x
Učitavanje

4.1 Definicije trigonometrijskih vrijednosti šiljastog kuta

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Slika tri zvijezde na nebu (Vega, Altair, Denab) koje su u položaju pravokutnog trokuta

Pravokutni trokut je objekt bez kojeg ne može nijedan matematičar. Međutim, osim u matematici, pravokutni trokut je često prisutan i u drugim područjima.

Gledate li nekad ljeti prema nebu? Spavate li ispod zvijezda? Jeste li opazili Mliječnu stazu? Znate li kako se nazivaju zvijezde koje vam osvjetljavaju put dok se ljeti vraćate kući iz noćnog života (naravno, oni koji imaju sreću vidjeti zvijezde unatoč svjetlosnom onečišćenju)? Na slici vidite tri najsjajnije zvijezde ljetnog neba na sjevernoj hemisferi: Vegu, Altair i Deneb. One čine tzv. Ljetni trokut. Sve tri nalaze se u području Mliječne staze svijetle vrpce koja se proteže noćnim nebom i čine pravokutni trokut. Jeste li znali da su sa svemirom i zvijezdama usko vezane i piramide? Neka istraživanja pokazuju da su piramide prikaz zvjezdanog neba na Zemlji. Tako tri najpoznatije piramide u Gizi (Keopsova, Kefrenova i Mikerenova) čine pravokutni trokut (kao i spomenute zvijezde) sa stranicama u omjeru 3 : 4 : 5 (Pitagorina trojka).

Vratimo se u stvarnost. Kako su građene stube u vašoj školi? Prati li rukohvat nagib stuba? Kako izračunati taj nagib?

Arheolozi, astronomi, građevinari... svi se na neki način susreću s pravokutnim trokutom.

Treba li više razloga za njegovo opširnije proučavanje?

Povezani sadržaji

S pomoću nastavnika Fizike, Povijesti i Likovne umjetnosti pomnije istražite zvjezdano nebo (npr. Ljetni trokut), ili fascinantne i još misteriozne egipatske piramide. I ne slutite koliko se matematike krije u njima.

Sličnost pravokutnih trokuta

Nacrtajmo na papir pravokutni trokut i označimo ga kao na slici.

Pravokutni trokut s oznakama stranica (a, b, c) i kutova (alfa i beta)

Zadatak 1.

Odgovorite na pitanja o pravokutnom trokutu.

 1. Najdulju stranicu pravokutnog trokuta nazivamo . Ostale su stranice .
  null
  null
 2. Za stranice pravokutnog trokuta vrijedi  poučak: Površina kvadrata nad  pravokutnog trokuta jednaka je zbroju površina kvadrata nad  tog trokuta.
  null
  null
 3. Za šiljaste kutove pravokutnog trokuta vrijedi: α + β =   °.
  null
  null
 4. Kutove čiji je zbroj 90 ° nazivamo:

  null
  null
 5. S pomoću kojih formula možemo izračunati površinu pravokutnog trokuta (uz oznake kao na slici)?

  null
  null

Za dva trokuta kojima su sukladne odgovarajuće stranice i odgovarajući kutovi kažemo da su sukladni. Kada su dva trokuta slična? Ponovimo poučke o sličnim trokutima.

Zadatak 2.

Što ste zapamtili o sličnim trokutima?

 1.   Dva su trokuta slična, A B ∼  A ' B ' C ', ako su im odgovarajući kutovi
   
  i odgovarajuće stranice
   
  , a a b b c c k . Broj 0 nazivamo
   
  sličnosti trokuta A B A ' B ' C ' .

  koeficijent
  proporcionalne
  sukladni

  null
  null
 2. Za provjeru sličnosti dvaju trokuta često se koristimo poučcima o sličnosti. Koliko ima poučaka o sličnosti?  

   

  null
 3. Povežite tekst poučaka o sličnosti trokuta. Dva su trokuta slična ako su im:

  dvije odgovarajuće stranice razmjerne i
   kutovi.
  razmjerne odgovarajuće
  kutovi među njima sukladni.
  sukladni odgovarajući
   stranice.

   

 4. Kada su dva proizvoljna pravokutna trokuta slična? Više je točnih odgovora.

  null

Pogledajte sljedeću animaciju. Povremeno je zaustavite (start/stop u donjem lijevom kutu) i zapišite duljine stranica trokuta A ' B ' C ' . Uočite što se događa s omjerom stranica sličnog trokuta u odnosu prema omjeru pripadajućih stranica trokuta A B C . Znamo da za pripadajuće stranice sličnih trokuta vrijedi da su proporcionalne a a ' = b b ' a b = a ' b ' .

Povećaj ili smanji interakciju

Što ste zaključili? Odgovorite na pitanja.

 1. Svi pravokutni trokuti sa sukladnim su kutovima:

  null
  null
 2. Omjeri duljina kateta sličnih pravokutnih trokuta se:

  null

   

 3. Ako promijenimo veličinu pravokutnog trokuta (kutovi ostaju isti), omjer duljina katete i hipotenuze se:

  null
 4. Kada će se promijeniti omjeri duljina stranica pravokutnog trokuta (o čemu ovise)?

  null
  null

Trigonometrijske vrijednosti šiljastog kuta

Trigonometrija (grč. trigonon = trokut i metron = mjera) dio je geometrije koji proučava odnose između stranica i kutova trokuta. Mi ćemo se baviti trigonometrijom pravokutnog trokuta, odnosno trigonometrijskim vrijednostima šiljastog kuta.

Zanimljivost

Leonhard Euler (1707. – 1783.)
Leonhard Euler (1707. – 1783.)

Povijesne crtice

 • Početci trigonometrije javljaju se već kod starih Babilonaca i Egipćana u vezi s promatranjima i istraživanjima gibanja zvijezda po nebeskom svodu.
 • U Europu su Arapi donijeli znanje o trigonometriji.

Neki od poznatih matematičara zaslužni za razvoj trigonometrije su: François Viète (16. st.), Napier i Bürgi (17. st.), Ruđer Bošković (1711. – 1787.) te posebno Leonhard Euler (1707. – 1783.), koji je u trigonometriju uveo današnje oznake.

„Eulerov rad je svestran i raznovrstan. Bavio se gotovo svim što se ticalo matematike u njegovo vrijeme.”

N. I. Vavilov, ruski botaničar i genetičar

Omjeri stranica pravokutnog trokuta, kako smo vidjeli, ne ovise o veličini samih stranica nego isključivo o veličini šiljastog kuta trokuta. Uvedimo nazive za katete s obzirom na šiljasti kut koji promatramo u trokutu (kao na slici).

Nazivi stranica pravokutnog trokuta u odnosu na kut alfa.

Definirajmo omjere stranica pravokutnog trokuta u ovisnosti o kutu α .

Sinus šiljastog kuta u pravokutnom trokutu je omjer duljina kutu nasuprotne katete i hipotenuze, oznaka je sin α .

Kosinus šiljastog kuta u pravokutnom trokutu je omjer duljina kutu priležeće katete i hipotenuze, oznaka je cos α .

Tanges šiljastog kuta u pravokutnom trokutu je omjer duljina kutu nasuprotne i priležeće katete, oznaka je tg α .

Kotangens šiljastog kuta u pravokutnom trokutu je omjer duljina kutu priležeće i nasuprotne katete, oznaka je ctg α .

SINUS KUTA α : sin α = nasuprotna kateta hipotenuza
KOSINUS KUTA α : cos α = priležeća kateta hipotenuza
TANGENS KUTA α : tg α = nasuprotna kateta priležeća kateta
KOTANGENS KUTA α : ctg α = priležeća kateta nasuprotna kateta

Zanimljivost

Poznati sirijski astronom al-Battani  (oko 850. 929.) promatrao je šest trigonometrijskih veličina: sinus, kosinus, tangens, kotangens, sekans i kosekans.

Sekans, sec α = 1 cos α i kosekans, cosec α = 1 sin α (koristi se i kratica csc α ) polako ulaze u povijest, a sve se rjeđe koristi i kotangens kao recipročna vrijednost tangensa, ctg α = 1 tg α .

Primjer 1.

Skica pravokutnog trokuta s označenim zadanim elementima iz primjera

Odredimo trigonometrijske vrijednosti šiljastog kuta α  pravokutnog trokuta A B C ako je duljina nasuprotne katete jednaka 6 , a priležeće 8 jedinica.

Pri rješavanju takvih zadataka najprije postavimo zadatak (zapišimo što je zadano i što se traži) te napravimo skicu.

Iskoristimo Pitagorin poučak za računanje duljine hipotenuze (općenito se Pitagorin poučak koristi za računanje treće stranice pravokutnog trokuta ako su dvije zadane).

a = 6 b = 8 c = a 2 + b 2 = 10

Nasuprotna kateta kuta α je stranica a , priležeća je b , pa prema definiciji vrijedi:

sinα= a c = 6 10 = 3 5 , cos α = b c = 8 10 = 4 5 , tg α = a b = 6 8 = 3 4 , ctg α = b a = 8 6 = 4 3 .

Napravimo trigonometrijske omjere za komplementarni kut β .

sin β = b c = 8 10 = 4 5 , cos β = a c = 6 10 = 3 5 , tg β = b a = 8 6 = 4 3 , ctg β = a b = 6 8 = 3 4

Zadatak 3.

Duljina jedne katete pravokutnog trokuta je 9 , a hipotenuze 41 . Odredite trigonometrijske vrijednosti šiljastih kutova toga trokuta.

Ako označimo trokut kao u primjeru, drugu katetu dobijemo s pomoću Pitagorina poučka, a trigonometrijske vrijednosti šljastih kutova prema definiciji.

a = 9 c = 41 b = c 2 - a 2 = 40  

sin α = a c = 9 41 , cos α = b c = 40 41 , tg α = a b = 9 40 , ctg α = b a = 40 9

sin β = b c = 40 41 , cos β = a c = 9 41 , tg β = b a = 40 9 , ctg β = a b = 9 40


Što zaključujete o trigonometrijskim vrijednostima komplementarnih kutova?

Neka trokut A B C ima oznake stranica kao u prethodnom primjeru.

Trigonometrijske omjere za šiljasti kut α možemo zapisati i na drugi način.

cos α
a b
ctg α   ​
b c
tg α   ​
b a
sin α  
a c   ​
null
null

Kako izgledaju trigonometrijski omjeri kuta β . Koja je veza između trigonometrijskih vrijednosti komplementarnih kutova?

 1. Dopunite rečenice riječima: priležeća, nasuprotna ili hipotenuza.
  Neka je stranica a za kut α   kateta, tada je za kut β kateta. Stranica b je za kut α   kateta, dok je za kut β  kateta. Stranica c je za oba kuta .

   

  null
 2. Povežite trigonometrijsku vrijednost kuta β s pripadajućim omjerima stranica.

  sin β  
  b c   ​
  cos β  
  a b   ​
  ctg β   ​
  a c   ​
  tg β   ​
  b a   ​
  null
 3. Koje se vrijednosti podudaraju za komplementarne kutove pravokutnog trokuta?

  ctg α
  ctg β   ​
  cos α
  tg β
  sin α  
  cos β   ​
  tg α   ​
  sin β
  null

Zadatak 4.

Provjerite koliko ste usvojili vezu između kutova i stranica pravokutnog trokuta.

 1. S obzirom na trigonometrijski omjer sin φ  m p , označite stranice zadanog trokuta povlačenjem pripadajućih oznaka na sredinu stranice.

  Pravokutni trokut

  m

  n

  p

   

   

 2. Pridružite ispravan naziv stranicama trokuta x , y i z u odnosu prema kutu  α ako vrijedi ​ tg α  x y .

  x
  y
  z
 3. U trokutu sa stranicama p ,   q i r i kutovima α  β vrijedi sin α  p r . Tada je cos β  = :

  null
 4. Ako je ​ 12  35 , povežite trigonometrijske omjere za kut ​ α nasuprot stranici a .

  c o s   α  
  12 37   ​
  sin α  
  35 37   ​
  tg α   ​
  12 35   ​
  ctg α   
  35 12   ​
  null
  null

Zadatak 5.

Zadan je pravokutni trokut s katetama 2 i 4 . Ako mu se dvije stranice produže kao na slici, dobije se novi trokut s katetama 3  i x . Razmislite i odgovorite na pitanja.

Dva slična pravokutna trokuta iz zadatka.

 1. Jesu li trokuti slični?

  null
  null
 2. Za kut φ , nasuprotna kateta većeg trokuta je:

  null
 3. Omjer stranica većeg trokuta, x 3 , jednak je:

  null
 4. Isto tako vrijedi i tg φ = :

  Pomoć:

  U manjem trokutu je isti kut i vrijedi ​ tg φ = nasuprotna kateta priležeća kateta .

  null
 5. Iz uvjeta da su omjeri sličnih trokuta jednaki, izračunajte x . x =
  Kvadrat hipotenuze manjeg trokuta je  , a kvadrat hipotenuze većeg trokuta je .
  null

Trigonometrijskim omjerima do pravokutnog trokuta

Primjer 2.

Skica pravokutnog trokuta s označenim uvjetima iz primjera.

​Duljina jedne katete pravokutnog trokuta je 24 , a sinus šiljastog kuta uz tu katetu jednak je ​ 5 13 . Odredimo duljinu druge katete i hipotenuze.

Vidimo da su 5 i 13 duljine stranica pravokutnog trokuta sličnog traženome.

B ' C 13 5 12  

Iz uvjeta jednakosti dvaju omjera (upotrijebit ćemo trigonometrijske omjere) dobit ćemo duljine ostalih stranica traženog trokuta.

cos α = B ' C ' 13 = 24 A C A C = 13 · 24 12 = 26

tg α = 5 12 = A B 24 A B = 5 · 24 12 = 10

Duljina je druge katete 10 , a hipotenuze 26 .

Jesmo li mogli na neki drugi način dobiti rješenje? Kako?

Povezani sadržaji

Znamo li konstruirati taj trokut?

Prisjetimo se konstrukcije trokuta (iz Matematike 1, Sukladnost i sličnost trokuta). Koliko je najmanje elemenata trokuta potrebno znati za konstrukciju trokuta? Čime je trokut jednoznačno određen? Je li uvijek moguće konstruirati trokut koji znamo analitički izračunati?

 1. Za trokute A B i A ' B ' C ' , kojima su sukladne odgovarajuće stranice i odgovarajući kutovi, kažemo da su i pišemo A B ≅  A ' B ' C ' . Raznim preslikavanjima u ravnini ti se trokuti mogu preklopiti.
  null
  null
 2. Za konstrukciju trokuta nije potebno šest elemenata (sve stranice i kutovi), dovoljno je poznavati  elementa.
  null
  null
 3. O tome nam govore poučci o sukladnosti. Povežite sljedeće tvrdnje u iskaz poučka.

  U čemu se podudaraju dva sukladna trokuta?

  dvjema stranicama i
  (SKS)
  kutu među njima
  svim trima
  (SSS)
  kutu nasuprot većoj stranici
  jednoj stranici i
  (KSK)
  kutovima uz tu stranicu
  dvjema stranicama i
  (SSK)
  stranicama
  null
  null
 4. Kod pravokutnog trokuta je uz poznati pravi kut dovoljno poznavati još elementa da bismo ga mogli konstruirati.
  null
  null

Dakle, za konstrukciju pravokutnog trokuta iz primjera potrebna su nam još dva podatka. U prethodnom smo primjeru imali zadanu duljinu jedne katete ( 24 ), a drugi bi podatak  trebao biti kut koji zapravo ne znamo. Znamo samo omjer koji proizlazi iz veličine kuta. Međutim, znamo trokut sličan traženome (sukladni kutovi). Imamo duljinu katete nasuprot zadanom kutu, 5 , i hipotenuze, 13 . Konstruiramo slični trokut, pripadajuću stranicu produljimo do 24  te paralelama dobijemo traženi trokut.

Pogledajte animaciju napravljenu u GeoGebri, a zatim pokušajte sami.

Povećaj ili smanji interakciju

Katkad se u zadatcima traži samo konstrukcija kuta (prvi dio naše konstrukcije iz prethodnog primjera). Za konstrukciju trokuta, uz trigonometrijski omjer, potreban je još jedan element trokuta.

Kutak za znatiželjne

 1. Konstruirajte na papiru:

  1. kut za koji vrijedi ​ sin φ = 3 2

  2. pravokutni trokut A B C ako je tg α = 4 5 , v = 7 2 .

 2. Za koje realne brojeve x i y postoje trigonometrijske vrijednosti?

  1. sin α = 10 x x 2 + 25

  2. cos β = 1 2 - y

Grafički prikaz rješenja (skica i konstrukcija) 1. zadatka ( a i b)
  1. sin φ = a c = 3 2

   Prisjetite se konstrukcije korijena te konstruirajte stranicu a , zatim iz vrha C okomicu na a i na kraju uzmite u šestar 2 i iz vrha B presijecite nacrtanu okomicu da biste dobili točku A , to jest traženi kut pri vrhu A (kao na slici).

  2. tg α = a ' b ' = 4 5 , v = 7 2

   Konstruirate trokut A ' B ' C '  s katetama duljina 4 i 5 , produljite v ' do 7 2 (okomica u toj točki je stranica c ) i nacrtajte traženi trokut (kao na slici).

 1. Sinus i kosinus definirani su kao omjer katete i hipotenuze (nazivnik je uvijek veći od brojnika). Zato je razlomak realan broj između nula i jedan pa se zadatak svodi na rješavanje nejednadžbi.

  1. 0 < 10 x x 2 + 25 < 1 x > 0

  2. 0 < 1 2 - y < 1 y < 1  


Zadatak 6.

Izračunajte opseg i površinu pravokutnog trokuta kojemu je duljina hipotenuze 82 , a ctg α = 9 40 .

Zadatak se može riješiti sustavom jednadžbi (prikaže se jedna kateta s pomoću druge i uvrsti u Pitagorin poučak). Možemo iskoristiti i koeficijent sličnosti za jednake omjere.

b : a = 9 : 40 b = 9 k , a = 40 k

Uvrstimo katete i zadanu hipotenuzu u Pitagorin poučak pa dobijemo k = 2 . Sada lako dolazimo do rješenja.

o = a + b + c = 80 + 18 + 82 = 180

P = 720


Zadatak 7.

Duljina hipotenuze pravokutnog trokuta je 34 , a tg α = 8 15 . Prikažite ostale trigonometrijske omjere kuta α . Izračunajte visinu na hipotenuzu. Kolika je površina tog trokuta?

sin α = 8 17 , c o s α = 15 17 , ctg α = 15 8

Metodom površina lako dolazimo do visine trokuta (izjednačimo dvije formule za površinu trokuta i dobijemo nepoznatu veličinu v ).

a · b 2   = c · v 2   v = a · b = 240 17   14.12

240


Zanimljivost

Slikovno predočenje sjene štapa (gnomona).

U 12. stoljeću, u vrijeme prevođenja s arapskog jezika na latinski, nove trigonometrijske funkcije tangens i kotangens nazvane su umbra recta, tj. prednja sjena te umbra versa, tj. obrnuta sjena (kao na slici). To je zato što su Arapi još u 10. stoljeću našli primjenu trigonometrije u gnomonici, učenju o sunčanim satovima. Sunčani satovi bili su građeni od dugačkog štapa okomito zabijenog u tlo (grč. gnomon – raspoznavatelj). Vrijeme se očitavalo prema duljini i smjeru sjene koju je štap stvarao.

Projekt

Ljubitelji astronomije, organizirajte ekipu i pripremite projekt mjerenja visine Sunca gnomonom. Pripremu za ostvarenje projekta napravite u suradnji s nastavnicima Matematike, Geografije i Fizike, a kao pomoć za pripremu pogledajte stranice e-škole astronomije. Svakako prije proučite pojam gnomona u astronomskom rječniku, odnosno pogledajte kako izraditi horizontalni sunčani sat. Za uvod preporučujemo zanimljivi članak Kolike su dimenzije zemlje? na portalu Geografija.hr.

...i na kraju

Definirali smo omjere stranica pravokutnog trokuta koji ovise samo o šiljastom kutu, ali ne i o veličini stranica trokuta. (Provjerite svoje znanje o poznavanju veza kateta i hipotenuze za dani kut u pravokutnom trokutu GeoGebrom, autorice Željke Dijanić). S pomoću tih omjera naučili smo tražiti nepoznate stranice, opseg i površinu pravokutnog trokuta. Znamo izračunati i visinu na hipotenuzu. Međutim, katkad nam je potrebno znati i šiljasti kut, kao u sljedećem primjeru.

Primjer 3.

Trg svetog Petra u Vatikanu
Izvor: //common.wikimedia.org Licenca: CC BY-SA 3.0 Autor: Diliff

Obelisk u Vatikanu na Trgu svetog Petra je golemi sunčani gnomon. Visina je obeliska 25.5   metara. Koliki je kut pod kojim Sunčeve zrake bacaju sjenu na trg ako je ona jednaka visini obeliska?

Znamo izračunati omjer kateta čiju vrijednost imamo (obelisk i njegova sjena su katete pravokutnog trokuta koji promatramo), tg φ = 25.5 25.5 = 1 , ali kako dobiti kut? Vrijeme je da i to naučimo. Počnimo redom. U sljedećoj ćemo se jedinici najprije upoznati s trigonometrijskim vrijednostima kutova 30 ° , 45 ° i 60 ° .

Povezani sadržaji

Ako vam je Povijest omiljeni predmet, provedite malo istraživanje o zanimljivoj povijesti obeliska (simbola Sunca) u Vatikanu s portala Instituta za povijest umjetnosti. Možda pronađete još matematike u priči ili povijesnih senzacionalističkih otkrića vezanih za obelisk.

Idemo na sljedeću jedinicu

4.2 Trigonometrijske vrijednosti šiljastih kutova veličina 30°, 45° i 60°