x
Učitavanje

6.4 Računanje s logaritmima

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Umnožak logaritama

Prema pisanju matematičara i pisca Iana Stewarta u knjizi "U potrazi za nepoznatim: 17 jednadžbi koje su promijenile svijet", među tih 17 veličanstvenih nalazi se i jednadžba:

Što je razlog toj izjavi? Kako je jedna jednadžba mogla promijeniti svijet?

Ako bolje pogledate, na jednoj strani je množenje, a na drugoj zbrajanje. S pomoću te jednadžbe množenje se svodi na zbrajanje. Do razvoja računala to je bio jedan od uobičajenih načina množenja velikih brojeva.

Primjena je ubrzala izračune u astronomiji, fizici i inženjeringu.

William Oughtred - izumitelj logaritamskog računala
William Oughtred

Tko je i kada izumio prvo pomagalo za računanje? Govorimo o prvom "kalkulatoru".

Nakon što je John Napier objavio koncept o logaritmima, Edmund Gunter (matematičar, geometar, svećenik i astronom) razmišlja o mehaničkom pomagalu za računanje. Oko 1620. on izrađuje Gunterovu ljestvicu, na kojoj se s pomoću šestara moglo množiti i dijeliti. Iz te sprave kasnije se razvilo logaritamsko računalo.

1632. William Oughtred konstruirao je prvo logaritamsko računalo, zapravo dvije vrste: linijsko i kružno. Opisao ih je u knjizi "Krugovi proporcija i vodoravna sprava".

Svojstva logaritamske funkcije

Svojstva koja ćemo navesti posljedica su svojstava eksponencijalne funkcije koja ste već istraživali. Za početak imamo dva jednostavna pravila koja proizlaze iz veze eksponencijalne i logaritamske funkcije, a koja ste već spominjali.

1 log a a = 1 zato što je a 1 = a

2 log a 1 = 0  zato što je a 0 = 1

Tim svojstvima često ćemo se koristiti u idućim primjerima i zadacima, kao i jednostavnijim izračunima vrijednosti logaritamske funkcije preko definicije.

Često se koristimo:

ln e = 1

log 10 = 1

Logaritam umnoška

Prvo svojstvo ili pravilo je ono koje smo naveli u uvodu, pravilo umnoška, koje je posljedica pravila a m · a n = a m + n .

Za bilo koja dva pozitivna broja m  i n  i bazu a  vrijedi pravilo:

3 log a m · n = log a m + log a n

Logaritam umnoška jednak je zbroju logaritama faktora.

Dokažimo ovo pravilo.

log a m = X m = a X

log a n = Y n = a Y

Sada imamo:

m · n = a X · a Y = a X + Y log a m · n = X + Y = log a m + log a n

Primjer 1.

 1. Izraz log 2 32  izrazimo kao sumu logaritama.

  log 2 32 = log 2 2 · 16 = log 2 2 + log 2 16 = 1 + 4 = 5

 2. Izraz log a p 3 + log a q napišimo kao jedan logaritam.

  log a p 3 + log a q = log a p 3 · q

Zadatak 1.

Izraze prikažite kao zbroj logaritama.

 1. log 5 5 · 25
 2. log 0.2 · x
 3. ln 2 e
 1. log 5 5 · 25 = log 5 5 + log 5 25 = 1 + 2 = 3
 2. log 0.2 · x = log 2 10 + log x = log 1 5 + log x
 3. ln 2 e = ln 2 + ln e = ln 2 + 1

Logaritam potencije

Za svaki pozitivni broj m , bazu logaritma a , i svaki relani broj p  vrijedi pravilo:

4 log a m p = p · log a m

Logaritam potencije s bazom m  i eksponentom p  jednak je umnošku eksponenta p  i logaritma od m .

Dokažimo!

Neka je X = log a m .

X = log a m a X = m

Potencirajmo obje strane eksponentom p .

a X p = m p a X p = m p

Prikažimo sada kao logaritam.

log a m p = X p , što uz X = log a m daje:

log a m p = log a m · p = p · log a m

Primjer 2.

Na izraze primijenimo pravilo logaritma potencije.

 1. log 11 11 - 3
 2. log 7 49 4
 3. ln x 5

Rješenje:

 1. log 11 11 - 3 = - 3 · log 11 11 = - 3
 2. log 7 49 4 = 1 4 log 7 49 = 1 4 · 2 = 1 2
 3. ln x 5 = 5 · ln x

Zadatak 2.

Izraze napišite kao umnožak.

 1. log a y 5
 2. log 100 3
 3. ln e 3
 1. log a y 5 = 5 log a y
 2. log 100 3 = 3 log 100 = 3 · 2 = 6
 3. ln e 3 = ln e 1 3 = 1 3 ln e = 1 3

Logaritam kvocijenta

Za svaki pozitivan broj m  i n i svaku bazu logaritma a  vrijedi:

5 log a m n = log a m - log a n

Logaritam kvocijenta jednak je razlici logaritama djeljenika i djelitelja.

Dokaz tog pravila izvest ćemo koristeći se pravilom za logaritam produkta i potencije.

log a m n = log a m · n - 1 = log a m + log a n - 1 = log a m + - 1 · log a n = log a m - log a n

Primjer 3.

 1. Prikažimo kao razliku logaritama izraz log 2 4 b

  log 2 4 b = log 2 4 - log 2 b = 2 - log 2 b

 2. Izraz prikažimo kao jedan logaritam.

  log b 64 - log b 16 = log b 64 16 = log b 4

Zadatak 3.

Primijenite pravilo za logaritam kvocijenta u sljedećim zadacima.

 1. Prikažite kao razliku logaritama

  log b 75 4

 2. Prikažite kao jedan logaritam i pojednostavnite.

  log 0.01 - log 100

 1. log b 75 4 = log b 75 - log b 4
 2. log 0.01 - log 100 = log 0.01 100 = log 1 100 100 = log 1 10000 = log 10 000 - 1 = - 1 log 10 000 = - 4

 Primijenite pravila za računanje s logaritmima i spojite izraze.

p log a m   ​
log a m n   ​
log a m + log a n  
log a m p   ​
log a m - log a n  
log a m · n   ​
null
null

Primjena pravila

Primjer 4.

Izraz log a b y 3 x 2 y 4 napišimo u obliku sume ili razlike logaritama.

log a b y 3 x 2 y 4 = log a b y 3 - log a x 2 y 4 pravilo za logaritam kvocijenta

log a b y 3 x 2 y 4 = log a b + log a y 3 - log a x 2 + log a y 4 pravilo za logaritam umnoška

log a b y 3 x 2 y 4 = log a b - log a y - 2 log a x pravilo za logaritam potencije

Pojednostavnimo izraz.

5 log a x - log a b + 1 3 log a y

5 log a x - log a b + 1 3 log a y = log a x 5 - log a b + log a y 3 pravilo za logaritam potencije

5 log a x - log a b + 1 3 log a y = log a x 5 b + log a y 3 pravilo za logaritam kvocijenta

5 log a x - log a b + 1 3 log a y = log a x 5 y 3 b pravilo za logaritam umnoška

Primjer 5.

Ako je zadano log b 2 0.301  i log b 3 0.477 , izračunajte vrijednost izraza

 1. log b 6
 2. log b 2 3

Riješenje:

 1. log b 6 = log b 2 · 3 = log b 2 + log b 3 = 0.301 + 0.477 0.778
 2. log b 2 3 = log b 2 - log b 3 = 0.301 - 0.477 - 0.176

Zadatak 4.

 1. Primijenite pravila za računanje s logaritmima i napišite kao sumu ili razliku logaritama.

  • ln 3 2 x 5
  • log x 6 p 5 q
  • log c x y z 5 a 2 b 4 3
 2. Primijenite pravila za računanje s logaritmima i napišite kao jedan logaritam.

  • log n 10   000 - log n 100
  • ln 27 - ln 9
  • 1 2 log x a - log x 2
 3. Ako je zadano log a 3 1.099 i log a 5 1.609 , izračunajte vrijednost izraza.

  • log a 5 3
  • log a 3 a
  • log a 15 a
  1. ln 3 - ln 2 - 5 ln x
  2. 3 log x - 5 2 log p - 1 2 l o g q
  3. 1 3 log c x + 1 3 log c y + 5 3 log c z - 2 3 log c a - 4 3 log c b
  1. log n 100
  2. ln 3
  3. log a 2
  1. 0.510
  2. 0.099
  3. 3.708

Izrazi a log a x i log a a x

U prethodnim jedinicama kroz kompoziciju funkcija već ste vidjeli čemu su ova dva izraza jednaka. Dokažimo sada algebarski.

Ako je y = log a x , slijedi da je a y = x . Sad prvi izraz uvrstimo u drugi.

a log a x = x 6  

Drugo pravilo posljedica je logaritma produkta.

log a a x = x log a a = x · 1 = x 7  

Primjer 6.

Pojednostavnimo sljedeće izraze.

 1. log b b 4

  Primijetimo da ovdje izraz možemo pojednostavniti direktno primjenom pravila 6 ili koristeći se logaritmom potencije i log b b = 1 .

  U oba slučaja rješenje je jednako 4 .

  Sad već znate nekoliko postupaka koje možete primijeniti kod rješavanja zadataka. Većina zadataka može se riješiti na barem dva načina. Na vama je da izaberete brži ili zanimljiviji, ovisno o situaciji.

 2. ln e - 2 = - 2
 3. log 10 - 3 = - 3

Primjer 7.

Pojednostavnimo sljedeće izraze.

 1. 2 log 2 3 5 = 3 5
 2. e ln 7 = 7
 3. 10 log 5 = 5

Zadatak 5.

Pojednostavnite izraze koristeći se pravilima 6 i 7 .

 1. log c c 5
 2. ln e x - 3
 3. 5 log 5 3 - y
 4. e ln x - 2 2
 1. 5
 2. x - 3
 3. 3 - y
 4. x - 2 2

Pravilo za promjenu baze

Za promjenu baze logaritma koristimo se sljedećim pravilom:

log b m = log a m log a b

Dokažimo to pravilo.

Neka je x = log b m .

Slijedi da je b x = m, prema definiciji logaritma.

Logaritmirajmo obje strane:

log a b x = log a m

x log a b = log a m

x = log a m log a b

Slijedi x = log b m = log a m log a b

Primjer 8.

Na džepnom računalu imamo samo dekadski i prirodni logaritam. Izračunajmo džepnim računalom log 5 10 .

 1. Koristimo se dekadskim logaritmom i mijenjamo bazu 5 u bazu 10 , prema pravilu za promjenu baze.​

  log 5 10 = log 10 log 5 1 0.699 1.431

 2. Koristimo se prirodnim logaritmom.

  log 5 10 = ln 10 ln 5 2.303 1.609 1.431

Zadatak 6.

Koristeći se džepnim računalom izračunajte sljedeće logaritme s pomoću dekadskog ili prirodnog logaritma.

 1. log 3 1 5
 2. log 4 7  
 1. - 1.465    
 2. 1.404  

Ponovimo i primijenimo pravila.

log x a + log x b = log x a + b  

null
null

log x a - log x b = log x a b  

null
null

log x a p = log x a p  

null
null

log a a b m = m + m log a b   ​

null
null

Ako je log b y = 2 , koliko je log b 1 y

null
null

log a x + log a y - m n = 0  

Zapišite bez logaritama.

null
null

Kutak za znatiželjne

U uvodnom dijelu predstavljen vam je logaritam umnoška, s pomoću kojega množenje zamjenjujemo zbrajanjem i tako pojednostavnjujemo računanje s velikim brojevima. Danas nam to nije toliko važno, ali u prošlosti je bilo veoma bitno moći pomnožiti veliki broj velikim brojem, i to brzo.

Pogledajte video u kojem će vam Toni Milun objasniti kako s pomoću logaritama množiti velike brojeve.

Kutak za znatiželjne

...i na kraju

Kreativnost ne znači samo proučavanje jednog područja u detalje. Kreativnost je povezivanje različitih područja.

Da bi se brže računalo matematičari su tražili alat. Pogledajte zašto je to trebalo pomorcima i kako su matematičari, astronomi i izumitelji instrumenata pomogli da plovidba bude sigurnija.

Idemo na sljedeću jedinicu

6.5 Modeliranje logaritamskom funkcijom