x
Učitavanje

4.10 Modeliranje problemskih situacija Pitagorinim poučkom

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

U svakodnevnom se životu često susrećemo s problemima u rješavanju kojih može pomoći poznavanje Pitagorina poučka.

Evo nekoliko karakterističnih situacija.

Kutak za majstore

Zadatak 1.

Fotografija prikazujeotvoreni ormar podijeljen na police za knjige.

Polica za knjige u obliku pravokutnika rasklimala se. Visina police iznosi 2 metra, a širina 1.5 metara. Pozvan je stolar kako bi je popravio, učvrstio. Stolar je uzeo mjere. On zna da svaki pravokutni oblik najbolje učvrstimo ako ga osiguramo dvjema letvicama postavljenim dijagonalno te je izmjerio duljinu dijagonale poleđine police. Rekao da će doći za dva dana. Maja je nakon razgovora sa stolarom uzela papir i olovku te znajući širinu i visinu police izračunala potrebne mjere.

Što je Maja računala?

Fotografija prikazuje dio police za knjige širine 1.5 metra i visine 2 metra s ucrtanom dijagonalom.

Stolar zna da svaki pravokutni oblik najbolje učvrstimo ako ga osiguramo letvicama postavljenim dijagonalno. Potrebne su dvije takve letvice jer pravokutnik ima dvije dijagonale. Stolar ih je izmjerio.

Maja je, znajući širinu i visinu police, primijenila Pitagorin poučakizračunala duljinu dijagonale.

d 2 = 2 2 + 1.5 2

d 2 = 4 + 2.25

d 2 = 6.25 /

d = 2.5 m

Duljina jedne dijagonale iznosi 2.5 m . Za dvije letvice bit će potrebno 5 m letvice.


Zadatak 2.

Na slici je ormar oblika jednakostraničnog trokuta unutar kojega su na jednakim razmacima složene četiri police. Razmak između polica je 36 cm..

Polica u obliku jednakostraničnog trokuta visoka je dva metra i duboka 30 cm . Treba kupiti četiri staklene police koje će međusobno biti udaljene 36 cm . Staklo od kojeg će police biti izrađene mora biti kaljeno. Njegova je cijena 1 500 kuna za kvadratni metar.

Kolika će biti cijena tih polica?

Treba izračunati ukupnu površinu polica.

Sve su police široke 30 cm .

Još treba izračunati njihovu duljinu.

Uočimo da su staklene police paralelne podnožju police i da su međusobno paralelne. Budući da ti trokuti imaju kutove jednakih veličina, svi su ti trokuti međusobno slični. Dakle, riječ je o četiri jednakostranična trokuta čija je osnovica duljina police.

Kako nam je visina poznati podatak, koristit ćemo se izrazom za visinu jednakostraničnog trokuta.

v = a 3 2

Iz toga slijedi da je duljina stranice ​ a = 2 v 3 3 3 = 2 v 3 3 .

Visine su redom od najmanje do najveće:

200 - 4 · 36 = 56 cm 56 + 36 = 92 cm 92 + 36 = 128 cm 128 + 36 = 164 cm.

p = 2 · 56 3 3 + 2 · 92 3 3 + 2 · 128 3 3 + 2 · 164 3 3 · 30

p = 2 3 3 ( 56 + 92 + 128 + 164 ) · 30

p = 2 3 3 1 440 · 30 10

p = 8 800 3 15 224 cm 2 = 1.5224 m 2 .

Izračunajmo cijenu:

C = 1.5224 · 1 500 = 2 283.60 kn .

Cijena stakla za policu iznosit će oko 2300 kn


Zadatak 3.

Pero je zalupio ulazna vrata, ali nije ponio ključeve. Uočio je da je otvoren prozor na drugom katu pa želi s pomoću ljestava ući u kuću. Ljestve duljine 6 m prislonio je na zid tako da je udaljenost baze ljestava od zida 2.5 m .

Mogu li ljestve dosegnuti donji rub prozora koji je na visini od 5.7 m ?

Može li Pero ući kroz prozor?

Na slici je pravokutni trokut s katetama duljine 2.5 metra i v metara te hipotenuzom duljine 6 metara.

Pogledajmo skicu.

Izračunajmo koliki je iznos visine v .

Kad je izračunamo, usporedit ćemo je sa zadanom visinom do prozora.

U pitanju je pravokutni trokut pa možemo primijeniti Pitagorin poučak.

v 2 = 6 2 - 2.5 2

v 2 = 36 - 6.25

v = 29.75

v = 5.45 m

Donji rub prozora na visini je 5.7 metara, a dobivena visina iznosi 5.45 metara.

Ljestve neće dosegnuti donji rub prozora.

Budući da je od kraja ljestava do donjeg ruba prozora samo 25 cm , Pero će vjerojatno moći ući kroz prozor.


Zadatak 4.

Fotografija prikazuje slomljeno stablo.

Za vrijeme oluje vjetar je prelomio stablo visoko 13 m i pritom je njegov vrh dodirnuo tlo 6 m daleko od stabla.

Na kojoj je visini prelomljeno stablo?

Pogledajte animirani postupak rješavanja ovog zadatka
Na slici je nacrtan prikaz slomljenog stabla. Stablo je slomljeno na nepoznatoj visini x (što je jedna kateta nacrtanog trokuta, dok je druga kateta dujine 6 metara), a duljina hipotenuze je 13 - x metara.

Promotrimo sliku. Udaljenosti C D i D B jednake su. Prema oznakama na slici za pravokutni trokut napišimo Pitagorin poučak.

x 2 + 6 2 = 13 - x 2

x 2 + 36 = 169 - 2 · 13 · x + x 2

26 x = 169 - 36

26 x = 133

x = 133 : 26

x 5.11 m

Stablo je slomljeno na približno 5.11 metara od podnožja.


Zadatak 5.

Fotografija prikazuje regal za knjige s policom za TV-prijemnik.

Lana kupuje televizor koji želi smjestiti na policu svojega regala.

Prodavač joj je objasnio da se veličina televizora prikazuje s obzirom na duljinu dijagonale ekrana.

Lana želi kupiti televizor s ekranom kojemu je dijagonala duljine 60 cm . Ako je izmjerila da je visina ekrana 36 cm , može li taj televizor stati na policu širine 48 cm ?

Na slici je pravokutnik s dijagonalom 60 i visinom 36. Nepoznata je širina tog pravokutnika.

Prikažimo televizor pravokutnikom i unesimo podatke.

y 2 = 60 2 - 36 2

y 2 = 60 - 36 · 60 + 36

y 2 = 24 · 96  

y 2 = 24 · 24 · 4

y 2 = 24 · 2 2

y = 48 cm

Kako je širina police jednaka širini televizora, televizor može stati, ali će ga biti jako teško smjestiti u policu. Bilo bi bolje kupiti televizor s nešto manjom dijagonalom ekrana.


Bakin kutak

Zadatak 6.

Crtež prikazuje stolnjak sastavljen od 7 sukladnih pravilnih šesterokuta

Baka je napravila čipku koja se sastoji od 7 sukladnih pravilnih šesterokuta sa stranicom duljine 6 cm , povezanih kao na slici.

Želi je uokviriti u pravokutni okvir. Kolike su najmanje dimenzije tog okvira? (Rezultat zaokružite na najbliži broj centimetara.)

Crtež prikazuje stolnjak sastavljen od 7 sukladnih pravilnih šesterokuta-uokviren u pravokutnik. Upisani su podaci potrebni za rješavanje zadatka.

Pogledajmo na slici pravokutnik koji predstavlja najmanji okvir.

Izračunajmo duljinu:

6 v a = 6 3 a 3 2 1 = 3 · 6 3 = 18 3 cm .

Približna duljina bit će jednaka 31.18 cm .

Širina tog okvira bit će​ 2 · 12 + 6 = 30 cm .

Dimenzije okvira približno su 31.2 cm puta 30 cm .


Zadatak 7.

Na slici su skladni jednakokračni trokut i kiflice nastale "motanjem" tijesta izrezanog na jednakokračne trokute

Baka i Renata pripremaju kiflice. Razvaljale su tijesto te ga izrezale na dijelove oblika jednakokračnog trokuta. Kolika je duljina kraka jednog dijela ako je duljina osnovice jednaka 10 cm , a širina trake tijesta 12 cm ?

Na slici je jednakokračan trokut koji modelira izrezano tijesto za kiflicu

Kako je na slici istaknuto, uočimo pravokutni trokut i primijenimo na njega Pitagorin poučak.

k 2 = 5 2 + 12 2

k 2 = 25 + 144

k 2 = 169

k = 13 cm

Duljina kraka iznosi 13 cm .


A sada sport...

Zadatak 8.

Vrlo popularne trail-utrke održavaju se na brdovitim terenima po prirodnim stazama.

Na nekim se mjestima trkači jako umore pa moraju dio staze prohodati.

Pri prijavi biraju koliku udaljenost žele trčati i dobiju na uvid ovakav profilni prikaz trase koju će prijeći. Na njoj vide uspone i nizbrdice.

Koristeći se podatcima s prikaza, izračunajte kolika je približna duljina staze koju prikazuje crvena linija.

Je li prikaz realan? Objasnite odgovor.

Na slici je profilni prikaz brdske biciklističke staze.
Na slici je prikaz profila brdske biciklističke staze uz jedan istaknuti pravokutni trokut

Uočimo da profil staze ima oblik jednakokračnog trokuta.

Prema podatcima s prikaza visina tog trokuta iznosi 700 m = 0.7 km , a osnovica 16 km .

Prema oznakama na slici 2 x predstavlja traženu približnu duljinu staze.

Nju ćemo izračunati primjenom Pitagorina poučka na osjenčani trokut.

Uz oznake na prikazu Pitagorin poučak za osjenčani trokut jest

0.7 2 + 8 2 = x 2

0.49 + 64 = x 2

x 2 = 64.49 /

x = 8.03 km

2 x = 16.06 km .

Duljina staze iznosi najmanje 16.06 km .

Možemo zaključiti da prikaz nije realan jer na prikazu staza izgleda znatno strmije. Razlog nerealnosti prikaza različite su „mjerne skale” na horizontalnom i vertikalnom polupravcu.


I još ponešto...

Zadatak 9.

Na slici je brazilska zastava

Brazilska zastava sastoji se od zelene podloge na kojoj je veliki žuti romb.

Unutar romba plavi je krug s bijelim zvijezdama u pet različitih veličina. Preko kruga  bijela je vrpca na kojoj je napisana državna krilatica Ordem e Progresso (Red i napredak).

Duljina stranice žutog romba iznosi 25 cm , a duljina jedne njegove dijagonale 48 cm . Izračunajte koliko je materijala potrebno za šivanje žutog dijela brazilske zastave ako plavi krug naknadno lijepimo na žuti dio.

Na slici je brazilska zastava s upisanim podacima za rješavanje zadatka

Potrebno je izračunati površinu romba sa stranicom duljine 25 cm .

Površina romba jednaka je polovini umnoška duljina njegovih dijagonala.

Duljinu jedne dijagonale imamo, 48 cm , a duljinu druge treba izračunati koristeći se Pitagorinim poučkom.

x 2 + 24 2 = 25 2

x 2 = 25 - 24 · 25 + 24

x 2 = 49

x = 7 cm

Duljine dijagonala su 48 i 14 cm .

Izračunajmo površinu romba kao polovinu umnoška duljina njegovih dijagonala.

P = 48 · 14 2

P = 336 cm 2

Za šivanje brazilske zastave potrebno je 336 kvadratnih centimetara žutog materijala.


Kutak za znatiželjne

Na slici su tri kruga koji se dodiruju izvana, dva sukladna treći manji.

Na slici su tri kruga koji se dodiruju. Središta krugova, točke A , B i C , vrhovi su jednakokračnoga pravokutnog trokuta s pravim kutom u vrhu C .

Dva veća kruga sukladna su sa središtima udaljenima 16 cm .

Odredite površinu obojenog dijela.

Zadatak 10.

Površinu obojenog dijela p o izračunat ćemo tako da od površine jednakokračnoga pravokutnog trokuta oduzememo površine kružnih isječaka.

Jednakokračni pravokutni trokut jest pola kvadrata s dijagonalom duljine d = 16 cm .

Duljinu stranice tog kvadrata a , ujedno duljinu katete jednakokračnog trokuta, izračunat ćemo iz duljine dijagonale kvadrata.

d = a 2 16 = a 2 a = 16 2 · 2 2 a = 16 2 2 a = 8 2 cm

Površina pravokutnog trokuta s pomoću duljina kateta duljine a :

p = a · a 2 p = 8 4 2 · 8 2 2 1 p = 32 2 2 p = 32 · 2 p = 64 cm 2 .

Površina sukladnih isječaka jest osmina površine velikog kruga zbog središnjeg kuta od 45 ° ( 360 : 45 ° = 8 ).

Površina dvaju sukladnih isječaka p v i jest dvije osmine, odnosno jedna četvrtina, površine velikog kruga polumjera r = d 2 = 8 cm .

p v i = 1 4 · r 2 π p v i = 1 4 · 8 2 π p v i = 1 4 · 64 π p v i = 16 π cm 2

Površina malog isječka p m i jest četvrtina površine malog kruga zbog središnjeg kuta od 90 ° .

Polumjer malog kruga iznosi r m = 8 2 - 8 = 8 2 - 1 cm .

p m i = 1 4 r m 2 π p m i = 1 4 · 8 · 2 - 1 2 π p m i = 2 2 - 1 2 π p m i = 2 3 - 2 2 π cm 2

Površina obojenog dijela p o iznosi

p o = 64 - 16 π - 2 3 - 1 π p o = 64 - 16 π - 2 π 3 + 2 π p o = 64 - π 14 + 2 3 cm 2 .

...i na kraju

  I za kraj još nekoliko zadataka

Zadatak 11.

 1. Kolika je površina kvadratnog betonskog igrališta (u kvadratnim metrima) upisanog u ograđeni kružni dio polumjera 5 2 m ?
  null
  null
 2. Na slici je kvadrat upisan unutar pravokutnika tako da su dijagonale kvadrata paralelne stranicama pravokutnika i da dva nasuprotna vrha kvadrata pripadaju duljim stranicama pravokutnika.

  Na tkanini pravokutnog oblika upisan je kvadrat kao na slici.
  Dulja stranica pravokutnika iznosi 8 dm . Koliki postotak pravokutnika prekriva kvadrat stranice duljine 3 2 dm ? (Postotak zaokružite na najbliži cijeli broj.)
  null
  null
 3. Na slici je zastava oblika jednakokračnog trokuta.
  Površina zastave, kao na slici, u obliku jednakokračnog trokuta iznosi 120 kvadratnih decimetara. Za obrub te zastave potrebno je najmanje  metara ukrasne vrpce.
  null
  null
 4. Na slici je papirnati zmaj - deltoid koji je podijeljen na dva para sukladnih pravokutnih trokuta.

  Brat i sestra napravili su zmaja kao na slici. Sastoji se od jednakostraničnog trokuta stranice duljine 50 cm i jednakokračnoga s krakovima duljine 75 cm . Osnovica im je zajednička. Za njegovu izradu (rezultat zaokružite na tisućice) trebalo im je   kvadratnih centimetara papira.
  null
  null
 5. Na slici je prozor s ukrasnom zaštitom u obliku mreže rombova.

  Na slici je prikaz prozora sa željeznim rešetkama u obliku romba. Dimenzije prozora jesu 90 cm i 120 cm . Duljina željeznih šipki potrebnih za izradu takve rešetke za prozor iznosi metara.
  null
  null