x
Učitavanje

4.7 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični trokut

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Slika prikazuje glazbeni instrument triangl. Triangl je oblika jednakostraničnog trokuta.

Glazbeni instrument triangl ima oblik jednakostraničnog trokuta, a u jednom se vrhu tog trokuta nalaze dvije kukice”, svaka duljine 2 cm (slika). Triangl je spremljen u kutiju koja ima oblik pravokutnika. Kolika je najmanja duljina unutarnjih rubova kutije ako je triangl izrađen od ukupno 49 cm metalne šipke?

Promotrimo li sliku triangla i oduzmemo duljinu „kukica”, uočit ćemo da je za ravne dijelove utrošeno 49 - 4 = 45 cm . To znači da svaka stranica triangla ima duljinu 45 : 3 = 15 cm .

Slike prikazuju jednakostraničan trokut ABC sa stranicom duljine a i isti trokut smješten u pravokutnik ABDE. Jedna stranica pravokutnika podudara se sa stranicom trokuta. Duljina druge stranice pravokutnika označena j slovom b i jednaka je visini jednakostraničnog trokuta.

Umjesto triangla promotrimo sliku jednakostraničnog trokuta A B C koji je upisan u najmanji mogući pravokutnik A B D E .

Primjer 1.

Na slici je jednakostraničan trokut smješten u pravokutnik. Jedna stranica pravokutnika podudara se sa stranicom trokuta i njena je duljina jednaka a. Duljina druge stranice pravokutnika jednaka je visini jednakostraničnog trokuta i njena je duljina jednaka b.

Trokut A B C jednakostraničan je sa stranicom duljine a . Taj je trokut upisan u pravokutnik A B D E kao što je prikazano na slici. Odredimo duljinu dužine B D ¯ , tj. duljinu druge stranice pravokutnika A B D E .

Na slikama je jednakostraničan trokut smješten u pravokutnik. Jedna stranica pravokutnika podudara se sa stranicom trokuta. Duljina druge stranice pravokutnika jednaka je visini jednakostraničnog trokuta. U trokutu je ucrtana visina na stranicu AB.

Uočimo da je duljina stranice B D ¯ pravokutnika A B D E jednaka udaljenosti vrha C trokuta ABC od stranice A B ¯ tog trokuta, tj. da se zadatak svodi na određivanje duljine visine jednakostraničnog trokuta A B C .

Promotrimo li pravokutni trokut A F C (ili B F C ), uočit ćemo da su duljine kateta označene s a 2 i v a , a duljina hipotenuze označena je s a .

Primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut AFC dobit ćemo a 2 = a 2 2 + v a 2 .

Na slici je jednakostraničan trokut ABC i njegova visina CF. Trokut je podijeljen na dva sukladna pravokutna trokuta ACF i BCF.

Daljnje transformacije

Izraz a 2 = a 2 2 + v a 2 možemo transformirati:

a 2 = a 2 2 + v a 2 a 2 = a 2 4 + v a 2 v a 2 = a 2 - a 2 4 v a 2 = 3 a 2 4 .

Dalje slijedi:

v a 2 = 3 a 2 4 v a = 3 a 2 4 v a = a 3 2 .

Dakle, duljina druge stranice pravokutnika A B D E jednaka je duljini visine trokuta A B C .

b = v a = a 3 2


Na slici je jednakostranični trokut i jedna njegova visina. Istaknut je jedan od dvaju pravokutnih trokuta. Duljine kateta tog trokuta su v i jedna polovina a, dok je duljina hipotenuze tog trokuta jednaka a.

Budući da su u jednakostraničnom trokutu sve stranice jednakih duljina, jednake su i duljine visina na te stranice. Zbog kratkoće i preglednosti umjesto oznake v a duljinu visine jednakostraničnog trokuta označavamo v .

Svaki jednakostranični trokut visinom dijelimo na dva sukladna pravokutna trokuta. Pritom je hipotenuza dobivenih trokuta dva puta dulja od kraće katete tog trokuta.

Pogledajte još jedanput tu podjelu.

Podjela jednakostraničnog trokuta na dva sukladna pravokutna trokuta

Duljina visine jednakostraničnog trokuta

Primjer 2.

Na slici je jednakostranični trokut i jedna njegova visina. Istaknut je jedan od dvaju pravokutnih trokuta. Duljine kateta tog trokuta su v i jedna polovina a, dok je duljina hipotenuze tog trokuta jednaka a.

Izračunajmo duljinu visine jednakostraničnog trokuta sa stranicom duljine 6 cm .

Ako je a = 6 cm , onda je a 2 = 3 cm  pa primjenom Pitagorina poučka na istaknuti pravokutni trokut dobivamo redom:

a 2 = a 2 2 + v 2  

6 2   =   3 2   +   v 2  

36 = 9 + v 2  

v 2 = 27  

v = 27 = 9   ·   3 = 3 3 cm , tj. ​​ v     5.2 cm .


Na slici je jednakostranični trokut i jedna njegova visina. Istaknut je jedan od dvaju pravokutnih trokuta. Duljine kateta tog trokuta su v i jedna polovina a, dok je duljina hipotenuze tog trokuta jednaka a.

Neka je a duljina stranice, a v duljina visine jednakostraničnog trokuta.

Te dvije veličine povezuje izraz v 2 = 3 4 a 2  pa duljinu visine jednakostraničnog trokuta možemo izračunati koristeći se formulom v   =   a 3 2 .

Zanimljivost

Pogledajte videoprimjere i zadatke s određivanjem elemenata jednakostraničnog trokuta (video 1. ‒ 4.).

Zadatak 1.

Na slici je jednakostranični trokut i jedna njegova visina. Istaknut je jedan od dvaju pravokutnih trokuta. Duljine kateta tog trokuta su v i jedna polovina a, dok je duljina hipotenuze tog trokuta jednaka a.

Izračunajte duljinu visine jednakostraničnog trokuta ako je zadana duljina njegove stranice:

 1. a = 4 cm
 2. a = 9 cm
 3. a = 3 cm
 4. a = 2 2 cm .

Napomena

Uz oznake kao na slici primjenom Pitagorina poučka dobili smo vezu duljine stranice i duljine visine jednakostraničnog trokuta: v 2 = a 2 3 4 .

 1. Uvrštavanjem zadanog podatka a = 4 cm dobiva se:

  v 2 = 3 · 4 2 4 = 3 · 16 4 = 12

  v = 12 = 2 3 3.46 cm .

  Zadatak možemo riješiti izravnim uvrštavanjem u prije dobiveni izraz za duljinu visine jednakostraničnog trokuta v = a 3 2 .

  U tom slučaju računamo:

  v = a 3 2 = 4 3 2 = 2 3 3.46 cm .

 2. v = a 3 2 = 9 3 2 = 4.5 3 7.79 cm
 3. v = a 3 2 = 3 · 3 2 = 3 2 = 1.5 cm
 4. v = a 3 2 = 2 2 · 3 2 = 2 6 2 = 6 2.45 cm .

Duljina stranice jednakostraničnog trokuta

Primjer 3.

Izračunajmo duljinu stranice jednakostraničnog trokuta ako je duljina njegove visine v = 3 cm .

Na slici je jednakostranični trokut i jedna njegova visina. Istaknut je jedan od dvaju pravokutnih trokuta. Duljine kateta tog trokuta su v i jedna polovina a, dok je duljina hipotenuze tog trokuta jednaka a.

Ako je v = 3 cm , onda primjenom Pitagorina poučka na istaknuti pravokutni trokut dobivamo redom:

a 2 = a 2 2 + v 2

a 2 = a 2 2 + 3 2

a 2 - a 2 4 = 3 2

3 a 2 4 = 9

3 a 2 = 36

a 2 = 12

a = 12 = 4 · 3 = 2 3 cm tj. ​ a 3.5 cm .


Zadatak 2.

Na slici je jednakostranični trokut i jedna njegova visina. Istaknut je jedan od dvaju pravokutnih trokuta. Duljine kateta tog trokuta su v i jedna polovina a, dok je duljina hipotenuze tog trokuta jednaka a.

Izračunajte duljinu stranice jednakostraničnog trokuta ako je duljina njegove visine:

 1. v = 9 cm
 2. v = 4 cm
 3. v = 3 cm
 4. v = 2 2 cm .

Uputa: Uz oznake kao na slici primjenom Pitagorina poučka dobili smo vezu duljine stranice i duljine visine jednakostraničnog trokuta: v 2 = 3 a 2 4 .

Taj izraz možemo napisati u obliku a 2 = 4 v 2 3 .

 1. Uvrštavanjem zadanog podatka v = 9 cm redom dobivamo:

  a 2 = 4 · 9 2 3 = 324 3 = 108

  a = 108 = 36 · 3 = 6 3

  a 10.39 cm .

 2. Uvrštavanjem zadanog podatka v = 4 cm redom dobivamo:

  a 2 = 4 · 4 2 3 = 64 3

  a = 64 3 = 8 3 = 8 3 3

  a 4.62 cm .

 3. Uvrštavanjem zadanog podatka v = 3 cm  redom dobivamo:

  a 2 = 4 · 3 2 3 = 12 3 = 4

  a = 4 = 2 cm .

 4. Uvrštavanjem zadanog podatka v = 2 2 cm redom dobivamo:

  a 2 = 4 · 2 2 2 3 = 4 · 8 3 = 32 3

  a = 32 3 = 4 2 3 = 4 6 3

  a = 4 6 3 2.66 cm .


Uvježbajte izračunavanje duljine stranice, odnosno duljine visine jednakostraničnog trokuta. Riješite postavljeni zadatak, a rezultat, ako je potrebno, zaokružite na dvije decimale.

Ispravnost rješenja provjerite unosom dobivenog rezultata u predviđeni pravokutnik.

Povećaj ili smanji interakciju

Opseg i površina jednakostraničnog trokuta

Primjer 4.

Na slici je jednakostranični trokut i jedna njegova visina. Istaknut je jedan od dvaju pravokutnih trokuta. Duljine kateta tog trokuta su v i jedna polovina a, dok je duljina hipotenuze tog trokuta jednaka a.

Izračunajmo opseg i površinu jednakostraničnog trokuta sa stranicom duljine 12 cm .

Uz oznake kao na slici opseg trokuta računamo prema formuli o = 3 a  pa je opseg tog trokuta 36 cm .

Za izračunavanje površine prema formuli p = 1 2 a v   potrebno je poznavati duljinu visine.

Za izračunavanje duljine visine primjenjujemo Pitagorin poučak na istaknuti pravokutni trokut ili upotrebljavamo gotovu formulu v = a 3 2 . Na oba načina dobivamo da je v = 6 3 cm .

Uvrstimo li dobiveno u formulu za površinu, imamo:

p = 1 2 a v = 1 2 · 12 · 6 3 = 36 3 cm 2 .


Ako je poznata duljina a stranice jednakostraničnog trokuta, onda površinu jednakostraničnog trokuta možemo izračunati i bez računanja duljine visine.

Zbog činjenice da je veza duljine visine jednakostraničnog trokuta i duljine stranice tog trokuta dana s v = a 3 2   i da površinu trokuta računamo prema formuli p = 1 2 a v , uvrštavanjem dobivamo:

p = 1 2 a v = 1 2 a · a 3 2 = a 2 3 4 .

Površinu jednakostraničnog trokuta sa stranicom duljine a računamo prema formuli p = a 2 3 4 .

Primjer 5.

Na slici je jednakostranični trokut i jedna njegova visina. Istaknut je jedan od dvaju pravokutnih trokuta. Duljine kateta tog trokuta su v i jedna polovina a, dok je duljina hipotenuze tog trokuta jednaka a.

Izračunajmo opseg i površinu jednakostraničnog trokuta s visinom duljine 12 cm .

Za računanje opsega i površine jednakostraničnog trokuta potrebna je duljina stranice.

Primjenom Pitagorina poučka uz oznake kao na slici dobili smo da vrijedi odnos v 2 = 3 4 a 2 , odnosno a 2 = 4 3 v 2 .

Uvrštavanjem dobivamo da je a 2 = 192 , tj. da je a = 8 3 cm .

Opseg tog trokuta jest o = 3 a = 3 · 8 3 = 24 3 cm .

Površina tog trokuta jest p = 1 2 a v = 1 2 · 8 3 · 12 = 48 3 cm 2 .

Isti rezultat za površinu dobili bismo i izravnom primjenom formule p = a 2   3 4 .


Primjena

Povezani sadržaji

Znakovi opasnosti imaju oblik jednakostraničnog trokuta. Veličina prometnog znaka iz skupine znakova opasnosti propisana je člankom 20. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Taj članak glasi:

Duljina stranice jednakostraničnog trokuta znaka opasnosti iznosi:

 1. na autocestama, cestama namijenjenima isključivo za promet motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 120 cm
 2. na cestama širine kolnika od 5.0 do 7.0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 90 cm
 3. na svim ostalim cestama i gradskim ulicama – 60 cm
 4. kad se znakovi postavljaju u tunelima i galerijama – 60 cm
 5. kad se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi – najmanje 40 cm .

Na cestama iz točke 2., stavka 1. ovog članka mogu se prema potrebi postavljati i znakovi opasnosti, čija stranica trokuta iznosi 120 cm , a na cestama iz točke 3., stavka 1. ovog članka i znakovi opasnosti, čija stranica trokuta iznosi 90 cm .

Zadatak 3.

Na slici je prometni znak opasnosti. Taj je znak oblika jednakostraničnog trokuta.

Izračunaj visinu znaka opasnosti postavljenog:

 1. na autocesti
 2. na glavnoj gradskoj prometnici
 3. u tunelu
 1. Visina znaka opasnosti postavljenog na autocesti

  Ako je a duljina stanice, a v duljina visine jednakostraničnog trokuta, onda primjenom Pitagorina poučka dobivamo vezu duljine stranice i duljine visine jednakostraničnog trokuta: v 2 = 3 a 2 4 .

  Uvrštavanjem zadanog podatka a = 120 cm dobivamo:

  v 2 = 3 · 120 2 4 = 3 · 14 400 4 = 43 200 4 = 10 800

  v = 10 800 104 cm .

 2. Visina znaka opasnosti postavljenog na glavnoj gradskoj prometnici

  Ako je a duljina stanice, a v duljina visine jednakostraničnog trokuta, onda primjenom Pitagorina poučka dobivamo vezu duljine stranice i duljine visine jednakostraničnog trokuta: v 2 = 3 a 2 4 .

  Uvrštavanjem zadanog podatka a = 90 cm dobivamo:

  v 2 = 3 · 90 2 4 = 3 · 8 100 4 = 24 300 4 = 6 075

  v = 6 075 78 cm .

 3. Visina znaka opasnosti postavljenog u tunelu

  Ako je a duljina stanice, a v duljina visine jednakostraničnog trokuta, onda primjenom Pitagorina poučka dobivamo vezu duljine stranice i duljine visine jednakostraničnog trokuta: v 2 = 3 a 2 4 .

  Uvrštavanjem zadanog podatka a = 60 cm dobivamo:

  v 2 = 3 · 60 2 4 = 3 · 3 600 4 = 10 800 4 = 2 700  

  v = 2 700 52 cm .


Povezani sadržaji

Zadatak 4.

Na slici je zastava Sudana. Jedan dio te zastave ima oblik jednakostraničnog trokuta.
zastava Sudana

Zastave nekih zemalja sadržavaju jednakostranični trokut.

Omjer duljine i širine sudanske zastave prikazane na slici jest 7 : 4 . Postotkom izrazite udjel  površine zelenoga jednakostraničnog trokuta u površini te zastave.

Na slici je zastava Sudana. Jedan dio te zastave ima oblik jednakostraničnog trokuta.

Ako je omjer duljine i širine zastave jednak 7 : 4 , onda uz oznake kao na slici vrijedi a = 7 x i b = 4 x .

Površina jednakostraničnog trokuta sa stranicom duljine b jednaka je p = b 2 3 4 .

Poštujući uvjet da je b = 4 x , dobiva se p = b 2 3 4 = 4 x 2 3 4 = 16 x 2 3 4 = 4 x 2 3 .

Površina zastave (pravokutnika, uz oznake kao na slici) jednaka je p z = a b = 7 x · 4 x = 28 x 2 .

Da bismo izračunali traženi postotak, površinu trokuta podijelit ćemo s površinom cijele zastave. Dobivamo: 4 x 2 3   : 28 x 2 = 4 x 2 3 28 x 2 = 3 7 0.247 .

Dakle, površina zelenog trokuta zauzima približno 25 % cijele zastave.


Zadatak 5.

Na slici je prikaz zida oslikanog jednakostraničnim trokutima. Trokuti su dviju različitih veličina - pet većih trokuta je plave boje a šest manjh su narančasti.

Marta i Tina žele ukrasiti zidove svoje radne sobe uzorkom jednakostraničnih trokuta u plavoj i narančastoj boji. Odlučile su na svakom zidu napraviti po 5 trokuta plave i 6 narančaste boje. Duljine stranica plavih trokuta iznose 60 cm , a narančastih 40 cm . Kantica plave boje dovoljna je za bojenje 1.6 m 2  površine, a kantica narančaste boje za 1.25 m 2 . Koliko kantica koje boje trebaju nabaviti?

Na slici je jednakostraničan trokut sa stranicom duljine 60 cm i njegova visina.

Površina plavih trokuta

Primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut istaknut na slici dobivamo da je

v 2 = 60 2 - 30 2 = 3 600 - 900 = 2 700 , odnosno da je

v = 2 700 52 cm .

Površina plavog trokuta jednaka je

p = a v 2 60   ·   52 2 = 1 560 cm 2 = 0.156 m 2 .

Svi plavi trokuti zajedno imaju površinu jednaku 20 · 0.156 = 3.12 m 2 . Budući da je 3.12 : 1.6 = 1.95 , Marta i Tina trebaju nabaviti dvije kantice plave boje.

Na slici je jednakostraničan trokut sa stranicom duljine 40 cm i njegova visina.

Površina narančastih trokuta

Primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut istaknut na slici dobivamo da je

v 2 = 40 2 - 20 2 = 1 600 - 400 = 1 200 , odnosno da je v = 1 200 34.6 cm .

Površina narančastog trokuta jednaka je p = a v 2 40 · 34.6 2 = 692 cm 2 = 0.9692 m 2 .

Svi narančasti trokuti zajedno imaju površinu jednaku 24 · 0.0692 = 1.66 m 2 . Budući da je 1.66 : 1.25 = 1.328 , Marta i Tina trebaju nabaviti i dvije kantice narančaste boje.


Zadatak 6.

Riješite još nekoliko zadataka vezanih za jednakostranični trokut.

 1. Kolika je duljina visine jednakostraničnog trokuta sa stranicom duljine 42 mm ?

  Pomoć:

  v   =   a 3 2

  null
 2. Opseg jednakostraničnog trokuta jest 15 cm . Duljina visine tog trokuta jest 25 3   mm .  

  Pomoć:

  Duljina stranice tog trokuta jest 5 cm = 50 mm .  

  null
 3. Duljina visine jednakostraničnog trokuta jest 36 cm . Koliki je opseg tog trokuta?  

  Pomoć:

  a 2 = 4 3 v 2   ​  

  null
 4. Jednakostranični trokut ima stranicu duljine a i visinu duljine v . Spojite odgovarajuće parove.  

  v = 6   cm  
  p = 4 3   cm 2   ​  
  a = 10   cm  
  a = 4 3   cm   ​  
  a = 4   cm   ​  
  o = 18   cm   ​  
    v = 3 3 cm   ​
  v = 5 3   cm   ​

  Pomoć:

  v = a 3 2 , o = 3 a , P = a 2 3 4   ​  

  null

Kutak za znatiželjne

 1. Nad svim stranicama pravokutnog trokuta u bilježnicu konstruirajte jednakostranične trokute. Izračunajte površine konstruiranih jednakostraničnih trokuta, a zatim provjerite čemu je jednak zbroj površina jednakostraničnih trokuta konstruiranih nad katetama tog trokuta.
 2. Nad svim stranicama pravokutnog trokuta u bilježnicu konstruirajte pravilne šesterokute. Izračunajte površine konstruiranih pravilnih šesterokuta, a zatim provjerite čemu je jednak zbroj površina pravilnih šesterokuta konstruiranih nad katetama tog trokuta.

Zadatak 7.

Na slici je trokut unutar kojega je upisana kružnica (kružnica dodiruje sve stranice tog trokuta).

Sandra želi kupiti naušnice. Svidjele su joj se jedne izrađene od tanke srebrne žice. U obliku su jednakostraničnog trokuta unutar kojega je kružnica koja dodiruje sve stranice tog trokuta.

Koliko je žice trebalo za izradu jedne takve naušnice ako je duljina stranice trokuta 3 cm ?

Na slici je jednakostranični trokut s upisanom kružnicom i oznakama polumjera opisane i polumjera upisane kružnice.

Da bi se izračunala duljina potrebne žice, potrebno je izračunati opseg trokuta (sa stranicom duljine 3 cm ) i duljinu kružnice s polumjerom duljine r .

Opseg trokuta iznosi 9 cm .

Kako izračunati duljinu polumjera trokutu upisane kružnice?


Za daljnje rješavanje ovoga zadatka potrebno je poznavanje pojma i svojstva težišta trokuta. Ukratko: ​

Težišnica trokuta je dužina koja spaja vrh trokuta s polovištem tom vrhu nasuprotne stranice. Trokut ima tri težišnice i one se sijeku u jednoj točki koju nazivamo težište trokuta.

Mijenjajte položaj vrhova trokuta i promatrajte omjere duljina dijelova pojedine težišnice. Uočite pravilnost!

Povećaj ili smanji interakciju

Dakle, u svakom trokutu težište dijeli težišnicu u omjeru 2 : 1 gledano od vrha prema polovištu stranice.

Zanimljivost

Na slici je raznostraničan trokut ABC, njegove težišnice AA1, BB1 i CC1 te sjecište težišnica (težište tog trokuta označeno slovom T).

Razne dokaze tvrdnje da težište dijeli težišnicu u omjeru 2 : 1 gledano od vrha prema polovištu stranice možete pronaći u diplomskom radu Tonija Škare Težišnice trokuta i težište.

U jednakostraničnom trokutu težište se podudara sa središtem tom trokutu upisane (i opisane) kružnice. Zato je polumjer jednakostraničnom trokutu upisane kružnice jednak trećini duljine visine tog trokuta, tj. uz uobičajene oznake računa se prema formuli r u = 1 3 v = 1 3 · a 3 2 = a 3 6 .

Uz zadane podatke ( a = 3 cm ) dobivamo da je r u = a 3 6 = 3 3 6 = 3 2 cm   pa opseg kruga s polumjerom duljine r u = 3 2 cm  iznosi

o = 2 r u · π = 2 · 3 2 · π = 3 · π 5.44 cm .

Za izradu jedne takve naušnice trebalo je 9 + 5.44 = 14.44 cm žice.


...i na kraju

U ovoj ste jedinici naučili:

Vratite se trianglu s početka priče i riješite postavljeni zadatak.

Na slici je jednakostraničan trokut "spakiran" u kutiju pravokutnog oblika. Jedna stranica pravokutnika jednaka je stranici trokuta, a druga je jednaka visini tog trokuta.

Da nema „kukicaˮ, triangl bismo mogli spakirati u kutiju unutarnjih dimenzija a = 15 cm i v = 15 3 2 13 cm . Zbog „kukica” i duljinu i širinu kutije treba povećati za približno 2 cm .


PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1
Na slici je jednakostraničan trokut sa stranicom duljine 2x i njegova visina duljine v. Istaknut je jedan od nastalih pravokutnih trokuta.

Uz oznake kao na slici simbolički zapis Pitagorina poučka glasi 2 x 2 = v 2 + x 2 .

null
null
2

Kolika je duljina visine jednakostraničnog trokuta sa stranicom duljine 2.4 dm ?

null
null
3
Na slici je jednakostraničan trokut sa stranicom duljine a i njegova visina duljine v. Istaknut je jedan od nastalih pravokutnih trokuta.

Duljinu stranice a i duljinu visine v jednakostraničnog trokuta veže izraz v 2 = 4 3 a 2 .

null
null
4

Duljina stranice jednakostraničnog trokuta iznosi 18 cm . Kolika je njegova površina?

null
null
5

Petra ima komad kartona u obliku kvadrata s površinom od 400 kvadratnih centimetara. Kolika je površina najvećega jednakostraničnog trokuta koji može izrezati iz tog kartona?

null
null
ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

4.8 Primjena Pitagorina poučka na romb