x
Učitavanje

2.1 Kvadratna jednadžba

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Što je to kvadratna jednadžba?

U prvom razredu rješavali smo jednadžbe slične ovoj:

( x + 2 ) ( x - 3 ) = 0.

Možete li pokušati pogoditi rješenje?

Tražimo dva faktora čiji je umnožak jedanak 0 .

Što možemo reći o faktorima čiji je umnožak jedanak 0 ?

Jedan od faktora mora biti 0 . Na taj način jednadžbu iz primjera svodimo na dvije jednadžbe: ​

( x + 2 ) = 0

( x - 3 ) = 0

Rješenja ovih dviju jednadžbi su - 2 i 3 .

A što ćemo dobiti ako u gornjoj jednadžbi pomnožimo izraze u zagradama?

x 2 - x - 6 = 0

Ovako zapisana jednadžba naziva se kvadratna jednadžba.

Povezani sadržaji

Kako je sve počelo?

Svaka jednadžba oblika a x 2 + b x + c = 0, gdje su a , b ,   c realni brojevi i gdje je a 0 , zove se kvadratna jednadžba.

Uvjet a 0 osigurava da jednadžba sadrži x 2 .

Za a = 0  jednadžba prelazi u linearnu jednadžbu.

Članovi kvadratne jednadžbe

Članovi kvadratne jednadžbe

Kvadratna jednadžba sadrži kvadratni član, linearni član i slobodni član.

Primjer 1.

Odredimo članove zadanih kvadratnih jednadžbi!

 1. - 3 x 2 + 5 x - 2 = 0 ,
 2. 3 x - x 2 + 5 = 0 ,
 3. 7 2 x 2 + 5 2 = 0 ,
 4. - 5 x 2 + 7 x = 0 .
 1. - 3 x 2 je kvadratni član,​ 5 x je linearni član, - 2 je slobodni član
 2. - x 2 je kvadratni član, 3 x je linearni član, 5 je slobodni član
 3. 7 2 x 2 je kvadratni član, 0 je linearni član, 5 2 je slobodni član
 4. - 5 x 2 je kvadratni član, 7 x je linearni član, 0 je slobodni član

Koeficijenti kvadratne jednadžbe

U kvadratnoj jednadžbi a x 2 + b x + c = 0 brojeve a , b i c zovemo:

 • KVADRATNI ILI VODEĆI KOEFICIJENT a ,
 • LINEARNI KOEFICIJENT b ,
 • SLOBODNI KOEFICIJENT c .

Primjer 2.

Odredimo koeficijente zadanih kvadratnih jednadžbi!

 1. - 7 x 2 + 6 x - 2 = 0 ,
 2. 6 5 x 2 - x = 0 ,
 3. x 2 + 7 = 0 ,
 4. - 7 + 4 x - 5 x 2 = 0 .
 1. Kvadratni ili vodeći koeficijent jednak je - 7 , linearni koeficijent jednak je 6 , slobodni koeficijent jednak je - 2 .
 2. Kvadratni ili vodeći koeficijent jednak je 6 5 , linearni koeficijent jednak je - 1 , slobodni koeficijent jednak je 0 .
 3. Kvadratni ili vodeći koeficijent jednak je 1 , linearni koeficijent jednak je 0 , slobodni koeficijent jednak je 7 .
 4. Kvadratni ili vodeći koeficijent jednak je - 5 , linearni koeficijent jednak je 4 , slobodni koeficijent jednak je - 7 .

Rješenja kvadratne jednadžbe

Kvadratnu jednadžbu ( x + 2 ) ( x - 3 ) = 0 rješavali smo u uvodu.

Izračunali smo rješenja - 2 i 3 . Kako ćemo provjeriti jesu li to zaista rješenja zadane jednadžbe?

Umjesto nepoznanice uvrstit ćemo brojeve koje smo izračunali:

- 2 + 2 - 2 - 3 = 0 0 · - 5 = 0

i

3 + 2 3 - 3 = 0 5 · 0 = 0

Uvrštavanjem rješenja dobili smo ispravnu jednakost, dakle rješenja su točna.

Riješiti kvadratnu jednadžbu znači odrediti vrijednost nepoznanice koja će zadovoljavati tu jednadžbu. Uvrštavanjem rješenja u kvadratnu jednadžbu provjeravamo točnost rješenja.

Primjer 3.

Provjerimo jesu li zadani brojevi rješenja kvadratnih jednadžbi!

 1. x 1 = - 1 2 , x 2 = - 3 , x 2 - 5 2 x - 3 2 = 0 ;​
 2. x 1 = 2 + 3 i , x 2 = 2 - 3 i , x 2 - 4 x + 4 = 0 ;​
 3. x 1 = 7 2 , x 2 = - 5 , x 2 - 2 x - 35 = 0 .
 1. - 1 2 2 - 5 2 · - 1 2 - 3 2 = 1 4 + 5 4 - 3 2 = 6 4 - 6 4 = 0

  Prvi broj je rješenje zadane jednadžbe.

  - 3 2 - 5 2 · - 3 - 3 2 = 9 + 15 2 - 3 2 = 9 + 6 = 15

  Drugi broj nije rješenje zadane jednadžbe.

  Dobro je uvijek provjeriti i jedno i drugo rješenje.

 2. ( 2 + 3 i ) 2 - 4 ( 2 + 3 i ) + 4 = 4 + 12 i - 9 - 8 - 12 i + 4 = - 9

  Zadani brojevi nisu rješenje kvadratne jednadžbe. Provjerili smo za prvi, a vi provjerite i drugi.

 3. 7 2 2 - 2 · 7 2 - 35 = 49 4 - 7 - 35 = - 119 4

  Prvi broj nije rješenje zadane jednadžbe. Pokušajte sami provjeriti drugo rješenje.


...i na kraju

U ovoj jedinici naučili ste što je kvadratna jednadžba te kako se zovu njezini članovi i koeficijenti. To znanje bit će vam potrebno u nastavku.

Rješenja kvadratne jednadžbe mogu biti realni brojevi, ali i kompleksni brojevi.

Provjera rješenja na kraju rješavanja kvadratne jednadžbe trebala bi biti uobičajena. Pomoći će vam da sami saznate jeste li riješili točno zadatak ili niste.

Kvadratna jednadžba svoje početke ima davno u prošlosti, kao odgovor na praktično pitanje: "Kako odrediti dimenzije polja ako znamo kolika je površina?" Babilonski seljaci uzgajali su žitarice i plaćali državi porez. Poreznici bi seljaka obavijestili koliko poreza u žitaricama duguje državi. Seljak je znao koliku površinu treba zasaditi da bi dobio dovoljno žitarica da prehrani obitelj, ali i da plati porez. Jedino nije znao dimenziju polja za zadanu površinu.

Naravno da znanstvenici tada nisu znali riješiti kvadratnu jednadžbu na način na koji ćete vi to učiti, ali imali su svoje metode, tj. tablice.

U interakciji koja slijedi pogledajte kakvim su se tablicama koristili.

Povećaj ili smanji interakciju

Na kraju, za provjeru svojega znanja riješite nekoliko zadataka.

 1. Rješenja jednadžbe

  ( x - 3 ) ( x + 2 ) = 0 su:

  null
  null
 2. Spojite jednadžbe i rješenja jednadžbi.

  ( x + 2 ) ( x - 5 ) = 0  
  4 - x x + 7 = 0  
  1 2 - x x - 6 = 0  
  null

   

 3. Rješenja jednadžbe ( x - 7 ) ( 2 x + 3 ) = 0 su: - 3 2 i - 7 .

  Je li je to točno?

  null
 4. Spojite članove kvadratne jednadžbe 5 x 2 - 7 x + 4 = 0 s pojmovima.

  5 x 2
  4  
  - 7 x
  null
 5. U kvadratnoj jednadžbi 5 3 x 2 - 5 + 6 x = 0 broj - 5 je:

  null
 6. Broj - 7 2 rješenje je kvadratne jednadžbe: - 2 x 2 - 5 x + 7 = 0 .

  null
  null

Idemo na sljedeću jedinicu

2.2 Posebni oblici kvadratne jednadžbe