x
Učitavanje

8.1 Abeceda stereometrije

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Kocke ili kvadrati?
Što zapravo vidite?

Planimetrija & stereometrija

Planimetrija - (od grčkih riječi ravnina i mjeriti) dio je elementarne geometrije koji proučava svojstva geometrijskih likova u ravnini.​

Stereometrija - (od grčkih riječi prostor i mjeriti) dio je elementarne geometrije koji proučava svojstva geometrijskih tijela u prostoru.

Zasigurno ste čuli ove rečenice koje miješaju planimetriju i stereometriju:

Ponekad nas i samo oko vara, pa vidimo dvije dimenzije umjesto tri.

Kvadrat ili kocka?

Geometrija ravnine ili geometrija prostora?

Pogledajte pažljivo, što vidite na slici? Pravilne šesterokute? Jednakostranične trokute? Trapeze? Paralelograme? Ili kocke?

Možete vidjeti zapravo sve navedeno.

Pogledajte kako kut gledanja određuje što vidite. Što vidite na ove tri slike? To je kocka.

Euklidovi elementi

Zanimljivost

Fragment Euklidovih Elemenata
Fragment Euklidovih Elemenata

U animaciji ste vidjeli Euklida. Tko je bio Euklid?

Euklid (330 g. pr. Kr. - 275. g. pr. Kr.) iz Aleksandrije bio je jedan od najistaknutijih matematičara  stare Grčke. Njegovo najpoznatije djelo su Elementi. Objavljeni su 300 g. pr. Kr. i bili su toliko uspješni da su bili osnovni udžbenik geometrije do 18. stoljeća, pa i dijelom 19. stoljeća.

Elementi se sastoje od 13 knjiga:

 • ​u knjigama 1 - 6 obrađena je planimetrija
 • u knjigama 7 - 10 obrađena je aritmetika i teorija brojeva u geometrijskoj formi
 • u knjigama 11 - 13 obrađena je stereometrija.

Točka, pravac i ravnina

Euklid prvo uvodi osnovne pojmove geometrije, a zatim postulate i aksiome koji se ne dokazuju, nego opisuju svojstva osnovnih pojmova.  Aksiom je osnovna tvrdnja u nekoj teoriji koja se smatra istinitom i ne dokazuje se. Zatim dolaze teoremi koje se mora dokazati, a u dokazima se pozivamo na aksiome, postulate ili već dokazane teoreme.

Evo nekoliko pojmova kako ih je Euklid opisao u prvoj knjizi Elemenata:

 1. ​Točka je ono što nema dijelova.
 2. Crta je duljina bez širine.
 3. Krajevi crte su točke.
 4. Dužina je ona crta koja jednako leži prema točkama na njoj.
 5. Ploha je ono što ima samo duljinu i širinu.

Elemente možete detaljnije proučiti na poveznici.

Točka

Točka, pravac i ravnina osnovni su pojmovi geometrije prostora i oni se ne definiraju.

Točka je najosnovniji pojam u geometriji. Oznaka je točka (negdje kružić, križić...) uz koju je oznaka veliko slovo latinične abecede. Točka označava položaj i nema veličinu.

Približan model: pixel na zaslonu ekrana.

Laser kao primjer pravca

Pravac

Ravna linija koja prolazi kroz beskonačno mnogo točaka i povezuje ih. Proteže se beskonačno u dva suprotna smjera. Ima beskonačnu duljinu, nema visinu, ni širinu. Oznake su mala slova latinične abecede.

Približan model: laserska zraka, trag koji zrakoplovi ostavljaju na nebu.

Ravnina
Ravnina

Ravnina

Ravninu opisujemo kao beskonačan skup točaka koje tvore povezanu ravnu površinu beskonačnu u svim smjerovima. Ravnina ima beskonačnu širinu i duljinu, a debljina je nula. Oznake su mala slova grčkog alfabeta.

Približan model: list papira, strop učionice.

Aksiomi geometrije prostora

Zadatak 1.

U nastavku ćemo zajednički otkriti aksiome geometrije prostora. Popunite praznine.

 1. Pogledajte sliku!
  pravac
  Kroz dvije različite točke prolazi točno  pravac.
  null
  null
 2. ravnina
  Kroz tri točke koje ne leže na jednom pravcu prolazi točno  ravnina.
  null
  null
 3. pravac i ravnina
  Pravac koji prolazi kroz različite točke ravnine leži u toj ravnini.
  null
  null
 4. dvije ravnine
  Ako dvije različite ravnine imaju zajedničku točku, onda se sijeku po  .
  null
  null
 5. dva pravca
  Kroz svaku točku može se povući točno ​ paralela sa zadanim  .
  null
  null

Aksiomi geometrije prostora:

 1. ​Kroz dvije različite točke prolazi točno jedan pravac.
 2. Kroz tri točke koje ne leže na jednom pravcu prolazi točno jedna ravnina.
 3. Pravac koji prolazi kroz dvije različite točke ravnine leži u toj ravnini.
 4. Ako dvije različite ravnine imaju zajedničku točku, onda se sijeku u pravcu.
 5. Kroz svaku točku može se provući točno jedna paralela sa zadanim pravcem. Uvjet: točka i zadani pravac leže u istoj ravnini.

Primjer 1.

Stolica s tri noge

Jeste li ikada primijetili da je četveronožni stolac manje stabilan od stolca na tri noge? To je primjer ravnine određene s trima točkama.

Primjena aksioma

Ako se dva pravca sijeku u dvije točke, tada su oni:

null
null

Dvije ravnine prostora mogu se sjeći:

null
null

Iz prvog aksioma imamo uvjet određenosti pravca.

Pravac je određen dvjema točkama.

Sve točke koje leže na istom pravcu su kolinearne.

Za razliku od kolinearnih točaka nekolinearne točke ne leže na istom pravcu.

Točke koje leže u jednoj ravnini su komplanarne.

Točke koje ne leže u jednoj ravnini su nekomplanarne.

Primjer 2.

Točke na dva pravca.

Točke  A i B su kolinearne. Točke  B i C su kolinearne.

Točke A ,   B i C  su nekolinearne.

Primjer 3.

Primjer komplanarnih i nekomplanarnih ravnina.

​Točke  F, E i D su komplanarne. Točke ​ F ,   E ,   D i ​ G su nekomplanarne.

Zadatak 2.

Okvir za slike na stolu-uočite komplanarne i nekomplanarne točke.

Na stolu se nalazi dvostrani okvir za slike. Odredite komplanarne i kolinearne točke.

Kolinearne točke G i ​ B ,   B i C ,   G i D ,   D i F ,   F i E ,   B i F ,   E i C .

Komplanarne točke: G ,   B i​ C , B ,   G ,   D i F , B , F ,   E i C , D ,   F i E .


Zadatak 3.

 ​Za točke sa Slike 1. odgovorite na pitanja.

Zadatak 4.

pravci
Slika 1.

Točka A  leži na pravcu m .

null
null

Točke B ,   C   i   D  su kolinearne.

null
null

Točke  A ,   B   i   F su komplanarne.

null
null

Točke A ,   B ,   C   i   D  su kolinearne.

null
null

Zadatak 5.

Silka pravaca uz zadatak
Slika 2.

Pogledajte Sliku 2. Točka kolinearna s točkama  F C je točka

null
null

Pogledajte Sliku 2. Je li točka F  kolinearna s točkama  G i A ?

null
null
Pogledajte Sliku 2. Točka koja je kolinearna s točkama D i C je točka  .
null
null

Primjer 4.

Uz pomoć slike trebate odgovoriti na pitanja iz zadataka.
 1. Na slici uočite tri kolinearne točke.

  Točke E , F i D su kolinearne.

 2. Jesu li točke B , C i E komplanarne?

  Da, te su točke komplanarne zato što leže u jednoj ravnini.

Zadatak 6.

Kocka i točke-odgovorite na pitanja iz zadataka.

Za geometrijsko tijelo sa slike odgovorite na sljedeća pitanja:

 1. Koja je točka kolinearna s točkama A i D ?
 2. Koje su točke komplanarne s točkama E , F i H ?
 3. Jesu li točke D , A , C i G komplanarne?
 4. Jesu li točke D , J , A i B kolinearne?
 1. Točka J .
 2. Točke G i I .
 3. Nisu.
 4. Nisu.

...i na kraju

Sjećate li se kocke u tri položaja iz uvoda? Pogledajte slike ponovno. Iz koje slike ne biste mogli odgovoriti na pitanja iz prošlog zadatka? Je li posve jasno što je na slikama 1 i 2? U nastavku se nalazi trodimenzionalni model kocke. Kliknite mišem na kocku i držite. Pomicanjem miša rotirate kocku. Proučite za koje položaje ne možemo sa sigurnošću reći koje su točke kolinearne, a koje komplanarne.

Povećaj ili smanji interakciju
Neboder i primjer gemetrije prostora u arhitekturi.

Moderna arhitektura i umjetnost vole geometrijske oblike. Koliko kolinearnih i komplanarnih točaka možete pronaći na ovom neboderu u Dallasu?

Idemo na sljedeću jedinicu

8.2 Međusobni položaj dvaju pravaca u prostoru