x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1

Spoji trigonometrijske vrijednosti šiljastih kutova danog trokuta s pripadnim omjerima.

Pravokutni trokut KLM

sin ρ
l m   
tg ω   ​
k l   
cos ρ
k m   
ctg ω
l k   ​
null
null
2
Odredite trigonometrijske vrijednosti za kut od 48 ° 48 ' 48 " zaokružene nazaokružene na četiri decimale.

sin 48 ° 48 ' 48 " =  
cos 48 ° 48 ' 48 " =
tg 48 ° 48 ' 48 " =   ctg 48 ° 48 ' 48 " =
null
null
3
Odredite šiljasti kut α ako je sin α = 0.25 .
α =   °    '   ​ "   ​
null
null
4
Odredite šiljasti kut α ​ ako je tg α = 8.5 .
α =   °    '    "   
null
null
5
Jedinični kvadrat
Koristeći se slikom kvadrata, odredite​ sin 45 ° . Rješenje zapišite u decimalnom obliku.
Koliko iznosi tg 45 ° ?
null
null
6
Izraz ​ 1 - 2 cos 2 α sin α cos α jednak je izrazu:
null
null
7

Trigonometrijske vrijednosti šiljastih kutova u pravokutnom trokutu jednake su za sve slične trokute.

null
null
8

Ako je​ cos β = 2 5 i c = 10 cm , onda je b = 4 cm .

null
null
9

Vrijednosti kosinusa šiljastog kuta mogu biti veće od 1 .

null
null
10

Točna vrijednost​ cos 30 ° može se izračunati s pomoću jednakostraničnog trokuta.

null
null
11
Ako je​ sin α = 3 4 , a hipotenuza pravokutnog trokuta iznosi 6 cm , odredite duljine kateta zaokružene na dvije decimale.
a =   cm
b =     cm
null
null
12

Nepoznata duljina x  dužine D E -  u jednakostraničnom trokutu prikazanom na slici iznosi:

Jednakostranični trokut

null
null
13
Jedna osnovica jednakokračnog trapeza jednaka je 6 , a druga je cjelobrojno rješenje kvadratne jednadžbe​ x 2 - 3 2 x - 1 = 0 . Površina trapeza je 8 3 . Odredite krak b i kut uz osnovicu α u stupnjevima.
 b =
α =   
null
null
14
Kolika je površina pravilnog peterokuta upisanog kružnici polumjera 10 cm ?
null
null
15
S prozora na visini od 20  metara vrh susjedne zgrade vidi se pod kutom od 20 ° , a s tla ispod prozora pod kutom od 58 ° . Koliko je visoka zgrada? Rezultat zaokružite na metre.
null
null
16
U trenutku kad Sunčeve zrake padaju na Zemlju pod kutom od 80 ° sjena Burj Khalife je dugačka 146  metra. Koliko je visoka ta zgrada?
null
null
ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje