugljika- 14 je 5730 godina.

Uvrštavanjem podatka za vrijeme poluraspada dobivamo jednadžbu ​ 1 2 M 0 = M 0 · e 5 730 k , iz koje slijedi k = - 0.000121 .

Rješavanjem nejednadžbe 10 · e - 0.000121 t < 2 dobijemo t > 13 301.14 .


Primjena logaritamskih nejednadžbi

Za rješavanje problema koji se prikazuju logaritamskom funkcijom katkad ćemo zatrebati logaritamske nejednadžbe. U nastavku je dano nekoliko primjera upotrebe logaritamskih nejednadžbi.

Primjer 5.

Matematičari su 1900. godine pretpostavili da se životni vijek ljudi mijenja prema formuli​ f x = 40 + 10 ln x , gdje je x vrijeme od 1900. godine izraženo u godinama. Koliko bi prema njihovim proračunima iznosio životni vijek 2018. godine? Koje godine bi životni vijek čovjeka premašio 100 godina?

Na grafičkom prikazu pogledajte kako se mijenjaju vrijednosti životnog vijeka s obzirom na godine. Pomičući točku na krivulji pokušajte procijeniti koje godine bi životni vijek mogao biti dulji od 100 godina.

Da bismo odredili životni vijek 2018. godine, izračunavamo vrijednost funkcije za x = 118 .

f 118 = 40 + 10 ln 118 = 87.71

Da bismo odredili kad će životni vijek biti dulji od 100 godina, rješavamo nejednadžbu: ​ 40 + 10 ln x > 100 .

10 ln x > 60

ln x > 6

x > 403.43

Dakle, za 403.43 godina od 1900., što bi iznosilo sredinom 2303. godine. Kod rješavanja logaritamskih nejednadžbi naučili smo da osim rješenja nejednadžbe moramo razmišljati o uvjetu da argument logaritma uvijek treba biti pozitivan. Rješavajući nejednadžbu dobili smo rješenje x > 403.43 , a uvjet bi bio x > 0 , tako da je konačno rješenje naše nejednadžbe x > 403.43 .

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 4.

Automobil

Vrijednost automobila u tisućama mijenja se prema formuli f x = 150 - 40 ln x , gdje je x vrijeme izraženo u godinama. Nakon koliko će godina vrijednost automobila pasti ispod trećine nabavne vrijednosti?

150 - 40 ln x < 50

x > 12.18  


Zadatak 5.

Govor čovjeka ima stupanj glasnoće 60 decibela. Stupanj glasnoće određuje se iz intenziteta zvuka prema formuli​ L = 10 log I I 0 , gdje je I intenzitet zvuka u W m 2 i I 0 najmanji intenzitet zvuka koji ljudsko uho čuje te iznosi 10 - 12 W m 2 .

Koliko bi ljudi trebalo istovremeno govoriti da bi stupanj glasnoće bio veći od stupnja glasnoće prometne ulice ( 80 decibela)?

Kako je stupanj glasnoće ljudskoga govora 60 decibela, izračunajmo intenzitet zvuka 1 čovjeka.

60 = 10 log I 10 - 12

log I · 10 12 = 6

I = 10 - 6

Intenzitet zvuka n ljudi tada bi bio n · 10 - 6 . Želimo li da stupanj glasnoće govora n ljudi bude veći od 80 , dobit ćemo nejednadžbu 10 log n · 10 - 6 · 10 12 > 80 .

Rješavanjem nejednadžbe imamo log n · 10 6 > 8

n · 10 6 > 10 8

n > 100

Kako je uvjet na argument logaritma da treba biti veći od 0 , rješenje našeg problema je 100 . Barem 100 ljudi bi trebalo istovremeno govoriti da proizvedu buku jednake glasnoće kao što je buka prometne ulice.

Grafički prikaz logaritamske funkcije

U nekom rezervatu su nabavili 10 lisica i 2 zeca. Kad će broj zečeva premašiti broj lisica ako se broj zečeva mijenja prema funkciji f t = 2 + 5 ln t , a broj lisica prema funkciji g t = 10 + 2 ln t , gdje je t vrijeme u godinama?

Prikaz tih dviju funkcija možete pogledati u koordinatnom sustavu.

Možemo uočiti da će vrijednosti funkcije f biti veće nakon otprilike 14 godina. Odredimo točnu vrijednost.

Postavimo li problem matematički, dobivamo:

2 + 5 ln t > 10 + 2 ln t

Rješavanjem ove nejednadžbe dobit ćemo:

3 ln t > 8

ln t > 8 3

t > 14.39

f 14.39 = 2 + 5 ln 14.39 = 15.33 .

Dakle, za više od 15 godina i 4 mjeseca broj zečeva će biti veći od broja lisica.

Želimo li odrediti koliko će tada biti zečeva, možemo broj godina, 15.33 , uvrstiti u funkciju f i dobit ćemo f 15.33 = 2 + 5 ln 15.33 = 15.65 , a broj lisica bi bio g 15.33 = 10 + 2 ln 15.33 = 15.5 .

Naravno, kako broj zečeva ne može biti 15.65 , uvjet zadatka će biti ispunjen tek kad bude 16 zečeva.

Zadatak 6.

Broj članova udruge A povećava se prema formuli A t = 5 + 10 log 2 t , a udruge B prema formuli B t = 50 + log 2 t , gdje je t vrijeme u mjesecima. Nakon koliko će mjeseci udruga A imati više članova od udruge B ?

5 + 10 log 2 t > 50 + log 2 t

t > 32

Nakon 32 mjeseca broj članova udruge A bit će veći od broja članova udruge B .


...i na kraju

U ovoj jedinici smo riješili nekoliko primjera upotrebe eksponencijalnih i logaritamskih nejednadžbi.

Izračunavali smo temperaturu tvari upotrebom zakona hlađenja T t = T s + T 0 - T s · e k t , upotrebljavali formule za eksponencijalni rast ili pad f x = a + b x , raspad tvari M = M 0 e k t , životni vijek f n = a + b ln x , stupanj glasnoće L = 10 log I I 0 i slično.

Upotrebljujući neku od formula iz ove ili prethodnih jedinica pokušajte osmisliti problem čije rješavanje uključuje eksponencijalnu ili logaritamsku nejednadžbu.