x
Učitavanje

8.4 Oplošje i obujam prizme

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Sven želi omotati poklon za svoju sestru Idu. Poklon je stavio u kutiju koja ima oblik kvadra. Širina kutije iznosi 30 cm , duljina 40 cm , a visina 16 cm . Ima papir dimenzija 96 cm puta 140 cm . Je li mu to dovoljno za omatanje poklona? Kolika je najmanja površina papira koja bi bila dovoljna da se prekrije cijela kutija?

Slika prikazuje kutiju zamotanu u ukrasni papir.

 ​

Slika prikazuje mrežu kvadra na papiru za zamatanje s dimenzijama strana prema uputama iz uvodnog zadatka.

Kad bismo razrezali papir potreban za omatanje toga poklona duž bridova kutije, dobili bismo mrežu kvadra. Ukupna je duljina mreže 40 + 30 + 40 + 30 = 140 cm , a ukupna širina 40 + 16 + 40 = 96 cm te točno stane na komad ukrasnog papira koji ima Sven.

Najmanja površina papira potrebna za zamatanje Idina poklona jednaka je zbroju površina šest pravokutnika koji grade mrežu tog kvadra.

p = 16 · 40 + 16 · 30 + 16 · 40 + 16 · 30 + 40 · 30 + 40 · 30 = 2 · ( 16 · 40 + 16 · 30 + 40 · 30 ) = 2 · ( 640 + 480 + 1 200 ) = 2 · 2 320 = 4 640 cm 2  


Od mreže do prizme

Mreža geometrijskog tijela je ravninski prikaz svih ploha koje omeđuju to tijelo.

Mreža n -terostrane prizme je ravninski prikaz pobočja i baza prizme. Mrežu n -terostrane prizme nalazimo tako da prizmu razrežemo duž jednoga bočnog i n - 1 osnovnih bridova na svakoj bazi pa dobiveno razvijemo u ravninu.

Mreža uspravne n -terostrane prizme sastoji se od dvaju sukladnih n -terokuta (baze) i n pravokutnika (pobočki).

Pogledajmo nastanak mreža nekih uspravnih prizmi.

Na sljedećim su slikama prikazane mreže nekih uspravnih prizmi.

Zadatak 1.

Mreža svake uspravne prizme može se prikazati na više različitih načina. Promotrite slike i odgovorite na pitanja.

 1. Koje od sljedećih slika prikazuju mrežu pravilne četverostrane prizme?

  Slika prikazuje moguće mreže prizme iz zadatka.


  Slika prikazuje moguće mreže prizme iz zadatka.

  null
  null
 2. Koje od sljedećih mreža ne prikazuju mrežu pravilne trostrane prizme?

  Slika prikazuje moguće i nemoguće mreže prizme iz zadatka.


  Slika prikazuje moguće i nemoguće mreže prizme iz zadatka.


  null
  null

Oplošje prizme

Slike prikazuju trostranu prizmu i njezinu mrežu.

Uspravna prizma je geometrijsko tijelo omeđeno s dvama međusobno sukladnim n –terokutima (koji pripadaju paralelnim ravninama, a nazivamo ih bazama ili osnovkama prizme) te s n pravokutnika (koje nazivamo pobočkama i koji čine pobočje prizme). Baze i pobočke jednim imenom nazivamo stranama prizme.

Visina uspravne prizme jednaka je duljini njezina pobočnog brida.

Oplošje geometrijskog tijela je zbroj površina svih ploha (strana) kojima je to tijelo omeđeno.

Označimo li površinu baze prizme s B , a površinu njezina pobočja s P , onda ćemo oplošje te prizme izračunati tako da zbrojimo površine obiju baza i površinu pobočja.

O = 2 B + P  

Primjer 1.

Izračunajmo oplošje prizme ako je površina njezine baze 27   cm 2 , a površina njezina pobočja 56.6   cm 2 .

Uvrštavanjem podataka u formulu za oplošje prizme ( O = 2 B + P ) dobivamo da je O = 2 · 27 + 56.6 , tj. da je O = 110.6 cm 2 .


Primjer 2.

Oplošje je neke prizme 316.4   cm 2 , a površina je njezine baze 63   cm 2 . Kolika je površina pobočja te prizme?  

Uvrštavanjem podataka u formulu za oplošje prizme ( O = 2 B + P ) dobivamo da je 316.4 = 2 · 63 + P , odakle je P = 316.4 - 126 = 190.4 cm 2 .

Primjer 3.

Oplošje je neke prizme 178.4   cm 2 , a površina je njezina pobočja 101   cm 2 . Kolika je površina baze te prizme?

Uvrštavanjem podataka u formulu za oplošje prizme ( O = 2 B + P ) dobivamo da je 178.4 = 2 · B + 101 , odakle je 2 · B = 77.4 , tj. B = 38.7 cm 2 .


Zadatak 2.

Primjenjujući formulu za oplošje prizme ( O = 2 B + P ), izračunajte i na crtu upišite odgovarajući broj.

 1. Površina baze prizme iznosi 26.7   cm 2 , a površina njezina pobočja 43.4   cm 2 . Oplošje je te prizme cm 2 .
  null
  null
 2. Oplošje je prizme 215.2   cm 2 , a površina je pobočja 87.4   cm 2 . Površina je baze te prizme cm 2 .
  null
  null
 3. Oplošje je neke prizme 147.6   cm 2 , a površina je baze 47.1   cm 2 . Površina je pobočja te prizme cm 2 .
  null
  null

Zadatak 3.

S pomoću sljedeće aktivnosti uvježbajte računanje oplošja prizme.

Povećaj ili smanji interakciju

Obujam (volumen) prizme

U sljedećem video sadržaju pogledajte kako obujam (volumen) izmjeriti menzurom.

Mjerenje volumena

Zadatak 4.

Slika prikazuje kornjaču izgrađenu od jediničnih kockica.

Katja jako voli kornjače i izrađuje ih od plastičnih kockica dimenzija 1 cm × 1 cm × 1 cm . Takve kockice imaju volumen 1   cm 3 i nazivamo ih jediničnim kockicama. Koliko joj je jediničnih kockica potrebno kako bi napravila jednu kornjaču?

Katji je potrebna 51 jedinična kockica.


Pod volumenom geometrijskog tijela podrazumijevamo veličinu prostora koje to tijelo zauzima.

Slika prikazuje prizmu s osjenčanom bazom.

Volumen prizme jednak je umnošku površine baze i visine prizme.  

Označimo li s B površinu baze, a s h visinu prizme, za njezin volumen vrijedi

V = B · h

Primjer 4.

Izračunajmo volumen prizme ako je površina baze te prizme jednaka 14.5   cm 2 , a visina 3.2   cm .

Uvrštavanjem zadanih podataka u formulu za volumen prizme ( V = B · h ) dobivamo V = 14.5 · 3.2 , odakle dobivamo da je V = 46.4 cm 3 .


Primjer 5.

Izračunajmo površinu baze prizme ako je obujam te prizme jednak 164.7   cm 3 , a visina 4.5   cm .

Uvrštavanjem zadanih podataka u formulu za volumen prizme ( V = B · h ) dobivamo 164.7 = B · 4.5 , odakle dobivamo da je B = 164.7 : 4.5   , tj. da je B = 36.6   cm 2 .


Primjer 6.

Izračunajmo visinu prizme ako je njezin obujam jednak 900.48   cm 3 , a površina baze 107.2   cm 2 .

Uvrštavanjem zadanih podataka u formulu za volumen prizme ( V = B · h ) dobivamo 900.48 = 107.2 · h , odakle dobivamo da je h = 8.4   cm .


Zadatak 5.

Primjenjujući formulu za volumene prizme ( V = B · h ), izračunajte i na crtu upišite odgovarajući broj.

 1. Površina je baze uspravne prizme 24.5   cm 2 , a njezina je visina 6.4   cm . Volumen te prizme iznosi cm 3 .
  null
  null
 2. Volumen je neke prizme 234.36   cm 3 , a površina je njezine baze 37.8   cm 2 . Visina je te prizme ​   cm .
  null
  null
 3. Volumen je neke prizme 467.25   cm 2 , a njezina je visina 7.5 cm . Površina je baze te prizme cm 2 .  
  null
  null

Zadatak 6.

S pomoću sljedeće aktivnosti uvježbajte računanje volumena (obujma) prizme.

Povećaj ili smanji interakciju

Prizme oko nas

Zadatak 7.

Slika prikazuje rezač koji reže sir.

Prodavač u prodavaonici mješovite robe reže sir koji ima oblik kvadra. Kakva će oblika biti narezak toga sira?

Narezak je toga sira pravokutna oblika.


Zadatak 8.

Najveći sendvič na svijetu prema Guinessovoj knjizi rekorda napravljen je u saveznoj državi Michigan, u SAD-u. Sendvič je imao oblik kvadratne prizme s bridom baze duljine 3.6 metara i visinom 44 cm . Odredite volumen tog sendviča.

Baza je te prizme kvadrat sa stranicom duljine 3.6 metara. Površina je njegove baze jednaka B = 3.6 2 = 12.96 m 2 . Volumen te prizme iznosi V = B · h = 12.96 · 0.44 = 5.7024 m 3


Zadatak 9.

Na benzinskoj je postaji Matko kupio sendvič koji ima oblik trostrane prizme. Baza je toga sendviča pravokutni trokut s katetama duljine 7 cm . Visina toga sendviča iznosi 4 cm . Koliki je volumen tog sendviča?

Baza je te prizme pravokutan trokut s katetama duljine 7 cm . Površina je njezine baze jednaka B = 7 · 7 2 = 24.5 cm 2 . Volumen te prizme iznosi V = B · h = 24.5 · 4 = 98 cm 3 .


Zadatak 10.

Slika prikazuje tabure oblika kvadra.

Sven presvlači tabure koji ima oblik kvadra. Za bočne će mu strane trebati 0.848 metara kvadratnih tkanine. Za gornji će mu dio trebati 0.2809 metara kvadratnih tkanine. Koliko će mu tkanine trebati da presvuče taj tabure?

Za presvlačenje toga taburea, čija donja baza nije prekrivena tkaninom, trebat će 0.848 + 0.2809 = 1.1289 , tj. približno 1.2 metara kvadratnih tkanine.


Zadatak 11.

Jana i Tibor planiraju oličiti svoj dnevni boravak. Njihov je dnevni boravak dug 8 metara, širok 6 metara i visok 3 metra. Kolika je maksimalna površina koju moraju oličiti (ako zanemarimo prozore i vrata)?

Dimenzije jednog para sukladnih zidova iznose 5 metara puta 3 metra, a drugog para 6 metara puta 3 metra. Dakle, ukupna površina pobočja iznosi P = 2 · ( 5 · 3 + 6 · 3 ) = 2 · 33 = 66 m 2 . Površina stropa iznosi B = 6 · 5 = 30 m 2 . Maksimalna površina koju trebaju oličiti je 66 + 30 = 96 metara kvadratnih.


...i na kraju

U ovoj ste jedinici naučili:

Za kraj možete rješavanjem nekoliko zadataka otkriti tko je ukrao bicikl privezan za stup obližnje zgrade.

Zadatak 12.

Slika prikazuje osam privedenih osoba.

Netko je ukrao bicikl privezan za stup ispred obližnje zgrade. Policija je privela osmero osoba. Rješavanjem niza zadataka otkrit ćete što su izjavili očevidci te na temelju iskaza otkriti počinitelja.

Izračunajte površinu baze prizme kojoj je oplošje 150 cm 2 , ​a površina pobočja 60 cm 2 . Ako je površina baze 90 cm 2 , onda je počinitelj muškarac, a ako je 45 cm 2 , onda je počinitelj žena.

Izračunajte visinu prizme čiji je volumen 1088 cm 3 ako je površina baze 64 cm 2 . Ako je visina te prizme manja od 15 cm , onda počinitelj ima plavu kosu, a ako je veća od ili jednaka 15 cm , onda počinitelj ima smeđu kosu.

Površina baze prizme iznosi 109.5 cm 2 , a duljina visine prizme 1.3 dm . Koliki je volumen te prizme? Ako je volumen manji od 500 cm 3 , onda počinitelj ima madež pokraj nosa.

Počinitelj je ženska osoba smeđe kose i bez madeža pokraj nosa.

Idemo na sljedeću jedinicu

8.5 Pravilna četverostrana prizma