x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1

Rasporedi geometrijska tijela prema vrsti.

 Valjak

 Uglata

Obla

null
null
2

 Valjak je geometrijsko tijelo omeđeno s

 
usporedna
 
kruga koje nazivamo
 
valjka te valjkastom plohom koju nazivamo
 
. Pravac koji prolazi središtem baze nazivamo
 
valjka.  Ako je os valjka okomita na ravninu baze, valjak je
 
u suprotnom je
 
.
Stožac je oblo geometrijsko tijelo omeđeno
 
krugom i 
 
.  Krnji stožac je geometrijsko tijelo omeđeno s dva
 
kruga i dijelom
 
.

slična
jednim
sukladna
kosi
os
kružnim isječkom
plaštem
bazom
dva
uspravan
kružnog vijenca

null
null
3

Kugla je skup svih točaka u prostoru čija je udaljenost od neke fiksne točke S   R .

null
null
4

Odredite elemente stošca sa slike.

Elementi stošca

 vrh stošca

os stošca

 polumjer baze

 baza

 izvodnica

 visina

null
null
5

Plašt kosog valjka je pravokutnik.

null
null
6

Jednakostranični valjak je valjak kojem je osni presjek kvadrat.

null
null
7

Osni presjek stošca uvijek je jednakostraničan trokut.

null
null
8

Ako je osni presjek stošca okomit na bazu stošca naziva se karakteristični presjek stošca.

null
null
9

Rotacijom pravokutnika oko dijagonale nastaje

null
null
10

Povežite formule s njihovom namjenom.

Obujam stošca

V = 4 3 R 3 π   ​
Oplošje valjka
O = r π r + s   
Oplošje kugla
O = 4 R 2 π   
Oplošje krnjeg stošca
O = 2 r π r + h   
Obujam valjka

O = r v 2 + r m 2 + s π r v + r m   ​
Obujam krnjeg stošca
V = h π 3 r v 2 + r v r m + r m 2   ​
Obujam kugle
V = 1 3 r 2 π h   
Oplošje stošca
V = r 2 π h   ​
null
null
11

 Jednakostraničnom valjku je površina osnog presjeka​ 256 cm 2 . Odredite oplošje valjka.

null
null
12

Plašt valjka ima površinu ​ 72 π cm 2 , a opseg baze je  12 π cm . Koliko iznosi obujam valjka?

null
null
13

Najveći presjek kugle ima površinu​ 16 π cm 2 . Koliki je obujam te kugle?

null
null
14
Odredite obujam tijela nastalog rotacijom pravokutnika na slici.
Rotacija pravokutnika
π   
null
null
15
U valjkastoj posudi polumjera 10 i visine 100 centimetara nalazi se voda do pola visine. Za koliko centimetara će se podići razina vode u posudi ako u posudu uronimo kuglu promjera 12 centimetara?
null
null
16
Lampa
 Odredite površinu sjenila lampe sa slike ako je opseg gornje baze 1 3 opsega donje.  
null
null
17
Krov je stožastog oblika. Promjer baze stošca iznosi 1000 cm , a kut pri vrhu osnog presjeka je 100 ° . Koliko metara kvadratnih pokrova treba da bi se pokrio krov?
null
null
ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje