x
Učitavanje

Aktivnosti za samostalno učenje

  Europska unija, Zajedno do fondova EU
  Sadržaj jedinice
  Povećanje slova
  Smanjenje slova
  Početna veličina slova Početna veličina slova
  Visoki kontrast
  a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
  Upute za korištenje

  Na početku...

  U uvodu prošle jedinice vidjeli ste gdje se sve koristi trigonometrija pravokutnog trokuta. Pozabavimo se sada iscrpnije tom temom i pogledajmo gdje se trigonometrija sve skriva. Imat ćete prigodu i isprobati trigonometriju u vlastitim malim istraživanjima, proučiti zašto se trigonometrija i astronomija vole (ljubav traje stoljećima), a možda i izabrati buduće zanimanje.

  Prije nego što počnete samostalne aktivnosti i istraživanje, ponovite izračunavanje elemenata pravokutnog trokuta s pomoću sljedećega generatora zadataka. Broj zadataka je neograničen. Vježba završava kada želite ili kada su vam barem tri uzastopna zadatka točno rješena.

  Napomena

  Sve trigonometrijske omjere računajte na četiri decimale. Konačne rezultate zaokružite na dvije decimale i tako upišite u polje za odgovor. Kutove koji su konačni odgovor ostavite u stupnjevima i zaokružite na dvije decimale i tako upišite. Puno uspjeha.

  Povećaj ili smanji interakciju

  Povezani sadržaji

  Mjerenje visine zgrada ili planina

  S pomoću trigonometrijskih omjera moguće je izmjeriti visine zgrada, planina, drveća, širinu rijeka itd. U nastavku imat ćete prigodu tu tehniku i sami isprobati u projektima.

  Na slici je opis kako izmjeriti visinu zgrade uz pomoć trigonometrije pravokutnog trokuta.

  Povezani sadržaji

  Na slici su nacrti građevine.

  Trigonometrija u arhitekturi i građevini

  Arhitekti se koriste trigonometrijom da bi izračunali nagib krova, površinu gradnje, položaj svjetla i sjene te kut pod kojim svjetlo pada. ​

  Inženjeri građevine trebaju trigonometriju da bi izmjerili površine, postavili okomite i usporedne zidove, ugradili pločice, odredili visinu zgrade i još puno toga.

  Projekt: Mjerimo visinu odabrane građevine koristeći se trigonometrijom pravokutnog trokuta

  Praktična vježba

  Koliko je visoka zgrada sa slike?

  Mjeriti zgradu, drvo ili planinu možete i sami. Pred vama je projekt u kojem ćete se sami ili s prijateljima (u društvu je uvijek zabavnije) koristiti trigonometrijom pravokutnog trokuta. Projekt možete provesti korak po korak, sastavite plan rada. Ako imate volje ili prijatelja koji se bavi snimanjem ili fotografiranjem, pozovite ga da vašu avanturu dokumentira pa sve zajedno možete predstaviti u razredu.

  Odaberite građevinu čiju ćete visinu mjeriti. Fotografirajte ju. Za početak riješite zadatak 1. Nakon toga odaberite dvije od ponuđenih metoda za mjerenje visine građevine i izmjerite potrebne veličine te izračunajte visinu građevine. Za zaključak komentirajte točnost pojedine metode i vezu između trigonometrije pravokutnog trokuta i zadanih metoda.

  Zadatak 1.

  Prikaz određivanja kuta elevacije
  Kut elevacije

  Od vrha sjene vertikalnog objekta, kao što je drvo, kut elevacije do vrha objekta jednak je kutu elevacije Sunca. Koji je kut elevacije Sunca ako drvo visine 7 metara ima sjenu 18 metara?

  Iz trigonometrijskog omjera tangens možemo izračunati kut elevacije.

  α = tg - 1 7 18 = 21 ° 15 ' 2 "


  Kako je Tales izmjerio visinu piramide?

  Praktična vježba

  Na slici su piramide.

  Izmjerite visinu odabrane građevine služeći se pričom o Talesu i Keopsovoj piramidi (upute ne shvaćaj doslovno te primijeni moderne materijale).

  Evo jednog izvatka iz Corelusove knjige Od Pitagore do Hilberta u kojoj se opisuje postupak kojim je Tales izmjerio visinu Keopsove piramide.

  „Tako on stoji u pustinjskom pijesku podno velike piramide. Jedan od svećenika smiješeći se zapita ga koliko je visoka piramida faraona Keopsa. Tales malo razmisli pa odgovori da on neće visinu cijeniti odoka, nego će je točno izmjeriti bez ikakva posebnog pribora, bez svakoga pomoćnog sredstva. Legnuo je u pijesak i odmjerio duljinu svojega tijela. — Što li to namjerava? – pitaju se svećenici. — Stat ću jednostavno – objasnio je Tales — na jedan kraj ove izmjerene dužine svojega tijela i čekat ću dok moja sjena ne bude točno onoliko duga kolika je i duljina mojega tijela. U istom trenutku mora i duljina sjene piramide vašeg faraona Keopsa iznositi točno onoliko koliko je visoka piramida. Dok je svećenik bio zabezeknut nevjerojatnom jednostavnošću rješenja, da tu nije možda pogrešan zaključak ili je riječ o nekoj varci, Tales nastavlja: — A ako hoćete da vam ovu visinu izmjerim u ma koje doba dana, tada ću zabosti ovaj štap u pijesak. Gle! – njegova sjena iznosi upravo polovinu štapa. Prema tomu, mora i sjena piramide iznositi polovinu njezine visine. Vi ste inače sposobni mjerenje izvoditi vrlo točno. Trebate samo duljinu štapa usporediti s duljinom njegove sjene pa onda, kako biste dobili visinu piramide, pomnožiti duljinu sjene piramide s dobivenim brojem.”

  Mjerenje s pomoću klinometra ručne izrade

  Zanimljivost

  Na slici je teodolit

  TEODOLIT

  Teodolit je geodetski mjerni instrument za mjerenje vodoravnih kutova ili vodoravnih i okomitih kutova. Glavni su mu dijelovi vodoravni i okomiti krug s ljestvicama, dalekozor i dodatni uređaji za očitanje kutova i postavljanje u vodoravan položaj.
  Prvi teodolit izađen je u Njemačkoj u 16. stoljeću.

  Praktična vježba

  Na slici je klinometar ručne izrade.

  Ako odlučimo mjeriti obližnje stablo ili neku zgradu, prvi je problem što sigurno nemamo pri ruci teodolit. Za naše mjerenje možemo se poslužiti priručnom napravom klinometrom.

  Riječ je o plastificiranom listu papira s pravim kutom podijeljenim na stupnjeve (ili kutomjerom) i malim viskom u vrhu pravog kuta. Za preciznije „ciljanje” na jedan je krak kuta nalijepljena slamka za pijenje.

  Točne upute za izradu klinometra možete pronaći na adresi:

  Sada izmjerite iz točke promatranja udaljenost građevine i kut pod kojim se vrh građevine vidi iz točke promatranja. Mjerenje ponovite najmanje pet puta i izračunajte srednju vrijednost s pogreškom.

  Sada imate podatke s pomoću kojih, koristeći se trigonometrijom pravokutnog trokuta, možete izračunati visinu zgrade.

  Mjerenje kuta pod kojim se zgrada vidi s pomoću šestara, libele, infracrvene zrake i kutomjera na šestaru

  Praktična vježba

  Na slici je laser.

  Za jedan krak kuta šestara pričvrsti se libela kako bi se postiglo da krak šestara ima vodoravan položaj. Na drugi se krak šestara pričvrsti dječji laser. Zraka lasera usmjeri se na željenu točku. Na kutomjeru šestara očita se kut, izmjeri udaljenost podnožja građevine od točke promatranja te počne računati. Mjerenje ponovite najmanje pet puta i izračunajte srednju vrijednost s pogreškom.

  Mjerenje s pomoću kutomjera

  Praktična vježba

  Na slici je prikaz određivanja kuta elevacije uz pomoć kutomjera
  Određivanje kuta elevacije s pomoću kutomjera

  Kako biste saznali željeni podatak, najprije je potrebno stati na određenu udaljenost (točka promatranja) od građevine koju ćete izmjeriti s pomoću metra. Zatim kutomjerom izmjerite kut od vašeg oka do vrha tornja. Imate sve što trebate, pa počnite računati.

  Povezani sadržaji

  Na slici je Super Mario.

  Trigonometrija u videoigricama

  Sigurno se pitate kakve to veze ima. Svatko od vas je barem zavirio u svijet Super Maria, Sonica... Kako savršeno skakuću preko raznih zapreka, doskakuju da bi dohvatili predmete na platforme. Da bi ti naši omiljeni junaci izvodili sve te vratolomije imaju zacrtane putanje s pomoću trigonometrije. Trigonometrija je jako važna za stručnjake informatičke tehnologije (IT) u industriji videoigara.

  Povezani sadržaji

  Na slici je avion.

  Trigonometrija i zrakoplovi

  Piloti računaju brzinu, udaljenost iz smjera i brzine vjetra. Vjetar ima važnu ulogu u tome kada i kako će zrakoplov stići na odredište. Na primjer, ako zrakoplov putuje brzinom 700 km/h i to 45  stupnjeva od istoka prema sjeveru, a vjetar puše iz smjera juga brzinom 70 km/h . Trigonomerija pravokutnog trokuta pomoći će nam da nađemo treću stranu pravokutnog trokuta koja vodi zrakolov u pravom smjeru.

  Na internetu pronađite smjer zrakoplova, srednju brzinu leta te brzinu i smjer vjetra za taj dan. Izračunajte smjer u kojem zrakoplov treba letjeti i kojom brzinom s pomoću vjetra.

  Kutak za znatiželjne

  Gdje se još trigonometrija pravokutnog trokuta pojavljuje?

  Trigonometrija i astronomija

  Kutak za znatiželjne

  Trigonometrija i astronomija se vole. To je prava istina. Na poticaj astronoma, koji su bili i matematičari, trigonometrija se razvijala. Najviše se koristi za određivanje nemjerljivih udaljenosti i veličina objekata. Mjerenje udaljenosti je obično proces u kojem najprije mjerimo udaljenost do nekoga bliskog objekta, onda poznavanje te udaljenosti upotrebljavamo pri određivanju udaljenosti nekoga daljeg objekta, a zatim tu udaljenost koristimo za mjerenje udaljenosti još daljih objekata i tako postupno sve do kraja svemira.

  Eratosten je izmjerio veličinu Zemlje. Kako je to učinio i kako vi to možete učiniti, pogledajte na adresi:

  Možete li taj pokus izvesti sami ili ćete trebati pomoć?

  Kutak za znatiželjne

  Na slici je ideja kako je Aristarh mjerio udaljenost Sunca od Zemlje

  Aristarh je mjerio udaljenost Mjeseca od Zemlje, a zatim i udaljenost Sunca od Zemlje. Izmjerite zajedno s njim udaljenost od Sunca.

  Kut u vrhu u kojemu je smještena Zemlja Aristarh je izravno izmjerio i utvrdio da on iznosi 87 ° . Koristeći se trigonometrijskim omjerima za pravokutni trokut, pokušajte iz navedenih kutova dobiti omjere udaljenosti do Sunca i Mjeseca te, uptrebljavajući poznatu udaljenost do Mjeseca 384 000 km , odredite udaljenost do Sunca. Odredite kolika je preciznost potrebna u mjerenju kuta alfa s gornje slike kako bi pogreška u određivanju udaljenosti do Sunca bila manja od 10  posto. Razmislite kako biste izmjerili taj kut s potrebnom preciznošću.

  Kutak za znatiželjne

  Najveće udaljenosti koje se još mogu određivati izravnim geometrijskim metodama su one do bližih zvijezda. Takve se zvijezde tijekom godine, zbog gibanja Zemlje oko Sunca, prividno pomiču po nebeskom svodu, tj. relativno s obzirom na udaljene zvijezde. Mjereći te pomake, to jest tzv. kut paralakse može se odrediti udaljenost do zvijezde.

  Promatrajući prividni pomak zvijezde na svemirskom svodu šest mjeseci moguće je odrediti tzv. paralaksu te zvijezde, to jest kut β . Uz znanje udaljenosti Zemlje od Sunca ( 1 astronomska jedinica) s pomoću trigonometrije možete odrediti udaljenosti do zvijezde.

  Za kut P , koji iznosi 0.5 sekundi, pronađi udaljenost pripadajuće zvijezde.

  Na slici je mjerenje udaljenosti metodom paralakse.

  Kutak za znatiželjne

  Trigonometrija pravokutnog trokuta prati nas i u matematici. Od velike je pomoći kod geometrijskih tijela. Pokrenite animaciju u 3D-u uz sljedeće upute:

  upute za animaciju

   ​

  Uočite dva pravokutna trokuta s pomoću kojih se može izračunati visina piramide i visina bočne stranice piramide. Možete li izvesti formule?

  Povećaj ili smanji interakciju

  Kutak za znatiželjne

  Nagib rampe za invalide može se računati pomoću trigonometrije pravokutnog trokuta koji se vidi na slici.
  Rampa za invalide

  Na linku pronađite dokument iz kojeg donosim izvadak o uvjetima koje treba zadovoljavati rampa za invalide:

  „Rampa se koristi kao element pristupačnosti za svladavanje visinske razlike do uključivo 120 cm, u unutarnjem ili vanjskom prostoru. Rampa mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

  Koliko je trigonometrije u tom izvadku? Zašto je nagib važan?

  Napiši u bilježnici scenarij za izgradnju rampe za invalide u svojoj zgradi ili, ako rampa postoji, provjeri zadovoljava li uvjete.

  ...i na kraju

  Matematička čarolija

  I za kraj malo matematičke čarolije. Otkrit ćemo tajnu koju ste vidjeli, ali niste dokazali u 4.3. Ali vi i dalje možete zadiviti svoje prijatelje.

  Sve što trebate je uočiti pravokutne trokute i izmjeriti katete. Duljina kateta pravokutnog trokuta na dijelu čokolade koji se ne lomi ne mijenja se, ali izmjerite katete gornjeg dijela. Kad s pomoću tangensa izračunate kut jednog i drugog pravokutnog trokuta, vidjet ćete da se kutovi razlikuju. To znači da ni hipotenuze nisu jednake, a mala razlika neće biti previše vidljiva kao pukotina, i to je tajna naše matematičke čarolije.

  A višak čokolade možete pojesti.