x
Učitavanje

4.5 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na slici je prikaz kruga (koji predstavlja stol) u koji je upisan kvadrat (koji predstavlja stoljnjak)

Baka želi kupiti kvadratni stolnjak za svoj kružni stol tako da vrhovi kvadrata točno dodiruju rub stola. Promjer stola je 1.5 metara.

Kolika bi trebala biti duljina stranice tog stolnjaka?

Na slici je prikaz kruga (koji predstavlja stol) u koji je upisan kvadrat (koji predstavlja stoljnjak). Istaknuta je dijagonala kvadrata odnosno promjer kruga.

Stolnjak je u obliku kvadrata i njegova bi dijagonala trebala biti jednaka promjeru stola. Kako bismo riješili taj primjer, moramo naučiti kako primijeniti Pitagorin poučak na kvadrat.


Gdje je Pitagora u kvadratu?

Slika prikazuje karikaturu Pitagore okruženog kvadratima
Slika prikazuje kvadrat s jednom dijagonalom i istaknutim pravokutnim trokutom.

Proučimo nacrtani kvadrat sa stranicom duljine a i duljinom dijagonale d .

Dijagonala dijeli kvadrat na dva sukladna, jednakokračna pravokutna trokuta.

Slika prikazuje kvadrat s jednom dijagonalom i istaknutim pravokutnim trokutom.

Za bilo koji kvadrat sa stranicom duljine a i duljinom dijagonale d vrijedi Pitagorin poučak a 2 + a 2 = d 2 .

Primjer 1.

Uočimo da u izrazu za Pitagorin poučak možemo pojednostavniti izraz za duljinu dijagonale kvadrata.

d 2 = a 2 + a 2

d 2 = 2 a 2 /

d = 2 a 2

d = 2 a 2

d = a 2  

Duljina dijagonale d kvadrata izražena duljinom stranice kvadrata​ a jest d = a 2 .

Primjer 2.

Izračunajmo duljinu dijagonale kvadrata sa stranicom duljine​ a = 5 cm .

Napišimo izraz za računanje duljine dijagonale kvadrata sa stranicom duljine a i uvrstimo duljinu stranice.

d = a 2

d = 5 2

d 7.07 cm

Duljina dijagonale kvadrata sa stranicom duljine a = 5 cm iznosi 5 2 7.07 cm .


Primjer 3.

Izračunajmo duljinu dijagonale kvadrata sa stranicom duljine​ a = 3 cm .

Napišimo izraz za računanje duljine dijagonale kvadrata sa stranicom duljine a i uvrstimo duljinu stranice.

d = a 2

d = 3 · 2

d = 6

d 2.45  

Duljina dijagonale kvadrata sa stranicom duljine a = 3 cm iznosi 6 2.45 cm .


Za približnu vrijednost duljine dijagonale u izraz treba uvrstit približnu vrijednost drugog korijena.

Zadatak 1.

Koristeći se u tablici zadanim podatcima, odredi vrijednost nepoznatih podataka računajući u bilježnici (na papir). 

Duljina stranice kvadrata cm Duljina dijagonale kvadrata, točna vrijednost cm Duljina dijagonale kvadrata – približna vrijednost na dvije decimale cm
7
2
3 6
3.5
3 4
1 2 3
Duljina stranice kvadrata, [cm]
Duljina dijagonale kvadrata, točna vrijednost, [cm]
Duljina dijagonale kvadrata – približna vrijednost na dvije decimale, [cm]
7
7 2 9.9
2 2 2
3 6 6 3 10.39
3.5 3.5 2 4.95
3 4
3 2 4 1.06
1 2 3 5 2 3 2.36

Izračun duljine stranice kvadrata

Zadatak 2.

Na slici je prikaz kruga (koji predstavlja stol) u koji je upisan kvadrat (koji predstavlja stoljnjak). Istaknuta je dijagonala kvadrata odnosno promjer kruga.

Riješimo sada problem bakina stolnjaka.

Izačunajmo duljinu stranice kvadrata s dijagonalom duljine​ d = 1.5 m = 150 cm .

Zapišimo izraz za duljinu dijagonale kvadrata s pomoću duljine stranice a kvadrata i uvrstimo duljinu dijagonale.

d = a 2 150 = a 2 a = 150 2 cm

Potrebna je racionalizacija nazivnika.

a = 150 2 · 2 2 a = 150 · 2 2 2 a = 150 2 2 a = 75 2 cm

Duljina stranice kvadrata s dijagonalom duljine 150 cm metara iznosi 75 2 106 cm metara. Duljina stranice bakina stolnjaka trebala bi biti približno 106 cm .


Zadatak 3.

Odredi pripadajuće duljine dijagonale kvadrata d  i duljine stranice kvadrata a . Iznosi su u centimetrima.

Spojite parove.

d = 5 2  
a = 5  
d = 3 6  
a = 6 4  
d = 10  
a = 3 3  
d = 3 2  
a = 5  

Pomoć:

Duljina dijagonale kvadrata d sa stranicom duljine a iznosi d = a 2 .

null

Primjer 4.

Slika prikazuje kvadrat podijeljen dijagonalama na četiri sukladna pravokutna jednakokračna trokuta

Nacrtajmo obje dijagonale kvadrata.

Uočimo da dijele kvadrat na četiri sukladna jednakokračna pravokutna trokuta.

Pitagorin poučak za jedan tako dobiven trokut daje d 2 2 + d 2 2 = a 2 .

Zadatak 4.

Zadana je duljina dijagonale kvadrata d . Vaš je zadatak izračunati i upisati iznos površine kvadrata (nakon upisa iznosa stisnite tipku ENTER) zadanog duljinom njegove dijagonale. Riješite točno sve zadatke iz sljedeće aktivnosti i naučit ćete nešto zanimljivo.

Povećaj ili smanji interakciju

Zanimljivost

Poznata matematičarka Sofija Vasiljevna Kovalevska (1850. – 1891.) rođena je u Petrogradu u Rusiji. Njezine matematičke sposobnosti pokazale su se kada je imala 13 godina. Udala se s 18 godina za Vladimira Kovalevskog te s njime otputovala u Njemačku. Prvo se upisala na Sveučilište u Heidelbergu, a poslije su otišli u Berlin, gdje ju je poučavao Weierstrass. Nakon četverogodišnjeg rada s Weierstrassom fakultet u Göttingenu dodijelio joj je doktorat summa cum laude (najviši status iznadprosječnog studenta). Vratila se u Petrograd, ali ondje nije mogla ništa postići jer je ženama znanstvena katedra bila zatvorena. Krajem 1883. godine Gosta Mittag-Leffler, koji je također bio Weierstrassov student, pozvao ju je u Stockholm, gdje je dobila posao docenta, a uskoro i profesora na sveučilištu. Bila je urednica matematičkog časopisa Acta Mathematica, koji je i danas jedan od najuglednijih matematičkih časopisa u svijetu. Bavila se ozbiljnim znanstvenim proučavanjem, a pisala je i romane, pjesme i drame. Mnogima je njezina sklonost poeziji i matematici bila neobična. No ona je to objašnjavala riječima: „Ne možeš biti matematičar ako istodobno u duši nisi pjesnik.ˮ Njezin najvažniji znanstveni rad bio je potpuno rješenje zadatka o rotaciji čvrstog tijela oko fiksne točke. Za taj joj je rad 1886. godine dodijeljena nagrada Francuske akademije znanosti Prix Bordin.

Više o toj temi možete pročitati na poveznici Žene u matematici.

Zadatak 5.

Slika prikazuje kvadrat nastao nad dijagonalom manjeg kvadrata stranice 6 dm.

Izračunaj površinu kvadrata​ A B C D   na slici.

Duljina stranice kvadrata A B C D dijagonala je kvadrata E C K B sa stranicom duljine 6 dm .

Duljina dijagonale kvadrata E C K B :

d = a 2

d = 6 2 dm .

Površina kvadrata A B C D :

p = d 2

p = 6 2 2

p = 6 2 · 2 2

p = 36 · 2

p = 72 dm 2 .

Površina kvadrata A B C D iznosi p = 72 dm 2 .


Zadatak 6.

Slika prikazuje četiri kvadrata upisane jedan u drugog. Upisana je površina najmanjeg kvadrata 4 metra kvadratna.

Napravljen je uzorak od kvadrata upisanih jedan u drugi na polovištima stranica.

Površina je najmanjega 4 kvadratna metra.

Kolika je površina najvećeg kvadrata?

Zadatak se može riješiti na više načina.

Jedan je s pomoću dijagonala.

 • Duljina stranice najmanjeg kvadrata iznosi 2 m .
 • Duljina stranice drugog po redu kvadrata jednaka je duljini dijagonale najmanjega prvog kvadrata 2 2 m .
 • Duljina stranice trećeg kvadrata jednaka je duljini dijagonale drugog kvadrata​ 2 2 2 = 2 · 2 2 = 2 · 2 = 4 m .

Duljina stranice najvećega, četvrtog kvadrata jednaka je duljini dijagonale trećeg kvadrata 4 2 m .   ​

Izračunajmo površinu najvećeg kvadrata.

p = 4 2 2

p = 16 · 2

p = 32 m 2  

Površina najvećeg kvadrata iznosi 32 m 2 .


Kutak za znatiželjne

Istražimo još koje rješenje prethodnog zadatka.

Smjestimo kvadrat u kvadratnu mrežu. Jedan kvadrat mreže ima površinu 1 m 2 , a to je četvrtina srednjeg kvadrata

 1. Kvadrat je višestruko osnosimetričan lik. Izračunajmo površinu jedne četvrtine i pomnožimo taj iznos s četiri.

  2 + 2 + 1 + 0.5 + 0.5 · 4 = 8 m 2 p = 4 · 8 = 32 m 2

 2. Srednji kvadrat ima površinu 4. Uzorak je sljedeći: svaki sljedeći kvadrat ima dvostruko veću površinu pa površine redom slijede niz: 4 , 8 , 16 i 32 .

Zadatak 7.

Radnici su iskopali kružni bunar promjera 100 cm . Nisu ga stigli ozidati. Moraju zaštititi otvor kako netko ne bi pao u rupu.

Na gradilištu su pronašli kvadratnu ploču duljine stranice 85 cm .

Hoće li ta ploča biti dovoljno velika da pokrije otvor?

Proučimo rješenje zadatka u animaciji.


Povezani sadržaji

Izračunajte duljinu dijagonale kvadrata i površinu kvadrata na slici smještenog u pravokutnome koordinatnom sustavu u ravnini. Vrhovi kvadrata imaju cjelobrojne koordinate. Jedinična duljina iznosi 1 cm .  

Slika prikazuje kvadrat u pravokutnoj kvadratnoj mreži s istaknutom dijagonalom

 ​

Proučimo rješenje zadatka u animaciji.


Zadatak 8.

Na slici je prikaz kvadratnog prometnog znaka obavjesti o završetku autoceste
Prometni znak - Završetak autoceste

Veličine stranica prometnog znaka zakonom su određene.

Prometni znak obavijesti u obliku kvadrata, ako je postavljen na autocesti, mora imati duljinu stranice 90 cm .

Kolika je duljina crvene dijagonalne crte na najduljem dijelu?

Na slici je prikaz kvadratnog prometnog znaka obavjesti o završetku autoceste

Tražena duljina jednaka je duljini dijagonale d kvadrata sa stranicom duljine a = 90 cm .

d = a 2 d = 90 2 d 127.3 cm

Duljina crvene dijagonalne crte na najduljem dijelu iznosi približno 127.3 cm .


Zadatak 9.

Slika prikazuje šahovsku ploču
Šahovska ploča

Šahovska ploča ima oblik kvadrata i sastoji se od 64 kvadratna polja.

Dimenzija šahovske ploče određena je dimenzijom kvadratnih polja na ploči.

Duljina stranice kvadratnog polja iznosi od 5 do 6.5 cm .

Kolika je duljina dijagonale šahovske ploče ako uzmemo najveću dopuštenu veličinu kvadratnog polja?

 1. Prvi način

  Odaberemo duljinu stranice kvadratnog polja od a = 6.5 cm .

  Osam ih je u nizu pa je duljina stranice šahovske ploče x = 8 · a = 8 · 6.5 = 52 cm .

  Duljina dijagonale šahovske ploče iznosi

  d = x 2 d = 52 2 d 73.54 cm.

 2. Drugi način

  Izračunamo duljinu dijagonale kvadratnog polja d m  sa stranicom duljine a = 6.5 cm i pomnožimo je s osam.

  d m = a 2 d m = 6.5 2 d m 9.19 cm

  Duljina velike dijagonale iznosi

  d 8 · 9.19

  d 73.54 cm .


Povezani sadržaji

Za kvadrat kojemu je stranica duljine​ a duljina njegove dijagonale iznosi d = a 2 .
Izrazite postotkom omjer duljine dijagonale kvadrata i duljine njegove stranice.

Stavimo u omjer duljinu dijagonale i duljinu stranice kvadrata.

Traženi je omjer:

a 1 2 a 1 = 2 1.4142 = 141.42 % .

D uljina dijagonale kvadrata dulja je 41.42 % od duljine njegove stranice .


Zadatak 10.

Na slici je prikazana figura upisan u kvadrat.

Izračunajte površinu osjenčanog dijela kvadrata.

Duljina stranice kvadrata je 10 metara. Obojeni je lik osnosimetričan s obzirom na vodoravnu dijagonalu kvadrata.

Označimo duljinu stranice kvadrata s a , a duljinu dijagonale kvadrata s d .

Kako je dijagonala podijeljena na četiri jednaka dijela, dužina D E ¯

srednjica je trokuta A C B , a točke D i E   polovišta su stranica kvadrata.

Lik se sastoji od dvaju polukrugova polumjera d 2 i dvaju sukladnih jednakokračnih pravokutnih trokuta. Svaki je polukrug promjerom spojen s osnovicom jednakokračnog trokuta.

Duljina polumjera r izražena duljinom dijagonale d jest

r = d 4 = a 2 4 = 10 2 4 = 2.5 2 m.

Ta dva polukruga čine krug polumjera r = 2.5 2 m .

Dva sukladna jednakokračna pravokutna trokuta, trokut D C E i njemu osnosimetričan D ' C ' E ' čine kvadrat sa stranicom duljine a 2 = 5 m .

Ukupna je površina lika

p = r 2 π + a 2 2

p = 2.5 2 2 π + 5 2

p = 2.5 2 2 2 π + 25

p = 6.25 · 2 π + 25

p = 12.5 π + 25 m 2

p 139.25 m 2 .


Zadatak 11.

Na slici su prikazani dva kvadrata jedan unutar drugog kojima dijagonale pripadaju istom pravcu i imaju zajednički vrh.

U zadanom kvadratu dijagonale d manji je kvadrat čija je dijagonala 3 4 d . Odredite koji je dio površine velikog kvadrata manji kvadrat.

Duljinu stranice većeg kvadrata a izrazit ćemo iz duljine dijagonale​ d = a 2 .

a = d 2 · 2 2 = d 2 2

Površina je većeg kvadrata ​ p v .

p v = d 2 2 2

p v = d 2 · 2 1 4 2

p v = d 2 2

Duljinu stranice manjeg kvadrata a m na isti ćemo način izraziti iz duljine manje dijagonale d m .

Iz uvjeta zadatka d m = 3 4 d .

d m = a m 2

a m = d m 2 2

a m = 3 4 · d 2 2

a m = 3 4 d 2 : 2

a m = 3 4 d 2 · 1 2

a m = 3 d 2 8

Odredimo površinu manjeg kvadrata.

p m = 3 d 2 8 2

p m = 9 · d 2 · 2 1 64 32

p m = 9 16 · d 2 2

Iz rezultata prvog dijela zadatka slijedi

p m = 9 16 p v .

Površina manjeg kvadrata iznosi 9 16 površine većeg kvadrata.


...i na kraju

Kvadrat ima dvije sukladne dijagonale koje se raspolavljaju pod pravim kutom.

U kvadratu sa stranicom duljine a i dijagonalom duljine d Pitagorin poučak možemo upotrijebiti na dva načina.

 1. a 2 + a 2 = d 2
 2. d 2 2 + d 2 2 = a 2

Izveli smo formulu za duljinu dijagonale kvadrata d = a 2 .

Primijenili smo Pitagorin poučak na kvadratu za rješavanje problemskih situacija.

Idemo na sljedeću jedinicu

4.6 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračni trokut