x
Učitavanje

3.7 Složenije nejednadžbe

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Riješite nejednadžbu ​ x - 2 x - 4 0 .

Prisjetimo se: ovakvu nejednadžbu rješavali smo kao sustav dviju linearnih nejednadžbi rastavljajući je na dva slučaja.

Rješenje prvog slučaja daje interval x 2 , 4 , a drugi sustav ne daje rješenje (presjek je prazan skup). Ukupno rješenje je unija rješenja iz oba slučaja, što za našu nejednadžbu daje x 2 , 4 .

 1. Množenjem nejednadžbe x - 2 x - 4 0 izrazom x - 4 dobit ćemo ekvivalentne nejednadžbe?

  Pomoć:

  Znamo li vrijednost izraza x - 4 ? Je li pozitiva ili negativna?

  null
 2. Množenjem nejednadžbe x - 2 x - 4 0 izrazom ( x - 4 ) 2 dobit ćemo ekvivlentnu nejednadžbu?

  null

Sustav kvadratnih nejednadžbi

Jednako kao i kod linearnih jednadžbi i složenije kvadratne nejednadžbe svest će se na rješavanje sustava kvadratnih nejednadžbi. Pogledajmo kako se rješavaju sustavi kvadratnih nejednadžbi.

Primjer 1.

Riješimo sustav kvadratnih nejednadžbi:

- x 2 + 5 x < 4 x 2 > 4 .

Riješiti sustav nejednadžbi znači pronaći sve brojeve koji zadovoljavaju i jednu i drugu nejednadžbu. Da bismo odredili rješenje sustava, rješit ćemo svaku nejednadžbu zasebno te nakon toga odrediti presjek obaju rješenja.

Nejednadžba - x 2 + 5 x < 4 može se napisati u obliku - x 2 + 5 x - 4 < 0 . Odredimo nultočke kvadratne funkcije f ( x ) = - x 2 + 5 x - 4 . Rješavajući kvadratnu jednadžbu dobivamo x 1 = 1 , x 2 = 4 . Grafički predočimo funkciju i očitajmo rješenje.

Grafički prikaz rješenja prve kvadratne nejednadžbe
Grafički prikaz rješenja prve kvadratne nejednadžbe

Rješenje prve nejednadžbe je interval - , 1 4 , + .

Nejednadžba x 2 > 4 je ekvivalentna nejednadžbi x 2 - 4 > 0 , čije nultočke su x 1 = - 2 , x 2 = 2 . Grafički predočimo funkciju f ( x ) = x 2 - 4 i očitajmo rješenje.

Grafički prikaz rješenja druge kvadratne nejednadžbe
Grafički prikaz rješenja druge kvadratne nejednadžbe

Rješenje druge nejednadžbe je interval < - , - 2 > < 2 , + > .

Presjek tih dvaju rješenja možemo prikazati na pravcu.

Konačno rješenje-presjek dvaju skupova na pravcu
Presjek dvaju skupova na pravcu

Konačno rješenje je presjek rješenja iz prvoga i drugoga slučaja - , - 2 4 , + .

Zadatak 1.

Riješite sustav nejednadžbi.

2 x 2 - x - 3 0 x 2 + 3 x - 4 > 0

Kao pomoć možete upotrijebiti predložak za rješavanje kvadratnih nejednadžbi.

Povećaj ili smanji interakciju

x 1 , 3 2   ​


Zadatak 2.

Riješite sustav.

x 2 + x + 1 0 x 2 + 2 x + 4 0

Kao pomoć možete upotrijebiti GeoGebrin predložak iz prethodnog zadatka kako biste riješili kvadratne nejednadžbe.

Rješenje prve nejednadžbe je , a rješenje druge nejednadžbe je cijeli skup R . Njihov je presjek pa je to traženo rješenje.


Kutak za znatiželjne

Koliko cjelobrojnih rješenja ima sustav nejednadžbi:

| x 2 - 5 x + 4 | 2 | x | < 2017 .

Taj se zadatak pojavio na školskom natjecanju iz Matematike 2017. godine u B kategoriji.

4 031

Rješenje je iscrpno obašnjeno na 9. stranici na linku: ŠK natjecanje2017.


Složenije nejednadžbe

 1. Odredi x za koji je brojnik razlomka x 2 - 3 x x 2 - 3 x + 2 jednak 0 .

  x =  
  x =  
  null
  null
 2. Odredite x za koje je nazivnik razlomka x 2 - 3 x x 2 - 3 x + 2 jednak 0 .

  x =  
  x =  
  null
  null
 3. Vrijednost izraza x 2 - 3 x x 2 - 3 x + 2 za x = - 1 je:

  null
  null
 4. Vrijednost izraza x 2 - 3 x x 2 - 3 x + 2 za x = 0.5 je:

  null
  null
 5. Vrijednost izraza x 2 - 3 x x 2 - 3 x + 2 za x = 1.5 je:

  null
  null
 6. Vrijednost izraza x 2 - 3 x x 2 - 3 x + 2 za x = 2.5 je:

  null
  null
 7. Vrijednost izraza x 2 - 3 x x 2 - 3 x + 2 za x = 4 je:

  null
  null

Primjer 2.

Složenije nejednadžbe svode se na sustave nejednadžbi. Pogledajmo primjer.

Riješimo nejednadžbu: x 2 - 3 x x 2 - 3 x + 2 0 .

Razlomak je negativan ako su brojnik i nazivnik suprotnih predznaka.

Zato tu nejednadžbu možemo raspisati na dva slučaja:

 • Prvi slučaj x 2 - 3 x 0 i x 2 - 3 x + 2 < 0  
 • Drugi slučaj x 2 - 3 x 0 i x 2 - 3 x + 2 > 0 .

U prvom je slučaju rješenje prve nejednadžbe - , 0 3 , + , a druge 1 , 2 . Presjek tih dvaju rješenja je prazan skup.

U drugom je slučaju rješenje prve nejednadžbe 0 , 3 , a druge - , 1 2 , + .

Presjek tih dvaju rješenja je 0 , 1 2 , 3 .

Konačno rješenje dobijemo kao uniju rješenja iz prvoga i drugoga slučaja: 0 , 1 2 , 3 .

Napomena: Kao pomoć pri rješavanju kvadratnih nejednadžbi možete upotrijebiti GeoGebrin predložak iz prvog zadatka.

Rješavanje složenijih jednadžbi raspisivanjem na slučajeve prilično je zahtjevno. Treba biti osobito pažljiv ‒ kad određujemo uniju, a kad presjek rješenja. Jednostavniji način rješavanja složenih nejednadžbi je s pomoću testiranja točaka intervala. Pogledajmo na našem primjeru.

Ako faktoriziramo našu nejednadžbu, dobivamo:

x ( x - 3 ) ( x - 1 ) ( x - 2 ) 0 .

Tzv. kritične točke (točke u kojima se mijenjaju predzanci linearnih članova) dobijemo izjednačavanjem svakog od linearnih faktora s 0 .

Kritične točke:

x = 0 x 1 = 0

x - 3 = 0 x 2 = 3

x - 1 = 0 x 3 = 0

x - 2 = 0 x 4 = 2 .

Ako podijelimo skup realnih brojeva na podintervale i smjestimo u tablicu, dobit ćemo:

Tablica predznaka
Tablica predznaka

Rješenje možemo pročitati u posljednjem retku tablice. Kako se u nejednadžbi traže intervali u kojima je vrijednost manja od 0 ili jednaka 0 , rješenje je 0 , 1 2 , 3 .

Primjer 3.

Rješimo nejednadžbu. ​

2 x x - 1 x x - 2

Najjednostavnije bi bilo kad bismo nejednadžbu mogli pomnožiti s nazivnicima i svesti na jednu nejednadžbu. Nažalost, to nije moguće bez dodatnih uvjeta. Prisjeti se prvog primjera!

Ako prebacimo sve na lijevu stranu, dobivamo ​ 2 x x - 1 - x x - 2 0 . Svođenje na zajednički nazivnik i sređivanje izraza daje x 2 - 3 x x 2 - 3 x + 2 0 . Dobili smo nejednadžbu koju smo riješili u prethodnom primjeru.

Zadatak 3.

Riješite nejednadžbu: ​ x 2 - 2 x 2 - x - 2 1 .

- 1 , 0 2 , +   


Postupak rješavanja složenijih nejednadžbi:

 1. Prebacite sve članove na lijevu stranu, tako da s desne strane znaka nejednakosti ostane 0 .
 2. Sredite izraz na lijevoj strani (zbrojite, faktorizirajte i skratite ako možete), tako da dobijete samo jedan razlomak.
 3. Nađite kritične točke tako da svaki linearni ili kvadratni član izjednačite s 0 .
 4. Napravite analizu predznaka u tablici. Intervale određuju kritične točke, a predznake dobijemo uvrštavanjem nekog broja iz intervala u linearni, odnosno kvadratni član.
 5. Upotrijebite svojstvo množenja pozitivnih i negativnih brojeva da biste dobili predznak traženog izraza u posljednjem redu tablice.
 6. Odredite rješenje isčitavajući predznak traženog izraza. Ako se u nejednadžbi traži manje ili manje jednako 0 , rješenje su intervali u kojima je znak - , povezani znakom unija, a ako se u nejednadžbi traži veće ili veće jednako, rješenja su intervali u kojima je znak + , povezani znakom unija.

Za uvježbavanje rješavanja složenijih nejednadžbi možete upotrijebiti generator zadataka. Rješenje provjeravajte pritiskom na tipku RJEŠENJE, a novi zadatak dobit ćete pritiskom na tipku NOVI ZADATAK.

Povećaj ili smanji interakciju

...i na kraju

Rješavanje složenije nejednadžbe

Za kraj ponovimo postupak rješavanja složenijih nejednadžbi s pomoću animacije.

Idemo na sljedeću jedinicu

3.8 Primjena kvadratne funkcije