x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1

Povucite odgovarajući naziv tijela na odgovarajuću crtu.

Slike prikazuju valjak, kuglu i stožac.

VALJAK

STOŽAC

KUGLA

null
null
2

Povucite odgovarajući naziv tijela na odgovarajuću crtu.

Fotografija prikazuje kulu u Sisku.

STOŽAC

VALJAK

null
null
3

Povucite odgovarajući naziv tijela na odgovarajuću crtu.

Slika prikazuje sladoled u kornetu.

KUGLA

STOŽAC

null
null
4
Duljinu polumjera kugle nazivamo  , a duljinu promjera  .
null
null
5

 Spojite parove.

 Kugla
Skup točaka ravnine omeđen kružnicom, uključujući i točke kružnice.
Sfera
Skup svih točaka prostora jednako udaljenih od jedne čvrste točke.
Kružnica
Skup točaka prostora omeđen sferom, uključujući i točke sfere.
Krug
Skup svih točaka ravnine jednako udaljenih od jedne čvrste točke.
null
null
6

Polumjer kugle iznosi 1.5 m . Oplošje O te kugle iznosi

null
null
7

Obujam V kugle dijametra 6   dm iznosi

null
null
8
Volumen kugle oplošja O = 144 π cm 2 zaokružen na jedinice iznosi   litru.
null
null
9

Opseg baze uspravnog valjka je 7 π   cm , a duljina njegove visine je 6 cm . Koliko je oplošje tog valjka?

null
null
10

Polumjer baze valjka je duljine 7 cm , a površina njegova plašta je 112 π   cm 2 . Koliki je volumen tog valjka?

null
null
11

Osni je presjek valjka kvadrat površine 144   cm 2 . Koji su od sljedećih podataka točni?

null
null
12

Lonac bez poklopca ima oblik jednakostraničnog valjka s bazom promjera 28 cm . U taj lonac možemo naliti najviše  litara tekućine.

null
null
13

Pravokutnik sa stranicama duljina 6 cm i 11 cm rotira se oko jedne svoje stranice. Na taj način mogu nastati dva valjka. Koji su podatci jednaki za oba nastala valjka?

14
Površina baze stošca je 64 π cm 2 , a površina njegova plašta 80 π cm 2 . Promjer baze je   cm , duljina izvodnice je   cm , a duljina njegove visine je   cm . Volumen tog stošca  je π   cm 3 , a oplošje tog stošca je π   cm 2 .
null
null
15
Duljina promjera baze stošca je 4 dm , a površina njegova plašta iznosi 580 π cm 2 . Duljina izvodnice tog stošca je cm , duljina visine je   cm , a volumen je π   cm 3 .
null
null
16

Osni presjek stošca je jednakostranični trokut čija je površina 9 3   cm 2 . Koliko je oplošje tog stošca?

null
null
17

Ako se plašt kružnog stošca razvije u ravninu, dobiva se kružni isječak iz kružnice polumjera 6 cm sa središnjim kutom od 120 ° . Koliko je oplošje tog stošca?

null
null
18

Polukrug promjera 12 cm savijen je u plašt stošca. Koliki je volumen nastalog stošca?

19
Lonac ima promjer 20 cm . Do koje će se visine, izražene u milimetrima, podići voda ako u prazan lonac ulijemo 1 litru vode? Razina će se vode podići za  milimetara.
null
null
20

Čaša oblika stošca duboka je 8 cm , a promjer je njezina otvora 12 cm . U čaši se nalazi voćni sok do 90 % njezine dubine. U čašu želimo ubaciti nekoliko kuglica leda, svaka je promjera 4 cm . Koliko najviše kuglica smijemo ubaciti ako ne želimo da se sok prelije preko ruba čaše?

Pomoć:

Volumen je čaše približno 301.44   cm 3 , a soka je u čaši približno 219.75   cm 3 . Dakle, u čaši je približno 81.69   cm 3 . Volumen kuglice leda je približno 33.5   cm 3 .

 

21
Koliko se čaša oblika valjka s promjerom baze duljine 65 mm i visinom 10 cm može napuniti iz boce zapremine 2 litre?
Iz boce zapremine 2 litre može se napuniti približno čaša oblika valjka s promjerom baze duljine 65 mm i visinom 10 cm .

Pomoć:

Zapremina ovakve čaše je približno 0.33 litre.

22

Silos za žito oblika valjka s donje je strane zatvoren uspravnim stošcem. Promjer baze silosa je 4.8 m , a ukupna mu je visina 12 m . Duljina je izvodnice stošca 4 m . U takav silos stane približno  kubnih metara žita.

Pomoć:

Visina stošca je 3.2 m , a visina valjka 12 - 3.2 = 8.8 m .

23

Šest valjkastih konzervi (svaka je promjera 15 cm i visine 18 cm ) treba spakirati u kartonske kutije oblika kvadra. Mogu se slagati u jednom sloju, dva puta po tri konzerve, u dva sloja po tri konzerve ili u tri sloja po dvije konzerve, kao na slikama.

Slika prikazuje tri različite kutije s po 6 jednakih konzervi.

Poredajte po veličini, počevši s najvećim, oplošja tih kutija.

  • treća kutija
  • prva kutija
  • druga kutija

Pomoć:

prva kutija s dimenzijama

 ​

druga kutija s dimenzijama

treća kutija s dimenzijama

Postupak:

O 1 = 5 400   cm 2 , O 2 = 5 670   cm 2 , O 3 = 4 680   cm 2

24

Šest valjkastih konzervi (svaka je promjera 15 cm i visine 18 cm ) treba spakirati u kartonske kutije oblika kvadra. Mogu se slagati u jednom redu ili u jednom stupcu, kao na slikama.

Slika prikazuje dvije različite kutije s po 6 jednakih kozervi

Koje su od sljedećih tvrdnji istinite?

ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje