x
Učitavanje

2.4 Diskriminanta kvadratne jednadžbe

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Već znademo izračunati rješenja kvadratne jednadžbe oblika a x 2 + b x + c = 0 . Vidjeli smo da rješenja mogu biti realna, ali i kompleksna. O čemu ovisi priroda rješenja kvadratne jednadžbe?

"Postoji li pravokutnik kojemu je opseg 80 cm , a površina 401 cm 2 ? "

Znamo li odgovoriti na ovo pitanje a da ne računamo stranice pravokutnika, odnosno tražimo rješenja pripadajuće kvadratne jednadžbe?

Ponovimo!

Zadatak 1.

Odaberite točan odgovor:

 1. Opći oblik kvadratne jednadžbe je:

  null
  null
 2. Formula za rješavanje kvadratne jednadžbe glasi:

   

  null

Zadatak 2.

Riješite sljedeće jednadžbe uz pomoć formule za rješenja kvadratne jednadžbe. Obratite pažnju na broj koji ste izračunali pod korijenom tražeći rješenja pripadajuće jednadžbe.

 1. Za jednadžbu x 2 - 11 x + 24 = 0 rješenja su: x 1 = i x 2 = .
  U formuli za rješenja - b ± b 2 - 4 a c 2 a   pod korijenom je .
 2. Za jednadžbu x 2 - 14 x + 49 = 0 , rješenja su: x 1 = x 2 = . Ispod korijena ste dobili broj: .

   

   

 3. Za jednadžbu 1 2 x 2 - 3 x + 5 = 0 , rješenja su: x 1 =  ​  i x 2 =   . Ovdje je izraz pod korijenom jednak .

Usporedite dobivena rješenja s pripadajućim brojem pod korijenom. Do kojeg zaključka dolazite?

Priroda rješenja kvadratne jednadžbe ovisi samo o izrazu pod korijenom koji nazivamo diskriminanta. Razmislite zašto je to tako.

Diskriminanta

Diskriminanta kvadratne jednadžbe a x 2 + b x + c = 0 , a 0 je broj

D=b 2 - 4 ac .

Primjer 1.

Odredimo diskriminantu i prirodu rješenja jednadžbe 3 4 x 2 - x = 4 .

Nakon sređivanja (prebacimo broj 4 na lijevu stranu te pomnožimo cijelu jednadžbu s 4 ), kvadratna jednadžba ima oblik 3 x 2 - 4 x - 16 = 0 , tj. za a = 3 , b = - 4 , c = - 16 imamo:

D = b 2 - 4 a c = ( - 4 ) 2 - 4 · 3 · ( - 16 ) = 16 + 192 = 208 > 0

pa zaključujemo da su rješenja realna i različita.

Zadatak 3.

Odredite rješenja kvadratne jednadžbe iz prethodnog primjera.

x 1,2 = 2 ± 2 13 3   ​


Primjer 2.

Odredimo diskriminantu i prirodu rješenja jednadžbe 4 x 2 + 4 x + 1 = 0 .

Za a = 4 , b = 4 , c = 1 imamo:

D = b 2 - 4 a c = 4 2 - 4 · 4 · 1 = 16 - 16 = 0

pa zaključujemo da imamo jedno realno rješenje.

Zadatak 4.

Odredite rješenja kvadratne jednadžbe iz prethodnog primjera.

x 1 = x 2 = - 1 2


Primjer 3.

Odredimo diskriminantu i prirodu rješenja jednadžbe 4 x 2 - 5 x + 2 = 0 .

Za a = 4 , b = - 5 , c = 2 imamo:

D = b 2 - 4 a c = - 5 2 - 4 · 4 · 2 = 25 - 32 = - 7 < 0

pa zaključujemo da su rješenja kompleksni brojevi. Kakvi?

Zadatak 5.

Odredite rješenja kvadratne jednadžbe iz prethodnog primjera.

Rješenja su konjugirano kompleksni brojevi:

x 1,2 = 5 ± i 7 8 = 5 8 ± i 7 8.


Zanimljivost

James Joseph Sylvester
Izvor: http:\\en.wikipedia.org/wiki; Licenca: Public Domain

"Matematika je glazba razuma." (J. J. Sylvester)

​Pojam diskriminante (lat. discriminare - razlučiti, dijeliti) u matematiku je uveo James Joseph Sylvester (1814. - 1897.), engleski matematičar. Polovicom devetnaestog stoljeća otkrio je diskriminantu kubne jednadžbe, a radio je i na teoriji matrica.

Rješenja kvadratne jednadžbe u ovisnosti o predznaku diskriminante.


Tek nakon što svladate računanje diskriminante i određivanje tipa rješenja kvadratne jednadžbe, nastavite dalje s rješavanjem složenijih zadataka.

Povećaj ili smanji interakciju

Primjena diskriminante

Primjer 4.

Zadana je jednadžba 2 x 2 - 4 a + 1 x + 3 2 a - 1 = 0 . Za koje vrijednosti parametra a jednadžba ima realna rješenja?

Odmah vidimo da je vodeći koeficijent a = 2 različit od nule, pa je kvadratna jednadžba dobro definirana za sve realne brojeve. Nadalje, da bi rješenja bila realna, diskriminanta mora biti nenegativan broj, odnosno D 0.

D = b 2 - 4 a c = - 4 a + 1 2 - 4 · 2 · 3 2 a - 1 = 16 a 2 + 8 a + 1 - 48 a + 24 = 16 a 2 - 40 a + 25

Uočimo da se radi o potpunom kvadratu pa zaključimo da je diskriminanta uvijek nenegativan broj (kvadrat ne može biti negativan).

Ispitajmo slučaj kad je rješenje dvostruko realno: ( 4 a - 5 ) 2 = 0 4 a - 5 = 0 a = 5 4 .

Rješenja kvadratne jednadžbe u ovisnosti o a : rješenja su uvijek realni brojevi, dok je za a = 5 4 rješenje realno i dvostruko.

Zadatak 6.

Odredite rješenja kvadratne jednadžbe iz prethodnog primjera u ovisnosti o parametru a . Koje je rješenje veće? O čemu to ovisi?

Usporedba rješenja u ovisnosti o parametru a

Pokušajte doći do zaključka koristeći se grafičkim prikazom rješenja.

x 1,2 = 4 a + 1 ± 4 a - 5 4 x 1 = 2 a - 1 , x 1 > x 2 za a > 5 4   x 2 = 3 2   ​

x 1 = x 2 = 3 2 , za a = 5 4


Zadatak 7.

Riješite sljedeće zadatke u ovisnosti o realnom parametru c :

 1. Da bi jednadžba ( c - 3 ) x 2 - ( c + 2 ) x + 2 c + 1 = 0 bila kvadratna, c mora biti različit od , u suprotnom jednadžba je linearna.

   

  null
 2. Kakva su rješenja kvadratne jednadžbe ako se ona može prikazati kao potpun kvadrat?

   

  null
 3. Za koji će cijeli broj izraz u jednadžbi c - 3 x 2 - c + 2 x + 2 c + 1 = 0 biti potpun kvadrat? c = .
  Drugo rješenje za broj c zaokruženo na dvije decimale je .

   

  null
 4. Napišite za prethodnu kvadratnu jednadžbu potpun kvadrat za dobiveni cijeli broj c .
  ( ) 2 = 0 . Rješenje tako dobivene kvadratne jednadžbe je x = .
  null

Zadatak 8.

Riješite sljedeće zadatke ispitujući diskriminantu kvadratne jednadžbe.

 1. Za koji p se kvadratna jednadžba 2 - p x 2 + p + 1 x - p + 1 = 0 može zapisati kao potpun kvadrat? Koje je rješenje tako dobivene kvadratne jednadžbe?
 2. Za koje vrijednosti realnog parametra m kvadratna jednadžba x 2 - ( 1 - 2 m ) x + m 2 = 0 ima realna i različita rješenja?
 3. Ispitajte tip rješenja kvadratne jednadžbe x 2 - 2 x - 4 a - 1 = 0 s obzirom na realni parametar a .
 4. Dokažite da za svaki realni broj m jednadžba x 2 - ( m - 2 ) x - m - 1 = 0 ima realna rješenja.
 1. Iz uvjeta: D = 0 dobije se kvadratna jednadžba p 2 - 2 p - 3 = 0 čija su rješenja p 1 = - 1 x = 0 i i p 2 = 3 x = 2 .

 2. D > 0 m < 1 4 .

 3. D = 8 + 16 a a > - 1 2 rješenja su realna i različita. a = - 1 2 rješenje je realno i dvostruko. a < - 1 2 rješenja su konjugirano kompleksni brojevi.

 4. D = m 2 + 8 > 0 , za sve realne brojeve m , dakle rješenja ne samo da su realna nego moraju biti i različita, jer diskriminanta ne može biti jednaka nuli.


Zanimljivost

Cardanova formula

Diskriminanta postoji i u algebarskoj jednadžbi trećeg stupnja. Nakon normiranja, jednadžbu trećeg stupnja možemo zapisati u obliku:

y 3 + a y 2 + b y + c = 0 gdje su a , b i c realni brojevi. Supstitucijom y = x - a 3 jednadžba poprima oblik x 3 + p x + q = 0 gdje je p = b - 1 3 a 2 i q = 2 27 a 3 - 1 3 a b + c .

Kubnu jednadžbu bez kvadratnog člana zovemo kanonski oblik jednadžbe trećeg stupnja, čije rješenje je dano formulom

x = - q 2 + q 2 2 + p 3 3 3 + - q 2 - q 2 2 + p 3 3 3 .

Ta je formula poznata kao Cardanova formula (Giroliamo Cardano je talijanski matematičar iz 16. stoljeća). Uočimo da se pribrojnici razlikuju za predznak ispred drugog korijena (kao i rješenja kvadratne jednadžbe). Možete li naslutiti što je pripadajuća diskriminanta?

U Cardanovoj formuli izraz koji se ponavlja D = q 2 2 + p 3 3 zovemo diskriminanta jednadžbe x 3 + p x + q = 0 o kojoj ovise rješenja kubne jednadžbe:

 • Ako je D > 0, zadana jednadžba ima jedno realno i par konjugirano kompleksnih rješenja.
 • Ako je D = 0, sva su rješenja realna i barem jedno je višestruko.
 • Ako je D < 0 , sva su rješenja realna i različita.

Kutak za znatiželjne

Ako su vam ovi zadaci do sada bili zanimljivi ali ne i preteški, pokušajte riješiti još nekoliko sljedećih izazova.

 1. Ako je u kvadratnoj jednadžbi x 2 - x + m = 0 razlika rješenja imaginarni broj, koliki mora biti m ?
 2. Za koji m jednadžba x 2 + m x + 4 = 0 nema realnih rješenja? Za koji je m iz dobivenog intervala zbroj kompleksnih rješenja jednak 1 ?
 3. Odredite parametar m u jednadžbi m x 2 + x + 4 m = 0 tako da rješenja budu realna.
 4. Zadani kvadrat stranice a pretvorite u pravokutnik (označite stranice s x i y ) iste površine kojemu je opseg dva puta veći od opsega zadanog kvadrata. Je li moguće da zadatak nema rješenja? Zašto?
 5. Odredite tip rješenja jednadžbi u ovisnosti o parametru m :

  1. m - 2 1 - m 2 x 2 = m 1 + m x - 1 1 - m x ;

  2. m - 1 2 x 2 + 2 x m - 1 2 m - 3 - 5 4 m - 1 = 0 .

 1. Rješenja su konjugirano kompleksna, jer je njihova razlika imaginaran broj z - z ¯ = 2 Im z

  Dakle, vrijedi:​ D < 0 m > 1 4

 2. D < 0 m 2 - 16 < 0 m < 4 m - 4 , 4 .

  Za zbroj konjugirano kompleksnih brojeva vrijedi: z + z ¯ = 2 Re z . Dakle, Re z = - b 2 a = - m 2 , pa je m = - 1 .

 3. D 0 m 2 1 16 - 1 4 m 1 4 međutim, vodeći koeficijent mora biti različit od nule m 0 , pa je rješenje: m - 1 4 , 1 4 \ 0 .

 4. Iz uvjeta za opseg možemo jednu nepoznanicu prikazati uz pomoć druge: 2 x + 2 y = 8 a y = 4 a - x . Površine su jednake: x y = a 2 , pa uvrštavanjem y - a dobijemo kvadratnu jednadžbu u ovisnosti o a: x 2 - 4 a x - a 2 = 0 . Kako je diskriminanta: D = 12 a 2 > 0 , za a > 0 , zaključujemo da je rješenje uvijek moguće: x 1,2 = 2 a ± a 3 ; y 1,2 = 2 a a 3 .

 5. Rješenja jednadžbi u ovisnosti o parametru m

  1. Dobije se linearna jednadžba s jednim rješenjem: x = 1 m ( m + 1 ) , ali uz uvjet da nazivnik ne smije biti nula, pa je: m 0 , m - 1.

  2. Nakon sređivanja diskriminanta je jednaka: D = 16 ( m - 1 ) 2 ( m + 1 ) 2 . Kako je svaki faktor pozitivan (kvadrat je uvijek pozitivan broj), zaključujemo da su rješenja uvijek realna. Moguća su dvostruka realna rješenja za m = ± 1 , ali kako je vodeći koeficijent uvijek različit od nule, zaključujemo da za rješenja vrijedi:

   Rješenja su realna i različita za m ± 1 ; dvostruko realno rješenje dobije se za m = - 1 .


...i na kraju

Vratimo se uvodnom problemu i odgovorimo na pitanje

"Postoji lipravokutnik kojemu je opseg 80   cm , a površina 401 cm 2 ? "

Ako s a i b označimo stranice pravokutnika tada je: 2 a + 2 b = 80 a + b = 40 b = 40 - a . Iz formule za površinu dobijemo: a · b = 401 a · ( 40 - a ) = 401 a 2 - 40 a + 401 = 0 . Kad bi postojao takav pravokutnik rješenja kvadratne jednadžbe bi morala biti realna i pozitivna (stranice pravokutnika). Ispitajmo prirodu rješenja pomoću diskriminante: D = b 2 - 4 a c = 1 600 - 1 604 = - 4 < 0 . Rješenja ove kvadratne jednadžbe su konjugirano kompleksni brojevi pa zaključujemo da ne postoji pravokutnik s danim opsegom, odnosno površinom.

Ponovimo na kraju:

Idemo na sljedeću jedinicu

2.5 Vieteove formule