x
Učitavanje

6.6 Rotacija

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na slici je prikaz mobitela posloženih u polukrug

U trgovinu je došla ponuda najnovije serije pametnih telefona.

Trgovac ih je u izlog trgovine posložio kao na slici.

Možeš li opisati na koji su način posloženi?

Na slici je prikaz mobitela posloženih u polukrug s istaknuti kutovima zakretanja od 30°

Pametni su telefoni posloženi jednoliko jedan do drugoga.

Odmaknuti su jedan od drugoga za neki kut od središta.

Jedan su od drugoga zakrenuti za kut od 30 ° oko središta S .


Slika prikazuje rotaciju ili zakretanje za zadani kut, kut rotacije oko točke S središta rotacije.

Rotacija, preslikavanje u ravnini

Rotacija, vrtnja i zakretanje nazivi su za istu pojavu.

U matematici se koristi naziv rotacija.

Rotirati znači nacrtati ili izvršiti rotaciju za zadani kut oko zadanog središta rotacije.

Rotacija je preslikavanje u ravnini.

Slika prikazuje rotaciju točke oko središta S za kut alfa

Neka je zadana čvrsta točka ravnine i bilo koja točka te ravnine. Preslikavanje ravnine koje točki pridružuje točku B , tako da je | S B | = | S A | i mjera kuta A S B  jednaka zadanom kutu α , zove se rotcija (zakretanje, vrtnja) ravnine oko točke S , za  kut α . Točka zove se središte ili centar rotacije, a kut  α kut rotacije.

Video prikazuje značenje zakretanja u pozitivnom i negativnom smjeru.

Slika prikazuje pozitivan smjer rotacije

Pozitivan smjer rotacije je sdesna ulijevo (obrnuto od smjera vrtnje kazaljke na satu).

Slika prikazuje negativan smjer rotacije

Negativan smjer rotacije je slijeva udesno (u smjeru vrtnje kazaljke na satu).

Preslikavanje točke rotacijom

Primjer 1.

Slika prikazuje rotaciju točke za 30 stupnjeva

Preslikajmo rotacijom točku A oko središta rotacije S za kut 30 ° u točku A ' .

Često se preslikavanje rotacija zadaje i ovakvim tekstom:

Rotirajmo točku A oko središta rotacije S za kut 30 ° .

Točka A je rotacijom preslikana u točku A ' oko središta rotacije S za kut 30 ° .

Primjer 2.

Slika prikazuje rotaciju točke za -30 stupnjeva

Preslikajmo rotacijom točku A oko središta rotacije S za kut - 30 ° u točku A ' .

Točka A je rotacijom preslikana u točku A ' oko središta rotacije S za kut - 30 ° .

Zadatak 1.

Na crtu povuci ispravan odgovor.

 1. Točka A ' je slika točke A dobivena rotacijom za kut α   s obzirom na središte rotacije S .

  Pridruži odgovarajući kut rotacije na crtu.

  Na slici je prikazana točka A i njezina rotirana slika za isti kut u različitim smjerovima, pozitivnom i negativnom

  90 °

  - 90 °

  null
  null
 2. Točka A ' je slika točke A dobivena rotacijom za kut α   s obzirom na središte rotacije S .

  Pridruži odgovarajući kut rotacije na crtu.

  Na slici je prikazana točka A i njezina rotirana slika za kut od 150° u različitim smjerovima, pozitivnom i negativnom

  - 150 °

  150 °

  null
  null
 3. Točka A ' je slika točke A dobivena rotacijom za kut α   s obzirom na središte rotacije S .

  Pridruži odgovarajući kut rotacije na crtu.

  Na slici je prikazana točka A i njezina rotirana slika za kut od 225° u različitim smjerovima, pozitivnom i negativnom

  225 °

  - 225 °

  null
  null
 4. Točka A ' je slika točke A dobivena rotacijom za kut α   s obzirom na središte rotacije S .

  Pridruži odgovarajući kut rotacije na crtu.

  Na slici je prikazana točka A i njezina rotirana slika za kut od 180° u različitim smjerovima, pozitivnom i negativnom

  - 180 °

  180 °

  null
  null
Slika prikazuje rotaciju točke u njezinu sliku za kut alfa i obrnuto za kut - alfa

Ako točku A preslikamo rotacijom u točku A ' za kut α onda se točka A ' preslika rotacijom u točku A za kut - α oko istog središta rotacije.


Zadatak 2.

Odredite za koliko je stupnjeva preslikana točka A u točku A ' s obzirom na središte rotacije S .

 1. Slika prikazuje krug podijeljen na 12 sukladnih dijelova te točke A i A' u pozitivnom smjeru udaljene za dva ista dijela.
  stupnjeva.
  null

  Postupak:

  2 · 30 ° = 60 °

 2. Slika prikazuje krug podijeljen na 12 sukladnih dijelova te točke A i A' u negativnom smjeru udaljene za dva ista dijela.
  stupnjeva.
  null

  Postupak:

  3 · 30 ° = 60 ° u negativnom smjeru, - 60 °

 3. Slika prikazuje krug podijeljen na 12 sukladnih dijelova te točke A i A' u pozitivnom smjeru udaljene za četiri ista dijela.
  stupnjeva.
  null

  Postupak:

  4 · 30 ° = 120 °

 4. Slika prikazuje krug podijeljen na 12 sukladnih dijelova te točke A i A' u negativnom smjeru udaljene za sedam ista dijela.
  stupnjeva.
  null

  Postupak:

  7 · 30 ° = 210 ° u negativnom smjeru, - 210 °

 5. Slika prikazuje krug podijeljen na 8 sukladnih dijelova te točke A i A' u pozitivnom smjeru udaljene za tri ista dijela.
  stupnjeva.
  null

  Postupak:

  3 · 45 ° = 135 ° u negativnom smjeru, - 135 °

 6. Slika prikazuje krug podijeljen na 8 sukladnih dijelova te točke A i A' u negativom smjeru udaljene za pet ista dijela.
  stupnjeva.
  null

  Postupak:

  5 · 45 ° = 225 ° u negativnom smjeru, - 225 °

 7. Slika prikazuje krug podijeljen na 8 sukladnih dijelova te točke A i A' u negativnom smjeru udaljene za dva ista dijela.
     stupnjeva.
  null

  Postupak:

  2 · 45 ° = 90 ° u negativnom smjeru, - 90 °

 8. Slika prikazuje krug podijeljen na 8 sukladnih dijelova te točke A i A' u pozitivnom smjeru udaljene za četirii ista dijela.
  stupnjeva.
  null

  Postupak:

  4 · 45 ° = 180 °

Zanimljivost

Rotacija, vrtnja počinje od nula stupnjeva i ne mora se zaustaviti na 360 ° .

Rotirati se može i za kutove iznosa većeg od 360 ° na primjer 400 ° ili 1000 ° , . ..

Zadatak 3.

Označite točan odgovor. Svaki dio na koji je podijeljen krug na slici iznosi 15 ° .

 1. Koja točka predstavlja sliku točke G dobivenu rotacijom za kut od 105 ° s obzirom na središte rotacije S ?

  Na slici je prikazan krug podijeljen na 24 jednaka dijela s istaknutim točkama


  null
 2. Koja točka predstavlja sliku točke E dobivenu rotacijom za kut od - 210 ° s obzirom na središte rotacije S ?

  Na slici je prikazan krug podijeljen na 24 jednaka dijela s istaknutim točkama

  null
 3. Koja točka predstavlja sliku točke E dobivenu rotacijom za kut od 405 ° s obzirom na središte rotacije S ?  

  Na slici je prikazan krug podijeljen na 24 jednaka dijela s istaknutim točkama

  null

  Postupak:

  405 : 360 = 1 i ostatak 45 .

  Rotiramo točku E za 45 ° .

 4. Koja točka predstavlja sliku točke A dobivenu rotacijom za kut od 360 ° s obzirom na središte rotacije S ?

  Na slici je prikazan krug podijeljen na 24 jednaka dijela s istaknutim točkama


  null
 5. Koja točka predstavlja sliku točke B dobivenu rotacijom za kut od - 75 ° s obzirom na središte rotacije S ?

  Na slici je prikazan krug podijeljen na 24 jednaka dijela s istaknutim točkama


  null
 6. Koja točka predstavlja sliku točke H dobivenu rotacijom za kut od 1140 ° s obzirom na središte rotacije S ?

  Na slici je prikazan krug podijeljen na 24 jednaka dijela s istaknutim točkama


  null

  Postupak:

  1140 : 360 = 3 i ostatak 60

  Rotiramo točku H za 60 ° .

Preslikavanje dužine rotacijom

Primjer 3.

Nacrtajmo dužinu​ A B ¯ i preslikajmo je rotacijom za 30 ° oko središta rotacije S .

Rotirat ćemo posebno točku A i posebno točku B .

Njihove slike su A ' i B ' .

Na slici su bojom istaknuti kutovi rotacije za svaku od točaka A i B .

Slika prikazuje rotaciju dužine za 30 stupnjeva

Primjer 4.

U  interakciji koja slijedi rotirajte dužinu  A B ¯ . Odredite položaj središta rotacije odabirom tipke: Izvan dužine, Točka A ili Točka B . Također, odaberite kut rotacije, pozitivan ( + ) ili negativan( - ).

Rotacije dužine i sukladnost dužina

Primjer 5.

Slika prikazuje sukladnost dužine AB i njezine rotirane slike A'B'

Dužina A B ¯ i njezina rotirana slika A ' B ' ¯ jednakih su duljina.

Neka je dužina A ' B ' ¯ slika dužine nastale rotacijom dužine A B ¯ za zadani kut oko zadanog središta. Dužina i njezina slika iste su duljine, A B = A ' B ' .

Zadatak 4.

Odgovorite je li na slici prikazana rotacija dužine ili ne.


 1. Slika prikazuje rotaciju dužine AB

  null
  null

 2. Slika prikazuje Dužinu AB i A'B' koje nisu rotirane slike

  null

  Postupak:

  RJEŠENJE


   


 3. Slika prikazuje Dužinu AB i A'B' koje nisu rotirane slike

  null

  Postupak:

  rješenja


   


 4. Slika prikazuje Dužinu AB i A'B' koje nisu rotirane slike

   

  Postupak:

  rješenje


   


 5. Slika prikazuje dužinu AB i A'B' koje su rotirane slike


 6. Slika prikazuje dužinu AB i A'B' koje su rotirane slike

  null
  null

 7. Slika prikazuje Dužinu AB i A'B' koje su rotirane slike

  null
  null

 8. Slika prikazuje dužinu AB i A'B' koje su rotirane slike

  null
  null

Rotacija likova

Fotografija prikazuje vrtuljak u Tokyu, Japan
Vrtuljak u Tokiju, Japan

Primjer 6.

Prvi lik koji ćemo zarotirati je trokut.

Središte rotacije S može biti izvan trokuta, u jednom vrhu trokuta i unutar trokuta.

Primjer 7.

Primjer 8.

 U interakciji koja slijedi proučite rotaciju trokuta za zadani kut oko središta rotacije.

 • Kut rotacije možete mijenjati.
 • Položaj središta rotacije možete mijenjati.
 • Dimenzije trokuta mogu se mijenjati.​
Povećaj ili smanji interakciju

Primjer 9.

U interakciji koja slijedi proučimo rotaciju peterokuta. Odredite položaj središta rotacije odabirom tipke: Izvan lika, Točka A , Točka B , Točka C , Točka D ili Točka E . Također, odaberite kut rotacije, pozitivan ( + ) ili negativan ( - ).

Lik rotiramo tako da rotiramo njegove vrhove oko istog središta rotacije za isti kut.

Zadatak 5.

Odredite za koliko je stupnjeva rotiran zadani trokut.

 1. Trokut A B C rotiran je u sliku A ' B ' C ' oko središta rotacije S za
  Na krugu podijeljenom na 12 jednakih dijelova trokut i njegova slika su rotirani za tri dijela u pozitivnom smjeru
   stupnjeva.
  null
  null
 2. Trokut A B C sliku A ' B ' C ' oko središta rotacije S za
  Na krugu podijeljenom na 8 jednakih dijelova trokut i njegova slika su rotirani za jedan dio u negativnom smjeru
     stupnjeva.
  null
  null
 3. Trokut A B C rotiran je u sliku A ' B ' C ' oko središta rotacije S za
  Na krugu podijeljenom na 12 jednakih dijelova trokut i njegova slika su rotirani za tri dijela u pozitivnom smjeru
   stupnjeva.
  null
  null

Rotirani likovi su sukladni.

Zanimljivost

Zadan je trokut A B C .

Nacrtajmo njegovu rotiranu sliku A ' B ' C ' za 90 ° oko točke A .

Zatim nacrtajmo rotiranu sliku trokuta A ' B ' C ' za 90 ° oko vrha A ' .

Taj trokut nazovimo A ' ' B ' ' C ' ' .

Što uočavamo?

Dvije rotacije zaredom za kut od 90 ° ili - 90 ° s istim središtem rotacije daju centralnu simetriju.

Isto bismo dobili da smo odmah zarotirali za​ 180 °   ili - 180 ° .

Primjer 10.

Slika prikazuje jednakostranični trokut

Promotrimo jednakostranični trokut na slici. Odredimo za koliko se najmanje stupnjeva jednakostranični trokut rotacijom preslika sam u sebe i gdje se nalazi središte takve rotacije.

Slika prikazuje rotaciju jednakostraničnog trokuta u samog sebe

Najmanji iznos kuta rotacije iznosi

360 ° : 3 = 120 °

Na slici je trokut A B C rotiran za - 120 ° oko središta rotacije S .

Središte rotacije je ujedno i središte trokutu opisane kružnice.


Primjer 11.

Slika prikazuje kvadrat

Promotrimo kvadrat na slici. Odredimo za koliko se najmanje stupnjeva kvadrat rotacijom preslika sam u sebe i gdje se nalazi središte takve rotacije.

Slika prikazuje rotaciju kvadrata u samog sebe

Najmanji iznos kuta rotacije iznosi

360 ° : 4 = 90 °

Na slici je kvadrat A B C D rotiran za 90 ° oko središta rotacije S .

Središte rotacije je ujedno i središte kvadratu opisane kružnice.


Zadatak 6.

Izračunajte iznos kuta rotacije i odredite njegov smjer za pojedini pravilni mnogokut na slici.

Odredite odgovarajuće kutove rotacije pravilnog mnogokuta na slici.

Na slici je pravilni peterokut. Naznačena rotacija je u smjeru kazaljke na satu.Istaknuto je središte pravilnom peterokutu opisane kružnice.
 ​
Na slici je pravilni šesterokut. Naznačena rotacija je u smjeru obrnutom od smjera kretanja kazaljke na satu.Istaknuto je središte pravilnom šesterokutu opisane kružnice.
 ​
Na slici je pravilni sedmerokut. Naznačena rotacija je u smjeru kretanja kazaljke na satu.Istaknuto je središte pravilnom sedmerokutu opisane kružnice.
 ​
Na slici je pravilni osmerokut. Naznačena rotacija je u smjeru obrnutom od smjera kretanja kazaljke na satu.Istaknuto je središte pravilnom osmerokutu opisane kružnice.

 ​

Pomoć:

Središnji kutovi pravilnih mnogokuta su sukladni.

Postupak:

 Podijelite 360°s brojem vrhova pravilnog mnogokuta. Dobiti ćete mjeru kura rotacije. Smjer rotacije ovisi smjeru naznačenog kuta.

Slika prikazuje pravilni mnogokut

Pravilni se mnogokuti s n vrhova, n N rotiraju sami u sebe oko središta njima opisane kružnice.

Najmanji iznos kuta rotacije α = 360 ° : n   jednak je središnjem kutu pravilnog mnogokuta koji pripada karakterističnom trokutu. ​

Rotiraju se sami u sebe za svaki ​iznos kuta k · α , gdje je k Z , a α središnji kut mnogokuta koji pripada karakterističnom trokutu mnogokuta.

Zanimljivost

Slika prikazuje pahulju snijega
Crtež pahulje snijega

Pahulja snijega je kristal izuzetne ljepote i simetrije.

Uvijek ima broj vrhova koji je višekratnik broja tri.

Najčešće su pahulje s 3 , 6 ili 12 vrhova i ne postoje dvije iste.

Ako promatramo preslikavanje rotacijom, na prikazu pahulje vidimo da se ova preslikava sama u sebe za kutove, 60 ° , 120 ° , 180 ° . . .  ili - 60 ° , - 120 ° , - 180 ° , . . .

Općenito za 60 ° · k , gdje je k Z .

Rotacija u pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini

Primjer 12.

Slika prikazuje rotaciju trokuta oko ishodišta u koordinatnom sustavu

Na slici je prikaz pravokutnog trokuta A B C rotiranog uzastopno za 90 ° oko ishodišta koordinatnog sustava.

Pogledajmo koordinate vrhova rotiranih slika A ' B ' C ' , A ' ' B ' ' C ' ' i A ' ' ' B ' ' ' C ' ' ' .

Uočimo pravilnost.

Odredimo koordinate ostalih rotiranih vrhova.

Ispišimo koordinate ostalih rotiranih vrhova.

B - 7 , 1 B ' - 1 , - 7 B ' ' 7 , - 1 B ' ' ' 1 , 7

C - 1 , 1 C ' - 1 , - 1 C ' ' 1 , - 1 C ' ' ' 1 , 1  


Zadatak 7.

Riješite sljedeće zadatke koristeći primjer, koordinatni sustav i znanje o rotaciji.

 1. U pravokutnom koordinatnom sustavu zadan je pravokutni trokut. Vrhovi trokuta imaju cjelobrojne koordinate. Odredite koordinate vrhova, A ' , B ' i C ' , njegove slike dobivene rotacijom oko ishodišta za kut od 90 ° .
  Na slici je pravokutni koordinatni sustav u kojem je nacrtan trokut ABCu prvom kvadrantu s koordinatama A(1, 1), B(5, 1), C(1, 4)

  Pomoć:

  A ' - 1 , - 1

  Postupak:

  A ' - 1 , - 1 , B ' - 1 , 5 , C ' - 4 , 1

  Na slici je pravokutni koordinatni sustav u kojem je nacrtan trokut ABCu prvom kvadrantu s koordinatama A(1, 1), B(5, 1), C(1, 4) i rotirani trokut A'B'C' s koordinatama A(-1, 1), B(-1, 5), C(-4, 1)

 2. U pravokutnom koordinatnom sustavu zadan je pravokutnik.
  Vrhovi pravokutnika imaju cjelobrojne koordinate.
  Odredite koordinate vrhova, A ' , B ' , C ' i D ' njegove slike dobivene rotacijom oko ishodišta za kut od 90 ° .
  Na slici je pravokutni koordinatni sustav u kojem je nacrtan pravokutnik ABCD u četvrtom kvadrantu
   

  Pomoć:

    A ' 6 , 2  

  Postupak:

  Na slici je pravokutni koordinatni sustav u kojem je nacrtan pravokutnik ABCD u četvrtom kvadrantu i rotiranom sliko za 90°u prvom kvadrantu
    A ' 6 , 2 , B ' 6 , 5 , C ' 1 , 5 , D ' 1 , 2


 3. U pravokutnom koordinatnom sustavu zadan je kvadrat. Vrhovi kvadrata imaju cjelobrojne koordinate. Odredite koordinate vrhova njegove slike dobivene rotacijom oko ishodišta za kut od 90 ° .

  Na slici je pravokutni koordinatni sustav u kojem je nacrtan kvadrat ABCD, s dijagonalom na pozitivnom dijelu y-osi

  Pomoć:

  B ' - 3 , - 3

  Postupak:

    A 0 , 0 , B ' - 3 , - 3 , C ' - 3 , 3 , D ' - 6 , 0

  Na slici je pravokutni koordinatni sustav u kojem je nacrtan kvadrat ABCD, s dijagonalom na pozitivnom dijelu y-osi rotiran za 90°

 4. U pravokutnom koordinatnom sustavu zadan je trokut. Vrhovi trokuta imaju cjelobrojne koordinate. Odredite koordinate vrhova njegove slike dobivene rotacijom oko ishodišta za kut od 90 ° .
  Na slici je pravokutni koordinatni sustav u kojem je nacrtan trokut ABC
   

  Pomoć:

    A ' - 4 , 0

  Postupak:

    A ' - 4 , 0 , B ' - 2 , 0 , C ' 0 , 2

  Na slici je pravokutni koordinatni sustav u kojem je nacrtan trokut ABC rotiran za 90°

Zadatak 8.

U interakciji koja slijedi napravite rotaciju zadanu na lijevoj slici. Rotirane dijelove odabirete klikom na kvadratiće na desnoj slici. Klikom na Provjerite dobiti ćete povratnu informaciju o točnosti. Ukoliko niste točno naprvili pokazati će vam se točan odabir kvadratića.

Povećaj ili smanji interakciju

Ljepota i izazovi rotacije

Skup točaka u ravnini koji se uvijek rotira sam u sebe s obzirom na svoje središte je kružnica, odnosno krug.

Sve što napravimo koristeći kružnicu, odnosno krug, vrlo lako rotiramo.

Zadatak 9.

U sljedećem kvizu zadana vam je okrugla ogrlica složena od kružića.

Položaj je početne ogrlice fiksan.

 1. Ogrlica ima 24 perle jednaka polumjera.

  Označite koja ogrlica ima perle zarotirane za - 90 °   u odnosu na zadanu oko istaknutog središta?

  Na slici je početni položaj ogrlice
  Početni položaj ogrlice

  Na slici rotacija obojanih perli

  Na slici rotacija obojanih perli

  Na slici rotacija obojanih perli

  Na slici rotacija obojanih perli

  null
  null
 2. Ogrlica ima 24 perle jednaka polumjera.

  Označite koja ogrlica ima perle zarotirane za 180 ° u odnosu na zadanu oko istaknutog središta?

  Na slici je početni položaj ogrlice
  Početni položaj ogrlice

  Na slici rotacija obojanih perli

  Na slici rotacija obojanih perli

  Na slici rotacija obojanih perli

  Na slici rotacija obojanih perli

  null
  null
 3. Ogrlica ima 24 perle jednaka polumjera.

  Označite koja ogrlica ima perle zarotirane za 90 ° u odnosu na zadanu oko istaknutog središta?

  Na slici je početni položaj ogrlice
  Početni položaj ogrlice

  Na slici rotacija obojanih perli

  Na slici rotacija obojanih perli

  Na slici rotacija obojanih perli

  Na slici rotacija obojanih perli

  null
  null
 4. Ogrlica ima 24 perle jednaka polumjera.

  Označite koja ogrlica ima perle zarotirane za - 45 ° u odnosu na zadanu oko istaknutog središta?

  Na slici je početni položaj ogrlice
  Početni položaj ogrlice


  Na slici rotacija obojanih perli

  Na slici rotacija obojanih perli

  Na slici rotacija obojanih perli

  Na slici rotacija obojanih perli

  null
  null
 5. Ogrlica ima 24 perle jednaka polumjera.

  Označite koja ogrlica ima perle zarotirane za 120 ° u odnosu na zadanu oko istaknutog središta?

  Na slici je početni položaj ogrlice
  Početni položaj ogrlice


  Na slici rotacija obojanih perli

  Na slici rotacija obojanih perli

  Na slici rotacija obojanih perli

  Na slici rotacija obojanih perli

  null
  null

Rotacija u umjetnosti i arhitekturi

 ​

Konstrukcija rotacije točke, dužine, lika

Konstrukcija je crtanje geometrijskih oblika korištenjem ravnala i šestara ili dvaju trokuta i šestara.

Do sada smo preslikavanje rotacijom promatrali i izvodili u mreži kružnica i lukova, (svojevrsnom polarnom koordinaatnom sustavu koji vama nije stran jer ste ga vidjeli u geografiji - sustav meridijana i paralela).

Preslikavanje objekata rotacijom možemo i konstruirati u ravnini.

Sljedeća će nam animacija pokazati kako konstruirati sliku A ' točke A  rotacijom za 45 ° s obzirom na središte rotacije S .

Primjer 13.

U animaciji je prikazan postupak konstrukcije rotacije točke.

Zadatak 10.

Na slici je prikaz zadane točke A koju treba rotirati oko središta S rotacije za zadani kut rotacije minus alfa

Zadana je točka A u ravnini i središte rotacije S .

Konstruirajte na papiru rotaciju točke A s obzirom na središte simetrije S za kut - α .

Slika prikazuje konstrukciju rotacije točke u negativnom smjeru rješenje
 • Zabodemo šestar u točku S i nacrtamo luk u smjeru vrtnje kazaljke na satu kroz točku A .
 • Prenesemo nacrtani luk na zadani kut.
 • Zabodemo šestar u vrh zadanog kuta i nacrtamo luk.
 • U šestar uzmemo duljinu l , zabodemo šestar u točku A i naneseno duljinu l na nacrtani luk.
 • Presjek je točka A ' , slika točke A nastale rotacijom za kut - α s obzirom na središte rotacije S .

Pogledajmo kako konstruirati rotaciju dužine u negativnom smjeru.

Zadatak 11.

Na slici je zadana dužina AB koju treba rotirati u negativnom smjeru za zadani kut oko središta rotacije S

Zadana je dužina​ A B ¯ središte rotacije S i proizvoljan kut.

Konstruirajte na papiru sliku A ' B ' ¯ dužine A B ¯ nastalu rotacijom za zadani kut u negativnom smjeru s obzirom na središte rotacije S .

Slika prikazuje konstrukciju rotacije dužine u negativnom smjeru

Dužinu A B ¯ rotirat ćemo tako da rotiramo njezine krajeve, točke A i B .

Rotacija točke A .

 • Zabodemo šestar u točku S i nacrtamo luk u smjeru vrtnje kazaljke na satu kroz točku A .
 • Prenesemo nacrtani luk na zadani kut.
 • Zabodemo šestar u vrh zadanog kuta i nacrtamo luk.
 • U šestar uzmemo duljinu l , zabodemo šestar u točku A i nanesemo duljinu l na nacrtani luk.
 • Presjek je točka A ' , slika točke A nastale rotacijom za kut - α s obzirom na središte rotacije S .

Rotacija točke B .

 • Zabodemo šestar u točku S i nacrtamo luk u smjeru vrtnje kazaljke na satu kroz točku B .
 • Prenesemo nacrtani luk na zadani kut.
 • Zabodemo šestar u vrh zadanog kuta i nacrtamo luk.
 • U šestar uzmemo duljinu k , zabodemo šestar u točku  B i nanesemo duljinu  k na nacrtani luk.
 • Presjek je točka B ' , slika točke B nastale rotacijom za kut - α s obzirom na središte rotacije S .

Dužina A ' B ' ¯ je slika dužine​ A B ¯ nastale rotacijom za zadani kut u negativnom smjeru, - α , s obzirom na središte rotacije S .


Sada kada smo vidjeli kako konstruirati rotaciju dužine u negativnom smjeru, pogledajmo kako konstruirati rotaciju dužine u pozitivnom smjeru.

Zadatak 12.

Slika prikazuje zadanu dužinu AB koju trena rotirati za zadani pozitivni kut oko zadanog središta rotacije S

Zadana je dužina​ A B ¯ središte rotacije S i proizvoljan kut.

Konstruirajte na papiru sliku A ' B ' ¯ dužine​ A B ¯ nastalu rotacijom za zadani kut u pozitivnom smjeru s obzirom na središte rotacije S .

rotacija dužine

Dužinu A B ¯ rotirat ćemo tako da rotiramo njezine krajeve, točke A i B.

Rotacija točke A .

 • Zabodemo šestar u točku S i nacrtamo luk u smjeru obrnutom od vrtnje kazaljke na satu kroz točku A
 • Prenesemo nacrtani luk na zadani kut.
 • Zabodemo šestar u vrh zadanog kuta i nacrtamo luk.
 • U šestar uzmemo duljinu l , zabodemo šestar u točku A i nanesemo duljinu l na nacrtani luk.

Presjek je točka A ' , slika točke A nastale rotacijom za kut α s obzirom na središte rotacije S .

Rotacija točke B .

 • Zabodemo šestar u točku S i nacrtamo luk u smjeru obrnutom od vrtnje kazaljke na satu kroz točku B .
 • Prenesemo nacrtani luk na zadani kut.
 • Zabodemo šestar u vrh zadanog kuta i nacrtamo luk.
 • U šestar uzmemo duljinu k , zabodemo šestar u točku B i nanesemo duljinu k na nacrtani luk.

Presjek je točka B ' , slika točke B nastale rotacijom za kut α s obzirom na središte rotacije S .

Dužina A ' B ' ¯ je slika dužine A B ¯ nastale rotacijom za zadani kut u pozitivnom smjeru,

α , s obzirom na središte rotacije S .


Zadatak 13.

U interakciji koja slijedi proučite rotaciju trokuta oko zadanog središta rotacije O , kojem možete mijenjati položaj za odabrani kut rotacije α .

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 14.

Slika prikazuje natpis VEZA u polukrugu

Grupa mladih osnovala je svoju udrugu ¨Veza¨ i dobila prostor na korištenje i održavanje od lokalne zajednice.

Žele iznad ulaza napisati ime svoje udruge kao na slici.

Napravite na papiru konstrukciju koja bi im pomogla.

Slika prikazuje konstrukciju natpisa VEZA

Postupak

 • Konstruirati pravilni dvanaesterokut te raditi samo na gornjem dijelu koji se sastoji od šest 4 + 2 sukladnih dijelova. Četiri slova i po jedan "prazan" dio sa svake strane.
 • Odabrati stranice mnogokuta i nad njima konstruirati pravokutnike - oni su zarotirani jedan u odnosu na drugog za 30 ° , odnosno - 30 ° .
 • U pravokutnicima stilizirati slova kao na slici.


Zadatak 15.

Odaberite jedno polje. Zatim odredite drugo odgovarajuće polje koje predstavlja rotaciju prvog za zadani kut s obzirom na istaknuto središte rotacije.

Zadatak 16.

Odaberite jedno polje. Zatim odredite drugo odgovarajuće polje koje predstavlja rotaciju prvog za zadani kut s obzirom na istaknuto središte rotacije.

Zadatak 17.

Odaberite jedno polje. Zatim odredite drugo odgovarajuće polje koje predstavlja rotaciju prvog za zadani kut s obzirom na istaknuto središte rotacije.

Zadatak 18.

Odaberite jedno polje. Zatim odredite drugo odgovarajuće polje koje predstavlja rotaciju prvog za zadani kut s obzirom na istaknuto središte rotacije.

Zadatak 19.

Odaberite jedno polje. Zatim odredite drugo odgovarajuće polje koje predstavlja rotaciju prvog za zadani kut s obzirom na istaknuto središte rotacije.

...i na kraju

Za preslikavanje rotacijom moramo imati središte rotacije i kut rotacije.

Svi pravilni mnogokuti mogu se rotirati sami u sebe za svoj središnji kut. Krug, odnosno kružnica, uvijek se može rotirati sama u sebe.

Naučili smo kako konstruirati rotaciju točke i dužine, a time i svakog skupa točaka u ravnini. Rotacija je prisutna u prirodi, arhitekturi, umjetnosti...

Sada znamo četiri preslikavanja u ravnini: translaciju, osnu i centralnu simetriju i rotaciju.

Provjerimo koliko ih razlikujemo u sljedećem kvizu.

PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Odredite koja od slika predstavlja preslikavanje osnom simetrijom s obzirom na istaknuti pravac.

Na slici su dva trokuta

Na slici su dva četverok

Na slici su dva četverok

Na slici su dva šesterok

null
null
2

Odredite koja od slika predstavlja preslikavanje centralnom simetrijom s obzirom na istaknutu točku S .

Na slici su dva trokuta

Na slici su dva kvadrata

Na slici su dva pravokutnika

Na slici su dva peterokuta

null
null
3

Odredite koja od slika predstavlja preslikavanje rotacijom s obzirom na istaknutu točku S i zadani kut.

Na slici su dva trokuta

Na slici su dva trokuta

Na slici su dva trokuta

Na slici su dva trokuta

null
4

Na svakoj je slici prikazano jedno preslikavanje u ravnini.

Spoji sliku i naziv preslikavanja u ravnini koje predstavlja.

Na slici su dva trokuta
Na slici su dva trokuta
Na slici su dva trokuta
 
Na slici su dva trokuta
 

 

null
5

Na slici su zadani likovi i njihove osnosimetrične slike.

Ispitajte koji crtež prikazuje dobar položaj osi simetrije.

Na slici su dva četverokuta

Na slici su dva četverokuta

Na slici su dva četverokuta

Na slici su dva četverokuta

Na slici su dva četverokuta

null
6

Na slici su zadani likovi i njihove centralnosimetrične slike.

Ispitajte koji crtež prikazuje dobar položaj središta simetrije.

Na slici su dva trokuta

Na slici su dva trokuta

Na slici su dva trokuta

Na slici su dva trokuta

Na slici su dva trokuta

null
null
7

Dužina je rotirana za zadani kut ako su njezini krajevi rotirani za isti kut s obzirom na isto središte rotacije. Ispitaj je li dužina​ A B ¯ rotirana za - 120 ° s obzirom na središte rotacije S .

Točka A   rotirana je za kut α .

Točka B rotirana je za kut β .

Na slici su dvije dužine AB i A'B'

α = - 120 °    ​

β = - 120 °    ​

null
null
8

Na odgovarajuću crtu povuci oznake koje označavaju dužinu A ' B ' ¯ , sliku dužine A B ¯ koja je nastala rotacijom​ za - 90 ° s obzirom na središte rotacije S .

na slici je dužina AB

A '    ​

B '    ​

null
null
9

Na odgovarajuću crtu povuci oznake koje označavaju vrhove trokuta A ' B ' C ' , sliku trokuta A B C koja je nastala rotacijom​ za 60 ° s obzirom na središte rotacije S .

Na slici je trokut ABC

A '    ​

B '    ​

C '    ​

null
null
10

Na odgovarajuću crtu povuci oznake koje označavaju vrhove četverokuta A ' B ' C ' D ' , sliku četverokuta A B C D koja je nastala osnom simetrijom s obzirom na istaknutu os.

Na slici je četverokut ABCD i os

A '    ​

B '

C '    ​

D '    ​

null
11

Na odgovarajuću crtu povuci oznake koje označavaju vrhove trokuta A ' B ' C ' , sliku trokuta A B C koja je nastala centralnom simetrijom s obzirom na središte simetrije S .

Na slici je trokut ABC i središte rotacije unutra njega

A '    ​

B '    ​

C '    ​

null
null
12

Dužina i njezina centralnosimetrična slika  i  .

null
null
13

Dužina i njezina osnosimetrična slika  i .

null
null
14

Rotacija za 180 ° oko točke S jednaka je centralnoj simetriji preko točke S .

null
null
15

Rotirati u negativnom smjeru znači rotirati u smjeru obrnutom od smjera kretanja kazaljke na satu.

null

Postupak:

To je pozitivan smjer rotacije.

16

Je li figura na slici centralnosimetrična?


Na slici je figura šesterokutnog oblika.


null
17
Otkrij koja su centralnosimetrično slova zadana. Dešifriraj riječ koja je sastavljena od tih slova istim redoslijedom i upiši ju na praznu crtu.
Na lici je prukaz centralnosimetričnih slova NOS.
null
null
ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

6.7 Povezivanje preslikavanja