x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1

Domena eksponencijalne funkcije f x = a x   je interval 0 , + .

null
null
2

Asimptota eksponencijalne funkcije f x = a x je os x .

null
null
3

Za funkciju f x = 0.5 x vrijedi: iz 0.5 x 1 < 0.5 x 2 slijedi​ x 1 < x 2 .

null
null
4

Svaka eksponencijalna funkcija je injektivna.

null
null
5

Eksponencijana funkcija f x = a x je monotono

 
kada je a > 1  , a monotono
 
za 0 < a < 1 .

rastuća
padajuća

null
null
6

Spojite vrijednosti nezavisne varijable s pripadnim vrijednostima eksponencijalne funkcije​ f x = 2 x .

x = 2
f x = 1 4   
x = - 2   
f x = 2   
x = 1 2   
f x = 1   
x = 0  
f x = 4   ​
x = - 1 2   ​
f x = 2 2   ​
null
null
7

Spojite vrijednosti funkcije​ f x = 1 2 x s pripadnim vrijednostima nezavisne varijable.

f x = 2   
x = 0   ​
f x = 4   
x = - 1 2   ​
f x = 2 2   
x = - 2   
f x = 1 4  
x = 2   ​
f x = 1  
x = 1 2   ​
null
null
8
Vrijednost izraza 0.01 - 2 · 100 3 · 3 2 · 0.1 - 6 3 · 100 7   u standardnom zapisu iznosi  , a u znanstvenom zapisu · 10 na .
null
null
9
Izračunajte.
e - 1.5
1 2 2 2 =   
null
null
10
Odredite eksponencijalnu funkciju oblika f x = a · b x   ako graf funkcije prolazi kroz točke 0 , 3  i 1 , 15 .
a =  
b =   
null
null
11
Graf eksponencijalne funkcije

Iz grafičkog prikaza sa slike odredite eksponencijalnu funkciju oblika f x = a · b x .
a =   b =
null
null
12

Odaberite pravi algebarski prikaz funkcije za njezin grafički prikaz

Graf eksponencijalne funkcije

null
null
13

Odaberite pravi algebarski prikaz funkcije za njezin tablični prikaz

x -1 0 1
f x 0.2 1 5

null
null
14

Odaberite pravi algebarski prikaz funkcije za njezin grafički prikaz

Graf eksponencijalne funkcije

null
null
15

Odaberite pravi algebarski prikaz funkcije za njezin tablični prikaz

x -1 0 1
f x 0.5 1 2

null
null
16

Odaberite pravi algebarski prikaz funkcije za njezin grafički prikaz

Graf eksponencijalne funkcije

null
null
17

Odaberite pravi algebarski prikaz funkcije za njezin grafički prikaz

Graf eksponencijalne funkcije

null
null
18

Odaberite pravi algebarski prikaz funkcije za njezin grafički prikaz

Graf eksponencijalne funkcije

 

null
19

Odaberite pravi algebarski prikaz funkcije za njezin grafički prikaz

Graf eksponencijalne funkcije

null
20

Odaberite pravi algebarski prikaz funkcije za njezin grafički prikaz

Graf eksponencijalne funkcije

null
null
21

Odredite vrijednost izraza​ 1 9 - 0.5 + 4 - 3 2 8 - 2 3 · 1 25 - 1 2 .

null
null
22

Broj stanovnika u jednom gradiću raste eksponencijalno po funkciji​ f x = 250 000 · e 0.012 t  za t = 0  2000. godine. Koliko će stanovnika taj gradić imati 2020. godine?

null
null
23
Biljka raste po eksponencijalnoj formuli h t = 7 · 1.08 t , gdje je h t visina biljke u centimetrima nakon t mjeseci. Kolika je visina biljke kad je posađena?
Kolika je visina biljke nakon godinu dana, zaokružena na dvije decimale?
Hoće li biljka nakon jedne godine biti dvostruko viša nego nakon pola godine?
null
null
ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje