x
Učitavanje

9.3 Pravilna četverostrana piramida

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Dijelovi slagalice od kojih treba složiti zadana tijela.

Lara ima kvadrat sa stranicom duljine a te četiri jednakokračna trokuta s osnovicom duljine a i krakovima duljine b , dva kvadrata sa stranicom duljine b i četiri pravokutnika sa stranicama duljina b i c . ​

Koja tijela može sastaviti od tih dijelova?

Lara može sastaviti pravilnu četverostranu piramidu i pravilnu četverostranu prizmu.


Zadatak 1.

Marija u ruci drži tijelo koje ima 8 bridova, 5 vrhova i pet strana, od kojih je jedno kvadrat. Koje tijelo drži u ruci?

Marija u ruci drži pravilnu četverostranu piramidu.


Koristeći sljedeću interakciju, istražite pravilnu četverostranu piramidu. Koristite mogućnost rotacije prikazanog modela piramide. Možete također pomicati zeleno istaknuti vrh piramide kako biste promijenili njezinu visinu.

Povećaj ili smanji interakciju

Uspravnu četverostranu piramidu kojoj je baza pravilni četverokut (kvadrat) nazivamo pravilna četverostrana ili kvadratna piramida.

U mreži pravilne četverostrane piramide

Slika prikazuje mrežu pravilne četverostrane piramide s nazivima pojedinih dijelova.

Mreža pravilne četverostrane piramide sastoji se od jednog kvadrata - to je baza piramide i četiri međusobno sukladna jednakokračna trokuta - pobočke piramide.

Pobočke zajedno čine pobočje piramide.

Primjer 1.

Sljedeća interakcija omogućava prikaz nastajanja jedne od mogućih mreža pravilne četverostrane piramide. Istaknute točke omogućavaju promjenu duljine osnovnog brida i visine piramide.

Povećaj ili smanji interakciju

Primjer 2.

Animacija prikazuje još neke mreže pravilne četverostrane piramide.

Oplošje pravilne četverostrane piramide

Slika prikazuje mrežu pravilne četverostrane piramide s formulama.

Baza je pravilne četverostrane piramide kvadrat sa stranicom duljine a , pa je površina njezine baze jednaka B = a 2 .

Pobočke pravilne četverostrane piramide sukladni su jednakokračni trokuti s osnovicama duljine a i visinom na osnovicu duljine v , pa je površina svakoga od njih jednaka p 1 = 1 2 a v .

Površina pobočja pravilne četverostrane piramide jednaka je P = 4 · p 1 = 4 · 1 2 a v , tj. P = 2 a v .

Oplošje pravilne četverostrane piramide (kao i svake uspravne piramide) računa se prema formuli ​ O = B + P .

Primjer 3.

Izračunajmo oplošje pravilne četverostrane piramide s osnovnim bridom duljine 6 cm i pobočnim bridom duljine 5 cm .  

Slika prikazuje pravilnu četverostranu piramidu te istaknutu pobočku.

Površina kvadrata, baze te piramide, računa se prema formuli B = a 2 i iznosi B = 6 2 = 36 cm 2 .

Da bismo odredili površinu pobočja, potrebno je izračunati duljinu visine pobočke. To ćemo učiniti primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut koji je polovina jednakokračnog trokuta - pobočke te piramide.

Uz oznake kao na slici vrijedi v 2 = b 2 - a 2 2 , odakle se uvrštavanjem dobiva v 2 = 5 2 - 3 2 , odnosno v = 4 cm .

Površina svake pobočke računa se prema formuli p 1 = 1 2 a v , pa uvrštavanjem dobivamo da je p 1 = 12 cm 2 , tj. da je površina pobočja P = 4 p 1 i iznosi P = 48 cm 2 .

Konačno, oplošje računamo prema formuli O = B + P i iznosi O = 36 + 48 = 84 cm 2 .


Zadatak 2.

Duljina je visine pravilne četverostrane piramide 35 cm , a duljina je visine njezine pobočke 37 cm . Izračunajte oplošje te piramide.

Slika prikazuje pravilnu četverostranu piramidu, njezinu bazu te presjek pravilne četverostrane piramide ravninom koja je određena njenim vrhom i polovištima dvaju nasuprotnih osnovnih bridova.

Primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut koji je polovina istaknutog jednakokračnog trokuta dobivamo da je a 2 2 = v 2 - h 2 .

Uvrštavanjem dobivamo a 2 2 = 37 2 - 35 2 , odakle je a 2 = 12 cm , odnosno a = 24 cm .

Površina je baze te piramide B = a 2 , tj. B = 24 2 = 576 cm 2 .

Površina je njezina pobočja P = 4 · a v 2 = 2 a v , pa je P = 2 · 24 · 37 = 1 776 cm 2 .

Oplošje je te piramide O = B + P , pa je O = 2 352 cm 2 .


Zadatak 3.

Duljina je osnovnog brida pravilne četverostrane piramide 18 cm , a duljina je njezine visine 1.2 dm . Koliko je oplošje te piramide?

Slika prikazuje pravilnu četverostranu piramidu, njezinu bazu te presjek pravilne četverostrane piramide ravninom koja je određena njenim vrhom i polovištima dvaju nasuprotnih osnovnih bridova.

Duljina visine piramide iznosi 12 cm . Primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut koji je polovina istaknutog jednakokračnog trokuta dobivamo da je v 2 = a 2 2 + h 2 .

Uvrštavanjem dobivamo v 2 = 9 2 + 12 2 , odakle je v = 15 cm .

Površina baze te piramide je B = a 2 , tj. B = 18 2 = 324 cm 2 .

Površina njezina pobočja je P = 4 · a v 2 = 2 a v , pa je P = 2 · 18 · 15 = 540 cm 2 .

Oplošje je te piramide O = B + P , pa je O = 864 cm 2 .


Zadatak 4.

Duljina je pobočnog brida pravilne četverostrane piramide 17 cm , a duljina je visine pobočke 1.5 dm . Koliko je oplošje te piramide?

Slika prikazuje piramidu i pobočku pravilne četverostrane piramide.

Kako bismo odredili površinu baze, potrebna nam je duljina brida baze.

Duljinu brida baze odredit ćemo primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut koji je polovina jednakokračnog trokuta - pobočke te piramide.

Uz oznake kao na slici vrijedi a 2 2 = b 2 - v 2 , odakle se uvrštavanjem dobiva ( a 2 ) 2 = 17 2 - 15 2 , odnosno a 2 = 8 cm i a = 16 cm .

Površina kvadrata, baze te piramide, računa se prema formuli B = a 2 i iznosi B = 16 2 = 256 cm 2 .

Površina svake pobočke računa se prema formuli p 1 = 1 2 a v , pa uvrštavanjem dobivamo da je p 1 = 1 2 · 8 · 15 = 120 cm 2 , tj. da je površina pobočja P = 4 p 1 i iznosi P = 480 cm 2 .

Konačno, oplošje računamo prema formuli O = B + P i iznosi O = 256 + 480 = 736 cm 2 .


Zadatak 5.

 1. Pravilna četverostrana piramida ima 5 strana.

  null
  null
 2. Pobočje pravilne uspravne četverostrane piramide sastoji se od jednakokračnih trokuta.

  null
  null
 3. Baza je pravilne četverostrane piramide kvadrat.

  null
  null
 4. Pravilna četverostrana piramida ima 12 bridova.

  null

  Postupak:

  Pravilna četverostrana piramida ima 8 bridova.

 5. Formula za izračunavanje površine pobočja pravilne četverostrane piramide sa stranicom duljine a i visinom pobočke v je P = 4 a v .

  null

  Postupak:

  P = 2 a v  

 6. Površina baze pravilne četverostrane piramide iznosi 196 cm 2 . Visina je te piramide 24 cm . Koliko je oplošje te piramide? cm 2 .
  null
 7. Površina pobočja pravilne četverostrane piramide iznosi 5936 cm 2 , a visina pobočke 53 cm . Koliko je oplošje te piramide? cm 2 .

  null
  null

Obujam (volumen) pravilne četverostrane piramide

Slika prikazuje pravilnu četverostrana prizmu i piramidu, sukladnih baza i jednakih visina.

Volumen pravilne četverostrane piramide računamo (kao i volumen svake uspravne piramide) kao trećinu umnoška površine baze i duljine visine, tj. prema formuli V = 1 3 B h .

Primjer 4.

Opseg je baze pravilne četverostrane piramide 4 dm , a duljina je visine njezine pobočke 13 cm . Koliki je volumen te piramide?

Slika prikazuje piramidu i presjek pravilne četverostrane piramide ravninom koja je određena njenim vrhom i polovištima dvaju nasuprotnih osnovnih bridova.

Budući da je baza ove piramide kvadrat čiji je opseg četiri puta dulji od osnovnoga brida, zaključujemo da je duljina osnovnoga brida a = 40 : 4 = 10 cm .

Površina baze te piramide računa se prema formuli B = a 2 , što znači da je B = 100 cm 2 .

Primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut, koji je polovina istaknutog jednakokračnog trokuta, dobivamo da je h 2 = v 2 - a 2 2 . Uvrštavanjem dobivamo h 2 = 13 2 - 5 5 , odakle je h = 12 cm .

Volumen te piramide računamo prema formuli V = 1 3 B h , pa uvrštavanjem dobivamo da je V = 1 3 · 100 · 12 , tj. V = 400 cm 3 .


Zadatak 6.

Izračunajte volumen pravilne četverostrane piramide s visinom duljine 15 cm , ako je duljina pobočnoga brida te piramide 45 cm .

Slika prikazuje piramidu i presjek pravilne četverostrane piramide ravninom koja je određena njenim vrhom i nasuprotnim vrhovima baze.

Primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut koji je polovina istaknutog jednakokračnog trokuta dobivamo da je d 2 2 = b 2 - h 2 .

Uvrštavanjem dobivamo d 2 2 = 45 2 - 15 5 , odakle je d 2 = 1 800 cm , odnosno d = 60 2 cm .

Budući da, prema Pitagorinu poučku primijenjenom na polovinu baze (kvadrata), vrijedi d 2 = 2 a 2 , zaključujemo da je 2 a 2 = 7 200 , odnosno a 2 = 3 600 , pa zaključujemo da je duljina osnovnog brida a = 60 cm .

Do istog zaključka možemo doći i uspoređivanjem formula. Duljina dijagonale kvadrata sa stranicom duljine a računa se kao d = a 2 pa izjednačavanjem izraza a 2 = 60 2 zaključujemo da je a = 60 cm .

Površina baze te piramide je B = a 2 , tj. B = 60 2 = 3 600 cm 2 .

Volumen te piramide računamo prema formuli V = 1 3 B h , pa uvrštavanjem dobivamo da je V = 1 3 · 3 600 · 15 , tj. V = 18 000 cm 3 .


Zadatak 7.

Visina je neke pravilne četverostrane piramide 35 cm , a duljina visine njezine pobočke 37 cm . Koliki je volumen te piramide?

Slika prikazuje piramidu i presjek pravilne četverostrane piramide ravninom koja je određena njenim vrhom i polovištima dvaju nasuprotnih osnovnih bridova.

Primjenom Pitagorina poučka na pravokutni trokut koji je polovina istaknutog jednakokračnog trokuta dobivamo da je a 2 2 = v 2 - h 2 .

Uvrštavanjem dobivamo a 2 2 = 37 2 - 35 5 , odakle je a 2 = 12 cm , odnosno a = 24 cm .

Površina je baze te piramide B = a 2 , tj. B = 24 2 = 576 cm 2 .

Volumen te piramide računamo prema formuli V = 1 3 B h , pa uvrštavanjem dobivamo da je V = 1 3 · 576 · 35 , tj. V = 6 720 cm 3 .


Zadatak 8.

 1. Volumen piramide jednak je trećini umnoška površine baze i visine piramide.

  null
  null
 2. Ako prizma i piramida imaju međusobno sukladne baze i jednake duljine visina, tada je volumen prizme tri puta veći od volumena piramide.

  null
  null
 3. Volumen pravilne četverostrane piramide iznosi 2284.8 cm 3 . Visina te piramide iznosi 119 mm . Oplošje je te piramide cm 2 .
  null
  null
 4. Duljina je osnovnog brida kvadratne piramide 11 cm , a njezin volumen 193.6 cm 3 . Duljina visine te piramide iznosi cm .
  null
  null

Presjeci pravilne četverostrane piramide

Pravilnu četverostranu piramidu možemo presjeći ravninom koja prolazi njezinim vrhom i polovištima dvaju nasuprotnih bridova baze. Dobiveni će presjek biti jednakokračni trokut s osnovicom duljine a i krakovima duljine v . Visina na osnovicu tog trokuta je i visina promatrane piramide.

Slika prikazuje dijagonalni presjek četverostrane piramide.

Zadatak 9.

Pravilna četverostrana piramida presječena je ravninom koja prolazi njezinim vrhom i polovištima dvaju nasuprotnih bridova baze. Izračunajte površinu nastalog presjeka ako je duljina brida baze piramide 1 dm , a visina piramide 12 cm .

Uz oznake na prethodnoj slici, površina je nastalog presjeka p = 1 2 a h .

Uvrštavanjem dobivenih podataka dobivamo da je p = 1 2 · 10 · 12 = 60 cm 2 .


Zadatak 10.

Pravilna četverostrana piramida presječena je ravninom koja prolazi njezinim vrhom i polovištima dvaju nasuprotnih bridova baze. Izračunajte površinu nastalog presjeka ako je površina baze piramide 25 cm 2 , a duljina visine piramide 3.1   cm .

Ako je površina baze piramide 25 cm 2 , to znači da je a 2 = 25 , tj. a = 5   cm .

Uvrštavanjem zadanog i dobivenog podatka u izraz p = 1 2 a h dobivamo p = 1 2 · 5 · 3.1 = 7.75 cm 2 .


Pravilnu četverostranu piramidu možemo presjeći ravninom koja prolazi njezinim vrhom i sadrži jednu od dijagonala baze. Dobiveni će presjek biti jednakokračni trokut s osnovicom duljine d = a 2 i krakovima duljine b .

Visina na osnovicu tog trokuta je i visina promatrane piramide.​

Slika prikazuje dijagonalni presjek pravilne četverostrane piramide.

Odaberite trokut koji će se istaknuti unutar pravilne četverostrane piramide. Rotirajte piramidu kako biste bolje uočili nastali presjek. Interakcija će vam pomoći u rješavanju zadataka koji slijede.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 11.

Pravilna četverostrana piramida presječena je ravninom koja prolazi njezinim vrhom i sadrži jednu od dijagonala baze. Izračunajte površinu nastalog presjeka ako je:

 1. duljina osnovnog brida 4 cm , a duljina visine piramide 7 cm
 2. duljina pobočnog brida 26 cm , a duljina dijagonale baze 20 cm .
Slika prikazuje dijagonalni presjek kvadratne piramide.

Uz oznake kao na slici, površina je nastalog presjeka p = 1 2 d h .

 1. Ako je duljina stranice kvadrata a = 4 cm , onda je duljina njegove dijagonale d = a 2 = 4 2 cm . Uvrštavanjem zadanog i dobivenog podatka u izraz p = 1 2 d h dobivamo p = 1 2 · 4 2 · 7 = 14 2 cm 2 .

 2. Iz zadanih podataka, primjenom Pitagorina poučka, možemo izračunati duljinu visine piramide: h 2 = b 2 - d 2 2 = 26 2 - 10 2 = 576 , pa je duljina visine piramide h = 24 cm . Uvrštavanjem zadanog i dobivenog podatka u izraz p = 1 2 d h dobivamo da je p = 1 2 · 20 · 24 = 240 cm 2 .


Zadatak 12.

 1. Duljina je osnovnog brida pravilne četverostrane piramide 16 cm , a visina pobočke 15 cm . Površina je baze te piramide cm 2 , površina pobočja​ cm 2 , a njezino je oplošje   cm 2 . ​
  null
  null
 2. Duljina je dijagonale baze pravilne četverostrane piramide 18 cm , a njezina je visina 1.5 dm . Duljina je osnovnog brida cm , površina njezine baze cm 2 , a volumen joj je ​ cm 3 . ​

   

  null
 3. Iz kocke volumena 8   cm 3 izrezana je najveća moguća pravilna četverostrana piramida. Koliko je njezino oplošje?

  null
 4. Pravilna četverostrana piramida presječena je ravninom koja prolazi vrhom i polovištima dvaju nasuprotnih bridova baze. Dobiveni je presjek jednakostranični trokut površine 64 3   cm 2 . Koliko je oplošje ove piramide?

 5. Duljina je osnovnog brida pravilne četverostrane piramide 6.6 cm , a duljina njezinog bočnog brida 65 mm . Oplošje je te piramide 16 104   mm 2 .

  Pomoć:

  Duljina je visine pobočke te piramide 56 mm .

  Postupak:

  B = 4 356   mm 2

  v = 56   mm  

  P = 7 392   mm 2
  O = 11 748   mm 2  

Primijenite naučeno

Zadatak 13.

Krov zgrade na slici ima oblik pravilne četverostrane piramide. Kolika je površina krova te zgrade?

Površina krova jednaka je površini pobočja pravilne četverostrane piramide. Neka je visina pobočke v , a duljina brida baze a jednaka je v = b 2 - a 2 2 = 12.5 2 - 10 2 = 7.5 m .

Površina pobočja iznosi P = 2 a v = 2 · 20 · 7.5 = 300 m 2 .


Kutak za znatiželjne

Zadatak 14.

Osnovni bridovi kutije na slici dugi su 12 cm , visina je donjeg dijela 5 cm , a ukupna je visina kutije 13 cm . Koliko papira treba za izradu takve kutije?


Slika prikazuje kutiju čiji je donji dio pravilna četverostrana prizma bez gornje baze, a poklopac pravilna četverostrana piramida bez baze.


Ukupna površina papira jednaka je oplošju kvadratne prizme bez gornje strane te pravilne četverostrane piramide bez baze.

Površina donjeg dijela kutije iznosi 12 2 + 4 · 12 · 5 = 144 + 240 = 384 cm 2 .

Visina poklopca iznosi 13 - 5 = 8 cm . Površina poklopca jednaka je površini pobočja pravilne četverostrane piramide.

Visina pobočke iznosi v = 8 2 + 12 2 2 = 100 = 10 cm , tj. P = 2 · 12 · 10 = 240 cm 2 .

Oplošje kutije iznosi O kutije = 384 + 240 = 624 cm 2 .


Zadatak 15.

Obujam je pravilne četverostrane piramide 12 dm 3 . Ta je piramida presječena ravninom koja prolazi njezinim vrhom i polovištima dvaju nasuprotnih bridova baze. Površina je dobivenog presjeka 450 cm 2 . Kolika je duljina brida baze te piramide?

Iz formule za obujam dobivamo a 2 h = 36 000 cm 3 , dok iz formule za površinu presjeka dobivamo  1 2 a h = 450 cm 2 , tj. a h = 900 cm 2 .

S obzirom na to da je a 2 h = a · a h , možemo zapisati da je a · 900 = 36 000 , tj. a = 40 cm .


...i na kraju

U ovoj ste jedinici naučili:

Za kraj, riješite sljedeći zadatak te završnu procjenu.

Zadatak 16.

Fotografija kuće s krovom oblika pravilne četverostrane piramide.

Neobična zgrada na slici ima oblik pravilne četverostrane piramide s osnovnim bridom duljine 9 metara i bočnim bridom duljine 8 metara. Krov je prekriven crijepom. Na južnom i zapadnom dijelu krova nalazi se po 6 , a na preostala dva dijela krova nalaze se po 4 prozora kvadratnog oblika sa stranicama duljine 1 m . Kolika je površina krova prekrivena crijepom?

Slika prikazuje jednakokračan trokut koji je pobočka kvadratne piramide.

Površina krova jednaka je površini pobočja pravilne četverostrane piramide umanjenoj za površinu prozora.

Da bismo odredili površinu pobočja, potrebna nam je duljina visine pobočke.

Primjenjujući Pitagorin poučak na polovinu jednakokračnog trokuta, uz oznake kao na slici vrijedi v 2 = b 2 - a 2 2 .

Uvrštavajući podatke da je osnovica duljine 9 m , a krak 8 m , dobivamo da je v 2 = 8 2 - 4.5 2 = 64 - 20.25 = 43.75 , odakle je v 6.6 m .

Površina pobočke tada je p 1 = 1 2 a v , tj. p 1 29.7 m 2 pa je površina krova P = 4 p 1 i iznosi približno 118.8 m 2 .

Da bismo izračunali površinu krova koja je pokrivena crijepom, od tog rezultata treba oduzeti površinu 20 jednakih prozora, a svaki od njih ima površinu 1 m 2 .

Površina je krova prekrivena crijepom približno 98.8 m 2 .


PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Piramida je uglato geometrijsko tijelo omeđeno jednim n -terokutom i s n trokuta koji imaju jedan zajednički vrh.

Pomoć:

Geometrijska tijela mogu biti uglata ili obla.

null
2

Piramida je uspravna ako su joj pobočni bridovi jednakih duljina, tj. ako su njezine pobočke jednakokračni trokuti.

Pomoć:

Piramida može biti uspravna ili kosa.

null
3

Sve strane piramide čine njezino pobočje.

null
4

Uspravna je piramida pravilna ako su njezine pobočke jednakokračni trokuti.

null

Postupak:

Uspravna je piramida pravilna ako je njezina baza pravilni mnogokut.

5

Pobočni je brid piramide zajednička dužina baze i pobočke.

null

Postupak:

Osnovni je brid ili brid baze piramide zajednička dužina baze i pobočke.

6

Svaki je vrh baze zajednička rubna točka triju bridova, dvaju osnovnih i jednoga pobočnog brida.

null
7

Vrh je piramide točka u kojoj se sijeku pobočni bridovi (i sve pobočke) piramide.

null
null
8

Visina je piramide udaljenost njezina vrha od ravnine baze. Za uspravne se piramide nožište visine nalazi u središtu kružnice opisane bazi.

null
null
9

Visina je pobočke (pravilne) piramide dužina kojoj su rubne točke vrh piramide i polovište pobočnog brida.

null

Postupak:

Visina je pobočke (pravilne) piramide dužina kojoj su rubne točke vrh piramide i polovište osnovnog brida.

10
Uspravna četverostrana piramida ima strana, bridova i vrhova.
11

Koje je od prikazanih tijela piramida?

Geometrijska tijela u svijetu oko nas (čunj, poklon i neobična igrača kocka kao stožac, kocka i piramida).

null
12
Slika prikazuje pravilnu peterostranu piramidu.
Piramida sa slike naziva se pravilna  piramida.
null
null
13
Slika prikazuje mrežu pravilne sedmerostrane piramide
Na slici je prikazana mreža pravilne   .
null
null
14
Površina baze piramide iznosi 136 cm 2 , a njezino oplošje 417 cm 2 . Kolika je površina pobočja te piramide? cm 2
null
15
Obujam piramide iznosi 528 cm 3 , a duljina njezine visine 11 cm . Kolika je površina baze te piramide? cm 2
null
null
16
Baza pravilne četverostrane prizme je .
null
null
17
Koliki je obujam pravilne četverostrane piramide ako je oplošje 1 202.24 cm 2 , a površina pobočja 769.6 cm 2 ? Rezultat zaokružite na dvije decimale. cm 3  
null
null
18
Površina presjeka pravilne uspravne četverostrane piramide koji prolazi polovištima dvaju nasuprotnih bridova baze te vrhom piramide iznosi 57 cm 2 . Površina baze te piramide iznosi cm 2 . Koliki je obujam te piramide? cm 3  
 
null
null
19

Na kojoj slici NIJE prikazana mreža pravilne uspravne četverostrane piramide?

Slika prikazuje mreže četverostrane piramide s jednim uljezom


null
null
ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

9.4 Pravilna šesterostrana piramida