x
Učitavanje

2.7 Sustavi kvadratne i linearne jednadžbe

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Imanje ograđeno ogradom

Pokušajmo riješiti sljedeći problem. Vlasnik želi ograditi svoj vrt oblika pravokutnika. Koliko metara ograde mu je potrebno ako je površina vrta 578 m 2 , a duljina vrta je upola kraća od njegove širine?

Označimo li duljinu vrta s x , a širinu s y dobivamo: x · y = 578 i x = y 2 . To je sustav dviju jednadžbi s dvije nepoznanice. Sustave dviju linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice rješavali smo u Matematika 1, modul Sustavi jednadžbi. Ipak, ovaj sustav je malo drukčiji od prijašnjih, ali primjenom sličnih načina rješavanja možemo doći do rješenja.

Uvrštavanjem x = y 2  u x · y = 578 dobijemo y 2 2 = 578 , tj. rješenje za y  je y 1 = 34 , y 2 = - 34 . Kako duljina vrta može biti samo pozitivna, y = 34 m , a pripadna širina iznosi polovinu duljine, x = 17 m .

Prethodni sustav nije se sastojao od dviju linearnih jednadžbi. Prva jednadžba, x · y = 578, je bila kvadratna jednadžba (uvrštavanjem x  dobili smo kvadratnu jednadžbu po y ), dok je druga jednadžba, x = y 2 , linearna jednadžba. U ovoj jedinici naučit ćemo rješavati sustave dviju jednadžbi od kojih je jedna linearna, a druga kvadratna.

Sustav kvadratne i linearne jednadžbe je sustav koji se sastoji od linearne jednadžbe oblika k x + l y + m = 0 i kvadratne jednadžbe oblika a x 2 + b y 2 + c x y + d x + e y + f = 0 , gdje su a , b , c , d , e , f , k , l , m realni brojevi.

Linearna jednadžba mora imati barem jedan linearan član ( k 0  ili l 0  ), a kvadratna jednadžba barem jedan kvadratni član ( a 0  ili b 0  ili c 0 ).

Rješenje sustava je svaki uređeni par brojeva​ x , y  koji zadovoljavaju obje jednadžbe.

Rješavanje sustava kvadratne i linearne jednadžbe

Postupak rješavanja sustava kvadratne i linearne jednadžbe

Sustav kvadratne i linearne jednadžbe rješavamo metodom supstitucije i to tako da:

  1. iz linearne jednadžbe izrazimo jednu nepoznanicu ​
  2. taj izraz uvrstimo u kvadratnu jednadžbu i riješimo je po drugoj nepoznanici
  3. izračunatu vrijednost druge nepoznanice uvrstimo u nađeni izraz za prvu nepoznanicu i izračunamo odgovarajuću vrijednost.

Zadatak 1.

Riješite sustav:

3 x - y = 8 3 x 2 - y = 26

- 2 , - 14 , 3 , 1


Sustave linearne i kvadratne jednadžbe uglavnom rješavamo metodom supstitucije, i to tako da iz linearne jednadžbe supstituiramo jednu nepoznanicu u kvadratnu jednadžbu. Pokažimo zašto ne primjenjujemo metodu suprotnih koeficijenata i zašto ne supstituiramo iz kvadratne jednadžbe u linearnu jednadžbu.

Primjer 1.

Riješimo sustav jednadžbi

x 2 + 3 x y + 1 = 0 x + y = 2

Vidimo da zadani sustav nije moguće pomnožiti nekim od brojeva tako da dobijemo suprotne koeficijente, a pogledajmo što bi se dogodilo supstitucijom nepoznanice iz kvadratne jednadžbe.

Supstitucija nepoznanice x iz x 2 + 3 x y + 1 = 0 prilično je komplicirana i svela bi se na rješavanje kvadratne jednadžbe.

Supstituciju nepoznanice y moguće je lako provesti, ali rješavanje neće biti baš jednostavno.

x 2 + 3 x y + 1 = 0 y = - x 2 + 1 3 x

x - x 2 + 1 3 x = 2 nakon množenja s 3 x dobivamo: 3 x 2 - x 2 - 1 = 6 x .

Rješenja te kvadratne jednadžbe su 3 + 11 2 , 3 - 11 2 . Primijetimo da ta rješenja sada moramo uvrstiti u jednadžbu y = - x 2 + 1 3 x te ju riješiti, a to zbog brojeva nije jednostavno.

Jednostavniji put do rješenja vodi supstitucijom nepoznanice iz linearne jednadžbe.

x 2 + 3 x y + 1 = 0 x + y = 2 x = 2 - y

nakon uvrštavanja dobivamo 2 - y 2 + 3 2 - y y + 1 = 0 , čija su rješenja 1 + 11 2 , 1 - 11 2 .

Pripadajuća rješenja za x dobivamo uvrštavanjem u jednostavnu jednadžbu x = 2 - y i dobivamo već prije spomenuta rješenja 3 - 11 2 , 3 + 11 2 , tj. uređene parove brojeva

3 - 11 2 1 + 11 2 , 3 + 11 2 1 - 11 2 .

Primjer 2.

Riješimo sustav: ​

x 2 + y 2 = 5

x - 2 y = 5 _ .

Kad bismo željeli supstituirati iz kvadratne jednadžbe, dobili bismo dvoznačnost izraza ​ x = ± 5 - y 2 . Jednako bismo dobili i u slučaju da želimo uvrstiti y . Suprotne koeficijente ne možemo dobiti, stoga nam u ovom slučaju preostaje jedino supstitucija iz linearne jednadžbe u kvadratnu jednadžbu.

Uvrštavanjem x = 5 + 2 y u x 2 + y 2 = 5 dobit ćemo kvadratnu jednadžbu s nepoznanicom y čije rješenje je samo y = - 2 , a vratimo li u x = 5 + 2 y, dobijemo x = 1 . Rješenje ovog sustava je uređeni par 1 , - 2 .

Zanimljivost

Al Karaji je bio arapski matematičar i inženjer rođen 953. u Karaju, današnji Iran. Postavio je temelje današnje algebre te je odvojio algebru od geometrije.

Primjer 3.

Riješimo sustav jednadžbi iz Algebre Al-Karajija:

x = 3 4 y  

x y + x + y - 62 = 0 .

Jednostavniju jednadžbu x = 3 4 y uvrstimo u drugu jednadžbu i dobivamo: 3 4 y 2 + 3 4 y + y - 62 = 0 .

Riješimo kvadratnu jednadžbu 3 4 y 2 + 7 4 y - 62 = 0 .

Rješenja te kvadratne jednadžbe su y 1 = - 31 3 i y 2 = 8 . Za svako y rješenje imamo pripadajuće rješenje x .

Stoga dobivamo uređene parove rješenja x 1 ,   y 1 i x 2 ,   y 2 , koji su - 31 4 , - 31 3 i 6, 8 . Prvu koordinatu x dobili smo uvrštavanjem y rješenja u x = 3 4 y .

Simetrični sustavi

Sustave jednadžbi oblika ​ x y = - 14 x + y = 5 nazivamo simetrični sustavi.

U simetričnim sustavima međusobnom zamjenom nepoznanica dobivamo iste jednadžbe.

Primijetimo da jednadžbe podsjećaju na Vietove formule.

Stoga slijedi

t 2 - x + y t + x y = 0

(prema formuli ​ t 2 - [zbroj rješenja] t + [umožak rješenja] = 0 ) tj. t 2 - 5 t - 14 = 0 .

Ta kvadratna jednadžba ima rješenja -2 i 7. Slijedi da je x = - 2 , a y = 7 . Kako je sustav simetričan, rješenje je i uređeni par 7 , - 2 .

Zanimljivost

Diofant
Diofant

Starogrčki matematičar Diofant rješavao je sličan sustav. Imao je zadatak da odredi dva broja tako da njihov zbroj bude 20 , a umnožak 96 .

Danas lako riješimo zadatak postavimo li sljedeći sustav jednadžbi: a b = 96 a + b = 20 .

Nakon toga riješimo kvadratnu jednadžbu dobivenu supstitucijom. Rješenja su 8 i 12. Kako je Diofant riješio ovaj zadatak? Zaključio je da brojevi nisu jednaki, pa je zbog toga jedan veći od polovice, a drugi manji od polovice broja 20. Označio ih je ​s 10 + x i 10 - x . Iz dobivene kvadratne jednadžbe 10 + x 10 - x = 96 . lako je izračunao da je x = 2 (jer je kvadratna jednadžba nepotpuna), pa su traženi brojevi 8 i 12.

Riješite sustav jednadžbi x - y = 2 x 2 - y 2 = 48 .
x =
y =   .
null
null

Zadatak 2.

Riješite sustav:

x + 2 y - 3 = 0 x 2 + y 2 + x y - 39 = 0

- 7 , 5 , 7 , - 2


Povezani sadržaji

Rješavanje sustava linearne i kvadratne jednadžbe pomoći će nam u rješavanju jednog problema iz fizike.

Ukupan otpor R paralenog spoja dvaju otpornika, s otporima R 1 , R 2 dan je formulom 1 R = 1 R 1 + 1 R 2 .

Koliki je otpor na otpornicima kod paralelnog spoja ako je na jednom otporniku izmjereno za 3 Ω manje nego na drugom, a ukupan otpor iznosi 2 Ω?

Zapišimo matematičkim simbolima činjenice iz zadatka.

R 1 = R 2 - 3 R = 2

Upotrijebimo formulu za ukupan otpor 1 R 1 + 1 R 2 = 1 2  i riješimo sustav.

Dobivamo 1 R 2 - 3 + 1 R 2 = 1 2 .

Sredimo dobivenu jednadžbu. Slijedi R 2 2 - 7 R 2 + 6 = 0 . Rješenja te jednadžbe su  6 i 1 . Međutim, 1 nije rješenje jer bi tada R 1  bio negativan, a to ne može biti. Zaključujemo da su otpori na paralelno spojenim otpornicima 3 Ω   i 6 Ω .

Izradi vježbu

Formate papira označavamo oznakama A5, A4, A3, A2, A1 i A0. A5 je format "male" bilježnice, A4 je uobičajena veličina papira za ispisivanje i fotokopiranje dokumenata. A0 je najveći format i njegova površina je 1 m 2 . Vrijedi: ako prepolovimo papir većeg formata, npr. A2, dobijemo manji format, A3. To vrijedi za sve formate.

Pronađite omjer duljina stranica papira. Koliko je v i s i n a širina ? Kolike su dimenzije papira A0?

...i na kraju

Sustav kvadratne i linearne jednadžbe je sustav koji se sastoji od linearne jednadžbe oblika k x + l y + m = 0 i kvadratne jednadžbe oblika a x 2 + b y 2 + c x y + d x + e y + f = 0 , gdje su a , b , c , d , e , f , k , l , m realni brojevi. Linearna jednadžba mora imati barem jedan linearan član ( k 0 ili l 0 ), a kvadratna jednadžba barem jedan kvadratni član ( a 0 ili b 0 ili c 0 ). Rješavamo ih metodom supstitucije, tako da iz linearne jednadžbe supstituiramo u kvadratnu.

Uočite da probleme iz svakodnevnog života vrlo često rješavamo jednadžbama. U ovoj jednici naučili smo kako riješiti sustav linearne i kvadratne jednadžbe.

Idemo na sljedeću jedinicu

2.8 Bikvadratne jednadžbe