x
Učitavanje

Aktivnosti za samostalno učenje

  Europska unija, Zajedno do fondova EU
  Sadržaj jedinice
  Povećanje slova
  Smanjenje slova
  Početna veličina slova Početna veličina slova
  Visoki kontrast
  a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
  Upute za korištenje

  Na početku...

  Esherov trokut s motivima prirode

  Osnovne pojmove u geometriji prostora čine tri vrste objekata (skupova točaka). To su točke, pravci i ravnine. Njih ne definiramo, nego ih opisujemo osnovnim geometrijskim tvrdnjama ili aksiomima s kojima ste se upoznali u jedinici 8.1 Abeceda stereometrije. Naučili ste i u kojem međusobnom odnosu mogu biti točke, pravci i ravnine u prostoru. Koristeći se analogijom, neka svojstva i preslikavanja ravnina poopćili smo u prostoru. Zrcalna, osna i centralna simetrija izometrična su preslikavanja prostora. (Kada je preslikavanje izometrija?) Znamo da postoji preslikavanje koje mijenja udaljenosti između točaka. Takvo preslikavanje nazivamo homotetija. Pomoću definicija konveksnosti skupova točaka uveli smo pojmove konveksnog, odnosno pravilnog poliedra.

  Gdje je u cijeloj toj priči ova slika nemogućeg trokuta? Naše trodimenzionalno viđenje stvari ponekad prijeđe granice realnog. Imali ste zasigurno priliku već vidjeti neke crteže na  papiru koji su izgledali stvarno. Međutim, pažljivijim promatranjem i praćenjem nacrtanih linija primjećujemo da su u trodimenzionalnom svijetu ti oblici zapravo nemogući, kao i ovaj trokut na slici. Radi se o perceptivnim varkama. Više o perceptivnim varkama pročitajte u Matematičkom panoptikumu časopisa MiŠ (12/2001.).

  Zanimljivost

  Skulptura prema crtežu Eschera
  Zvjezdasti dodekaedar - skulptura prema Escherovom crtežu

  Maurits Cornelis Escher (1898.-1972.), nizozemski slikar i grafičar. Poznat je po svojim bakropisima i drvorezima. Oslikavao je realno nemoguće konstrukcije. Najpoznatija njegova litografija jest Slap. U toj je litografiji iskoristio nemoguće trokute da bi kreirao pravi perpetuum mobile (lat. neprestano pokretljivo). Više o optičkim iluzijama i perceptivnim varkama pročitajte na portalu Optike te hrvatskom Wikiwandu.

  Nesavršenost zora i jednostrane plohe

  Praktična vježba

  U scenarijima poučavanja e-Škole potražite scenarij Nesavršenost zora. Priča počinje gledanjem poznatog animiranog filma Simpsoni, kao iskorakom u treću dimenziju, da bi na kraju završila u muzeju iluzija.

  Pokušajte napraviti nemogući trokut iz uvoda.

  Otkrijte više detalja o nevjerojatnom umjetniku Mauritsu Cornelisu Escheru. Nadahnut matematikom i koristeći se nesavršenošću zora, drvorezima i litografijama prikazao je maštovito zamišljene građevinske konstrukcije i trodimenzionalne prizore, izmišljene prostore, izvorne prikaze ideje perpetuum mobile i problema beskonačnosti. Pročitajte zanimljiv članak o M. C. Escheru na portalu Telegram.

  Pogledajte razrađeni scenarij poučavanja Nesavršenost zora s nizom dodatnih poveznica i videozapisa na stranicama Zdravstvene škole Split koji vam može pomoći u podjeli i realizaciji poslova.

  Napravite prezentaciju svojih radova.

  Izradi vježbu

  Möbiusova traka
  Izvor: sr.wikipedia.org/wiki, autor BojanV03. Licenca: CC BY-SA 4.0.

  Möbiusova traka je (dvodimenzionalna) ploha koja ima samo jednu stranu i jedan rub. Kada bismo na plohu npr. stavili mrava, obišao bi je cijelu (ne prelazeći preko ruba) i vratio bi se na početak u obliku svoje zrcalne slike (pretpostavimo da mrav ide kuda mi želimo). Pokušajte sami izraditi ovu traku ("papirni prsten sa zaokretom"). Za izradu vam je potreban komad papira pravokutnog oblika. Jedan kraj trake zakrenite za 180 ° i zalijepite krajeve. Više o izradi trake pročitajte u rubrici Zanimljiva matematika časopisa MiŠ (22/2003.). Traka ima svoju primjenu i u prirodnim i u društvenim znanostima. Traka je bila glavna tema Comenius projekta Ins and outs of the magic Möbius trip koji je XV. gimnazija iz Zagreba provela sa svojim partnerima iz Europe. Više o projektu koji vam može biti inspiracija za izradu i istraživanje primjene trake potražite u digitalnom časopisu Pogled kroz prozor.

  Zanimljivost

  Kleinova boca
  Izvor: commons.wikimedia.org/wiki, autor Lethe. Licenca: CC BY-SA 3.0.

  August Ferdinand Möbius (1790.-1868.), njemački matematičar i astronom. Pronašao je jednostavni primjer jednostrane plohe, Möbiusove plohe.

  Istodobno, neovisno o njemu, na takvu je plohu uputio i Johann Benedict Listing (1808.-1882.), njemački matematičar i fizičar.

  Tvorevina slična toj plohi jest i Kleinova boca, zatvorena jednostrana ploha koja prodire kroz samu sebe, neorijentirana površina bez granice. Dobila je ime po Felixu Kleinu (1849.-1925.), njemačkom matematičaru.

  Zadatak 1.

  Nakon izrade Möbiusove trake, istražujući, odgovorite na postavljena pitanja.

  1. Nacrtajte olovkom neprekinutu liniju duž trake. Što primjećujete? Što ako je počnete bojiti jednom bojom bez prekida?
  2. Razrežite traku jedanput po dužini, paralelno s rubom. Što se dobije? A što ako je više puta razrežete?
  3. Za traku kojoj ste jedan kraj samo jedanput zarotirali za 180 ° kažemo da ima jedan poluokret. Napravite traku koja će imati neparan broj poluokreta. Što dobijete ako je jedanput razrežete?
  4. Što dobijete kada razrežete traku koja ima paran broj poluokreta?

  Ako počnemo bojiti traku, ona će cijela biti obojena istom bojom, kao što ćemo, ako povlačimo crtu bez prekida, opet doći u početnu točku. Traka se rezanjem neće raspasti, nego će prijeći u užu dvostranu plohu.


  Tetraedar

  Tetraedar (pravilna trostrana piramida) jedan je od pet pravilnih konveksnih poliedara. Proučimo ga detaljnije kao prostorni analogon trokuta.

  Zadatak 2.

  1. Trokut je najmanji konveksni skup ravnine koji sadrži točke koje su . Tetraedar je najmanji konveksni skup prostora koji sadrži   točke koje su .

   null
   null
  2. Kako se zove dužina koja spaja vrh i polovište suprotne stranice trokuta?

   null
   null
  3. Težišnica tetraedra dužina je koja spaja   tetraedra i težište  .

   null
   null
  4. Težišnice se sijeku u težištu trokuta, odnosno tetraedra. Težište dijeli težišnicu od vrha trokuta u omjeru  .
   Težište dijeli težišnicu od vrha tetraedra u omjeru  .

   null
   null

  Ponovimo odnose točaka, pravaca i ravnina u prostoru. Skicirajmo tetraedar A B C D te mu odredimo težišta svih strana (kao u interaktivnom predlošku).

  Koristite se interaktivnim predloškom kako biste grafički predočili pitanja u nastavku. S alatima ponuđenima u predlošku nacrtajte pravce i ravnine koji se traže u zadatku te odredite njihova sjecišta.

  Povećaj ili smanji interakciju

  Zadatak 3.

  1. U kojem položaju su pravci A B i C D ?

   null
   null
  2. Neka su E , F , G i H   redom težišta pripadajućih strana tetraedra A B C , A B D , B C D i A C D . Što se dobije kada se spoje dobivena težišta?

   null
   null
  3. Jesu li točke F , G , H   komplanarne?

   null
   null
  4. U kojem se međusobnom položaju nalaze ravnine A B C i F G H ?

   null
   null
  5. U kojem se međusobnom položaju nalaze ravnine E F H i B C D ?

   null
   null
  6. U kojem se međusobnom položaju nalaze ravnine E F H i A B C ?

   null
   null
  7. U kojem se međusobnom položaju nalaze presjek ravnina A B C i E F H   te pravac B C ?

   null
   null
  8. U kojem se međusobnom položaju nalaze pravci A B i C D ?

   null
   null
  9. Jesu li točke E , F , G i H komplanarne?

   null
   null
  10. U kojem se položaju nalazi pravac D E u odnosu na ravninu E F H ?

   null
   null

  Povezani sadržaji

  Tetraedarski oblik molekule metana

  Tetraedar, osim što je kroz povijest bio značajan matematičarima i filozofima (od Platona  koji ga povezuje s vatrom preko Keplera koji ga smješta u Sunčev sustav pa do danas), izuzetno je značajan i kemičarima. Tetraedarski je model ugljikova atoma, tj. "lijevi" i "desni" raspored četiriju različitih skupina oko središnjeg ugljikovog atoma. Na slici je molekula metana CH 4 , bezbojnog plina. Vrhovi tetraedra predstavljaju atome vodika (svi spojeni na atom ugljika koji se nalazi u težištu tetraedra), a njihove kovalentne veze dio su težišnica tetraedra. Metan je najjednostavniji ugljikovodik. Kut između kovalentnih veza iznosi 109.5 ° . Provjerite postoji li odstupanje od kuta pravilnog tetraedra.

  Od nastavnika iz kemije saznajte više o takvim spojevima. Istražite što su to Platonovi ugljikovodici (molekularne reprezentacije pravilnih poliedara) i može li ih se naći u prirodi.

  Zadatak 4.

  Tetraedar s istaknutim kutom pri vrhu težišta T trokuta ATD

  Neka je T težište tetraedra A B C D . Izračunajte kut pri vrhu T trokuta A T D   (kao na slici).

  Uočite trokut A E D . Izračunajte njegov kut pri vrhu D  pomoću definicije sinusa pravokutnog trokuta. Duljina stranice A E ¯ dvije je trećine duljine težišnice (točka E   je težište trokuta A B C ). Težišnica je jednaka a 3 2 .

  D = 35 ° 15 ' 52 "

  α = 180 ° - 2 · D = 109 ° 28 ' 16 ' '


  Zadatak 5.

  Pogledajte još jedanput sliku prethodnog zadatka i odgovorite na sljedeća pitanja.

  1. U kojoj ravnini određenoj s trima točkama leži kut α ?

   null
   null
  2. Koje su ravnine okomite na ravninu A E D ?

   null
   null

  Pravilni poliedri

  Izradi vježbu

  Izrađeni pravilni poliedri s opisom na zidu učionice
  Pravilni poliedri

  Pronađite na internetu mreže pravilnih poliedara i u razredu napravite poliedre različitih veličina i oblika. Osim klasične izrade geometrijskih tijela, možete se iskušati u tehnici origamija. Proučite i pripremite materijale zajedno s predmetnim nastavnicima i napravite izložbu svojih radova u školi. Pogledajte kako to izgleda u jednoj učionici 2. razreda.

  Kutak za znatiželjne

  Četiri Kepler-Poinsotova poliedra
  Kepler-Poinsotovi poliedri

  Nekoliko kratkih crtica o pravilnim poliedrima.

  ...i na kraju

  Upoznali smo se s temeljnim pojmovima prostora, vidjeli koliko smo usko povezani s tim pojmovima - što u znanosti, umjetnosti, filozofiji, geografiji i povijesti, a što u svakidašnjem životu. Geometrijska tijela i odnosi među njima nas okružuju, moramo ih samo prepoznati. Kada idete na izlet, u prirodu s razredom ili na putu od kuće do škole,  osvrnite se oko sebe, uočite različite geometrijske oblike. Fotografirajte ih i pripremite za sljedeće module povezane s geometrijom prostora. Naučit ćemo računati obujmove tijela, njihove površine, odnose među njihovim veličinama te kako to primijeniti u svijetu koji nas okružuje. Tako ćete znati izračunati neke veličine za geometrijska tijela koja ste uočili promatrajući prirodu. Pogledajte što su, istražujući svijet, pronašli učenici Srednje škole Čazma.