x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1

 Mimoilazni pravci ne pripadaju istoj ravnini.

null
null
2

 Ortogonalna projekcija pravca na ravninu uvijek je pravac koji pripada ravnini.

null
null
3

Ako je ​ a b   i b c tada je a c .

null
null
4

 Homotetija je vrsta izometrije.

null
null
5

 Konveksni šesterokut možemo dobiti kao presjek šest konveksnih poluravnina.

null
null
6

 Što od navedenog određuje ravninu?

null
null
7

Koliko ravnina prolazi kroz jednu točku prostora?

null
null
8

Ako je površina kvadrata  10   cm 2 , onda će površina kvadrata koji nastaje homotetijom s koeficijentom 2 biti:

null
null
9

Da bi pravac bio okomit na ravninu, potrebno je da je okomit na najmanje koliko pravaca iz te ravnine?

null
null
10

Složite Eulerovu formulu ako je V broj vrhova poliedra, B broj bridova i S broj strana poliedra. Započnite s brojem vrhova V .        

null
11

Povežite mreže pravilnih poliedara s njihovim nazivima.

Mreža tetraedra
Mreža kocke
Mreža oktaedra
Mreža dodekaedra
Mreža ikosaedra
null
null
12
Površina baze pravilne četverostrane piramide iznosi  ​ 144   cm 2 . Duljina visine piramide iznosi 6 cm . Koliko  iznosi kut koji zatvara pobočka piramide s ravninom baze?
null
null
13
Kvadar A B C D E F G H s duljinama bridova A B = 15 , B C = 10 i ​ B F = 30 presječen je ravninom koja prolazi bridom ​ B C ¯ pod kutom 30 ° prema osnovici A B C . Kolika je površina presjeka kvadra?
null
null
14
 Lik površine 10 centimetara kvadratnih paralelan je sa zidom i od njega udaljen 50 centimetara. Na kojoj je udaljenosti ispred lika točkasti izvor svjetlosti ako sjena lika na zidu ima površinu 250 centimetara kvadratnih?
null
null
ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje