x
Učitavanje

6.3 Veza eksponencijalne i logaritamske funkcije

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Slika zvučnika

Sjećate se Eminog rođendana? Za dobru atmosferu na zabavi potrebno je i dobro ozvučenje. Stoga je Ema nabavila stereo sustav snage 300 W . U jednom trenutku glazba je pojačana na desetinu nominalne snage sterea ( 30 W ). Kako je korisnost (dio električne energije koji se pretvori u zvuk) zvučnika 10 % , što i nije tako loše, izlazna snaga zvuka dosegnula je 3 W . Zvučnici su na podu, a Ema je od njih bila udaljena jedan metar. Što mislite, koliki je intenzitet zvuka bio i je li bilo pametno naći se u tom trenutku samo jedan metar od zvučnika? Na kojoj bismo udaljenosti od zvučnika trebali biti da relativna razina intenziteta zvuka bude na razini normalnog razgovora, oko 60 dB ? Znate li koja je granica boli prouzročene zvukom? Kako se širi zvuk? Kakve sve to ima veze s logaritmima i eksponencijalnom funkcijom? Istražimo!

Graf inverzne funkcije

Zadatak 1.

Neka je funkcija f : A B i njoj inverzna funkcija g : B A .

 1. Što je skup A ? (Više odgovora je točno.)

  null
  null
 2. Što je skup B ? (Više odgovora je točno.)  

  null
  null
 3. Da bi funkcija f   imala inverznu funkciju, treba biti  .

  null
  null
 4. Za funkcije f i g kažemo da su inverzne ako za x A , y B i f x = y vrijede sljedeće tvrdnje:

  null
  null
 5. Uparite međusobno inverzne funkcije.

  f x = log a x   ​
  f - 1 x = log b x   ​
  f x = b x   ​
  f - 1 x = 10 x   ​
  f x = log x   ​
  f - 1 x = ln x   ​
  f x = log 2 x   ​
  f - 1 x = a x   ​
  f x = e x  
  f - 1 x = 2 x  
  null
  null

Grafovi inverznih funkcija međusobno su simetrični s obzirom na simetralu 1. i 3. kvadranta, odnosno pravac y = x .

Ako točka x , y pripada grafu funkcije f , tada točka y , x pripada grafu funkcije f - 1 .

Primjer 1.

Nacrtane zadane točke i njihove simetrične u odnosu na pravac y=x

Nacrtajmo u koordinatnom sustavu točke 1 2 , 1 4 , 1,1 i 2,4 . Kojom je formulom zadana funkcija koja prolazi danim točkama?

Zatim nacrtajmo njima simetrične točke u odnosu na pravac y = x   (zamijenimo mjesta apscisi i ordinati).

Po definiciji, te točke pripadaju grafu funkcije inverzne funkciji f .

Točke su samo zamijenile koordinate, x , y y , x . Dobili smo simetrične uređene parove.

Zajedničke točke inverznih funkcija leže na pravcu y = x .

Od eksponencijalnoga do logaritamskoga grafa

Zadatak 2.

Kojoj funkciji pripadaju zadane točke grafa?

1 4 , - 2 , 1 2 , - 1 , 1,0 , 2,1 , 4,2
f x = 1 2 x
4 , - 2 , 2 , - 1 , 1,0 , 1 2 , 1 , 1 4 , 2
f x = log 2 x
- 2,4 , - 1,2 , 0,1 , 1 , 1 2 , 2 , 1 4
f x = 2 x
- 2 , 1 4 , - 1 , 1 2 , 0,1 , 1,2 , 2,4
f x = log 1 2 x

 

null

Primjer 2.

Padajuću eksponencijalnu funkciju i njezin inverz  iz prethodnog zadatka nacrtajmo na papiru s pomoću zadanih točaka.

Dakle, potražimo takve točke gdje za rastuće apscise ordinate padaju. To su grafovi funkcija s bazom 0 < a < 1 : y = log 1 2 x i y = 1 2 x .

Koristimo se tablicom eksponencijalne funkcije (čije vrijednosti je lakše izračunati). Zatim samo zamijenimo mjesta koordinatama.

x   - 2 - 1 0 1 2 y = log 1 2 x
y = 1 2 x   4 2 1 1 2   1 4   x
Par inverznih funkcija s bazom manjom od jedan (padajuće)

Zadatak 3.

Nacrtajte na papiru analogno drugi par inverznih funkcija baze a = 2 iz prethodnog zadatka. Provjerite jesu li točke, odnosno grafovi, simetrični u odnosu na pravac y = x .

Par inverznih funkcija s bazom većom od jedan (rastuće)

Što povezuje eksponencijalnu i logaritamsku funkciju, pogledajte u sljedećoj animaciji.

Zadatak 4.

Sljedeće logaritamske funkcije nacrtajte na papiru s pomoću tablice točaka pripadajućih eksponencijalnih funkcija.

 1. f x = log 3 x
 2. g x = log 2 3 x  
Grafičko i tablično rješenje dvije logaritamske funkcije iz zadatka.

Sličnosti i razlike inverznih grafova

Zadatak 5.

Koliko ste zapamtili svojstva eksponencijalne funkcije f x = a x , a R + \ 1 ?

 1. Domena funkcije f   je
   
  , a kodomena (odnosno slika)
   
  .

  R
  0 , +

  null
  null
 2. Zajednička točka svim eksponencijalnim funkcijama je uređeni par .
  null
  null
 3. Za a > 1 eksponencijalna funkcija  , a za 0 < a < 1 funkcija .

  null
  null
 4. Asimptota eksponencijalne funkcije je .

  null
  null
 5. Funkcije f x = a x i g x = 1 a x  su simetrične s obzirom na .

  null
  null
Grafovi inverznih funkcija s osi simetrije
a > 1
Grafovi inverznih funkcija s osi simetrije 0<a<1

 

Zadatak 6.

Uz pomoć ovih grafičkih prikaza eksponencijalne i logaritamske funkcije s istim bazama (na prvom grafu je baza veća od jedan, a na drugom između nula i jedan), ponovite svojstva logaritamske funkcije.

 1. Neka je f x = log a x inverzna funkcija funkcije g x = a x , za a R + \ 1 . Odgovorite na sljedeća pitanja:
  Domena funkcije f je
   
  , a kodomena
   
  .

  0 , +
  R

  null
  null
 2. Zajednička točka svim grafovima logaritamskih funkcija je točka .
  Za x = a vrijedi log a a =   .
  null
  null
 3. Ako eksponencijalna funkcija pada, tada za x 1 , x 2 > 0 vrijedi

  null
  null
 4. Logaritamska funkcija raste ako je a   .

  null
  null
 5. Asimptota logaritamske funkcije je . Os simetrije logaritamske i eksponencijalne funkcije je . Logaritamske funkcije s recipročnom bazom simetrične su s obzirom na

  null
  null
 6. Ako točka a , b pripada grafu eksponencijalne funkcije, koja točka pripada grafu pripadajuće logaritamske funkcije?

  null
  null

Praktična vježba

U sljedećoj interakciji usporedite logaritamske funkcije s obzirom na različite baze. Nacrtan je prirodni logaritam. Mijenjajući bazu promatrajte što se događa s grafovima logaritama čije baze su veće, odnosno manje od broja e . Interakcija je napravljena tako da se istovremeno prikazuju grafovi pripadajućih inverznih funkcija. Pokušajte po analogiji s eksponencijalnom funkcijom utvrditi kad funkcija brže raste (kad je strmija). Uzmite u obzir to da su grafovi simetrični s obzirom na pravac y = x . Na logaritamskim grafovima nalaze se točke koje možete pomicati te uspoređivati vrijednosti koordinata.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 7.

Usporedite grafove logaritamskih funkcija različitih baza pa odgovorite na sljedeća pitanja.

 1. Kad je graf eksponencijalne funkcije ​ y = 10 x strmiji (brže raste) od eksponencijalne funkcije baze e ?

  null
  null
 2. Vrijedi li i za pripadajuću logaritamsku funkciju baze 10 da je strmija od grafa prirodnog logaritma za pozitivne realne brojeve?

  null
  null
 3. Odaberite u interakciji logaritam baze 2 , pomaknite dane točke na oba logaritamska grafa u točke s jednakim apscisama većim od jedan (npr. x = 4 ).

  Čija je ordinata veća?

  null
  null
 4. Za x > 1 , raste li brže prirodni logaritam od logaritma s bazom 2 ?

  null
  null
 5. Sad odaberite neku točku s apscisom između nula i jedan te povećavajte x na tom intervalu. Koji logaritam brže raste?

  null
  null
 6. Povežite točne tvrdnje.

  log 2 x > ln x  
  log 2 x < ln x  
  null
  null
 7. Odaberite bazu a = 0.2 . Promatrajte točku s apscisom između 0 i 1 (npr. x = 0.6 ). Kako se ponaša ordinata te točke (vrijednost funkcije) kad baza raste prema 1 . Koja je tvrdnja točna?

   

  null
 8. Usporedite za danu apscisu vrijednosti logaritama različitih baza.
  log 0.2 4 log 0.4 4
  log 0.2 0.4 log 0.4 0.4
  log 2 0.4 log 4 0.4
  log 2 4 log 4 4

  null

Što povezuje potenciju i logaritam?

Primjer 3.

Prikažimo u eksponencijalnom zapisu logaritam log 4 64 = x .

Iskoristimo poznatu vezu između eksponencijalnog oblika i logaritma: log a y = x a x = y  .

Sad imamo: 4 x = 64 4 x = 4 3 x = 3 , ​pa je rješenje zadatka y = 4 3 .

Zapišimo kraće, bez nepoznanica: logaritam log 4 64 ima eksponencijalni zapis 4 3 .

U skladu s tim oznakama riješite sljedeći zadatak.

Zadatak 8.

Odredite eksponencijalni zapis sljedećih logaritamskih izraza.

 1. log 3 81

  null
  null
 2. log 5 125

  null
  null
 3. log 2 16

  null
  null

Primjer 4.

Prikažimo u logaritamskom zapisu potenciju y = 4 3 .

Kako je 4 3 = 64 log 4 64 = 3 , rješenje zadatka je x = log 4 64 .

Zapišimo kraće: potencija 4 3 ima logaritamski zapis log 4 64 .

U skladu s tim oznakama riješite sljedeći zadatak.

Zadatak 9.

Odredite logaritamski zapis sljedećih eksponencijalnih izraza.

 1. 3 4

  null
  null
 2. 2 6

  null
  null
 3. 7 2

   

   

Primjer 5.

Pojednostavnimo izraze.

 1. 5 log 5 11
 2. log 2 16 x

U ovim zadacima primijenimo pravilo inverznih funkcija, koje se poništavaju kad funkcije djeluju jedna na drugu.

 1. 5 log 5 11 = 11
 2. log 2 16 x = log 2 2 4 x = log 2 2 4 x = 4 x

Ovdje smo primijenili i pravilo potenciranja potencije.

Zadatak 10.

 1. Pojednostavnite izraze.
  8 log 8 4 =  
  5 log 5 1 =
  9 log 9 81 =  
  null
  null
 2. log 6 36 x

  null
  null
 3. log 3 27 x  

  null
  null
 4. log 8 64 x

  null
  null

Kutak za znatiželjne

Pronađimo inverz zadane logaritamske krivulje y = ln 1 2 x .

Postupak traženja inverza:

1. korak: zamijenimo oznake x i y . (Uređeni par ( x , y )   kod inverznoga grafa prelazi u ( y , x ) .

x = ln 1 2 y  

2. korak: transformiramo jednadžbu tako da y dobijemo na lijevoj strani.

e x = 1 2 y / · 2 y = 2 e x

Zadatak 11.

Potražite inverze sljedećih logaritamskih krivulja.

 1. y = ln x - 1

  null
  null
 2. y = 2 ln x - 4

  null
  null
 3. y = log x + 3

  null
  null
 4. y = log 2 x 3  

  null
  null

Nakon što smo ponovili logaritamsku i eksponencijalnu funkciju, pokušajmo riješiti Emin problem udaljenosti od zvučnika. Je li glazba bila preglasna?

Decibeli i logaritmi

Zanimljivost

Bel, mjerna jedinica kojom se izražava logaritam omjera istovrsnih veličina, dobila je ime po Alexanderu Grahamu Bellu (1847.-1922.), američkom fizičaru i izumitelju škotskog porijekla.

Bel je iznimno dopuštena jedinica izvan SI sustava. Rabi se za izražavanje razine signala u odnosu na neku referentnu vrijednost.

Povezani sadržaji

Zvučni val se širi prostorom kuglasto (u svim smjerovima) od izvora zvuka do točke mjerenja. Registriramo zvukove različitog intenziteta, od praga čujnosti ( I 0 = 10 - 12 W/m ) do granice boli ( 1 W/m 2  ). Intenzitet zvuka je omjer snage zvuka (u Wattima) i veličine površine na kojoj taj intenzitet djeluje (u četvornim metrima).

Izračunajmo intenzitet zvuka iz naših zvučnika snage P = 3 W , ako se zvuk širi u smjeru polukugle (jer su zvučnici na podu) na udaljenosti 1 m . Najprije izračunajmo površinu polusfere polumjera 1 m , A = 2 r 2 π = 2 · 1 · π = 6.28 m 2 .

Tada je intenzitet zvuka I = P A = 3 W 6.28 m 2 = 0.48 W/m 2 . Koliko je to decibela?

Decibel je veličina koju čini logaritam odnosa dvaju intenziteta. Odnosno tako definirana veličina je bel, a u uporabi je deset puta manja jedinica - decibel.

Broj decibela računa se prema formuli: L = 10 log I I 0 , gdje je I 0 prag čujnosti.

Izračunajmo s pomoću džepnog računala relativnu razinu intenziteta zvuka u decibelima koju su proizveli novi zvučnici.

L = 10 log I I 0 = 10 log 0.48 W/m 2 10 - 12 W/m 2 117 dB

Još uvijek ne znamo koliko smo daleko od granice boli. Odredimo granicu boli u dB ako znamo da je I = 1 W/m 2 .

L = 10 log I I 0 = 10 log 1 W/m 2 10 - 12 W/m 2 = 120 dB

Dakle, bilo je blizu granice boli. Naučimo nešto o tome da nam se ne dogodi što i Emi te da se navrijeme udaljimo od izvora takvog zvuka. Ili još bolje, da i ne pojačavamo toliko glazbu, pogotovo ako imamo slušalice u ušima.

Primjer 6.

Odgovorimo na pitanje iz uvoda. Na kojoj udaljenosti od zvučnika trebamo biti da relativna razina intenziteta zvuka bude 60 dB ?

Uz pomoću džepnog računala lako smo došli do rezultata u dB kad je zadan intenzitet zvuka. Međutim, kako doći do jačine zvuka u W/m 2 kad nam je zadan relativan intenzitet zvuka u dB ?

L = 10 log I I 0 60 d B = 10 log I 10 - 12 6 = log I · 10 12

Uvrštavanjem poznatih veličina dobili smo nepoznanicu iza znaka logaritma. Riješimo se logaritma tako da primijenimo a x = y x = log a y .

6 = log I · 10 12 I · 10 12 = 10 6 I = 10 - 6 W/m 2

Uvrstimo I u formulu za intenzitet zvuka.

I = P A 3 W A m 2 = 10 - 6 W/m 2 A = 3 · 10 6 m 2

Konačno, udaljenost ćemo dobiti iz formule za površinu polusfere polumjera r m .

A = 2 r 2 π 2 r 2 π = 3 · 10 6 r 2 = 3 · 10 6 2 π = 477 465 r = 691 m .

Da bi čuli zvuk relativne razine intenziteta 60 dB moramo se odmaknuti od zvučnika oko 700 metara.

Kutak za znatiželjne

Izvedite formulu za jačinu zvuka, I u W/m 2 , ako je relativan intenzitet zvuka u dB dan formulom L = 10 log I I 0 , I 0 = 10 - 12 W/m 2 . Izračunajte sami razinu glasnoće različitih zvukova u W/m 2 ako je zadan L , relativan intenzitet zvuka u dB .

zvuk intenzitet zvuka u dB
prag čujnosti 0
šuškanje lišća 10
šapat 20
govor 60
gradski promet 80
zvuk sirene 100
prag boli 120
mlazni avion 130

I = 10 - 12 · 10 L 10 = 10 L 10 - 12 .

Rješenja za I u W/m 2 su redom: ​ 10 - 12 , 10 - 11 , 10 - 10 , 10 - 6 , 10 - 4 , 10 - 2 , 10 0 , 10 .


Projekt

Istražite više o grani fizike koja se zove akustika, pojmu jakosti zvuka i ostalim osnovnim akustičnim pojmovima. Pokušajte otkriti kolika je jakost zvuka u kafiću koji posjećujete s prijateljima te kolika je dopuštena buka u ugostiteljskim objektima. Postoji li instrument za mjerenje jakosti zvuka, odnosno buke (zvukomjer, fonometar)? Kakve su moguće posljedice čestog boravka u buci? Potražite još neke aktualnosti i zanimljivosti vezane uz dopuštenu razinu buke i sl. Na stranicama projekta GEL (Gimnazijski ekološki laboratorij, Zaštita okoliša i održivi razvoj zavičaja) u pojmovniku potražite definicije pojmova kao što su zvukomjer, buka i sl. Nakon istraživanja prezentirajte svoj rad učenicima i nastavnicima svoje škole.

Primjer 7.

Iskoristimo podatke o jakosti zvuka i pokušajmo ih smjestiti u koordinatni sutav tako da dobijemo graf logaritamske funkcije. U kakvoj su vezi logaritamska i eksponencijalna funkcija s jakosti zvuka?

Koje podatke ćemo staviti na os apscisu (što je argument logaritamske funkcije), a koje na os ordinatu da bismo dobili logaritamsku funkciju? Nacrtajmo je na papiru.

Graf logaritamske funkcije L(I) s označene 4 točke

Logaritamska funkcija je L I = 10 log I 10 - 12 , gdje je L razina intenziteta zvuka (na osi ordinana), I jakost zvuka (na osi apscisa), a I 0 = 10 - 12 W/m 2 , prag čujnosti, je konstanta.

Zbog velikih razlika u vrijednostima prilagodimo koordinatni sustav (Os x : Os y = 10 : 1 ).

Pomnožimo argument s I 0 I · 10 - 12  radi preglednosti, pa nam uz prilagodbe graf izgleda kao na slici.

Uočite: ako je jakost zvuka 10 - 9 W/m 2 , kolika je razina intenziteta u dB ?


Zadatak 12.

Kako bi izgledao graf eksponencijalne funkcije istog problema? Što nam je sada na osi apscisa (što je varijabla eksponencijalne funkcije), a što na osi ordinata? O kojoj eksponencijalnoj funkciji se radi?

Eksponencijalni graf ovisnosti jakosti o relativnom intenzitetu zvuka.

Iskoristimo znanje o inverznim funkcijama, zamijenimo koordinatne osi, a pripadajući graf će biti graf eksponencijalne funkcije simetričan logaritamskoj funkciji s obzirom na pravac y = x .


Crtanje logaritma y = log a x - x 0 + y 0

Primjer 8.

Nacrtajmo krivulju ​ y = log 2 x - 1 .

Odredimo tablicu vrijednosti tako da za x odaberemo takve brojeve za koje znamo izračunati logaritam i za koje je on definiran.

x 5 4 3 2 2 5 9
y = log 2 x - 1 - 2 - 1 0 2 3

Odmah vidimo da x = 1 ne može biti, zbog log 2 1 - 1 = log 2 0 , što nije definirano. Stoga odaberemo brojeve veće od 1 , takve da kao argument dobijemo potenciju broja 2 .

To su npr. brojevi 5 4 , 3 2 , 2,5,9 . Kad im oduzmemo 1 , dobijemo potencije broja 2 .

Nacrtajte krivulju na papiru. Ima li ova logaritamska funkcija asimptotu?

Koji je pravac asimptota te krivulje?

Graf logaritma iz primjera s dobivenim točkama.

Asimptota je pravac x = 1 . Nacrtajte ga na svojemu grafu u bilježnici.


Zadatak 13.

Nacrtajte na papiru krivulju ​ y = log 1 2 x + 2 s pomoću tablice vrijednosti. Nacrtajte asimptotu i napišite njezinu jednadžbu.

Logaritamska krivulja s tablicom i točkama.

Primjer 9.

Nacrtajmo na papiru krivulju ​ y = log 2 x - 1 .

Uočimo najprije razliku između ove krivulje i krivulje iz prethodnog primjera. Ovdje je argument x , a vrijednost funkcije se umanjuje za 1 . Napravimo tablicu vrijednosti i nacrtajmo krivulju. Točkama iz tablice elementarnog logaritma baze dva umanjimo ordinatu za 1 .

Nacrtajte logaritamsku krivulju i odredite joj asimptotu.

Logaritamski graf iz primjera s tablicom i točkama.

Zadatak 14.

Nacrtajte na papiru krivulju ​ y = log 3 x + 2 s pomoću tablice vrijednosti. Nacrtajte asimptotu i napišite njezinu jednadžbu.

Logaritamski graf iz zadatka s tablicom i točkama.

Kutak za znatiželjne

U sljedećoj interakciji pokušajte otkriti što se događa s grafom logaritamske funkcije y = log a x - x 0 + y 0   kad mu mijenjamo bazu a , x 0 i y 0 .

Poigrajte se pomacima, proučite kako se graf mijenja, pomičite zelenu točku da otkrijete koordinate nekih specijalnih točaka grafa, a zatim odgovorite na pitanja u nastavku.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 15.

 1. Ako je x 0 > 0 , graf funkcije f x = log a x - x 0 + y 0 dobivamo pomakom grafa funkcije  f x = log a x + y 0 u smjeru   .

  Nadalje, ako je y 0 < 0 , graf funkcije f x = log a x - x 0 + y 0 dobivamo pomakom grafa funkcije f x = log a x - x 0 u smjeru    .

  null
  null
 2. Asimptota funkcije f x = log a x - x 0 + y 0 ima jednadžbu

  null
  null
 3. Ima li graf logaritamske funkcije f x = log a x - x 0 + y 0 uvijek nultočku, odnosno siječe li os apscisu?

  null
  null
 4. Siječe li graf logaritamske funkcije f x = log a x - x 0 + y 0 uvijek os ordinatu?

  null
  null
 5. Mijenja li graf logaritamske funkcije f x = log a x - x 0 + y 0   brzinu rasta, odnosno pada, kako se mijenjaju x 0 i y 0 ?

  null
  null

Zadatak 16.

Nacrtajte na papiru logaritamsku funkciju f x = log 1 2 x + 1 + 3  tako da najprije s pomoću tablice dobijete graf y = log 1 2 x , odredite x 0 i y 0  te dobivene točke pomaknete za zadane pomake po osi apscisa za x 0  i po osi ordinata za y 0 .

Provjerite rješenje prethodnom interakcijom. Uočite u kojim točkama krivulja siječe koordinante osi (kako ćete izračunati te točke?) i koja je jednadžba asimptote dobivene krivulje.

Grafički prika logaritma iz zadatka s točkama pomaka

Logaritamski graf programom dinamične geometrije

Iskoristimo mogućnost uporabe računalne opreme i pojednostavnimo crtanje logaritamskoga grafa programom dinamične geometrije (GeoGebrom).

U nastavku je predložak s pomoću kojega možemo nacrtati bilo koji graf. Kako smo se već susretali s GeoGebrom, neće biti problem nacrtati i logaritamsku funkciju. ​

Izgled GGB ekrana nakon unosa opisanih naredbi

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 17.

Nacrtajte u GeoGebri s pomoću prethodnog predloška funkciju f x = log 1.8 x + 1.8 - 3 i odgovorite na sljedeća pitanja.

 1. Odredite tok funkcije f x = log 1.8 x + 1.8 - 3 .

  null

   

 2. Odredite domenu funkcije.

  null
 3. Odredite jednadžbu asimptote funkcije.

  null
  null
 4. Koordinate sjecišta krivulje i osi apscisa su (zaokruženo na dvije decimale, a za decimalan broj, ako postoji, upotrijebite točku) , a koordinate sjecišta krivulje i osi ordinata su

   

Zanimljivost

U većini znanosti nova generacija ruši ono što su prethodne sagradile. Jedino u matematici svaka generacija gradi novi kat na staroj strukturi.

Hermann Hankel (1839.-1873.), njemački matematičar

...i na kraju

U ovoj jedinici vidjeli smo isprepletenost i povezanost eksponencijalne i logaritamske funkcije, kako grafičke tako i analitičke. Ono što sigurno možemo reći jest to da nam je nova tehnološka revolucija omogućila puno brži rad s takvim funkcijama nego što je to bilo kad su one otkrivene kako bi se pojednostavnilo računanje s velikim brojevima. Uporabom današnje moderne tehnologije ne možemo se oteti dojmu da prvotna svrha logaritama zbog toga gubi smisao, te se s pravom možemo zapitati čemu onda logaritmi?

Otkad su otkriveni (17. st.), logaritmi su našli primjenu u mnogim područjima života (razina intenziteta zvuka, ph vrijednost otopine, intenzitet potresa, radioaktivni raspad, astronomija, prirodne pojave, stanovništvo, kamatni račun, Newtonov zakon hlađenja, ...), o čemu ćete više govoriti u sljedećim jedinicama.

Otkriće logaritma skratilo je astronomima rad, istodobno im produljivši život.

Pierre Simon de Laplace (1749.-1827.), francuski matematičar i astronom

Idemo na sljedeću jedinicu

6.4 Računanje s logaritmima