x
Učitavanje

Aktivnosti za samostalno učenje

  Europska unija, Zajedno do fondova EU
  Sadržaj jedinice
  Povećanje slova
  Smanjenje slova
  Početna veličina slova Početna veličina slova
  Visoki kontrast
  a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
  Upute za korištenje

  Na početku...

  ​Došli ste na razgovor za posao. Budući poslodavac zadovoljan je razgovorom i posao je vaš. Sada samo trebate dogovoriti svoju plaću. Poslodavac vam daje mogućnost da birate između dvaju modela.

  1. Prvi dan primit ćete jednu lipu, drugi dan dvije, treći dan četiri... svaki dan dvostruko više sve do posljednjega, tridesetog dana u mjesecu.
  2. Primit ćete plaću od 200 000 kuna.

  „Što ste odlučili?” pita vas budući šef.

  Ako ste bili pozorni u proučavanju eksponencijalnih funkcija, znat ćete odgovor.

  Ako niste, pogledajte kako ćete problem riješiti s pomoću Excela.

  Ako ste se oduševili i prihvatili drugu ponudu, vrlo ste pogriješili. Na početku se prva ponuda ne čini posebno primamljivom, ali pokušajmo malo računati.

  2 0 = 1 - 1. dan

  2 1 = 2 - 2. dan

  2 2 = 4 - 3. dan

  2 3 = 8 - 4. dan

  Ovo baš nije mnogo lipa, zasad nemamo ni jednu kunu. Ni desetog dana stanje ne postaje bolje.

  2 10 = 1 024 lipe 17 kuna

  Ali 24. dana imamo plaću veću od one ponuđene za cijeli mjesec.

  2 24 = 279 620   kuna

  Kolika je isplata samo zadnjeg dana u mjesecu?

  8 947 848 kuna.

  Ponavljanje i uvježbavanje

  Zadatak 1.

  1. Kako prepoznati da je funkcija eksponencijalna, a ne linearna? U sljedećim tablicama prepoznajte i pridružite linearnu funkciju, eksponencijalnu funkciju ili ni jednu ni drugu.

     x   - 3   - 2   - 1   0  
     f x   11   9   7   5  
   x   - 1   0   1   2  
   f x   3   9   27   81  
   x   1   2   3   4  
   f x   1   4   9   16  
   null
   null
  2. Graf koje eksponencijalne funkcije f x = a · b x  prolazi točkama 2 , 3  i 5 , 81 ?

   null
   null
  3. U siječnju je prodaja bila 50 000 kuna. Od siječnja je rasla 3.5 % svaki mjesec. Naka je p mjesečna prodaja, a m  broj mjeseci. Koji eksponencijalni model opisuje situaciju?

   Pomoć:

   Kolika je prodaja u veljači, ožujku? Podijeli prodaju u veljači s prodajom u siječnju. Koliki je kvocjent?

   null
  4. Vrijednost velike kompanije (u milijunima kuna) procijenjena je eksponencijalnim modelom f x = 167 · 1.07 x . Argument x  je broj godina s početkom u 2003. godini. Kolika će vrijednost kompanije biti 2018. godine?

   null
  5. U tablici su neke od vrijednosti eksponencijalne funkcije​ f x = a · b x . S pomoću zadanih vrijednosti pronađi funkciju. Nakon toga izračunaj vrijednosti za zadane argumente.

   tablica

   0.75

   1.5

   3

   6

   null
   null

  Projektne aktivnosti

  Do sada ste vidjeli kako prepoznati eksponencijalni model, kako ga iz podataka koje imamo pronaći te kako ga primijeniti.

  Vrijeme je za malo samostalnog rada.

  Pred vama su projektne aktivnosti u dvama različitim projektima. Kroz njih možete proći kako je zapisano, ali možete i modelirati, istraživati, mijenjati. Svoja mala istraživanja provedite u timu, skupini ili samostalno. Surađujte preko Padleta, Yummera i drugih mreža. Izradite prezentacije u PowerPointu ili Preziju. Osmislite scenarij za film i snimite svoje istraživanje. Bez obzira na metodu rada koju odaberete, na kraju svakako rad predstavite razrednim kolegama i nastavniku/nastavnici.

  Praktična vježba

  Prirast broja stanovnika

  Porast stanovništva i prenapučenost usko su vezani. Postoji opravdani strah od prenapučenosti Zemlje čiji resursi nisu neograničeni. Istražimo kako se kreće i kako će se kretati broj stanovnika Zemlje u drugom desetljeću 21. stoljeća.

  Zadatak 2.

  Koristeći se internetom, na papiru nacrtajte i popunite tablicu kao u nastavku. Možete se koristiti podatcima sa stranice:

  godina 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
  broj stanovnika
  (u milijunima)

  1. Podatke iz tablice prikažite u koordinatnom sustavu tako da na os apscisa upišete godine, a na os ordinata broj stanovnika.
  2. Provjerite je li rast eksponencijalan na način kako smo to radili u prethodnoj jedinici.
  3. Odredite eksponencijalni model koristeći se GeoGebrom ili računajući.
  4. S pomoću eksponencijalnog modela odredite broj stanovnika 2016. godine. Koliko je odstupanje?
  5. Koliko će stanovnika na Zemlji biti 2020. godine?

  Zadatak 3.

  Odaberite jednu od svjetskih zemalja prema svojemu izboru za koju biste očekivali da će odstupati od modela (epidemije, rat, vremenske nepogode i sl.) te vrijeme promatranja.

  Ponovite postupak od a. do e.

  Zašto ste očekivali velike razlike?

  Jeste li uspjeli pokazati te razlike?

  Praktična vježba

  Zakon hlađenja

  U prethodnoj ste se jedinici  upoznali s Newtonovim zakonom hlađenja. Vrijeme je da provjerimo funkcionira li taj zakon u praksi. Mjerit ćemo, računati, uspoređivati, biti pravi istraživači.

  ​Ponovimo!

  Stavimo li tijelo temperature T 0 u okolinu temperature T s nakon vremena t temperatura tijela iznosit će:

  T t = T s + T 0 - T s · e k t .

  Pokusom ćemo odrediti konstantu k za odabranu tekućinu.

  Zadatak 4.

  a. Odaberite tekućinu (kava, čaj, voda...).

  b. Ugrijte odabranu tekućinu na visoku temperaturu.

  c. Posudu odnesite u prostoriju znatno niže temperature.

  d. U posudu uronite termometar i svakih 30 sekundi mjerite temperaturu tekućine. Podatke upišite u tablicu kao na slici. Što više podataka prikupite, izračun će biti točniji.

  t (min) T ( t ) -izmjerena
  temperatura vode
  T s -temperatura
  okoline
  T 0 - početna
  temperatura
  e k t = T ( t ) - T s T 0 - T s
  0
  0.5
  1
  1.5
  2
  2.5
  3
  3.5
  4
  4.5
  5
  5.5
  6

  e. Podatke u zadnjem stupcu izračunajte.

  f. Točke ​ t , e k t ucrtajte u GeoGebru.

  g. Izradite klizač k s korakom 0.01 kako biste bili precizniji (klizač možete lagano pomicati strelicama na tipkovnici).

  h. Nacrtajte funkciju f t = e k t .

  i. Klizačem mijenjajte k kako biste „namjestili” funkciju koja će što bolje povezati vaše podatke, tj. točke.

  j. Očitajte k .

  k. Ponovite pokus. Uz k koji ste odredili izračunajte sada s pomoću zakona hlađenja temperaturu u proizvoljno odabrano vrijeme. Mjerite i usporedite.

  Primjer 1.

  Pokazat ćemo postupak opisan u prethodnom zadatku.

  U tablici su podatci (podatci ne odgovaraju stvarnom mjerenju) i izračun.

  t (min) T ( t ) -izmjerena
  temperatura vode
  T s -temperatura
  okoline
  T 0 - početna
  temperatura
  e k t = T ( t ) - T s T 0 - T s
  0 100 25 100 1
  5 90 25 100 0.87
  10 75 25 100 0.67
  15 50 25 100 0.33
  20 30 25 100 0.07
  25 26 25 100 0.012

  Podatci su u sljedećoj interakciji. Pronađite konstantu.

  Povećaj ili smanji interakciju

  Logistička funkcija

  Kutak za znatiželjne

  Upoznali ste se i s Malthusovim modelom rasta populacije. Već smo rekli da taj model nije dobar iz više razloga, a najvažniji je da pretpostavlja kako su stopa rasta i smrtnosti konstantne. Ako je populacija u zatvorenoj sredini, s vremenom stopa rasta počinje padati, a stopa smrtnosti rasti.

  Model koji opisuje te promjene je Verhulstov ili logistički model rasta populacije.

  Zanimljivost

  Pierre Francois Verhulst

  Pierre François Verhulst (1804. 1849.) belgijski je statističar i demograf koji je radio na modelima rasta populacije. Logistički model (sam ga je tako nazvao) predstavio je 1845. bez objašnjenja. Model je ponovno otkriven tek 1920. i od tada se razvija.

  Logistička funkcija primjenjuje se u raznim područjima kao što su neuronske mreže, biologija, biomatematika, demografija, ekonomija i medicina.

  Vjerojatno je najzanimljivija primjena u lingvistici gdje se prati primjena inovacija u jeziku koja je u početku marginalna, a na kraju zahvaća cijelu populaciju.

  Kutak za znatiželjne

  Jednostavna logistička funkcija je funkcija oblika

  f t = K 1 + A e - r t ,   ,

  gdje je:

  kapacitet staništa

  A ​početna populacija

  r konstanta proporcionalnosti​

  t vrijeme.​

  Logistička funkcija

  Na slici je logistička funkcija za koju je kapacitet staništa 10 , početni broj jedinki 2 , a konstanta proprcionalnosti 1 . Vidimo da broj jedinki raste eksponencijalno dok populacija ne postigne maksimalan kapacitet, a nakon toga populacija ne raste. To je pojednostavnjeni model.

  Logistička funkcija nije uspješna u modelima u kojima je prisutno useljavanje i iseljavanje jedinki populacije. Tada ju je potrebno prilagoditi i model postaje složeniji.

  Svinjska gripa i logistička funkcija

  virus

  Jedan od primjera modela prirodnog procesa ograničenog rasta su i epidemije zaraznih bolesti.

  Broj oboljelih u početku eksponencijalno raste približavajući se najvišoj ili najnižoj vrijednosti, a zatim stagnira.

  U slučajevima kada možemo primijeniti Malthusov model riječ je o pandemiji ili epidemiji velikih razmjera.

  Praktična vježba

  Svinjska gripa se prvi put pojavila 2. travnja 2009. u Meksiku, u gradiću Veracruzu. Do ranog ožujka zaraženo je bilo 60 % stanovništva i gripa se širila dalje. Od 6 043  zaraženih u Meksiku umrlo ih je 109 , a bolest se proširila na 33  države. Postojala je opasnost od pandemije pa je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila peti stupanj pripravnosti. Ipak, pokazalo se da se pandemija nije mogla dogoditi.

  Provedite istraživanje i utvrdite odgovara li rastu oboljelih više Malthusov ili logistički model.

  Zadatak 5.

  Podatke o broju oboljelih i umrlih u Meksiku potražite na internetu (možete upotrijebiti i model sa stranice ili stranice). Ako ne uspijete pronaći podatke za Meksiko, odaberite drugu zemlju ili drugu epidemiju.

  1. Podatke koje ste pronašli prikažite u bilježnicu grafički tako da na os apscisa upišete vrijeme, a na os ordinata broj zaraženih stanovnika.
  2. Koju funkciju prikazuje graf?
  3. Prema modelu (funkciji), koliko je stranovnika zaraženo nakon jedne godine?
  4. Koliko bi stanovništva bilo zaraženo danas prema modelu koji ste dobili, a koliko prema logističkoj funkcij

  ...i na kraju

  Albert Allen Bartlett

  „Najveći nedostatak ljudske rase je nemogućnost razumjevanja eksponencijalne funkcije.”

  Albert Allen Bartlett (1923. 2013.), profesor fizike na Sveučilištu u Coloradu

  Eksponencijalni rast je često podcijenjen. Evo primjera.

  Za kraj evo zanimljivog pravila 72.

  „To je pravilo brzi složeni kamatni račun koj je primjeren za izračune do 20 % prinosa, iznad tog prinosa nastaju veća odstupanja.

  Pravilo 72. omogućava brzi izračun:

  1. godina koje su potrebne uz određeni godišnji prinos da se investicija udvostruči

  2. prinos koji je potreban da se, u određenim godinama, investicija udvostruči.

  1. Kako biste dobili broj godina potrebnih da se investicija udvostruči, uz određeni godišnji prinos, podijelite 72 s godišnjim prinosom.

  2. Kako biste izračunali željeni godišnji prinos, podijelite 72 s godinama u kojima želite investiciju udvostručiti.” Izvor


  Vrijedi li spomenuto pravilo?

  Usporedite pravilo 72. i složeni kamatni račun na primjeru za koji podatke pronađite ili sami zadajte. Koliko je odstupanje?