x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1
Graf kvadratne funkcije ​ f ( x ) = x - x 2 ima otvor prema dolje.
null
null
2
Graf kvadratne funkcije ​ f ( x ) = x 2 - 2 x + 1 ima dvije nultočke.
null
null
3

Kvadratna nejednadžba ​ - x 2 - 2 x - 3 > 0   nema realnih rješenja.

null
null
4

Pravac​ y = - 2 x - 3 tangenta je parabole y = x + 1 2 .

null
null
5

Za funkciju​ f ( x ) = x 2 + 2 x + 3 poveži podatak s traženim pojmom.

3
linearni koeficijent
2
linearni član
2 x
slobodni koeficijent (član)
1
vodeći koeficijent
x 2
kvadratni (vodeći) član
null
null
6

Tjeme parabole dane kvadratnom funkcijom​ f ( x ) = 2 x + 1 2 - 3 je:

null
null
7

Razvrstajte izraze u skupine kojima pripadaju.

2 x 2 = 3   ​

kvadratna funkcija

kvadratna jednadžba

kvadratna nejednadžba

iracionalna jednadžba

null
null
8
Odredi koeficijente kvadratne funkcije ako su poznate njene nultočke x 1 = 2 , x 2 = 3   te presjek s y osi 0 , 12 .
a =  
b =  
c =  
null
null
9
Graf kvadratne funkcije

Odredi koeficijente kvadratne funkcije prikazane na slici
a =  
b =   ​
c =   ​
null
null
10

Odredite interval rasta funkcije​ f ( x ) = 2 x 2 + 4 x - 1 .

null
null
11

 Odredi kvadratnu funkciju čiji graf je na slici.

Graf kvadratne funkcije


null
null
12

Odredi kvadratnu funkciju čiji graf je na slici.

Graf kvadratne funkcije


null
null
13

Riješenje sustava nejednadžbi​ 4 x - x 2 0 i x 2 + x - 6 > 0  je:

null
null
14
Odredi rješenje (rješenja) jednadžbe ​ 3 + 3 x + 1 = x .
null
null
15
Kako glasi eksplicitni oblik jednadžbe tangente na parabolu y = 2 x 2 - 3 x + 1   u njenoj točki ?​
null
null
16
Ivan je kupio ogradu dugačku 64 m 2 . Želi ograditi dio vrta oblika pravokutnika tako da površina bude maksimalna. ​Koliko će biti širina vrta? m . Kolika će biti dužina vrta? m .
Koliko ​ m 2 će imati ograđeni dio vrta?
null
null
ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje