x
Učitavanje

10.2 Stožac

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Slika prikazuje papirnate kape oblika (plašta) stošca.
Ivan s majkom priprema proslavu svog rođendana i želi da njegovi prijatelji kući ponesu šeširić od šarenog papira. Odlučio je da neće kupiti gotove šeširiće nego će ih napraviti sam. Kakva su oblika šeširići koje je htio napraviti? Možete li i sami napraviti takav šeširić?

Zanimljivost

Prije izrade šeširića pogledajte videoisječak! ​

Slika prikazuje kapu oblika stošca.

Ivan je želio napraviti šeširić oblika stošca.


Zadatak 1.

Ivan je izmjerio opseg svoje glave i na papiru konstruirao jednakokračni trokut kojemu je duljina osnovice jednaka opsegu njegove glave. Izrezao je papir, svinuo ga, spojio krakove i – ostao razočaran! Zašto?  

Kad je Ivan svinuo izrezani jednakokračni trokut i spojio krakove, donji rub njegova šeširića nije izgledao kao onaj na kupovnim šeširićima. Morat će malo doraditi svoj model i „zaobliti“ njegov donji rub!


Zanimljivost

Na poveznici pogledajte zanimljiv videoisječak o izradi (plašta) različitih stožaca pri čemu se plašt uvijek izrezuje iz krugova jednakih polumjera, no razlikuju se središnji kutovi kružnih isječaka koji određuju plašt.

Stožac

Stožac je oblo geometrijsko tijelo omeđeno jednim krugom koji nazivamo bazom ili osnovkom stošca te dijelom zakrivljene plohe koju nazivamo plaštem stošca.

Slika prikazuje stožac.
Slika prikazuje stožac s ucrtanom osi.

Os stošca je pravac koji prolazi njegovim vrhom i središtem baze.

Slika prikazuje uspravni i kosi stožac.

Stožac je uspravan ako je njegova os okomita na ravninu baze.

Ako os stošca nije okomita na njegovu bazu, taj je stožac kos. Mi ćemo proučavati samo uspravne stošce.

Zanimljivost

Slika prikazuje djevojčicu koja u rukama drži stožac sa slatkišima.

Slatki „školski stožac“

Tradicija „školskog stošca“ datira još iz ranog 19. stoljeća. Pojavila se u Njemačkoj, no brzo je svoju popularnost doživjela i preko njezinih granica. „Schultüte“, u kojem su se nalazili slatkiši, prvoga se dana nastave darivao „prvašićima“ kako bi se taj dan učinio „slađim“ i manje stresnim.

U početku se slatki stožac djeci nije davao izravno, već bi djedovi i bake ili kumovi donosili lijepo zapakirane stošce s imenima prvašića u školu i postavljali ih na posebno metalno „stablo“ („Schultüten-Baum“) s kojega je svako dijete „ubralo“ svoj slatki stožac. Priča koja se vezuje uz tu tradiciju kaže da u svakoj školi raste stablo sa slatkim školskim stošcima, a kad su plodovi „zreli i dovoljno veliki“ – vrijeme je da se prvi put krene u školu.

Danas se u slatkim „školskim stošcima“ širom svijeta osim slatkiša mogu pronaći i školski pribor, male igračke pa čak i knjige i odjeća. Sve to čini prvi dan nastave zabavnijim. 


Stošci oko nas!

 ​

Osnovni pojmovi

Izvodnica stošca je dužina koja pripada plaštu stošca i spaja vrh stošca s nekom točkom na rubu baze. Sve su izvodnice uspravnog stošca jednakih duljina s .

Visina uspravnog stošca je udaljenost njegova vrha od ravnine baze, tj. od središta baze. Duljinu visine stošca označavamo s h .

Slika prikazuje uspravni stožac i njegove dijelove.

Na slici desno istaknuta je os  V S te izvodnice  V A ¯ ,   V B ¯ ,   V C ¯ ,   V D ¯ ,   V E ¯ ,   V F ¯ i V G ¯ .

Slika prikazuje pravokutni trokut čija je duljina jedne katete jednaka radijusu stošca, duljina druge katete jednaka visini stošca, a duljina hipotenuze jednaka duljini izvodnice stošca.

Uočite na slici pravokutni trokut A S V . Njegove su katete visina V S ¯ , V S = h i polumjer baze S A ¯ , S A = r dok je njegova hipotenuza izvodnica V A ¯ , V A = s .

Uz oznake kao na slici, primjenom Pitagorina poučka dobivamo da vrijedi s 2 = h 2 + r 2 .

Dakle, ako su zadana bilo koja dva od tih triju podataka, nije teško izračunati treći podatak!

Primjer 1.

Duljina je polumjera baze stošca 2.4 dm , a njegova visina 7 cm . Kolika je duljina izvodnice tog stošca?

Slika prikazuje pravokutni trokut čija je duljina jedne katete jednaka radijusu stošca, duljina druge katete jednaka visini stošca, a duljina hipotenuze jednaka duljini izvodnice stošca.

Primjenom Pitagorina poučka na istaknuti pravokutni trokut dobivamo s 2 = r 2 + h 2 .

Uvrštavanjem dobivamo s 2 = 24 2 + 7 2 = 576 + 49 = 625 , odakle slijedi da je s = 625 = 25 cm .


Primjer 2.

Visina je uspravnog stošca 4.5 dm , a duljina njegove izvodnice 53 cm . Koliki je polumjer baze tog stošca?

Slika prikazuje pravokutni trokut čija je duljina jedne katete jednaka radijusu stošca, duljina druge katete jednaka visini stošca, a duljina hipotenuze jednaka duljini izvodnice stošca.

Primjenom Pitagorina poučka na istaknuti pravokutni trokut dobivamo s 2 = r 2 + h 2 .

Uvrštavanjem dobivamo r 2 = 53 2 - 45 2 = 2 809 - 2 025 = 784 , odakle slijedi da je r = 784 = 28 cm .   


Slika prikazuje osni presjek stošca.

Osni presjek stošca je jednakokračni trokut koji nastaje kad se stožac presiječe ravninom koja sadrži os stošca i promjer njegove baze.

Njegova je površina jednaka umnošku duljine polumjera baze i duljine visine stošca, tj. p = r h .

Ako je osni presjek stošca jednakostranični trokut ( tj. ako je s = 2 r ) , onda kažemo da je taj stožac jednakostranični stožac

Primjer 3.

Duljina je promjera baze stošca 9 cm , a duljina je njegove izvodnice 7.5 cm . Kolika je površina osnog presjeka tog stošca?

Slika prikazuje pravokutni trokut čija je duljina jedne katete jednaka radijusu stošca, duljina druge katete jednaka visini stošca, a duljina hipotenuze jednaka duljini izvodnice stošca.

Primjenom Pitagorina poučka na istaknuti pravokutni trokut dobivamo s 2 = r 2 + h 2 .

Uvrštavanjem dobivamo h 2 = 7.5 2 - 4.5 2 = 56.25 - 20.25 = 36 , odakle slijedi da je h = 36 = 6 cm .

Površina se osnog presjeka računa kao p = 1 2 · 2 r · h = r h pa uvrštavanjem dobivamo da je p = 4.5 · 6 = 27 cm 2 .


Primjer 4.

Slika prikazuje osni presjek stošca.

Uspravni stožac presječen je ravninom koja prolazi vrhom i promjerom baze. Površina je nastalog presjeka p = 420   cm 2 , a duljina je polumjera baze 21 cm . Kolika je visina tog stošca?

Površina se osnog presjeka računa kao p = 1 2 · 2 r · h = r h pa uvrštavanjem dobivamo da je 420 = 21 · h , odakle je h = 20 cm .


Zadatak 2.

Slika prikazuje pravokutni trokut čija je duljina jedne katete jednaka radijusu stošca, duljina druge katete jednaka visini stošca, a duljina hipotenuze jednaka duljini izvodnice stošca.

Koristeći se vezom duljine polumjera baze, izvodnice i visine stošca, riješite zadatke.

 1. Duljina izvodnice stošca dulja je od polumjera baze tog stošca.

  null
  null
 2. Ako dva stošca imaju jednake duljine izvodnica, onda su visine tih stožaca jednake.

  Pomoć:

  Visina stošca osim o polumjeru ovisi i o veličini središnjeg kuta kružnog isječka koji predstavlja plašt tog stošca

  null
 3. Visina stošca nikada nije veća od polumjera njegove baze.

  Pomoć:

  Visina i polumjer baze su katete pravokutnog trokuta i nije važno koja od njih je dulja.

  null
 4. Presjek stošca ravninom koja je određena vrhom stošca i promjerom baze naziva se   stošca. Taj je trokut    .
  null
  null
 5. Uspravni je stožac jednakostraničan ako je osni presjek tog stošca     .  U tom je slučaju duljina izvodnice stošca jednaka duljini   .
  null
  null
 6. Duljina je visine stošca 3.5 dm , a duljina njegove izvodnice 37 cm .
  Duljina polumjera baze tog stošca iznosi   cm .
  null
  null
 7. Promjer je baze uspravnog stošca 15 cm , a duljina njegove visine 1.8 dm .
  Duljina je izvodnice tog stošca cm .
  null
  null
 8. Polumjer je baze uspravnog stošca 4 dm , a površina je njegova osnog presjeka 360 cm 2 . Kolika je duljina njegove izvodnice?

  null
  null

Mreža stošca

Razrežemo li stožac duž jedne izvodnice i ruba baze pa dobiveno razvijemo u ravninu, dobit ćemo mrežu stošca.

Slika prikazuje mrežu stošca.

Mreža stošca sastoji se od baze – kruga s polumjerom r i plašta – kružnog isječka s polumjerom s , pri čemu je duljina kružnog luka tog isječka jednaka opsegu baze.

Zadatak 3.

Dobro pogledajte slike i procijenite na kojoj je duljina kružnog luka plašta stošca jednaka opsegu njegove baze.

Koja od slika prikazuje mrežu uspravnog stošca?

Slika prikazuje moguću mrežu stošca.

Slika prikazuje moguću mrežu stošca.

Slika prikazuje moguću mrežu stošca.

Slika prikazuje moguću mrežu stošca.

null
null

Oplošje stošca

Označimo li s B površinu baze stošca (površinu kruga polumjera r ), nju ćemo računati prema formuli B = r 2 π .

Površinu plašta označavamo s P (plašt je kružni isječak polumjera s kojemu je duljina pripadnog luka jednaka opsegu baze, tj. l = 2 r π ).

Slika prikazuje plašt stošca.

Zanimljivost

Izvod formule za površinu plašta te za oplošje stošca možete (na engleskom jeziku) pogledati npr. na ovoj poveznici.

Kutak za znatiželjne

Duljina kružnog luka i površina kružnog isječka s polumjerom duljine s proporcionalne su veličini središnjeg kuta α , tj. vrijedi

l α = α 360 ° · 2 s π = s π α 180 ° i
p α = α 360 ° · s 2 π = s 2 π α 360 ° = s 2 · s π α 180 ° .

Uvrštavanjem izraza za duljinu kružnog luka u izraz za površinu kružnog isječka (uz uvažavanje činjenice da mora biti l = 2 r π ) dobit ćemo da vrijedi

p α = s 2 · l α = s 2 · 2 r π = s · r π .

Površinu plašta uspravnoga kružnog stošca računamo prema formuli P = r s π .

Oplošje stošca izračunat ćemo prema formuli O = B + P , pri čemu je s B označena površina baze, a s P površina plašta stošca.

Primjer 5.

Izračunajmo oplošje uspravnog stošca ako je duljina polumjera njegove baze r = 8 cm , a duljina izvodnice s = 11 cm .

Površina se baze tog stošca računa prema formuli B = r 2 π pa uvrštavanjem dobivamo da je B = 64 π cm 2 (što je približno 200.96 cm 2 ).

Površina se plašta tog stošca računa prema formuli P = r s π pa uvrštavanjem dobivamo da je P = 8 · 11 · π = 88 π cm 2 (što je približno 276.32 cm 2 ).

Oplošje stošca računamo kao O = B + P pa uvrštavanjem dobivamo O = 64 π + 88 π = 152 π cm 2 , što je približno 477.28 cm 2 .  


Primjer 6.

Opseg je baze stošca 12 π cm , a duljina je njegove visine 45 mm . Koliko je oplošje tog stošca?

Slika prikazuje pravokutni trokut čija je duljina jedne katete jednaka radijusu stošca, duljina druge katete jednaka visini stošca, a duljina hipotenuze jednaka duljini izvodnice stošca.

Opseg baze stošca (opseg kruga) računamo kao o = 2 r π pa na temelju zadanog podatka uvrštavanjem dobivamo da je polumjer baze r = 6 cm .

Površina se baze tog stošca računa prema formuli B = r 2 π pa uvrštavanjem dobivamo da je B = 36 π cm 2 (što je približno 113.04 cm 2 ).

Primjenom Pitagorina poučka na istaknuti pravokutni trokut dobivamo s 2 = r 2 + h 2 . Uvrštavanjem dobivamo s 2 = 6 2 + 4.5 2 = 36 + 20.25 = 56.25 , odakle slijedi da je s = 56.25 = 7.5 cm .

Površina se plašta tog stošca računa prema formuli P = r s π pa uvrštavanjem dobivamo da je P = 6 · 7.5 · π = 45 π cm 2   (što je približno 141.3 cm 2 ).

Oplošje stošca računamo kao O = B + P pa uvrštavanjem dobivamo O = 36 π + 45 π = 81 π cm 2 , što je približno 254.34 cm 2 .


Kutak za znatiželjne

Zadatak 4.

Plašt stošca razvijen u ravninu kružni je isječak kojemu pripada središnji kut veličine 120 ° . Površina je tog isječka 12 π cm 2 . Koliko je oplošje tog stošca?

Slika prikazuje plašt stošca sa središnjim kutom veličine 120 stupnjeva.

Površina kružnog isječka na slici jednaka je trećini polumjera kruga, a duljina kružnog luka tog kružnog isječka jednaka je trećini duljine kružnice polumjera s . Prema uvjetima zadatka zaključujemo da je 1 3 s 2 π = 12 π , što znači da je s 2 = 36 , tj. s = 6 cm .

Tada je duljina kružnog luka jednaka l = 1 3 · 2 s π pa uvrštavanjem dobivamo l = 1 3 · 2 · 6 π = 4 π cm . Ta je duljina luka jednaka opsegu baze što znači da vrijedi 2 r π = 4 π . Odatle zaključujemo da je r = 2 cm pa je površina baze B = r 2 π , tj. B = 4 π cm 2 .

Konačno, oplošje je tog stošca O = B + P = 4 π + 12 π = 16 π cm 2 .


Zadatak 5.

Plašt stošca razvijen u ravninu kružni je isječak polumjera 12.5 cm kojemu pripada središnji kut veličine 288 ° . Koliko je oplošje tog stošca?

Slika prikazuje plašt stošca sa središnjim kutom veličine 288 stupnjeva.

Površina je kružnog isječka sa središnjim kutom veličine 288 ° jednaka P = 288 360 · s 2 π , tj. p = 4 5 · s 2 π . Budući da je s = 12.5 cm , uvrštavanjem dobivamo da je P = 4 5 · 12.5 2 π = 125 π cm 2 .

Duljina je kružnog luka jednaka l = 4 5 · 2 s π pa uvrštavanjem dobivamo l = 4 5 · 2 · 12.5 π = 20 π cm . Ta je duljina luka jednaka opsegu baze što znači da vrijedi 2 r π = 20 π . Odatle zaključujemo da je r = 10 cm pa je površina baze B = r 2 π , tj. B = 100 π cm 2 .

Konačno, oplošje je tog stošca O = B + P = 100 π + 125 π = 225 π cm 2 .


Volumen (obujam) stošca

S pomoću sljedeće aktivnosti, pomičući klizače, istražite odnos volumena stošca i volumena (obujma) valjka.

Povećaj ili smanji interakciju

Zanimljivost

Promotrite eksperiment u kojem je pokazan omjer volumena valjka i volumena stošca s jednakim polumjerima baza i jednakim visinama. Videoisječci su dostupni na poveznici 1 i poveznici 2.

Slika prikazuje valjak i stožac sukladnih baza i jednakih visina.

 ​

omjer volumena valjka i stošca

Na temelju ovog eksperimenta može se zaključiti da je volumen stošca tri puta manji od volumena odgovarajućeg valjka (tj. valjka koji ima jednaku duljinu promjera baze i duljinu visine).

Zbog toga volumen stošca računamo prema formuli V = 1 3 B h , pri čemu je B površina baze, a h visina stošca. Budući da površinu kruga s polumjerom duljine r izračunavamo prema formuli B = r 2 π , formulu za volumen stošca možemo pisati u obliku

V = 1 3 r 2 π h .

Primjer 7.

Duljina je polumjera baze stošca 3 cm , a duljina je njegove visine 5 cm . Izračunajmo volumen tog stošca.

Površina se baze stošca računa kao B = r 2 π pa uvrštavanjem dobivamo da je B = 9 π cm 2 .

Uvrštavanjem dobivenog i zadanog podatka u formulu za volumen stošca V = 1 3 B h dobivamo da je V = 1 3 · 9 π · 5 = 15 π cm 3 .


Primjer 8.

Opseg je baze stošca 9 π cm , a duljina je njegove izvodnice 75 mm . Izračunajmo volumen tog stošca.

Slika prikazuje pravokutni trokut čija je duljina jedne katete jednaka radijusu stošca, duljina druge katete jednaka visini stošca, a duljina hipotenuze jednaka duljini izvodnice stošca.

Opseg kruga računamo prema formuli o = 2 r π pa na temelju zadanog podatka zaključujemo da je r = 4.5 cm .

Površina se baze dobiva uvrštavanjem dobivenog podatka u formulu B = r 2 π , odakle je B = 20.25 π cm 2 .

Primjenom Pitagorina poučka na istaknuti pravokutni trokut dobivamo s 2 = r 2 + h 2 . Uvrštavanjem dobivamo h 2 = 7.5 2 - 4.5 2 = 56.25 - 20.25 = 36 , odakle slijedi da je h = 36 = 6 cm .

Uvrštavanjem dobivenih podataka u formulu za volumen stošca V = 1 3 B h dobivamo da je V = 1 3 · 20.25 π · 6 = 40.5 π cm 3 .


Zadatak 6.

Volumen je uspravnog stošca 100 π cm 3 , a duljina je njegove visine 12 cm . Izračunajte oplošje i površinu osnog presjeka tog stošca.

Površina je baze tog stošca 25 π cm 2 , što znači da je polumjer baze 5 cm .

Dalje je duljina izvodnice 13 cm pa je površina plašta 65 π cm 2 , a oplošje 90 π cm 2 .

Površina je osnog presjeka tog stošca 60 cm 2 .


Zadatak 7.

Slika prikazuje uspravni stožac i njegov osni presjek.

Promotrite sliku i riješite sljedeće zadatke.

 1. Površina je baze stošca 49 π cm 2 , a njegovo je oplošje 224 π cm 2 . Polumjer je baze tog stošca   cm , duljina je njegove izvodnice cm , a visina je tog stošca   cm .
  null
  null
 2. Opseg je baze stošca 4 π dm , a njegov je volumen 2 800 π cm 3 .  Koliko je oplošje tog stošca?

  null
  null
 3. Promjer je baze stošca 4 dm , a duljina je njegove izvodnice 29 cm . Koji su od sljedećih podataka točni?

  null
  null
 4. Osni je presjek stošca jednakostranični trokut površine 36 3   cm 2 . Koliko je oplošje tog stošca?

  null
  null
 5. Površina je plašta uspravnog stošca 96 π cm 2 , a njegovo je oplošje 160 π cm 2 . Kolika je veličina središnjeg kuta kružnog isječka koji je plašt tog stošca?

  null
  null

...i na kraju

U ovoj ste jedinici naučili:

Za kraj možete riješiti sljedeći zadatak:

Slika prikazuje kapu oblika stošca.

Bliži se kraj školske godine i „osmaši“ pripremaju razrednu proslavu. Petar i Andreja trebaju izraditi kape od papira. Petar je izrezao polukrugove promjera 28 cm , 30 cm i 32 cm , a Andreja je spajala rubove izrezanih polukrugova (kao na slici). Spajanjem rubova dobila je plašt uspravnog stošca. Koliki je opseg donjeg ruba (otvora) kape za te kape? Hoće li kape biti dovoljno velike? Premalene ili prevelike?

Opseg donjeg ruba kape jednak je duljini kružnog luka (polukružnice) polumjera s .

Ako je s = 14 cm , opseg je donjeg ruba kape približno 44 cm .

Ako je s = 15 cm , opseg je donjeg ruba kape približno 47.1 cm .

Ako je s = 16 cm , opseg je donjeg ruba kape približno 50.2 cm .

Izmjerite opseg svoje glave i provjerite bi li neka od napravljenih kapa bila dovoljno velika!


PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Promotrite sliku i pojedinoj dužini pridružite njezino značenje.

Slika prikazuje uspravan stožac.

V B ¯  
 polumjer baze
V S ¯  
 visina
C D ¯   ​
 promjer baze
S E ¯   ​
 izvodnica
null
2

Koja od sljedećih slika ispravno prikazuje mrežu uspravnog stošca?

Slika prikazuje moguću mrežu stošca.

Slika prikazuje moguću mrežu stošca.

Slika prikazuje moguću mrežu stošca.

Slika prikazuje moguću mrežu stošca.

Slika prikazuje moguću mrežu stošca.

null
3

Duljina je izvodnice uspravnog stošca 3 dm , a duljina je polumjera baze 24 cm . Koliko je oplošje tog stošca?

null
null
4

Duljina je izvodnice uspravnoga kružnog stošca 3 dm , a duljina je polumjera baze 24 cm . Volumen je tog stošca 10 368 π cm 3 ?

Pomoć:

Volumen stošca računa se prema formuli V = 1 3 B h .

null
5
Čaša ima oblik stošca kojemu je promjer otvora 10 cm , a njezin je volumen (mjeren do ruba) jednak 1.5 dl . Dubina te čaše u centimetrima, zaokruženo na jednu decimalu, iznosi približno cm .

Pomoć:

1 litra =  1   dm 3 , odnosno

1 dl = 100   cm 3

1.5 dl = 150   cm 3

null
6

Sladoled Medeni pakiraju u kornete oblika stošca. Promjer je najšireg dijela korneta (njegove baze) 6 cm , a duljina dužine koja spaja dno korneta s gornjim rubom korneta je 15.5 cm . „Do vrha“ tog korneta stane približno cm 3 sladoleda.

null
ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

10.3 Kugla i sfera