x
Učitavanje

6.2 Graf i svojstva logaritamske funkcije

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Pridruživanje elemenata iz dva skupa (namirnicama je pridružena cijena)

Krenuli ste u dućan. Na popisu za kupovinu imate kruh, kivi, banane, krumpir, šunku i sir. Međutim, zaboravili ste od kuće ponijeti novac. S vama je prijatelj koji će vam rado pomoći, ali ne zna ima li dovoljno novca za sve. Stoga najprije morate pogledati cijene da biste znali možete li sve kupiti. Svakom proizvodu ćete pridružiti iznos u kunama kao na slici.

Još malo o funkcijama

U prethodnoj smo jedinici 6.1 logaritamsku funkciju definirali kao inverz eksponencijalne funkcije. Funkcija je pridruživanje kojim se svakom elementu iz domene pridružuje točno jedan element iz kodomene. Što znači "inverz"? Provjerimo najprije jesmo li razumjeli istaknute riječi u definiciji funkcije.

Zadatak 1.

Slika gdje jednom elementu skupa (šunki) nije pridružena vrijednost.

Zaključili ste da za šunku nemate novca. Na slici je prikazano novo pridruživanje, gdje je jedan element ostao bez svoje vrijednosti (na polici, umjesto u košari).

Je li takvo preslikavanje funkcija?

null
null

Zadatak 2.

Na slici dva elementa prvog skupa (kivi i banane) imaju istu vrijednost (sliku).

Primijetili ste da je kivi na popustu i sada mu je cijena kao i bananama.

Je li tako definirano preslikavanje funkcija?

null
null

Vrijedi li za ovako definirano pridruživanje sljedeće svojstvo za različite elemente domene x 1 i x 2 funkcije f  : x 1 x 2 f x 1 f x 2 .

null
null

Zadatak 3.

Na slici dva elementa prvog skupa (kivi i banane) imaju istu vrijednost (sliku).

Na jednome mjestu u dućanu istaknuta je cijena kivija s popustom, a na drugom cijena bez popusta. Kako niste sigurni koja je prava cijena, pridružili ste obje cijene ( 12.00 kn i 18.00 kn ) istom elementu (kiviju).

Je li to preslikavanje funkcija?

null
null

Zaključimo. Funkciju zadajemo domenom D , kodomenom K i pridruživanjem f , kojim svakom elementu iz domene (u domeni ne smije ostati elemenata kojima nije pridružena niti jedna vrijednost iz kodomene) pridružujemo točno jedan element iz kodomene (ne možemo pridružiti jednom elementu iz domene više od jednog elementa iz kodomene). U kodomeni može biti "neiskorištenih" elemenata.

Funkcija je injekcija ako različitim elementima iz domene pridružujemo različite elemente iz kodomene.

Je li neki graf doista graf funkcije i je li funkcija injekcija, ispitujemo vertikalnim i horizontalnim testom.

 Povežite što ispitujemo kojim testom.

Horizontalni test
Funkcija je injekcija
Vertikalni test
 Krivulja je graf funkcije
null
null

Funkcija f : D K  je injekcija ako za svaka dva različita elementa iz domene funkcije x 1 , x 2 D vrijedi:

f x 1 = f x 2 x 1 = x 2 .

Može se pokazati da je ovo ekvivalentno sljedećoj tvrdnji:

x 1 x 2 f x 1 f x 2 .

Vratimo se u dućan. Stavili ste na papir sve cijene. Napravimo sada obrnuto pridruživanje. Cijenama pridružimo proizvode koje možemo kupiti za taj iznos.

Zadatak 4.

Cijenama su pridruženi proizvodi.

 Je li preslikavanje sa slike funkcija?

null
null

Za preslikavanje koje svakom elementu iz kodomene pridružuje točno jedan element iz domene zadane funkcije kažemo da je inverzno (obrnuto) zadanom preslikavanju.

Zadatak 5.

Je li "obrnuto" preslikavanje uvijek funkcija (preslikavanje iz kodomene u domenu)?

Samo ako su zadovoljeni uvjeti da bude funkcija. Svaki element (slika) iz drugog skupa mora imati svoj "original" u prvom skupu. Dva različita elementa iz drugog skupa ne mogu imati isti "original".

Zaključak: funkcija mora biti injekcija da bi imala inverz.


Zadatak 6.

Razmislite i odgovorite.

Koja slika prikazuje pridruživanje za koje se može definirati inverzna funkcija?

Jedan element iz domene je bez svoje slike.

Dva elementa iz domene imaju istu vrijednost

Elementu iz domene pridružene dvije vrijednosti

Svaki elemt iz domene ima jednu sliku.

null
null

Ako je funkcija f : D R  injekcija, gdje je skup D domena, a skup R   slika funkcije, tada je funkcija f - 1 : R D za koju vrijedi da je

 • f - 1 f x = x , za svaki x D  
 • f f - 1 y = y , za svaki y R

inverzna funkcija funkcije f .

Kutak za znatiželjne

Ako je funkcija f : D f R f  injekcija, tada za proizvoljni broj y R f postoji točno jedan x D f , takav da je f x = y . Znači postoji neko "obrnuto" preslikavanje koje će broju y pridružiti broj x , tj. g y = x .

Ako u definiciji inverzne funkcije umjesto f - 1  stavimo g , imamo:

Funkcije f i g za koje vrijedi ovo svojstvo (da se međusobno poništavaju) čine par međusobno inverznih funkcija.

g f x i f g y nazivamo kompozicija ili slaganje funkcija.

U kompoziciji prvo računamo unutarnju, a potom vanjsku funkciju.

Pišemo g f x = g f x   (čita se: "ge komponirano sa ef" ili "ge kružić ef") i f g y = f g x .

Primjer 1.

Za funkcije f x = 2 x - 1 i g x = x 2 + 3 odredimo njihovu kompoziciju.

f g x = f g y = f x 2 + 3 = 2 x 2 + 3 - 1 = 2 x 2 + 5

g f x = g f x = g 2 x - 1 = 2 x - 1 2 + 3 = 4 x 2 - 4 x + 4

Vrijedi li za kompoziciju funkcija svojstvo komutativnosti, tj. f g x = g f x ?

 

 

Zadatak 7.

Odredite kompoziciju kvadratne funkcije i funkcije drugog korijena. Provjerite vrijedi li ovdje komutativnost. Za koje su realne brojeve kompozicije funkcija definirane?

​Kvadratna funkcija je f x = x 2 .

Funkcija drugog korijena je g x = x .

f x = x 2 i g x = x f g x = f g x = f x = x 2 = x ,   uz ograničenje x 0

g f x = g f x = g x 2 = x 2 = x za sve realne brojeve x .

Možemo zaključiti da ove dvije kompozicije funkcija nisu jednake, jer su im domene različite.


Logaritamska funkcija kao inverz eksponencijalne funkcije

Neka je f x = a x ,   a > 0 , a 1 eksponencijalna funkcija s domenom D f = R i slikom funkcije R f = R + . Pridružimo odabranim elementima domene pripadajuće vrijednosti funkcije.

Pridruživanje elemenata domene vrijednostima eksponencijalne funkcije.

 Je li eksponencijalna funkcija injekcija?

null
null

U prošloj ste jedinici definirali logaritam log a y = x kao eksponent kojim se mora potencirati baza a da bi se dobila vrijednost y .

Funkcija koja je time definirana pridružuje: 1 4 - 2 , 1 2 - 1 , 1 0 , 2 1 , 4 2 ,

To možemo i ovako zapisati: log 2 1 4 = - 2 , log 2 1 2 = - 1 , log 2 1 = 0 , log 2 2 = 1 , log 2 4 = 2 ,  

S pomoću tog zapisa definirajmo funkciju inverznu eksponecijalnoj funkciji.

Ako je f : R R + f x = a x , a > 0 , a 1  eksponencijalna funkcija, tada je f - 1 : R + R f - 1 x = log a x logaritamska funkcija.

Domena logaritamske funkcije je D f - 1 = R + .

Slika logaritamske funkcije je R f - 1 = R .

Primjer 2.

Za inverzne funkcije vrijedi: f - 1 f x = x , za svaki x D i f f - 1 y = y , za svaki y R . Uvrstimo eksponencijalnu i logaritamsku funkciju u lijevu stranu ovih identiteta.

f - 1 f x = f - 1 a x = log a a x = x , za svaki x D f

f f - 1 y = f log a y = a log a y = y , za svaki y D f - 1

Iz svojstva inverznih funkcija slijede identiteti korisni za računanje s logaritmima.

log a a x = x , za svaki x R

a log a x = x , za svaki x R +

Kutak za znatiželjne

Eksponencijalna funkcija je za svaki element iz kodomene imala točno jedan "original" u domeni, odnosno niti jedan element iz kodomene nije ostao "neiskorišten" kod pridruživanja f : R R + f x = a x , a > 0 , a 1 .

Funkcija kod koje za svaki element iz kodomene y R + postoji barem jedan element iz domene x R takav da je y = f ( x )  jest surjekcija.

Funkcija je bijekcija ako je i surjekcija i injekcija. To je tzv. preslikavanje " 1 na 1 " (jednom elementu domene pripada točno jedan element kodomene). Da bi funkcija imala inverznu funkciju, mora biti bijekcija.

Eksponencijalna i logaritamska funkcija su bijekcije. Zašto?

Je li pridruživanje namirnica cijenama proizvoda (i obrnuto) iz našeg dućana bijekcija? U kojem slučaju jest, a kad nije?

Graf logaritamske funkcije

Smjestimo logaritamsku funkciju u koordinatni sustav. Kao i za eksponencijalnu funkciju, odredit ćemo nekoliko točaka koje pripadaju grafu logaritamske funkcije. U tome će nam pomoći pridruživanje sa slike kojom smo se već koristili. Napravimo tablicu i nacrtajmo graf s pomoću točaka.

Pridruživanje elementima domene vrijednosti eksponencijalne funkcije.

Tablica i grafički prikaz logaritma po bazi 2.

U sljedećoj interakciji, mijenjajući bazu te pomičući točku po grafu pokušajte uočiti koja svojstva ima logaritamska funkcija. Prisjetite se svojstava eksponencijalne funkcije iz prethodnog modula.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 8.

Što možemo zaključiti o logaritamskoj funkciji?

 1. Gdje je smješten graf logaritamske funkcije f x = log a x , a > 0 , a 1 ?

  null
  null
 2. Kojom točkom prolazi graf svake logaritamske funkcije?
  (   , )

  Pomoć:

  U kojoj točki sve krivulje sijeku os x ?

  null
 3. Točka 1,0 kojom prolaze svi grafovi je   logaritamske funkcije.

  null
 4. Kad funkcija raste, a kad pada?

  Logaritamska funkcija je padajuća
  0 < a < 1   ​
  Logaritamska funkcija je rastuća
  a > 1  
   
  null
  null
 5. Vratite se na interaktivno crtanje logaritamske funkcije te pronađite vrijednosti zadanih logaritama.
  Uputa: Podesite najprije bazu, a zatim pomičite točku do zadane vrijednosti za apscisu.
  log 2 2 = ,
  log 3 3 =  ​ ,
  log 4 4 =  ​ ,
  log 5 5 =   .
  Općenito, log a a = .

  Pomoć:

  Kad podesite bazu a , točku na krivulji pomaknite tako da apscisa bude jednaka bazi i pročitajte vrijednost ordinate.

  null
 6. Ponovno se vratite na interakciju te nacrtajte krivulju y = log 1 2 x . Usporedite je s krivuljom y = log 2 x .

  U kojem su položaju grafovi funkcija s recipročnim bazama?

  null

Sistematizirajmo uočena svojstva na primjeru logaritamske funkcije f x = log 2 x uz pomoć sljedeće animacije.

Povećaj ili smanji interakciju

Zanimljivost

Kut tangente grafa prirodnog logaritma i osi x.

Graf prirodnog logaritma f x = ln x  ima jedno zanimljivo svojstvo. Naime, ako povučemo tangentu na taj graf kroz nultočku, ona s osi x čini kut od 45 ° .

Zadatak 9.

Koja je funkcija simetrična funkciji prirodnog logaritma f x = ln x   s obzirom na os x ? Je li rastuća ili padajuća? Za koji argument x poprima vrijedost 1 ? Jesu li to inverzne funkcije?

To je funkcija s recipročnom bazom: f x = log 1 e x .

Kako je baza 1 e < 1 , funkcija je padajuća.

Da bi funkcija poprimila vrijednost, jedan argument mora biti jednak bazi, stoga vrijedi f x = log 1 e 1 e = 1 .

Funkcije nisu inverzne .


Primjer 3.

Koristeći se vezom a x = y log a y = x te prethodnim svojstvima, nacrtajmo krivulje prirodnog i dekadskog logaritma.

Nacrtajmo tablicu s nekoliko točaka, ucrtajmo ih u koordinatni sustav i povucimo krivulju.

 1. f x = ln x , baza prirodnog logaritma je a = e . Kako je prema definiciji logaritam eksponent kojim se mora potencirati baza, odaberimo cijele brojeve za ln i potencirajmo njima bazu a = e .
 2. g x = log x , baza dekadskog logaritma je a = 10 . Kao i za prirodni logaritam, potencirajmo odabranim točkama bazu a = 10 .

Dobit ćemo tablice kao ove dolje. Pokušajte sami nacrtati krivulje pa tek zatim provjerite rješenje.

x = e l n x e - 2 = 1 e 2 e - 1 = 1 e 1 e 0 = 1 e 1 = e e 2
y = l n x - 2 - 1 0 1 2
x = 10 l o g x 10 - 2 = 1 100 10 - 1 = 1 10 10 0 = 1 10 10 2 = 100
y = l o g x - 2 - 1 0 1 2
Grafički prikaz dekadskog i prirodnog logaritma

Zadatak 10.

Dvije logaritamske funkcije za koje treba otkriti njihove jednadžbe.

 1. Povežite nacrtane grafove s pripadajućim jednadžbama.

  y = log 1 4 x
  y = log 3 x  
  null
  null
 2. Jesu li funkcije rastuće ili padajuće?

  y = log 1 4 x je y = log 3 x   je

  null
  null
 3. Postoji li asimptota funkcije? (Prisjetimo se, asimptota je pravac kojem se krivulja približava, ali se nikada ne presijeku.)

  null
  null
 4. Što je asimptota logaritamske funkcije?

  null
  null

...i na kraju

U ovoj jedinicu naučili smo kako je odlazak u dućan s popisom namirnica ustvari funkcija, koja može biti i ne mora biti injekcija. Za nju može i ne mora postojati inverzna funkcija.

Međutim, sada znamo da je logaritamska funkcija injekcija i da je inverz eksponencijalne funkcije. Možemo li povezati svojstva eksponencijalne i logaritamske funkcije? Što vrijedi za grafove tih funkcija? Kakvi su općenito grafovi inverznih funkcija? Na ta pitanja odgovorit ćemo u sljedećoj jedinici.

Prije nego što krenete u istraživanje tih veza, provjerite dosad stečeno znanje o logaritmima.

PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Ako je ​ y = a x , koja jednakost je točna?

null
null
2

 Povežite graf s pripadajućom tablicom.

Graf 1. funkcije

null
3

 Povežite graf s pripadajućom tablicom.

Graf 2. funkcije

null
null
4

 Povežite graf s pripadajućom tablicom.

Graf 3. funkcije

null
null
5
 Za pozitivan realan broj a 1 vrijedi log a 1 =   i log a a =    
null
null
6

Odredite a primjenjujući definiciju logaritma i svojstvo kompozicije inverznih funkcija.

log a 5 = 1  
log a 8 = 3  
3 log a 4 = 4   ​
log a 4 2 = 2   ​
null
null
7

 Odredite nepoznanicu x primjenjujući vezu između logaritma i potencije.

log x 125 = 3  
log 1 2 x = - 1  
log 3 1 81 = x   ​
log 4 x = 1   ​
log 2 x = 0   ​
null
null
ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

6.3 Veza eksponencijalne i logaritamske funkcije