x
Učitavanje

1.3 Potenciranje kompleksnih brojeva

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Ponovimo!

Potencije - ponavljanje

Ponovimo računanje s potencijama u nekoliko zadataka.

 1. 2 3 · 2 6 jednako je:

  null
  null
 2. a 2 5 jednako je:

  null
  null
 3. Kvadrat imaginarne jedinice ​ i jednak je:

  null
  null
 4. ( - 1 ) 4 jednako je:

  null
  null
 5. ( - 1 ) 5 jednako je:

  null
  null

Pogledajmo kako su potencije broja - 1 smještene na brojevni pravac.

Potencije broja - 1 sa slike pridružite točki A ili B.

Povećaj ili smanji interakciju

Potencije imaginarne jedinice

Primijetimo pravilnost vezanu za eksponent potencije broja - 1 . Ako je eksponent neparan broj, potencija je jednaka - 1 , a ako je eksponent paran broj onda je potencija 1 .

Pri množenju imaginarne jedinice i brojevima i , - 1 , 1  , - i možemo primijetiti još jedno zanimljivo svojstvo:

Primjer 1.

i · i = - 1

- 1 · i = - i

- i · i = 1

1 · i = i .

Množenje imaginarnom jedinicom brojeva i, -1, 1, -i
Proces prikazan na slici sastavni je dio programa kojim računalo generira slike i stvara izmišljene krajolike, npr. u Gospodaru prstenova ili Avataru.

Primjer 2.

Pogledajmo kako tu pravilnost pri potenciranju imaginarne jedinice možemo iskoristiti.

i 1 = i

i 2 = - 1 2 = - 1

i 3 = i · i 2 = i · ( - 1 ) = - i

i 4 = i 2 · i 2 = - 1 · - 1 = 1

i 5 = i 4 · i = 1 · i = i

i 6 = i 4 · i 2 = 1 · - 1 = - 1

i 7 = i 4 · i 3 = 1 · - i = - i

i 8 = i 4 · i 4 = 1 · 1 = 1

i 9 = i 8 · i = i 4 2 · i = 1 2 · i = i

Vrijednosti i , - 1 , - i , 1 ponavljaju se u potenciranju imaginarne jedinice.

To ćemo ponavljanje iskoristiti da bismo mogli potencirati imaginarnu jedinicu i kada su eksponenti brojeva veći od 10 .

Uočimo da smo već u primjeru upotrijebili i 4 = 1 .

i 4 n + 1 = i 4 n · i = i 4 n · i = 1 n · i = 1 · i = i

i 4 n + 2 = i 4 n · i 2 = i 4 n · i 2 = 1 n · i 2 = 1 · i 2 = - 1

i 4 n + 3 = i 4 n · i 3 = i 4 n · i 3 = 1 n · i 3 = 1 · i 3 = - i

i 4 n + 0 = i 4 n · i 0 = i 4 n · 1 = 1 n · 1 = 1  

Za potencije imaginarne jedinice vrijedi:

i k = i 4 n + r  

gdje je n cjelobrojni rezultat dijeljenja eksponenta k s brojem 4 , a r   je ostatak pri tom dijeljenju i može biti jedan od brojeva iz skupa 0 , 1 , 2 , 3 .

Primjer 3.

Izračunajmo

 1. i 67

  67 = 16 · 4 + 3

  Primjenimo sada svojstva potencija uz ​ i 4 = 1

 2. i 67 = i 16 · 4 + 3 = i 4 16 · i 3 = 1 16 · i 3 = i 3 = - i

  i 2 018

  2 018 = 504 · 4 + 2

  i 2 018 = i 504 · 4 + 2 = i 2 = - 1

Zadatak 1.

Izračunajte, pa provjerite.

 1. i 70
 2. 1 i 2 020
 1. i 70

  70 = 17 · 4 + 2

  i 70 = i 17 · 4 + 2 = i 2 = - 1

 2. 1 i 2 020 = 1 i 505 · 4 = 1 1 = 1


Koristeći se Generatorom zadataka možete vježbati potenciranje imaginarne jedinice uz mogućnost provjere rješenja. Puno uspjeha!

Povećaj ili smanji interakciju

Računanje s potencijama imaginarne jedinice

Primjer 4.

Primijenimo sada računanje potencije imaginarne jedinice u zadatcima sa zbrajanjem, oduzimanjem i množenjem.

 1. i 3 + i 6 + i 5 = - i - 1 + i = - 1
 2. i - i 3 + i 5 - i 7 + - i 39 = i + i + i + i + + i = 20 i
 3. i - i 3 · 2 i 5 + i 7

Dva su moguća načina rješavanja.

 • Prvi način

  i - i 3 · 2 i 5 + i 7 = i + i · 2 i - i = 2 i · i = 2 i 2 = - 2

 • Drugi način

  i - i 3 · 2 i 5 + i 7 = 2 i 6 + i 8 - 2 i 8 - i 10 = 2 - 1 + 1 - 2 - - 1 = - 2 - 1 + 1 = - 2

Rješenja zadataka unesite u pravi skup brojeva.

Povećaj ili smanji interakciju

...i na kraju

Kao rezultat zbrajanja, oduzimanja, množenja i potenciranja kompleksnih brojeva možemo dobiti realni broj.

Svaki realan broj ujedno je kompleksni, s imaginarnim dijelom jednakim 0 .

Izračunajmo imaginarni dio broja z = 1 + i 108 .

z = 1 + i 2 54 = 1 + 2 i - 1 54 = 2 i 54 = 2 54 · i 54 = 2 54 · - 1  

Zaključak je: Im z = 0 .

Idemo na sljedeću jedinicu

1.4 Dijeljenje kompleksnih brojeva