x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1

Rješenja kvadratne jednadžbe oblika a x 2 + c = 0 za a , c 0   su suprotni brojevi.

null
null
2

Umnožak rješenja kvadratne jednadžbe x 2 - 2 x + 3 = 0 je broj 2 .

null
null
3

 Jedno rješenje jednadžbe ( x - 3 ) ( 2 x - 1 ) = 0 je 1 2 .

null
null
4

Bikvadratna jednadžbe može imati dva realna i dva konjugirano kompleksna rješenja.

null
null
5

Koje je negativno rješenje jednadžbe ( x - 1 ) 2 = 49 ?

null
null
6

Za koji pozitivan realan broj b jednadžba 2 x 2 + b x + 2 = 0 ima samo jedno realno rješenje?

null
null
7

Za koji realan broj  a je zbroj rješenja jednadžbe a x 2 + 2 x - 4 = 0 jednak 2 ?

null
null
8

 Nakon skraćivanja razlomak x - 3 x 2 - 5 x + 6  jednak je:

null
null
9

Za koje realne brojeve k jednadžba k x 2 + ( k - 3 ) x + 5 = 0  ima dva realna rješenja?

null
null
10

Za koji realan broj m umnožak rješenja kvadratne jednadžbe m 2 x 2 - m x + 9 = 0 iznosi 1 ?

null
null
11
Riješi sustav
x + 3 y = 1 x 2 - y 2 = 3 Cjelobrojno rješenje zapiši u obliku uređenog para.
null
null
12

 Spoji jednadžbe s njihovim rješenjima.

3 x x - 1 + 4 x x + 1 = 2 x 2 - 6 x x 2 - 1  
x x + 3 = 0   
2 ( x - 2 ) 2 - ( x - 1 ) 2 = - 3 x + 7  
x 4 - 10 x 2 + 9 = 0   ​
null
null
13
Ivan i Marko zajedno trebaju 8   sati da bi pokosili travu. Ivanu samom za isti posao treba 2   sata duže nego Marku samom. Koliko vremena treba Ivanu da sam pokosi travu?

Pomoć:

1 x - 2 + 1 x = 1 8   ​

null
ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje